Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

26.02.2019.

ZLOČIN U ŠTRPCIMA: 26 GODINA BEZ PRAVDE ZA ŽRTVE

Zločin u Štrpcima: 26 godina bez pravde za žrtve

Zločin u Štrpcima: 26 godina bez pravde za žrtve
U srijedu, 27. februara, navršava se 26 godina od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), na željezničkoj stanici u Štrpcima (BiH), iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd–Bar izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti.

Fond za humanitarno pravo (FHP), Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Inicijativa mladih za ljudska prava podsjećaju da porodice žrtava 26 godina čekaju na sudsku pravdu u Srbiji i na priznanje statusa porodica civilnih žrtava rata.

Oni će godišnjicu zločina u Štrpcima obilježiti sutra sa početkom u 15:48 sati pred ulazom u Glavnu željezničku stanicu u Beogradu, i ovom prilikom pozivaju građane, predstavnike institucija, medija i nevladinih organizacija da se pridruže.

Žrtve ovog zločina su: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličin, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifat Husović, Halil Zupčević, Senad Đečević, Jusuf Rastoder, Ismet Babačić, Tomo Buzov, Adem Alomerović, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Rasim Ćorić, Fikret Memović, Fevzija Zeković, Nijazim Kajević, Zvjezdan Zuličić i jedno nepoznato lice.

Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo četiri žrtve. Tijelo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućac, a posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilijaza Ličine nađeni su u istom jezeru 2010. godine, dok se za ostalim žrtvama i dalje traga.

Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Nebojša Ranisavljević je pred Višim sudom u Bijelom Polju (Crna Gora) 2003. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv kojeg je vođen postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine, priznao je krivicu i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Za zločin u Štrpcima pred Sudom BiH u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragičević, komandant Višegradske brigade VRS i Boban Inđić, komandant Interventne čete u Višegradskoj brigadi.

U oktobru 2018. godine Apelacioni sud u Beogradu je nakon tri i po godine potvrdio optužnicu protiv petorice pripadnika Višegradske brigade VRS za zločin koji je počinjen u Štrpcima. Iako je početak glavnog pretresa bio zakazan za januar 2019. godine, on je odložen zbog bolesti jednog od optuženih.

Porodice žrtava, od kojih su većina državljani Srbije, suočene su i sa dvodecenijskim ignorisanjem državnih organa nadležnih za brigu o civilnim žrtvama rata (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja).

Članovi porodica žrtava ovog zločina, zbog diskriminatornog zakonskog okvira u Srbiji, koji im uskraćuje prava samo zbog toga što su stradali van teritorije Srbije, iako su bili njeni građani, ne mogu dobiti status članova porodica civilnih žrtava rata koji bi im osigurao simbolične beneficije u vidu mjesečnih novčanih primanja i socijalne podrške.

Na neadekvatnost postojećeg zakonskog rješenja i njegovo diskriminatorno provođenje već godinama ukazuju žrtve i njihova udruženja, FHP i druge organizacije civilnog društva.

Uprkos ozbiljnim primjedbama domaćih i međunarodnih aktera, taj zakon još uvijek nije promijenjen, već je Ministarstvo za rad u avgustu 2018. godine izradilo Nacrt Zakona o boračko-invalidskoj zaštiti koji zadržava diskriminatorna rješenja.

FHP, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Inicijativa mladih za ljudska prava zahtijevaju od institucija Srbije da efikasno provedu krivični postupak za ovaj zločin, a Ministarstvo za rad i druge nadležne institucije da donesu novi zakon zasnovan na Modelu zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine, koji sadrži normativna rješenja za ostvarivanje prava žrtava u skladu sa međunarodnim ugovorima o zaštiti ljudskih prava i drugim međunarodnim standardima u pružanju reparacija žrtvama, navodi se na stranici Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

(Vijesti.ba)26.02.2019.

SRBIJA SPREMA OSLOBAĐANJE ZLOČINACA PO UZORU NA HRVATSKU I SLUČAJ RADIĆ

Srbija sprema oslobađanje zločinaca po uzoru na Hrvatsku i slučaj Radić

Srbija sprema oslobađanje zločinaca po uzoru na Hrvatsku i slučaj Radić
Urednica portala Avangarda.ba Dženana Karup Druško analizirala je za Vijesti.ba puštanje na slobodu presuđenog ratnog zločinca Marka Radića Make, ali i posljedice koje bi mogao izazvati ovaj slučaj.

Do mene dolaze informacije da se sprema cijeli kontigent oslobađanja presuđenih zločinaca na način kako je oslobođen i zločinac Radić. Praksa koju namjerava i Srbija preuzeti. Posebno za zločine u Srebrenici, upozorava Karup Druško.

Iz Županijskog suda u Zagrebu potvrđeno je da je osuđeni ratni zločinac Marko Radić 2. decembra prošle godine pušten na slobodu. Kako komentarišete činjenicu da je on u zatvoru u Hrvatskoj proveo samo dva mjeseca, umjesto minimalno još dvije godine, koliko je bilo potrebno da odsluži dvije trećine kazne po presudi Suda BiH?

