Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

06.11.2018.

PROF.DR. SLAVO KUKIĆ : DOK SUDBINU KROJE MILORAD DODIK I DRAGAN ČOVIĆ, OD NJE ĆE BJEŽATI STRANI KAPITAL

06.11.2018.

VALENTIN INZKO PRED VIJEĆEM SIGURNOSTI UN-A: GLAVNI POLITIČKI AKTERI NISU USPJELI DA SE POMIRE SA RATNIM ZLOČINIMA KOJE SU POČINILA NJIHOVE BIVŠE VOĐE !

06.11.2018.

STRAH I PRIJETNJE NACIONALNIH STRANAKA U BiH ZBOG GUBITKA VLASTI

06.11.2018.

AKADEMIK MUHAMED FILIPOVIĆ: HRVATSKA NE ODUSTAJE OD IDEJA DA PRIPOJI DIO BOSNE I HERCEGOVINE

Akademik Muhamed Filipović : Hrvatska ne odustaje od ideje da pripoji dio BIH


Akademik Muhamed Filipović ocijenio je nedopustivim i neprihvatljivim ponašanje zvaničnika Republike Hrvatske koji se konstantno upliću u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.

Negativnom ocjenjuje cjelokupnu politiku Hrvatske prema BiH, uključujući i istupe predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, čije su izjave neprihvatljive i nedopustive – ne samo u političkom smislu, nego i sa stanovišta diplomatsko-protokolarnih uzusa izraženih u bečkim konvencijama.

– Međutim, sve je to samo kontinuitet hrvatske politike prema BiH, koja traje već duže od jednoga vijeka i nastojanja njihovih nacionalnih političara da BiH u cjelini ili dijelom priključe hrvatskoj državi – govori Filipović u razgovoru za portal Vijesti.ba.

Takva nastojanja, kaže, potiču iz perioda planova o reformi Austro-Ugarske, a zatim su nastavljena dogovorom Cvetković-Maček, kojim je BiH podijeljena između tada uspostavljene hrvatske banovine i Srbije, odnosno Jugoslavije.

– Krunu svemu tome dao je Franjo Tuđman, koji je Hrvatima naredio da ne staju u odbranu BiH, nego samo tzv. hrvatske teritorije u njoj. Već tada bilo je jasno da u njihovim koncepcijama u BiH postoje hrvatske teritorije, koje kad-tad trebaju pripasti Hrvatskoj – navodi Filipović.

Smatra neprihvatljivim uporna nastojanja zvaničnog Zagreba da kod evropskih institucija izlobira izmjene Izbornog zakona BiH, istovremeno preskačući razgovore s predstavnicima institucija BiH.

– Oni predstavljaju građane Hrvatske, a ne građane BiH. Nedopustivo je i da Evropski parlament prihvata razgovore o izbornim pravima u jednoj državi koja nije članica EU. To je jedan oblik ignoriranja naše države, ali mislim da je za to djelimično kriva i sama BiH – rekao je Filipović, ističući i da izostaje adekvatna reakcija naših institucija.

Prema njegovim riječima, bh. instutucije izgubile su se u jednom haosu političkih varijanti i pokušaja različitih snaga na Balkanu, u Evropi i svijetu da razriješe “čvor” koji su svezali stvaranjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Dejtonski sporazum je nemoguć, ali se ne da praviti novi ili popravljati stari. Ne samo da je nemoguć, već i kao takav nije realiziran. Stvari bi trebalo vratiti na status quo ante, kada je BiH kao država sa svojim Ustavom i političkim uređenjem bila priznata od svih država u svijetu i primljena u UN. Potrebno je organizirati unutrašnje razgovore između različitih političkih frakcija i organizacija o tome kako urediti odnose u nezavisnoj državi BiH – naglašava akademik Filipović.

Mišljenja je i da ukupno ponašanje EU prema BiH nije korektno, jer se o njoj raspravlja bez da je se išta pita, već joj se izvana postavljaju zadaci.

