Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

27.12.2018.

VIJEĆE MINISTARA BiH U JANUARU 2019. O GODIŠNJEM NACIONALNOM PLANU

Vijeće ministara u januaru o godišnjem nacionalnom planu

Vijeće ministara u januaru o godišnjem nacionalnom planu
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas nije razmatralo Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018 – 2019. godine, čiji je predlagač Komisija za NATO integracijski proces BiH.

Naime, nastavak 163. sjednice je planiran za četvrtak, 10.  januara 2019. godine, kada je, između ostalog, planirano razmatranje Prijedloga godišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine 2018 – 2019. godine (ANP).
 
Danas je održan prvi dio sjednica na kojoj su doneseni zaključci koje prenosimo u nastavku:
 
UNAPRIJEDITI SIGURNOST NA CESTAMA I KONKURENTNOST PRIJEVOZNIKA
 
Vijeće ministara BiH, u prvom dijelu 163. sjednice koja je započela danas u Sarajevu, utvrdilo je Prijedlog osnova za odobravanje akata usvojenih na sastanku ministara prometa zemalja Zapadnog Balkana, koji je održan 25. 4. 2018. godine u Ljubljani, te usvojilo izvještaj sa ovog sastanka.

 
Riječ je o Deklaraciji o sigurnosti prometa na cestama i Zajedničkoj deklaraciji o granicama i zajedničkim prijelaznim tačkama, koje su podržali ministri prometa / predstavnici zemalja Zapadnog Balkana.
 
Deklaracija o sigurnosti prometa na cestama ima za cilj smanjivanje broja smrtonosnih i ozbiljnih povreda u cestovnom prometu te poduzimanje konkretnih mjera na unapređenju sigurnosti, uz intenziviranje nacionalnog i regionalnog djelovanja, kao i jačanje saradnje u Evropi.
 
Zajedničkom deklaracijom o granicama i zajedničkim prijelaznim tačkama želi se ojačati saradnja radi smanjivanja administrativnih procedura prilikom prelaska državnih granica, kako bi se ublažili ekonomski gubici prijevoznika i unaprijedila regionalna konkurentnost.
 
Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će ovaj prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odobravanja.

 
BiH ĆE OD ZAJEDNIČKE PRODAJE AMBASADE BIVŠE SFRJ  U TOKIJU DOBITI VIŠE OD 4,2 MILIONA KM
 
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju zajedničke prodaje ambasade / rezidencije bivše SFRJ na adresi 316-37, Kita Shinagawa 4-chome, Shinagawa Ward, Tokyo, Japan.

 
Vijeće ministara BiH upoznato je i s nacrtima kupoprodajnog i escrow  ugovora koji su neophodni za završetak postupka zajedničke prodaje.  
 
Prodajom ovog objekta u sklopu provedbe Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, Bosna i Hercegovina će dobiti 15 posto, što iznosi 4.243.930,00  KM.
 
Za potpisnika kupoprodajnog ugovora ovlašten je ambasador BiH u Japanu Borislav Marić, a potpisivanje ugovora planirano je za prvu polovinu  januara 2019. godine. 


 
KADROVSKI OSNAŽITI SIPA-u  
 
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2018. godini.

 
Izmjenom Odluke, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) omogućava se prijem 15 kadeta - mlađih inspektora. Za realizaciju ovog plana nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.   
 
Na ovaj način želi se omogućiti pravovremeno i adekvatno postupanje u vezi sa sigurnosnim izazovima u skladu s nadležnostima SIPA-e, uključujući i migrantsku situaciju.
 
 
DO 2021.  MINISTARSTVO ODBRANE REALIZIRAT ĆE DVA VAŽNA PROJEKTA
 
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva odbrane, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa periodom realizacije 2016 – 2018. godina“, a u cilju produženja roka realizacije projekta do 2021. godine.
 

Na sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o višegodišnjem projektu „Nabavka helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine“.
 
