Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

05.12.2018.

PIC OBJAVIO ZAKLJUČKE: UPUĆEN POZIV POLITIČKIM LIDERIMA U BiH

PIC objavio zaključke: Upućen poziv političkim liderima u BiH

PIC objavio zaključke: Upućen poziv političkim liderima u BiH
Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 4. i 5. decembra kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira prenosimo u cijelosti:

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. On je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta.

Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Mirovnog sporazuma i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno.

Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava neophodne instrumente za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma. Naglasio je potrebu za punu implementaciju programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a je izrazio žaljenje zbog činjenice da je preuranjena predizborna kampanja, koja je produbljivala podjele, zaustavila napredak u provođenju socio-ekonomskih reformi, zatrovala političku atmosferu, te onemogućila da se kroz pregovore dođe do rješenja za prevazilaženje praznine u Izbornom zakonu, a koja se odnosi na Dom naroda Federacije BiH. PIC je konstatirao da je Ured za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR), koji je predvodio Međunarodnu posmatračku misiju na izborima u BiH, okarakterizirao izbore u BiH kao “istinski konkurentne”, te je primio k znanju i  zabrinutost misije i lokalnih nevladinih organizacija u vezi sa brojnim nepravilnostima  zabilježenim širom zemlje za vrijeme odvijanja izbornog procesa.

Upravni odbor PIC-a također je osudio prijetnje neovisnosti medija, uključujući zastrašivanje i fizičke napade na novinare, osudivši i pokušaje pojedinih medija i političara da iskrive činjenice i utiču na rad Centralne izborne komisije. Neovisnost Centralne izborne komisije je od suštinskog značaja za provođenje slobodnih i fer izbora i implementaciju izbornih rezultata.

Upravni odbor PIC-a je izrazio stav da puna saradnja s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MRMKS) uključuje i poštivanje presuda koje su donijeli Haški tribunal i ovaj mehanizam. U tom kontekstu, Upravni odbor osuđuje zaključak koji je 14. augusta donijela Narodna skupština RS o izvještaju Komisije za Srebrenicu Vlade RS, ponovo potvrdivši da su dešavanja u Srebrenici od 10. do 19. jula 1995. godine nesumnjivo kvalificirana kao genocid u presudama i međunarodnih sudova, a i sudova u BiH.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku BiH usvojene u Parlamentu BiH u vezi sa sposobnošću države da se bori protiv korupcije, terorizma i organiziranog kriminala. Ovo postignuće je pokazalo da kompromis i dijalog među političkim akterima mogu dovesti do konkretnih pozitivnih rezultata.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a sastali su se i pozvali novoimenovane članove Predsjedništva BiH da poduzmu sve napore u ime BiH da zaštite interese i ravnopravnost svih građana i daju doprinos reformskom putu BiH.

Upravni odbor PIC-a izražava žaljenje povodom odluke jednog člana Predsjedništva BiH da napusti sastanak prije nego što su razgovori počeli. Upravni odbor PIC-a pozvao je članove Predsjedništva da pokažu jedinstvo, da rade zajedno i poštuju zakone ove zemlje, uključujući i Zakon o zastavi.

Upravni odbor PIC-a pozvao je političke i institucionalne lidere na svim odgovarajućim nivoima vlasti da:

· Odmah se uključe u konstruktivan dijalog, u duhu kompromisa, kako bi omogućili pravovremeno formiranje funkcionalnih zakonodavnih i izvršnih organa na svim nivoima vlasti. Da se suzdrže  od blokiranja ili opstruiranja provedbe izbornih rezultata zbog uskostranačkih interesa i da budućnost ove zemlje i njenih građana ne budu njihovi taoci.

· Djeluju u pravcu dijaloga i saradnje, bez pribjegavanja neodgovornoj retorici koja vodi ka podjelama, nego na način koji pogoduje postizanju stabilnosti i napretka, posebno putem poduzimanja konkretnih mjera, počevši od najvišeg političkog nivoa, ka pomirenju u BiH, između ostalog i putem zajedničkog prisustvovanja komemoracijama.

·  Dostave preostale odgovore na pitanja iz Upitnika, čime bi se Evropskoj komisiji omogućilo da donese procjenu spremnosti Bosne i Hercegovine da napreduje na putu ka integracijama u EU i da pravovremeno pripremi svoje mišljenje. Mišljenje Komisije će predstavljati sveobuhvatnu mapu puta za buduće reforme u BiH usmjerene prema EU, u kojoj će se posebna pažnja pokloniti dobrom upravljanju, vladavini prava, borbi protiv korupcije, naporima na značajnom povećanju procesuiranja slučajeva korupcije, te reformi javne uprave – što će predstavljati ono na osnovu čega će zemlje članice EU donijeti odluku o sljedećim koracima Bosne i Hercegovine u integraciji u EU, u skladu sa težnjama građana BiH.