– Ja sam još davno, kada je predstavništvo EU bilo na Ilidži, na konferenciji koju je tada sazvao bivši ministar vanjskih poslova Španije, uložio prigovor da se EU ponaša kao neki tutor, a ne saradnik, jer poziva predstavnike naše države, diktira im, odnosno od njih zahtijeva određene poteze, iznuđuje stavove i daje im neku vrstu školskih zadataka – podsjeća Filipović.

Ispravan stav bi bio, nastavlja, samo da zajedničkim naporima predstavnici EU i BiH izgrađuju politiku prema našoj zemlji.

– Sve što se tiče funkcioniranja naše države kao cjeline je dovedeno u pitanje. Vidite da je i javnost odustala od države. Niko u svom programu od stranaka koje su dobile izbore uglavnom na nivou kantona nije u centar svoga interesa postavio pitanje statusa BiH, njenih mogućnosti da funkcionira kao ozbiljna i nezavisna država. To znači da se zapravo cijeli naš politički sistem raspada, a u tom kontekstu značajan doprinos svakako je dala i Centralna izborna komisija (CIK) BiH, koja je apsurdna i smiješna tvorevina – zaključuje akademik Filipović.

06.11.2018.

CIK POTVRDIO REZULTATE OPĆIH IZBORA: U PARLAMENTU BiH 14 STRANKA, SDA VODEĆA S VIŠE OD 281 HILJADU GLASOVA


CIK POTVRDIO REZULTATE OPĆIH IZBORA: U Parlamentu BiH 14 stranaka, SDA vodeća s više od 281 hiljadu glasova

Centralna izborna komisija danas je u Sarajevu potvrdila rezultate Opštih izbora u BiH održanih 7.oktobra ove godine.CIK POTVRDIO REZULTATE OPĆIH IZBORA: U Parlamentu BiH 14 stranaka, SDA vodeća s više od 281 hiljadu glasova

...................

Od danas počinju da teku rokovi za sazivanje konstitutivnih sjednica parlamenata.

Deset dana je rok za konstituisanje kantonanih skupština, 20 dana za entitetske parlamente i 30 dana za državni parlament.

Na općim izborima građani su birali Predsjedništvo BiH, predsjednika Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom FBiH, NSRS, te kantonalne skupštine.

Milorad Dodik, izabran je za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, Šefik Džaferović, za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda i Željko Komšić, za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda.

Dodik, Džaferović i Komšić trebalo bi da polože zakletvu 20.novembra u Sarajevu.

Izabrana su i 42 poslanika u Predstavnički dom BiH, 83 u NSRS i 98 u Predstavnički dom FBiH.

Vodeća stranka u BiH je SDA sa 281.754 osvojena glasa, drugoplasirana je SNSD sa 260.930 glasova, dok je na trećem mjestu SDS sa 162.414 glasova. Nakon toga slijedi HDZ, potom SDP, DF, PDP, DNS, SBB, NS, NB, PDA, SP, A-SDA.

Zanimljiv je podatak da SDA ima više osvojenih glasova nego SDP, DF i SBB zajedno, odnosno dva puta više od SDP-a, skoro tri puta više od DF-a a četiri puta više od SBB-a!

(S.B,)

06.11.2018.

UDRUŽENJA ŽRTAVA PODNIJELO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV MINISTRA JOSIPA GRUBEŠE

Udruženja žrtava podnijelo krivičnu prijavu protiv ministra Josipa Grubeše

Udruženja žrtava podnijelo krivičnu prijavu protiv ministra Josipa Grubeše
.......................
To su uradili jer je Grubeša Marku Radiću udovoljio da kaznu zatvora izdržava u Hrvatskoj umjesto u BiH i to 8. oktobra, a prethodno je Županijski sud u Zagrebu prihvatio Radićevu molbu te je donio presudu kojom je preuzeo izvršenje presude Suda BiH.


"Sud Bosne i Hercegovine je izrekao drugostepenu presudu protiv Marka Radića zv.Maka : broj X-KRŽ-05/139 od 9. marta 2011. i osudilo Marka Radića na kaznu dugotrajnog zatvora od 21 godinu zbog zločina protiv čovječnosti iz čl. 172.stav1 Krivičnog zakona BiH. Svojim rješenjem broj:08-14-3-1821/18 od 8. oktobra 2018.(u prilogu 1 stranica) Josip Grubeša, ministar pravde BiH je izvršio nezakonit transfer Marka Radića državnim organima Republike Hrvatske, čime je počinio krivično djelo i nanio štetu ustavnopravnom sistemu Bosne i Hercegovine kršeći međunarodne i domaće pravne norme", naveli su iz udruženja.