KARUP DRUŠKO: Očigledno da je vlast iz Hrvatske pristala i prihvatila da organizira oslobađanje ratnog zločinca, i uz pomoć pojedinaca iz BiH urađeno je sve kako bi do toga i “pravno” došlo. Ništa novo od hrvatske politike koja u kontinuitetu osporava haške presude protiv članova “HR-HB”, posebno presude u vezi sa hercegovačkom šestorkom.

Poznato je da je Hrvatska odlukom svoje Vlade već odavno zaustavila suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, ali i sa Srbijom, donoseći zakon o ništetnosti, a kasnije i odlukom o prekidanju suradnje u svim predmetima koji tretiraju pripadnike HV-a ali i HVO-a. Jednostavno rečeno Hrvatska je u određenim segmentima “nadmašila” i Srbiju u opstrukcijama i blokadama, ali i zaštiti ratnih zločinaca.

Hrvatska i Srbija su jedine države u Europi koje štite ratne zločince i koje su postale njihova utočišta, a sve zloupotrebljavajući pravne sisteme, uključujući i međunarodne konvencije, bez ikakvih sankcija.

Radić je podnio molbu Ministarstvu pravde BiH za transfer u Hrvatsku, a nakon priznanja presude suda iz BiH, Županijski sud u Zagrebu donio je odluku kojom se priznaje i izvršava presuda suda iz naše države. Kako je uopšte bilo moguće da pravosuđe Hrvatske Radića pusti na slobodu nakon 12 i po godina zatvora, ukoliko je Sud u Zagrebu priznao presudu Suda BiH, kojom je Radić osuđen na 21 godinu?

KARUP DRUŠKO: Kada imate državnu politiku koja negira zločine i međunarodne presude i to javno i kroz akte vlade i parlamenta, onda je sve moguće. Dodatni je problem što je ta država članica Evropske unije koja bi morala poštivati vladavinu prava i time prihvatati presude međunarodnih sudova, pogotovo onih s kojim je, svojim potpisom, i ona surađivala.

Ovako, desetine optužnica koje su pokrenute, pa i podignute u BiH protiv protagonista “HR-HB”, mrtvo su slovo na papiru, jer su zločinci pobjegli u Hrvatsku i sada se nalaze pod zaštitom Hrvatske.

Pozivam Tužiteljstvo BiH da javno objavi spisak optuženih koji su pobjegli nakon dojava iz pravosudnih struktura BiH, neobjavljivanje tog spiska i nepreduzimanje mjera da se stane u kraj ovoj praksi, u ravni je oslobađanja Radića.

Koliku odgovornost za ovakav epilog snosi Ministarstvo pravde BiH na čelu sa Josipom Grubešom, koji je 8. oktobra 2018. godine odobrio Radićev transfer u Hrvatsku?

KARUP DRUŠKO: Grubeša je samo puki izvršilac i ništa više, nastavnik latinskog jezika koji realizira velikodržavnu zaštitu ratnih zločinca. Predstavnici žrtava su podnijeli krivičnu prijavu protiv Grubeše, a Tužiteljstvo BiH, koje nije nevino u cijeloj ovoj priči, sada treba istražiti da li je došlo do zloupotrebe zakona od strane Grubeše.

Pravosudna struktura nosioca funkcija u BiH upravo omogućava zaštitu ratnih zločinaca. To je naša istina u BiH. Nažalost, žrtve niko ništa ne pita i to je najveća tragedija i produkt rada bosanskohercegovačkog pravosuđa.

Je li opravdana bojazan da bi "slučaj Radišić" mogao postati praksa i u drugim slučajevima procesuiranja ratnih zločina u BiH, u smislu da bilo koji osuđenik za ratni zločin traži olakšice i pogodnosti u pravosudnim sistemima drugih država, te da, popu Radića, ne odsluži ni dvije trećine kazne određene u BiH, nego bude pušten na slobodu? 

KARUP DRUŠKO: Do mene dolaze informacije da se sprema cijeli kontigent oslobađanja presuđenih zločinaca na način kako je oslobođen i zločinac Radić. Praksa koju namjerava i Srbija preuzeti. Posebno za zločine u Srebrenici. Ne treba zaboraviti ni vrlo nečasnu ulogu pojedinih advokata iz BiH i Hrvatske u ovim prljavim poslovima kojima je cilj oslobađanje ratnih zločinaca.

Kakve bi posljedice imala ovakva praksa? 

KARUP DRUŠKO: Po onome što vidimo, pravosudne vlasti jedino što znaju je da ponavljaju kako se “HITNO” mora usvojiti  tzv. revidirana strategija za ratni zločin. Što je, je li, neophodno kako bi se popunio budžet i održala radna mjesta. U situaciji kada 25 godina ne postoji optužnica za opsadu Sarajeva, opsadu Goražda, kada se nije podigla optužnica za genocid za Srebrenicu preko tri godine..., postavlja se pitanje svrhe tzv. državne strategije za ratni zločin u BiH. Kome treba ovakva strategija i šta je njen cilj? Još uz ovakvu praksu oslobađanja zločinaca, od kojih mnogi i prije optuženja zaštitu pronalaze u Srbiji i Hrvatskoj.

