Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

15.02.2019.

U SLUŽBENOM LISTU OBJAVLJENI MANDATI ZA DOM NARODA PARLAMENTA FBiH

U Službenom listu objavljeni mandati za Dom naroda Parlamenta FBiH

U Službenom listu objavljeni mandati za Dom naroda Parlamenta FBiH
Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH - Opći izbori 2018. godine.

Mandati su dodjeljeni sljedećim delegatima:
 

    DELEGATI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

    Jusić Hadis
    Halilović Hajrudin
    Ahmetović Senad
    Skopljak Fahrudin
    Alić Senad
    Hadžić Dževad
    Isak Ramo
    Duvnjak Jasmin
    Kapić Jasminko
    Musić Nijaz
    Mušanović Elvedin
    Hajdarović Alisa
    Marić Zvonko
    Čampara Aljoša
    Suljević Samir
    Tufekčić Jasenko
    Čeljo Senad

 

 

    DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

    Šahinović Anel
    Ilić Ilija
    Krešić Boris
    Tadić Ivo
    Fejzić Edim
    Saraf Marko
    Džambas Zdenka
    Nakić Ilija
    Martinović Tomislav
    Džeba Damir
    Raguž Iva
    Iličić Marija
    Bešlić Zdravko
    Mandić Tomislav
    Marjanović Damir
    Ivić Ivan
    Šarac Stipan

 

 

    DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA

    Ilić Slađan
    Vujović Žarko
    Simić Mladen
    Milović Daliborka
    Atanasijević Ljubinka
    Saradžić Vesna
    Dujmović Zora
    Viteškić Smiljana
    Stojanović Igor
    Radun Duško
    Broćeta Goran
    Damjanović Dragana
    Tanović Velemir
    Puzigaća Drago

 

 

    DELEGATI IZ REDA OSTALIH

    Kantarević Rasim
    Trepanić Mirela
    Imširović Sandra
    Srna Bajramović Segmedina
    Handžić Vibor

 

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnžnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 06-1-07-1-61/19  i 06-1-07-1-64/19 od 11.02.2019. godine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37. stav  (3) Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 38/14,90/16, 8/17 i 91/18).

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata  za Dom naroda Parlamenta FBiH - Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u „Službenom glasniku BiH“ i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas. Odluka sa pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Paralementa FBiH i na taj način su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda PFBiH.


(Vijesti.ba)


Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
74351005

Powered by Blogger.ba