Podsjetili su da Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska jesu članice Evropske konvencije o transferu osuđenih osoba, na koju se Ministar pravde Bosne i Hercegovine poziva, a koja daje opšti okvir postupanja zemalja članica u predmetnoj oblasti. No, kao i većina multilateralnih akata, dodaju, ova konvencija je ostavila mogućnost zainteresovanim stranama da svoje odnose dodatno regulišu i preciziraju i bilateralnim ugovorom koji u tom slučaju ima jaču pravnu snagu od multilateralnog akta.

Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska su ovu mogućnost iskoristile i svoje odnose u ovoj oblasti dodatno uredile zaključenjem Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, koji je na snazi i kojim su jasno regulisani uslovi pod kojima može doći do transfera osuđene osobe radi izdržavanja izrečene kazne u zemlji koja nije izrekla kaznu zatvora, u ovom slučaju u Republici Hrvatskoj, saopćili su.

Također, dodaju da je ova oblast pokrivena i odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, s tim što su odredbe ovog zakona primjenjive isključivo ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije regulisano.

"Kako je u konkretnom na snazi Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, time je jasno da je prevashodno ovaj sporazum osnov za odlučivanje po zahtjevu, bilo osuđenog, bilo zemlje moliteljice, za njegov transfer u Republiku Hrvatsku. Zanemarivši navedeno, a kako je vidljivo iz rješenja ministra pravde BiH koje je objavljeno u medijima, ministar pravde BiH udovoljava zahtjevu osuđenog Marka Radića kao državljaninu Republike Hrvatske, zanemarivši pri tome činjenicu da je isti i državljanin Bosne i Hercegovine s aktivnim prebivalištem u Mostaru", naveli su.

Dodaju da činjenica da je Marko Radić državljanin Bosne i Hercegovine bitno mijenja činjenično stanje spisa i onemogućava udovoljavanje zahtjevu osuđenog za njegov transfer i izdržavanje kazne u Republici Hrvatskoj, čime Josip Grubeša čini krivično djelo.

"Tako je članom 6. sporazuma isključena mogućnost predaje vlastitih državljana. Time je jasno da, u odnosu na ovog osuđenog ratnog zločinca, kao državljanina BiH, nikakvu pravnu snagu nema činjenica da je isti istovremeno i državljanin Republike Hrvatske. Njegovo pravo da, kao državljanin Hrvatske, zahtijeva prenos izdržavanja kazne u Hrvatsku, svakako je ograničeno upravo ograničavajućom odredbom sporazuma (član 6.) koja je precizna i izričita, a koja nedvosmisleno isključuje mogućnost predaje vlastitih državljana u ovoj vrsti postupaka, što potvrđuje i dosadašnja praksa u sličnim predmetima", istaknuli su.

Naveli su da se u ovom slučaju moralo znati i voditi računa o sljedećem :

- Pravni osnov za odlučivanje je navedeni bilateralni sporazum između dvije zemlje i njegova primjena je obavezna u dijelu koji je različit u odnosu na odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Dalje, kada je riječ o primjeni odredaba zakona, isključivo u dijelu u kojem njegove odredbe nisu suprotne sporazumu, potrebno je naglasiti sljedeće:

- Članom 9/1/a zakona regulisano je da će se zahtjev za pravnu pomoć odbiti ako bi udovoljavanje zahtjevu bilo u suprotnosti sa pravnim poretkom BiH. Kako je predmetni sporazum dio pravnog poretka BiH i kako njegove odredbe zabranjuju predaju vlastitih državljana, udovoljavanje zahtjevu u konkretnom slučaju je potpuno u suprotnosti sa pravnim poretkom BiH.