Međunarodna zajednica je dopustila da se naslijeđe suda u Hagu ne primjenjuje u BiH, kao i da je politika uspjela da zaštiti bilo kakve procese protiv najodgovornijih za zločine. Oslobađanje Make Radića samo je logični slijed stanja u pravosuđu BiH, koje se hitno mora mijenjati novom, ozbiljnom reformom koja će, uz ostalo, pojačati mehanizme kontrole rada i odgovornosti prvenstveno nositelja pravosudnih funkcija.

(Vijesti.ba)
26.02.2019.

SLUČAJ RADIĆ URNEK ZA ZLOČINCE: DOK BiH ŠUTI PROVODI SE POLITIKA UZP-A...

26.02.2019.

POGLEDAJTE KOJE GRADOVE SPAJA USAGLAŠENA JEDINSTVENA TRASA AUTOPUTA

Pogledajte koje gradove spaja usaglašena jedinstvena trasa autoputa

Pogledajte koje gradove spaja usaglašena jedinstvena trasa autoputa
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je, nakon sastanka sa nadležnim ministrima u BiH u vezi sa ponudom Turske za izgradnju mreže auto-puteva u BiH, izjavio da je usaglašena jedinstvena trasa koja će biti formalno predložena turskim vlastima.

"Zahvaljujući naporima svih, usaglasili smo da ta trasa ide od Rače, preko Bijeljine, Brčkog, od Lončara prema Tuzli i spušta se prema Sarajevu, ide preko Pala, Rogatice, Višegrada i tu se pravi konekcija za Goražde", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Dodik je rekao da će ta trasa biti formalno ucrtana u kartu BiH u narednim danima kako bi na Predsjedništvu BiH mogli to prihvatiti kao jedinstven prijedlog, nakon čega će biti upućen Turskoj na dalje odlučivanje.

On je dodao da će se sve to uklopiti u ono što se već radi u Republici Srpskoj.

"Ovo je veliki investicioni poduhvat. Preliminarno se govori o tri milijarde evra, sa nekoliko desetina tunela, mostova... Bilo je neophodno da utvrdimo jedinstvenu trasu", naveo je Dodik.

On je napomenuo da, osim najave turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana da je Turska spremna da finansira jedan tako veliki projekat, postoje ranije donesene odluke u Republici Srpskoj, FBiH i u parlamentu BiH kako bi izgledao auto-put.

Prema njegovim riječima, to bi bila jedinstvena trasa koja će biti predložena turskoj strani, s tim što će gabariti tog objekta od Višegrada do Sarajeva biti u profilu brze ceste, a u FBiH je odluka na federalnim organima.

"Ukoliko trasa od Gradiške preko Doboja dalje prema Sarajevu, Višegradu, Nišu i Srbiji bude stavljena u funkciju u profilu autoputa, put od LJubljane do Soluna bio bi kraći za 200 kilometara. Tu je ta razvojna šansa. Države moraju da prave puteve jer velikim putevima ljudi dolaze, a malim putevima odlaze. Moramo da pravimo autoputeve", poručio je Dodik.

On je podsjetio da Srbija već ima aranžaman sa Turskom i da u junu kreće sa izgradnjom trase od Rače prema Kuzminu, čime će Srbija početi da realizuje dio svoga aranžmana.

"Mi pravimo prvi početni korak i idemo dalje. Republika Srpska preuzima obaveze za finansiranje, ukoliko to dijelom budu i krediti, i spremna je da na svom prostoru vodi poslove izgradnje tog auto-puta", napomenuo je Dodik.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj ranije je donesena odluka da već u ovoj godini počnu aktivnosti na izradnji trase brzog puta od Zvornika preko Milića prema Sokocu, što bi se spojilo u jednu mrežu za koju već postoji predstava kako će da izgleda.

Govoreći o finansijskoj konstrukciji za izgradnju, Dodik je napomenuo da se još ne zna da li će se BiH po ovom pitanju zadužiti.

"Moramo da imamo plan trase da znamo o čemu pregovaramo. Kada postavimo trasu, znaćemo koliko to košta i najbolje bi bilo da dobijemo jedan dio granta, ali bi i drugi dio morao biti prihvatljiv za BiH. Ako bude kredit, taj aranžman bi morao biti povoljniji i od aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj", ocijenio je Dodik.

Dodik je zahvalio ministrima što su doprinijeli kvalitetnom sastanku, koji je održan u Sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

On je danas sastanak održao sa resornim ministrima iz Srpske, Federacije BiH i Savjeta ministara u tehničkom mandatu radi razgovora o ponudi Turske za izgradnju mreže auto-puteva u BiH.


(Vijesti.ba)


26.02.2019.

DORIS PACK: NE SMIJE SE DOZVOLITI PROMJENA GRANICA NA BALKANU

26.02.2019.