·  Podržavaju vladavinu prava na svim nivoima vlasti u BiH, posebno putem jačanja institucija nadležnih za borbu protiv korupcije i sprečavanje i borbu protiv terorizma. Da se suzdrže od osporavanja pravosudnih institucija na državnom i entitetskom nivou i da provode njihove odluke.

·  Fokusiraju se na donošenje hitnih i konkretnih socio-ekonomskih i drugih reformi kako bi se poboljšao kvalitet života građana, putem rješavanja nezaposlenosti, jačanja poslovnog okruženja i restrukturiranja državnih poduzeća te poboljšanja javnih usluga.

·  Prioritetno pristupe usvajanju budžeta za 2019. godinu od strane domaćih organa vlasti u zakonski predviđenim rokovima, kako bi se osiguralo da institucije vlasti mogu nastaviti da rade i ispunjavaju obaveze koje imaju prema građanima BiH.

·  Intenziviraju napore na poboljšanju kredibiliteta i transparentnosti izbornog procesa bez daljnjeg odlaganja. Poduzmu veće napore od onih koji su uslijedili poslije prošlih izbora na provedbi suštinskih promjena koje je preporučio Ured za demokratske institucije i ljudska prava (Office of Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR), Grupa država protiv korupcije (Group of States against Corruption – GRECO) i drugi, uključujući i preporuke sa prethodnih izbora, posebno tako što će riješiti probleme vezane za biračke odbore, tačnost Centralnog biračkog spiska, brojanje glasačkih listića, jednak pristup medijima, netransparentno finansiranje stranaka te zloupotrebu javnih i drugih resursa. Što prije usvojiti ove promjene, kako bi se osiguralo da se mogu primijeniti na narednim lokalnim izborima 2020. godine.

·  Usvoje odgovarajuće akte u vezi s formiranjem Doma naroda Federacije. Riješe, bez daljnjih odlaganja, izborni zastoj u Mostaru, gdje je građanima već više od deset godina uskraćeno pravo da biraju svoje lokalne predstavnike.

 · Provedu odluku u predmetu Sejdić-Finci i slične odluke Evropskog suda za ljudska prava, i suzdrže se od poduzimanja zakonodavnih ili političkih koraka kojima bi se dodatno otežala provedba ovih odluka.

 · Osiguraju slobodu i neovisnost medija te podrže profesionalne i odgovorne medije, između ostalog i putem osiguranja stabilnih i neovisnih izvora finansiranja za javne RTV emitere.

 Upravni odbor PIC-a će svoj sljedeći sastanak održati u Sarajevu, u junu 2019. godine.

Ruska Federacija se nije pridružila komunikeu Upravnog odbora PIC-a, saopćeno je iz OHR-a.

(Vijesti.ba)
05.12.2018.

PRIORITETI BUDUĆE KOALICIJE NA DRŽAVNOM NIVOU MORAJU BITI EU I NATO

Prioriteti buduće koalicije na državnom nivou moraju biti EU i NATO

Prioriteti buduće koalicije na državnom nivou moraju biti EU i NATO
Bosna i Hercegovina je danas iz Brisela dobila pozitivnu i ohrabrujuću vrijest na koju se čekalo godinama, a to je da su članice NATO saveza pozvale BiH da dostavi svoj prvi godišnji program čime je aktiviran Akcioni plan za članstvo (MAP) - kazao je Feni predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizić.

Naglasio je da aktivacija MAP-a predstavlja jedan od najkrupnijih koraka na putu ka integracijama u NATO savez, ali i izuzetan poticaj za nastavak reformskih procesa.
 
- Od sada ćemo se, osim pitanjima odbrane i sigurnosti, značajnije baviti i brojnim drugim oblastima iz sfere politike, ekonomije i vladavine prava. Umjesto igrokaza o zastavama kojima svjedočimo proteklih dana mislim da je jako važno da se posvetimo ključnim životnim pitanjima - naveo je Zvizdić.
 
Istakao je da je aktivacija MAP-a pitanje stabilnosti koja vodi ka sigurnosti, novim investicijama i ekonomskom prosperitetu BiH.
 
- Ekonomski prosperitet vodi ka otvaranju novih radnih mjesta i zadržavanju mladih, sposobnih i obrazovanih. Zbog toga je aktivacija MAP-a izuzetno važna, godišnji program i nastavak aktivnosti koje su vezane za NATO integracije. Očekujem i mislim da se buduća koalicija na državnom nivou mora bazirati na nastavku i na aktivnostima prioriteta koji su važni za BiH - rekao je Zvizdić navodeći da su to EU integracije, ekonomski razvoj i aktivnosti na putu BiH ka članstvu u NATO.
 