- Članom 9/3 zakona regulisano je da se pravna pomoć može odbiti i na osnovu faktičkog reciprociteta u odnosu na određenu državu, što je Ministar pravde prilikom odlučivanja svakako morao imati na umu. Brojni su slučajevi odbijanja pružanja pravne pomoći u krivičnim stvarima od strane Republike Hrvatske i odbijanja zahtjeva Bosne i Hercegovine, npr. slučaj Jelavić, kao i brojni drugi - bilo je predmeta bosanskohercegovačkih državljana kojima nije odobreno izručenje u Bosnu i Hercegovinu ukoliko je kazna izrečena od bosanskohercegovačkog pravosuđa u nesrazmjeri s kaznom koju je izrekao sud u Hrvatskoj. To su situacije koje nisu regulisane međunarodnim ugovorima, nego domaćim zakonodavstvom i o njima, po diskrecionom pravu, odlučuje sud ili, u našem slučaju, ministar pravde BiH. Za razliku od člana 6. sporazuma koji je izričit kada je riječ o predaji vlastitih državljana, ovdje se radi o diskrecionom pravu koje je ograničeno reciprocitetom. S tim u vezi, ministar pravde BiH je u ovom predmetu bio ograničen i recipročnim postupanjem Hrvatske u sličnim predmetima te i zbog kaznenog zakonodavstva Hrvatske i time očite nesrazmjere u kazni nije smio dopustiti predmetni transfer.

- Dalje, cijeli dio zakona koji se odnosi na pitanje transfera osuđene osobe iz Bosne i Hercegovine u drugu zemlju tretira isključivo mogućnost predaje stranca.

"Suvišno je reći da je ovim nezakonitim postupanjem, dakle predajom Hrvatskoj na izdržavanje kazne, te dalje, preinakom kazne od Republike Hrvatske, ratnom zločincu omogućeno da već sutra bude na slobodi, čime se svjesno i ministar pravde BiH i pravosudna tijela Republike Hrvatske narušavaju jedan od osnovih principa krivičnog zakonodavstva – svrha kažnjavanja, kako generalna tako i specijalna", istaknuli su.

Dodatno su naglasili da je obavezna praksa u ovakvim postupanjima ocjena sveukupnog zakonodavstva koje reguliše međunarodnu pravnu pomoć između dvije zemlje, dakle sveukupne bilaterale u konkretnom, pa da nije suvišno napomenuti da je između dvije zemlje na snazi i ugovor o izručenju vlastitih državljana koji svojim članom 8. izričito zabranjuje izručenje u svrhu izvršavnja pravosnažno izrečene presude ako se ista odnosi na krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

"Predmetni ugovor se, naravno, ne primjenjuje direktno na konkretan slučaj, tiče se drugih situacija, no, prilikom odlučivanja u ovako kompleksnom pitanju, neophodno je posmatrati bilateralnu saradnju u krivičnim stvarima između dvije zemlje u njenoj ukupnosti. Također, ako ništa drugo onda zbog kompleksnosti predmeta", zaključili su.
06.11.2018.

VANREDNA PRESS KONFERENCIJA U SDP-U: "UPOZORAVAMO LJUDE IZ CIK-A DA NIKO NE MOŽE BITI IZNAD USTAVA"!

VANREDNA PRESS KONFERENCIJA U SDP-u: "Upozoravamo ljude iz CIK-a da niko ne može biti iznad Ustava"!

U prostorijama Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH) u Sarajevu danas je održana press konferencija na kojoj su se obratili čelnik ove stranke Nermin Nikšić, lider Naše stranke Predrag Kojović te generalni sekretar Demokratske fronte (DF) Zlatko Miletić.


VANREDNA PRESS KONFERENCIJA U SDP-u: 'Upozoravamo ljude iz CIK-a da niko ne može biti iznad Ustava'!

.................

Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić poručio je danas na pres-konferenciji, na kojoj su prisustvovali i predsjednik naše stranke Predrag Kojović te generalni sekretar DF-a Zlatko Miletičć, da Centralna izborna komisija priprema odluke koje nisu ništa drugo nego ''državni udar na Bosnu i Hercegovinu''.