JEDNA SI, JEDINA: STOTINE ZASTAVA NA ULICAMA SARAJEVA U POVODU DANA NEZAVISNOSTI BiH

JEDNA SI, JEDINA: Stotine zastava na ulicama Sarajeva u povodu Dana nezavisnosti BiH

Radnici preduzeće „Park“ postavljanjem državnih zastava u postolja koja se nalaze na stubovima javne rasvjete jutros su započeli ukrašavanje većih sarajevskih ulica i trgova povodom Dana nezavisnosti BiH, koji se obilježava u petak


Image result for postavljanje zastava BiH u Sarajevu povodom dana nezavisnosti BiH

Ekipa iz preduzeća "Park" specijalizovana za dekorisanje i ukrašavanje gradskih ulica pomoću autokorpi postavit će stotine zastava Bosne i Hercegovine od Baščaršije preko ulica Maršala Tita, Zmaja od Bosne, Bulevara Meše Selimovića i ulice Džemal Bijedića do Stupa i nazad odnosno preko Nedžarića, Otoke, Čengić Vile, Dolac Malte, Pofalića, Socijalnog, Marijin Dvora zatim ulicom Obala Kulina bana sve do Vijećnice.

“Posebna pažnja tokom prazničnog dekorisanja bit će posvećena mjestima na kojima će u petak biti održane prigodne manifestacije povodom Dana nezavisnosti BiH.

To podrazumijeva područje u blizini Vijećnice u kojoj će 01. marta biti održana Svečana akademija, dio ulice Maršala Tita, te Trg oslobođenja - Alija Izetbegović. Na tim lokacijama i radnici Sektora održavanja ovih dana vrše poslove dodatnog hortikulturnog uređenja i čišćenja javnih zelenih površina”, saopćeno je iz “Parka”. 

Državne zastave krasit će veće ulice u Kantonu Sarajevo tokom prvomartovskog praznika, a njihovo uklanjanje bit će realizirano u ponedjeljak. 

“Preduzeća Park jedino je u Kantonu Sarajevo ovlašteno preduzeće za dekorisanje javnih površina povodom praznika, a naša specijalizovana radna jedinica ima vrlo široku i bogatu lepezu usluga i materijalno je obezbijeđen alatom, materijalima i mehanizacijom za izvršavanje istih u Kantonu Sarajevo, a ponekad i šire”, saopćeno je iz Parka. 

Iz tog javnog preduzeća podsjećaju da imaju više od 10.000 zastava raznih dimenzija i oblika, među kojima su i zastave svih država svijeta.

(NAP)

26.02.2019.

NERZUK ĆURAK: RAT I MIR

26.02.2019.

BOGIĆ BOGIĆEVIĆ : "BOŠNJACI SU U TEŠKOJ SITUACIJI, A BiH IMA UNUTRAŠNJE I VANJSKE NEPRIJATELJE KOJI..."

BOGIĆ BOGIĆEVIĆ OTVORENO: "Bošnjaci su u teškoj situaciji, a BiH ima unutrašnje i vanjske neprijatelje koji..."

Bogićević je kazao da BiH ima i svoje unutrašnje i vanjske neprijatelje i to one koji su otvoreno protiv BiH i ne kriju to.

– Vlast u Banja Luci, ne svi naravno, Dodik to i ne krije i kaže da BiH ne može opstati, da smo tu nasilu, da se razmišlja o novoj državi. Izvana imamo i one koji, prvo naši susjedi koji nisu odustali od ideja stvaranja velike Hrvatske i velike Srbije. Naravno ne svi. Imamo tamo ljude koji misle za budućnost, misle o integracijama, misle o zajedničkom životu, ne vraćaju nas u feudalnu prošlost.


Image result for bogic bogicevic fotos
.....................

Bošnjaci su napravili dobru stvar jer na Bošnjačkom saboru 1993. godine nisu prihvatili bošnjačku državu jer bi to značilo samoubistvo za Bošnjake u ovakvom okruženju. Bošnjaci su, nesporno, u ovakvom okruženju u jednoj teškoj situaciji i mogao bi se još uvijek tražiti kompromis i na unutrašnjem planu i kod onih koji garantuju cjelovitost BiH, kazao je za FTV Bogić Bogićević nekadašnji član Predsjedništva SFRJ.

– Nemam ja dileme, neće se ništa dogoditi sa otcjepljenjem pojedinih dijelova BiH jer to ne može bez Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Puno su investirali bez obzira što ih sada nema jer BiH nije na listi prioriteta. Nikada niko ne može uništiti jedan narod i drugo narodu treba država. Treba raditi na tome da država funkcioniše. I Palestinci su narod, a vidimo kako im je bez države. Malo se radi na državi da funkcioniše, jer su se svi zatvorili u svoje nacionalne okvire i navodno brigu brinu samo o svome narodu, a malo o državi – smatra Bogićević.

Na pitanje kako komentariše odluku BH bloka (SDP, DF i Naša stranka) da ne uđe u vlast kazao je kako svaka odluka ima posljedice ali da će vrijeme pokazati da li su bili upravu.