Zahvalio je članicama NATO saveza koje su prepoznale napore BiH na putu ka NATO integracijama. Zahvalio je i Predsjedništvu BiH u svim ranijim sazivima koji su uložili napor na donošenju potrebnih odluka i na usvajanju plana odbrane i modernizacije Oružanih snaga.
 
Također, zahvalio je Vijeću ministara BiH, posebno Ministarstvu odbrane BiH na aktivnostima koje su rezultuirale uknjižbom vojne imovine, ali i svim članovima OSBiH.
 
BiH je zeleno svjetlo za aktivaciju MAP-a dobila na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a u Briselu.
 
Program MAP predviđa savjetovanje, pomoć i praktičnu podršku prilagođene individualnim potrebama zemalja koje se žele priključiti NATO-u.

05.12.2018.

ŠEFIK DžAFEROVIĆ NAKON HISTORIJSKE ODLUKE: ZNAČAJAN ISKORAK KA NATO-U, ODMAH PREDUZETI SVE NEOPHODNE RADNJE

DŽAFEROVIĆ NAKON HISTORIJSKE ODLUKE: Značajan iskorak ka NATO-u, odmah preduzeti sve neophodne radnje

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović pozdravio je odluku ministara vanjskih poslova članica NATO-a da prihvate podnošenje prvog Godišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine i otpočinjanje provedbe Akcionog plana za članstvo (MAP) BiH u NATO-


DŽAFEROVIĆ NAKON HISTORIJSKE ODLUKE: Značajan iskorak ka NATO-u, odmah preduzeti sve neophodne radnje

....................

Ova odluka  predstavlja veoma značajan iskorak u procesu  integracije Bosne i Hercegovine u NATO, koji je jedan od osnovnih vanjsko-političkih ciljeva naše zemlje.

Provedba godišnjih nacionalnih programa  u okviru Akcionog plana za članstvo u NATO-u potpuno je u skladu sa svim ranije donešenim zakonima i odlukama Bosne i Hercegovina. Stoga od institucija BiH očekujem da u saradnji sa NATO-om odmah preduzmu sve neophodne radnje na otpočinjanju provedbe prvog Godišnjeg nacionalnog programa.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine  usvojila je 28. septembra 2005. godine Zakon o odbrani, u čijem članu 84. se jasno i precizno navodi: „Parlamentarna skupština, Vijeće ministara, Predsjedništvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provest će potrebne aktrivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a“.

U junu 2009. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je u ime Predsjedništva BiH podnio generalnom sekretaru  NATO-a zahtjev za prijem Bosne i Hercegovine u Akcioni plan za članstvo (MAP).

U Strategiji vanjske politike BiH koju je Predsjedništvo BiH usvojilo u martu 2018. godine navodi se: „Nastavak provođenja aktivnosti u odnosu na NATO ostaje prioritet institucija Bosne i Hercegovine. Prioritetne aktivnosti biće prvenstveno usmjerene ka aktivaciji i provođenju MAP-a. Aktivacija MAP-a, za koju postoji širok politički konsenzus u Bosni i Hercegovini, omogućava da svi subjekti odbrane u Bosni i Hercegovini (u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti) nastave s provođenjem aktivnosti u odnosu na NATO, koje su utvrđene Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.“

05.12.2018.

DOBIJENO ZELENO SVJETLO ZA MAP, ODLUKA NA VLASTIMA BOSNE I HERCEGOVINE

05.12.2018.

MILORAD DODIK MOŽE USPORAVATI, ALI DRŽAVE KOJE AKTIVIRAJU MAP POSTAJU ČLANICE NATO-A

Dodik može usporavati, ali države koje aktiviraju MAP postaju članice NATO-a

Dodik može usporavati, ali države koje aktiviraju MAP postaju članice NATO-a
U idealnom scenariju, BiH može Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP) aktivirati do kraja ove godine. No, brojne su prepreke koje to mogu usporiti, tvrdi direktor Centra za sigurnosne studije BiH Denis Hadžović.

U razgovoru za Vijesti.ba, Hadžović je najavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da će naša zemlja na sutrašnjem sastanku ministara vanjskih poslova članica NATO-a dobiti ponudu za MAP okarakterisao pruženom rukom Alijanse, koju treba iskoristiti.

Takvim potezom zemlje članice NATO-a, kaže Hadžović, pokazale su da uvažavaju dosadašnji progres koji je naša zemlja ostvarila na svom integracijskom putu.