Ministarstvo odbrane  ostvarilo je dodatne uštede iz svog budžeta u iznosu 1,3 miliona KM, između ostalog, smanjivanjem naknada za putne troškove, prijevoz, gorivo, nabavku materijala, iznajmljivanje imovine i opreme. Ova sredstva pridružit će se  ranije osiguranim budžetskim sredstvima od 6,2 miliona KM.
 
 
MIGRANTSKA SITUACIJA
 
Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata. 
 

Službi za poslove sa strancima je od početka ove godine do 25. decembra prijavljeno 23.789 nezakonitih migranata, a namjeru da zatraži azil je iskazalo 22.398 osoba, dok je njih 1.358  podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7.764), Irana (3.662), Sirije (2.986), Afganistana (2.778) i Iraka (2.165). Ostale zastupljenije skupine migranata su iz Libije (876), Palestine (745), Alžira (465), Bangladeša (450) i Indije (410).
 
Na sjednici je razmotrena Informacija Ministarstva sigurnosti o provedbi Akcionog plana hitnih mjera koje se trebaju poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, prije svega sa istočnim susjedima Bosne i Hercegovine, koja sadrži pokazatelje o broju maloljetnika bez pratnje.
 
Od ukupno 73 planirane aktivnosti provedeno je 49 aktivnosti, dok je djelomično  provedeno njih 14, što čini oko 85 posto ukupno zacrtanih aktivnosti iz Akcionog plana. Među ovim aktivnostima 29 se kontinuirano provodi.
 
Najviše aktivnosti, njih 19, provedeno je u realizaciji prvog prioriteta koji se odnosi na jačanje Granične policije BiH u svrhu bolje kontrole granice, a u cilju sprečavanja nezakonitih ulazaka migranata u Bosnu i Hercegovinu.
 
Služba za poslove sa strancima je u periodu od 1. 1. 2018. godine do 5. 12. 2018. godinu u toku operativnih aktivnosti otkrila ili preuzela od drugih organizacija 145 maloljetnika bez pratnje, a namjeru za azil  je iskazalo njih 136, dok je osam podnijelo zahtjev za azil ili 0,59%.

 
BROJ REGISTRIRANIH NEZAPOSLENIH U OKTOBRU MANJI ZA 8,5%
 
Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period  januar - oktobar 2018. godine u kojoj se navodi da je nastavljen ekonomski rast i nakon prvog polugodišta ove godine.
 

Pored industrijske proizvodnje nastavljen je trend rasta u okviru vanjskotrgovinske robne razmjene.
 
Tako je za 10 mjeseci ove godine povećanje robne razmjene iznosilo 8,1 posto, dok su izvoz i uvoz roba povećani za 8,9, odnosno 7,6 posto. Nastavljen je i trend rasta prometa u maloprodaji od oko osam posto.  
 
U ovom periodu došlo je do povećanja javnih prihoda od direktnih  poreza za 9,2 posto,  dok su neto prihodi od indirektnih poreza uvećani za 8,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine. 
 
Broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH u oktobru 2018. godine iznosio je 437,8 hiljada i smanjen je za 8,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.  
 
 
 
UMREŽITI PREVODIOCE I UNAPRIJEDITI KVALITET PRIJEVODA ZA EU INTEGRACIJE
 
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o izgradnji prevodilačkih kapaciteta u institucijama u Bosni i Hercegovini potrebnih za proces pristupanja Evropskoj uniji.
 

Direkcija za evropske integracije zadužena je da poduzme odgovarajuće aktivnosti na izgradnji kapaciteta za prevođenje i stručnu redakturu, radi osiguranja kvaliteta prijevoda u procesu evropskih integracija.
 
Sve institucije koje se bave pitanjima evropskih integracija zadužene su da sarađuju sa Direkcijom za evropske integracije u cilju izgradnje i umrežavanja prevodilačkih kapaciteta u institucijama u BiH.
 
Ovi zaključci su doneseni kako bi se dugoročno planirala izgradnja prevodilačkih struktura koje će zadovoljiti profesionalne standarde prevođenja u oblasti evropskih integracija.
 

(Vijesti.ba)Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
88940268

Powered by Blogger.ba