– Šteta bi bila da se unište multietničke partije u BiH koje postoje na ovom prostoru, na području RS-a i zapadne Hercegovine ih ni nema što je loše. Ako bi se i ovdje ugasila ta iskra multietničke partije pa i SDP-a ne bi bilo dobro za budućnost BiH. Bila bi to loša poruka. Mi ne znamo šta nas čeka u budućnosti, u svijetu su velika previranja u Evropi u maju dolazi desnica na vlast. Mi nećemo ove godine uopšte biti predmet razgovora u Evropskoj uniji. Mi ne znamo kada se i može li se dogoditi neka nova Jalta, neki novi Berlinski kongres, neka nova Badenterova komisija jer je sve otvoreno – kazao je Bogićević.

Bogićević je komentirao i termine koji su učestali u posljednje vrijeme na političkoj sceni kao što “legitiman, autentičan, autentični Srbi.”

– Autentični su, a to sam osjetio na svojoj koži zadnjih 30 godina, oni koji su odani i poslušni vođi. Prije svega vođi jer je on taj koji ocjenjuje koliko je ko veliki Srbin, Bošnjak ili Hrvat. To je novi termin koji sam ovih dana čuo autentični, izvorni, legitimni, pravi, sve su to gluposti koje će proći. Moja sugestija je da pokušaju svi misliti svojom glavom, ako ništa za budućnost da sačuvaju bar malo obraza i da ostave neki pozitivni trag za dobro svih ljudi i naroda.

Bogićević je kazao da BiH ima i svoje unutrašnje i vanjske neprijatelje i to one koji su otvoreno protiv BiH i ne kriju to.

– Vlast u Banja Luci, ne svi naravno, Dodik to i ne krije i kaže da BiH ne može opstati, da smo tu nasilu, da se razmišlja o novoj državi. Izvana imamo i one koji, prvo naši susjedi koji nisu odustali od ideja stvaranja velike Hrvatske i velike Srbije. Naravno ne svi. Imamo tamo ljude koji misle za budućnost, misle o integracijama, misle o zajedničkom životu, ne vraćaju nas u feudalnu prošlost.

Bivši član Predsjedništva SFRJ kazao je da je BiH danas nezavisna onoliko koliko je priznata u Ujedinjenim nacijama i članica UN-a ističući da ona nije priznata od svih svojih građana, svojih vlasti i da se u tom smislu ne može govoriti o suverenitetu i nezavisnosti jedne države koja nastupa jedinstveno, ali ne unitarno, prema svijetu i tražeći prijatelje među državama u Evropi i svijetu.

26.02.2019.

ČEDOMIR JOVANOVIĆ: "MILORAD DODIK JE KLOVN SRPSKOG NACIONALIZMA"

ČEDA JOVANOVIĆ BRUTALNO O DODIKU: "Milorad je klovn srpskog nacionalizma, tužna slika propalog projekta, svjestan da mu je budućnost u Sarajevu..."

Predsjednik Liberalno demokratske partije Srbije Čedomir Jovanović u intervjuu za Klix.ba govorio je o političkim dešavanjima u Srbiji, ali je prokomentirao i aktuelne prilike u BiH.
Na pitanje da li je na sceni ozbiljan pokušaj udruživanja opozicije radi rušenja aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Jovanović kaže:


Image result for cedomir jovanovic i milorad dodik fotos

/////////////////////////
"Na političkoj sceni Srbije se ne dešava ništa novo. Osim bunta građana, koji je najvažnija politička činjenica koju vidimo na ulicima, kod političke elite nema neke velike promjene. Nema je prije svega u vezi s ključnim pitanjima kao što su Kosovo, evropske integracije, borba protiv nacionalizma i mržnje, odnos prema genocidu u Srebrenici, slobodnom tržistu. Tu su svi na sličnim pozicijama. I sve dok se nešto tu ne desi, neće biti promjene", rekao je Jovanović za naš portal.

Ali, kako biste ocijenili to što rade Jeremić, Đilas i Tadić u okviru Saveza za Srbiju?

Dogodila se velika i čudna stvar – neki političari, koji su bili simboli tog vremena prošlosti, ozbiljnije i odgovornije se odnose prema tome od, recimo, onih koji su godinama aktivno štitili Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Zaboravili smo, kažu, Vučića devedesetih, a nikako da shvate da su oni bili Jeremići i Tadići dvijehiljaditih. Oni su odgovorni što su nam šanse propuštene i to je odgovornost koja se također mora snositi. Ali, ako sve to stavimo sa strane, ponovit ću – nema ničeg novog, jednako nismo politički svjesni svoje uloge i svega što je obilježilo posljednje tri decenije naših života. 

Kako u svemu tome valorizirati proteste koji se u niz gradova odvijaju već izvjesno vrijeme? Tu imamo i glumaca, pripadnika akademske zajednice...

Kulturna i intelektualna elita Srbije uvijek je bila glasna. Uvijek je bila glasna, ali ne i upravu. Taj svijet vidi da je sve u ovoj zemlji dovedeno na ivicu noža. Mislim da su protesti važni, zarad korekcije vlasti. Međutim, ostaje pitanje kako će se ostvariti zahtjevi protesta. Među njima ima veoma realnih zahtjeva, kao što je sređivanje izbornih pravila i kreiranje drugačije atmosfere u društvu. 