Kazavši kako je riječ o hitnoj konferenciji, Nikšić je podsjetio javnost da su u februaru imali press na kojem su upozorili šta radi Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

"Pokušavali smo pozvati ljude iz CIK-a, da ih upozorimo da niko ne može biti iznad ustava. CIK ovih dana razmatra odluku nešto radikalniju nego tada. Nema nikakvog spora da CIK može donijeti odluku o raspodjeli mandata. To znači da osnova za izračun broja delegata treba biti popis i obaveza iz Ustava FBiH. Sve drugo je neustavno, sve će biti predmet ustavnosti pred nadležnim sudom, a mislim i ovdje i na krivične odgovornosti članova CIK-a", rekao je Nikšić.

Nikšić navodi da je i ranije upozoravao na djelovanje CIK-a naglasivši da je krajnje vrijeme da ''CIK shvati da niko u ovoj zemlji ne može biti iznad Ustava i zakona''.

''Upozoravali smo i pokušali pozvati ljude iz CIK-a da shvate da niko u ovoj zemlji ne može biti iznad Ustava i zakona. Prema informacijama koje imamo, CIK ovih dana razmatra i ima želju da donese odluku nešto radikalniju nego što je bila ona o kojoj smo prošli put govorili. Nema nikakvog spora da CIK može donijeti odluku o raspodjeli mandata uz poštivanje Ustava, osnova za izračun broja delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH treba biti popis iz 1991. godine. Da iz svakog kantona u Dom naroda ide po jedan predstavnik iz svakog konstitutivnog naroda ukoliko je najmanje jedan izabran. Sve ostalo je neustavno i sve drugo će biti predmet i krivične odgovornosti članova CIK-a. Mislim da se niko ne treba zavaravati u CIK-u i da ovakvim ponašanjem i kršenjem Ustava ustvari ne mogu imati ni imunitet. Mislim da niko, a pogotovo CIK nema pravo kršiti Dejtonski sporazum jer BiH ni u Dejtonu nije bila podijeljena na tri etničke državice'', kazao je Nikšić

SDP će učiniti sve da do toga ne dođe, ne žele, kako je Nikšić poručio, "dozvoliti da se prekraja uređenje ove zemlje, bez izmjena Ustava - ovim se želi omogućiti da HDZ uvijek bude u vlasti".

Nikšić je naglasio kako HDZ vrši značajan pritisak na članove Ustavnog suda koji nisu iz BiH, da bi uticali na njihovu odluku po apelaciji Borjane Krišto, a preko svojih zastupnika iz EU.

"To je nedopustivo", ocijenio je šef SDP-a. "Pozivam sve političke subjekte koji žele graditi BiH, sve koji žele da svi građani budu jednaki, da ne dozvole da ovaj plan ne uspije. Bilo kakva saradnja SDP-a u formiranju vlasti na višim nivoima od kantona uvjetovat će se izmjenom Ustava i uvođenjem elektronskog glasanja jer to jedino ima smisla."

Lider Naše stranke, Predrag Kojović je kazao kako će krenuti u "strateško parničenje" u pokušaju da spasimo BiH: "Moramo osporiti pravo CIK-a da donese ovu odluku, jer je nedopustivo da državni Parlament delegira organu uprave da provodi odluke. Druga stvar koju moramo osporiti jeste primjena Popisa iz 2013. I, treća stvar je insistiranje da ukoliko postoje izabrani zastupnici u kantonima oni moraju biti delegirani."

"Sutra je sjednica Ustavnog suda koja treba da odluči po apelaciji Borjane Krišto. Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je važna, jer će nas vratiti ili korak unazad ili poslati malo bliže Europi. Nadam se da će Ustavni sud donijeti odluku koja će BiH omogućiti da ima evropske vrijednosti i da ne diskriminira građane", mišljenja je Kojović.

Generalni sekretar DF-a, Zlatko Miletić je također podvukao kako će istrajati na putu da sačuvaju BiH kakva je ona sada. "Upotrijebit ćemo sva demokratska sredstva koja su nam raspoloživa".

"Obratit ćemo se Ustavnom sudu ako bude potrebno i drugo, obećavamo da ćemo sve učiniti da svi građani budu isti i da se zaštiti ustavni poredak", rekao je Miletić.