- Da vam pojasnim slikovito - sada su nas sa bekenda prebacili na forhend. Olakšali su nam tu proceduru i uknjižbu 57 lokacija perspektivne vojne imovine na državu nakratko gurnuli u stranu - pojašnjava Hadžović.

Međutim, toj obavezi BiH će ipak nakon aktivacije MAP-a svakako morati posvetiti posebnu pažnju i proces knjiženja privesti kraju.

A kada je u pitanju sama aktivacija MAP-a, BiH bi je u idealnom scenariju mogla ostvariti do kraja ove godine. Da bi u tome uspjela, mora dovršiti Godišnji nacionalni program, dokument čiju je radnu verziju već izradila Komisija za NATO integracijski proces BiH, i potom ga dostaviti u sjedište NATO-a.

Hadžović pojašnjava da ono što predstoji su komentari nadležnih ministarstava (Ministarstvo finansija, Ministarstvo za sigurnost), pa potom i usvajanje tog dokumenta na Vijeću ministara BiH.

- Nakon toga, Predsjedništvo BiH po svojim nadležnostima ga upućuje u sjedište NATO-a i BiH dobija aktivan MAP - govori Hadžović.

No, sva ova priča "pije vode" samo ako dokument "ne zapne" u nekoj od institucija, a imajući u vidu da u Predsjedništvu BiH, kao aktuelni predsjedavajući sjedi Milorad Dodik (SNSD), čiji je stav po pitanju NATO-a vrlo dobro poznat, proces aktivacije MAP-a mogao bi biti usporen.

Uprkos činjenici da je BiH zahtjev za prijem u MAP podnijela još 2009. godine, na zahtjev tadašnjeg predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, čovjeka iz Dodikovog SNSD-a, aktuelni predsjedavajući Predsjedništva BiH raspolaže određenim mehanizmima.

- Dodik može jednu takvu odluku da ne odobri i onda posegne za zaštitom vitalnog nacionalnog interesa i ostalim mehanizmima koji su mu na raspolaganju. Ali i pored toga ja ipak mislim da se ta odluka u konačnici može donijeti preglasavanjem sa 2:1 - smatra Hadžović.

Nakon što BiH aktivira MAP, ističe naš sagovornik, proširit će se njen obim saradnje s Alijansom i dobit će privilegije da može prisustvovati većem broju radnih sastanaka.

- BiH će biti aktivniji sudionik svih dešavanja u NATO-u, od čijih ćemo članica dobiti još veću podršku da što brže ispunimo sve uslove koji su pred nama - dodaje Hadžović.

Do sada se sticao utisak da je samo Ministarstvo odbrane zaduženo za proces integracije u NATO, a sada će se taj spektar, poručuje Hadžović, proširiti na znatno veći broj institucija, od kojih će se zahtijevati da daju daleko veći doprinos u cjelokupnom procesu.

Na kraju dodaje i da su sve zemlje koje su do sada aktivirale MAP postale punopravnim članicama NATO-a. Pa zašto ne bi i BiH?


D.K.

(Vijesti.ba)

05.12.2018.

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA ŽELJKO KOMŠIĆ ČESTITAO ŠTEFICI GALIĆ: PRIZNANJE ZA POSTIGNUTE NOVINARSKE REZULTATE I SLOBODU GOVORA


Član Predsjedništva Željko Komšić čestitao Štefici Galić: Priznanje za postignute novinarske rezultate i slobodu govora


tačno.net
Autor 4.12.2018.


Član Predsjedništva Željko Komšić čestitao  Štefici Galić: Priznanje za postignute novinarske rezultate  i slobodu govora

Član Predsjedništva  Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je čestitku glavnoj urednici portala Tacno.net Štefici Galić na nagradi  Johan Philipp Palm za slobodu govora u 2018. godini koja joj je svečano uručena  u u Schorndorfu u nedjelju 2. 12.2018.

Nagrada nosi ime po Johanu Philippu Palmu, njemačkom književnom izdavaču i borcu za slobodu koji ubijen početkom 19. stoljeća tokom Napoleonovih osvajanja po direktnoj naredbi francuskog vojskovođe Napoleona Bonaparte.

U čestitci stoji;

Poštovana,

Imam posebno zadovoljstvo čestitati Vam dobijanje nagrade Johan Philipp Palm , što smatram izrazom priznanja Vaših postignutih rezultata rada u veoma zahtjevnom novinarskom poslu, i borbi za slobodu govora.

Radujem se svakoj saradnji sa vama!

Član Predsjedništva

Željko Komšić

05.12.2018.

BERLINSKI PROCES: VELIKA OČEKIVANJA I SKROMNI REZULTATI

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
88934869

Powered by Blogger.ba