Koje je vaše mišljenje o Vučićevoj namjeri da uskoro raspiše izbore? Zbog bojazni da će, kako vrijeme protiče, izgubiti na popularnosti ili zbog nečeg drugog?

Izbori nam slijede ove ili sljedeće godine. Ima dosta posla prije izbora kako bi oni mogli angažovati cijelo društvo na izjašnjavanje. Odgovornost je vlasti da osigura fer uslove. Opozicija je tu nemoćna i vlast mora da uradi sve, čak i ako se ne slaže sa zahtjevima opozicije, da ih razuvjeri i dokaže ispravnost sistema. To nije naivno pitanje, a naša istorija nas opominje da je izborna krađa uvijek moguća. Ovo nije lično pitanje, ovo je pitanje naše mogućnosti da se bar o nečemu dogovorimo – kao društvo, kao građani. Upravo ta naša nemogućnost govori da smo daleko od odgovornosti koje su nam svima puna usta. 

Kako posmatrate trenutne odnose BiH i Srbije? Čini se da se u javnosti oni vide samo kroz česte sastanke Dodika i Vučića? Vaš komentar?

Dodik je klovn srpskog nacionalizma. Tužna slika propalog projekta. U tom pronalaženju šireg konsenzusa važan je faktor za unutrašnje prilike u Srbiji, jer smo mu ovde dozvolili takvu poziciju. S druge strane, nadam se da je svjestan da mu je budućnost u Sarajevu, odnosno da cjelovita i jaka BiH predstavlja jedinu budućnost za njega. Dodik je snalažljiv političar, to govori njegova biografija. Međutim, i najbolji glumci odu u penziju. Njemu je sigurno vrijeme da proba pustiti da neki ljudi budućnosti sačuvaju BiH i isprave greške generacija kojima mi pripadamo. Legitimni interesi Srbije su da ima stalnu vezu s Banjom Lukom, ali je dužna, obavezna i mora biti zainteresovana za odnose sa Sarajevom. Sarajevo je pružilo ruku Beogradu na izvjestan način, vrijeme je za drugačije odnose. Umorni su ljudi od ovog mučenja.

Kako će se ili kako se može završiti trakavica između Srbije i Kosova koja opterećuje čitav region?

Jednostavno. Stavljanjem tačke na mržnju i ponovnim sjedanjem za sto s kosovskim Albancima. To mora pratiti spremnost ovog društva da razume da je priča o Kosovu loš ili osrednji film. Vrijeme je da ga digitalizujemo i da krenemo u budućnost. Tu, naravno, ostaje pitanje odgovornosti. Ne smijemo nikada zaboraviti sve što se dogodilo, ne smijemo zaboraviti vozove koji su odlazili iz Prištine u martu 1999., svirepost i sve što je dole učinjeno ili bilo koju drugu sliku. I moramo privesti odgovorne pravdi.

Kako gledate na konstantne pokušaje revizije historije na ovom području, kojoj se ne nazire kraj? Posljednji primjer je potez Vlade Republike Srpske da ponovo utvrdi činjenice o dešavanjima u Srebrenici.

Teško je priznati odgovornost za smrt jedne osobe, a kamoli više od 120 hiljada mrtvih ili još uvijek nestalih iz ratova u bivšoj Jugoslaviji. Isti oni koji su do rata doveli i danas pokušavaju da se odbrane od odgovornosti i da istoriju kroje prema sopstevnim nazorima. Na nama je da mijenjamo sebe i da prihvatimo odgovornost.
26.02.2019.

IVICA DAČIĆ CINIČNO ŠUTI O GRČKIM I RUSKIM HORDAMA IZ RATOVA DEVEDESETIH 90-IH

Dačić cinično šuti o grčkim i ruskim hordama iz ratova 90-ih

Dačić cinično šuti o grčkim i ruskim hordama iz ratova 90-ih
Aktuelni srbijanski režim ne odustaje od velikodržavnog koncepta i nastoji gubitak Kosova nadomjestiti pripajanjem RS-a, upozorava politički analitičar Esad Bajtal.

Miloševićevska politika

Kod bh. istočnih susjeda, ističe Bajtal, i dalje je na sceni miloševićevska politika s početka 90-ih godina, koja se prije svega ogleda u liku i djelu ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića.

- Gubitak Kosova Srbiji daje nekakve kvazi-racionalne razloge za ponovnim oživljavanjem tog koncepta i to rade sofisticirano - kaže Bajtal u razgovoru za Vijesti.ba.

Prema njegovim riječima, u pitanju su ljudi koji ne odustaju od vizije velikodržavnog ustrojstva koje bi pošto-poto, i na račun svih ovdašnjih naroda, trebalo da metastazira na one prostore koji su se nekada zvali Jugoslavijom.

- Ukratko, Dačić i njemu slični, nikako da shvate da su Miloševićevo enormno nasilje i zločini nad Albancima doveli do toga da se Kosovo konačno oslobodi i osnuje nezavisnu državu. I sad se na osnovu činjenice tog gubitka, nastoji praviti priča o neophodnosti neke vrste teritorijalne nadoknade eventualnim odvajanjem dijela teritorije BiH, a na tragu Ćosićeve predratne krvave ideje o "federaciji srpskih zemalja" na prostorima bivše Jugoslavije - navodi Bajtal.

