Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

18.12.2018.

DR. EMIR KREMIĆ : CIK JE ZLOUPOTRIJEBIO PRAVO, OHR TREBA HITNO REAGIRATI

Kremić: CIK je zloupotrijebio pravo, OHR treba hitno reagirati

Kremić: CIK je zloupotrijebio pravo, OHR treba hitno reagirati
Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je donijela odluku o popuni Doma naroda FBiH. Usvojen je prijedlog predsjednika CIK-a Branka Petrića koji predviđa korištenje popisa iz 2013. godine i poštivanje principa 1/1/1.

U izjavi za Vijesti.ba direktor Zavoda za statistiku FBiH Emir Kremić kaže da se radi o zloupotrebi prava te očekuje da nadležne institucije reagiraju promtno.

- Činjenica je da Agencija za statistiku BiH nije objavila podatke popisa stanovništva za lica koja žive u inostranstvu, kao i da je bivše rukovodstvo Agencije za statistiku BiH ignoriralo Član 8 Zakona o statistici BiH. Smatramo da je neophodno da institucija s međunarodnim prefiksom oličena u OHR iskoristi svoja Ustavom data prava i da reagira hitno, kaže Kremić.

Dodaje da su narašena ljudska prava svih onih lica koja nisu bila obuhvaćena popisom i Aneksom 7.

- Zavod je dostavio stručno obavezujuće mišljenje koje je s 19.11.2018. stupilo na pravni snagu i navedeno stručno tumačenje je, po mom mišljenju, CIK u slučaju neslaganja trebao pokrenuti spor pred Ustavnim Sudom BiH iz razloga što se u konkretnom slučaju radi o sukobu nadležnosti koji se javlja između institucije BIH i institucije entiteta shodno članu 6 tačke 3 stava 1 podtacka a) Aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Posebno treba imati u vidu da stručno tumačenje Zavoda predstavlja konačni obavezujuće pravni akt protiv kojeg nije dozvoljeno pravo žalbe niti je predviđen upravni spor što znači da se kao pravosnažni i konačni pravni akt mogao pobijati pred Ustavnim sudom BiH.


(Vijesti.ba)

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
88938921

Powered by Blogger.ba