Ono što se nije uspjelo teritorijalno odvojiti (RS), kamom i topovima radikalno je očišćeno od svih drugih (Bošnjaci, Hrvati, ostali...) koji su tamo živjeli.

- To je politika koja se zasniva na još uvijek živom fantazmu o tzv. nacionalnoj ugroženosti koja se i dalje nastavlja, uprkos nizu vojnih poraza koje je Miloševićev režim pretrpio od Ljubljane, preko Zagreba i Sarajeva, pa do Prištine - poručuje Bajtal.

Prokomentarisao je i Dačićevu izjavu, koji je, između ostalog, rekao da su Kosovo i BiH jedni od većih regrutnih centara za borce koji odlaze na Bliski istok da se bore na strani Islamske države. Dačić je ustvrdio da je upravo područje Balkana bilo plodno tlo na kojem je početkom 90-tih godina, tokom rata u BiH, posijano sjeme "islamskog ekstremizma", imajući u vidu činjenicu da se u tom ratu borilo blizu 7.000 stranih boraca, mahom veterana iz Afganistana.

Tvrdnje slične Dačićevim, kaže naš govornik, nebrojeno smo puta čuli u prošlosti - ne samo od njega - već i od mnogih drugih srbijanskih političara.

- To je nešto što se ponavlja još od Miloševića i njegove priče o „zelenoj transferzali“ i cijelog tog političkog bloka koji je on predvodio, i koji je 90-ih napravio to što je napravio, ne samo u BiH, nego i na ostatku prostora bivše Jugoslavije - potcrtava Bajtal.

Podsjeća da su međunarodni sudovi Miloševićev režim osudili za brojne zločine i genocid u Srebrenici.

- Međutim, uprkos svemu tome što je svjetski i evropski pravni racionalni um izgovorio i prema čemu se tako jasno sudskim odlukama odredio, zvanična politika koju zastupa Dačić i dalje ne posustaje, niti odustaje od te geopolitičke i psihopatološke opcije. Uporedo i istovremeno ta politika javno govori kako želi u Evropu, odnosno u isti onaj svijet koji je, toliko puta, kroz brojne haške presude osudio tu politiku, zajedno s njenim motivima i bešćutno krvavim posljedicama - konstatuje Bajtal.

Vlasti u Srbiji, navodi, pokušavaju da takve međunarodne presude uporno tumače na način da su uperene protiv cijelog srbijanskog naroda, a ne protiv pojedinaca koji su imenom i prezimenom suđeni i osuđeni za hiljade i hiljade nečuveno surovih i ničim izazvanih zločina.

Danas cinično šute o sebi

- Šta ćemo sa grčkim, ruskim i drugim pravoslavnim hordama koje su bile sastavni dio vojske iza koje je stajala Dačićeva i Miloševićeva politika? Šta ćemo s učešćem pravoslavne crkve u ratovima 90-ih - zapitao se Bajtal.

O tome, kaže, svjedoče čak i knjige srbijanskih autora izdate u Beogradu.

- Tako ljudski uspravni Milorad Tomanić, u knjizi pod naslovom „Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj“, izdatoj u Beogradu 2001., navodi strašne primjere pravoslavizacije srpske vojske koja je počinila to što je počinila na ovim prostorima u ime pravoslavlja i velikodržavnog koncepta, koji se sa obje noge uglavnom oslanjao na  doktrinu pravoslavlja - rekao je Bajtal.

U prilog tome i jezikom činjenica govoreći, naveo je samo neke od podnaslova iz sadržaja te knjige: Crkvena estrada hvali Slobodana Miloševića; Ko s kim ne može da živi; Srpska crkva i nasilje; Granice Crkve teku granicama države; Kada, koga zašto i kako treba da ubije pravoslavni Srbin...

Dakle, nastavlja Bajtal, cijeloj toj krvavoj i danas planski izvrnutoj političkoj priči prethodilo je djelovanje Srpske pravoslavne crkve, kao idejno autoritativnog i aktivnog nosioca cijelog velikodržavnog projekta.

- Danas sve to guraju pod tepih, i sada pričaju o islamu, katoličanstvu, o svemu i svačemu, i na taj način cinično šute o sebi. A pogledajte samo situaciju u RS-u - svim gradovima ukinuta je riječ „bosanski“ koju su sadržavala imena mnoštva bosanskih mjesta. Nemate više Bosanskog Broda, već imate samo Brod, nemate Bosanske Gradiške, već Gradišku, nemate Bosanski Novi, već samo Novi, nema Bosanske Dubice… - navodi Bajtal.

Prije toga, dakle prije intervencije međunarodne zajednice, ističe ovaj analitičar, imena bosanskih mjesta i gradova srbizirana su u Srpski Brod, Srpska Ilidža, Srbinje…

- Sve je posrbljeno i pravoslavizirano, a danas se, strateški i dnevno-politički, drugi optužuju za islamizaciju, katolizaciju, uporno optužujući druge za ono što sami čine. Sve se odvija na tragu Miloševićeve logike, koji u Hagu, pred kamerama cijelog svijeta, prvi dan suđenja, kaže: "Sve o Bosni i Hercegovini je čista laž". Dakle ne mala ili velika, ne ova ili ona, nego "čista laž". U prevodu, to znači da nije bilo ni zločina, ni silovanja, ni pljačke, ni nasilnog protjerivanja ljudi. Ni genocida, ni masovnih grobnica. Čak ni rata. Sve je to samo "čista laž" - pojašnjava Bajtal.

Naš sagovornik ocjenjuje kako dobrog sagovornika, ali i saučesnika u ostvarivanju velikodržavnog koncepta, vidi i u predsjedavajućem Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku.

- Mi to jasno vidimo, ma koliko se sve pažljivo, sofisticirano i licemjerno zvanično prikrivalo ili javno negiralo. Uostalom, sam Dodik ne krije da mu je draža srbijanska politička garnitura i da mu je sve draže od BiH, države koju otvoreno negira, i za koju kaže da ne može opstati, tvrdeći da je entitet država, iako to nije tako upravo po Dejtonu u koji se on zaklinje - govori Bajtal.

Dok istovremeno glorifikuje Dejton, Bajtal ističe kako predsjedavajući Predsjedništva BiH, krijući se iza njega, sve radi protiv Dejtona.

- Izgleda da ta iracionalna postavka njegovog djelovanja nikome ne smeta, odnosno niko je ne čita onako kako bi iskustveno trebao da je čita. Međunarodna zajednica nijemo i sasvim mirno sluša i gleda kako on ruši njihov proizvod, licemjerno se pozivajući baš na njega. Dodik u ime Dejtona radi protiv njega, a tvorci Dejtona uporno šute na njegovo cinično, krajnje neodgovorno i, u krajnjem, regionalno destabilizirajuće i vrlo opasno ponašanje - zaključuje Bajtal u razgovoru za Vijesti.ba.

D.K.

(Vijesti.ba)


26.02.2019.

IVICA DAČIĆ PRIČA O BiH, ALI NE O ZLOČINIMA POČINJENIM U IME VELIKE SRBIJE

Dačić priča o BiH, ali ne o zločinima počinjenim u ime Velike Srbije

Dačić priča o BiH, ali ne o zločinima počinjenim u ime Velike Srbije
"Ova, ali i ranije Dačićeve izjave, ne doprinose dobrim odnosima u regionu. Nažalost, rijetko kada smo od Ivice Dačića mogli da čujemo da je javno progovorio o zločinima koji su devedesetih godina počinjeni u ime Velike Srbije", kazao je za Vijesti.ba glasnogovornik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Aleksandar Marton komentarišući izjave Ivice Dačića o BiH i Kosovu kao regrutnim centrima terorista.

Marton dodaje da zna ministar Dačić da je bilo ratnih zločina, ali po njemu je bolje tu istinu staviti pod tepih.

"Sa druge strane, ministar Dačić voli da govori o nekakvom islamskom ekstremizmu u BiH. Taj ekstremizam rijetko ko vidi, i jasno je da koristi za skretanje pažnje", smatra Marton.

Marton dodaje kako Dačićeve izjave ne idu zajedno s idejama koje Dačić, navodno predstavlja.

"Interesantno je da je Ivica Dačić deklarisani ljevičar. Nisam baš siguran da nacionalizam, koji on često ispoljava, ide zajedno sa idejama demokratske ljevice", napominje Marton.

On ističe kako je Dačić je, ipak, bio portparol Slobodana Miloševića.

"Očito sve to ima snažan uticaj na političku orijentaciju ministra vanjskih poslova Vlade Srbije", zaključio je Aleksandar Marton za Vijesti.ba.

Podsjećamo, Dačić je na predstavljanju projekta nevladine organizacije „Crime Stoppers Global Solutions“ upozorio da će se mnogi iz regiona koji su se borili na strani Islamske države vratiti sa fronta Bliskog istoka i sa sobom donijeti virus ekstremizma, koji je na području kakav je Balkan više nego zapaljiv.
 
Dačić tvrdi da su posebno Kosovo i BiH jedni od većih regrutnih centara za borce koji odlaze na Bliski istok da se bore na strani Islamske države. Dodaje da je upravo područje Balkana bilo plodno tlo na kojem je početkom 90-tih godina, tokom rata u BiH, posijano sjeme "islamskog ekstremizma", imajući u vidu činjenicu da se u tom ratu borilo blizu 7.000 stranih boraca, mahom veterana iz Afganistana.
 
"Neki od njih ostali su u regionu i poslije sukoba, a sa njima je ostala i njihova neprihvatljiva i anticivilizacijska ideologija, pa su upravo odavde neki od uvezenih terorista učestvovali u napadima u Americi, Velikoj Britaniji, Španiji i Francuskoj", kazao je Dačić.


(Vijesti.ba)
Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
88940491

Powered by Blogger.ba