Nikšić je potom kazao i kako će, ako se ovako nastavi, "blokirati konstituisanje vlasti na višim nivoima gdje mi budemo mogli": "Vrlo smo jasno rekli da je naš odnos prema nacionalnim strankama isti. Ovdje su političke partije koje mi želimo da vidimo u građanskom ili lijevom bloku. Oko ovoga bi volio da se sve stranke izjasne, bez obzira na orijentaciju jer ovo je opasna situacija - sutra može biti situacija da CIK mijenja Ustav! Tako da bi trebalo da se svi izjasne o ovome."

Kojovića ne iznenađuje ni stav međunarodne zajednice: "Imam utisak da su oni jako loše informirani ili dezinformisani o situaciji u BiH."

06.11.2018.

PITANJE ZA KARDINALA VINKA PULJIĆA, JESU LI HITLEROVI I ANTE PAVELIĆA RASNI ZAKONI BILIŽI DRAGANU ČOVIĆU I VELIKOJ HRVATSKOJ, ILI SU BLIŽI SUVERENOJ I NEZAVISNOJ BiH

KARDINAL PULJIĆ PODRŽAO CIK: "Za rješavanje aktualnih problema mora se uzeti trenutno stanje na terenu, iako nije ostvaren..."

"... stvarni povratak prognanih u predratna ognjišta"


....................................
Image result for ante pavelic i katolicka crkva fotos
KARDINAL PULJIĆ PODRŽAO CIK: 'Za rješavanje aktualnih problema mora se uzeti trenutno stanje na terenu, iako nije ostvaren...'

Image result for ante pavelic i katolicka crkva fotos
Image result for ante pavelic i katolicka crkva fotos
.................................

U Bosni i Hercegovini živimo trenutak u kojem su Hrvati praktično isključeni iz njihova sudjelovanja u institucijama, rečeno je novinarima u Sarajevu nakon Biskupske konferencije.

Nadbiskup mitropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je da rad crkve ne može biti u zraku već u konkretnim društveno-političkim zbivanjima, te su se zbog toga na konferenciji osvrnuli i na Izborni zakon u BiH, na migrantsku krizu i druge teme.

“Mi o tome ne možemo odlučivati, o tome odlučuje politika, ali želimo iznijeti naš stav”, rekao je Puljić.

Govoreći o odabiru popisa stanovništva prilikom formiranja budućeg Doma naroda u Parlamentu FBiH, odnosno da li treba koristiti Popis iz 1991. ili Popis stanovništva u BiH iz 2013. godine, Puljić je rekao da Aneks 7 Dejtonskog sporazuma nije proveden, da nije ostvaren stvarni povratak prognanih u predratna ognjišta, ali da se za rješavanje aktualnih problema mora uzeti trenutno stanje na terenu.

“Činjenica je da mi moramo uzeti sadašnju stvarnost, i tako rješavati problem”, rekao je kardinal Puljić.

Na pitanje kako to da je nekada bio kritičar HDZ, a danas su njegovi stavovi dosta blaži, kardinal je odgovorio da njegovo opredjeljenje nije stranačko “već opredjeljenje za narod”.

(NAP)

06.11.2018.

JEDNOGLASNO NA VANREDNOJ SJEDNICI: SKUPŠTINA BPK ODBACUJE PRIJEDLOG CIK-A O PRIMJENI POPISA IZ 2013. GODINE

JEDNOGLASNO NA VANREDNOJ SJEDNICI: Skupština BPK odbacuje prijedlog CIK-a o primjeni popisa iz 2013. godine

Poslanici u Skupštini Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj vanrednoj sjednici jednoglasno su odbacili prijedlog Centralne izborne komisije (CIK) BiH da prilikom raspodjele mandata u Dom naroda Parlamenta FBiH primjeni popis iz 2013. godine.


JEDNOGLASNO NA VANREDNOJ SJEDNICI: Skupština BPK odbacuje prijedlog CIK-a o primjeni popisa iz 2013. godine

...................

Usvajanjem niza zaključaka Skupština BPK Goražde upozorila je da je to u suprotnosti sa Ustavom FBiH, a u slučaju ovakve eventualne odluke CIK-a, zahtjeva utvrđivanje odgovornosti članova CIK-a u skladu sa zakonskim propisima.

Sve političke partije koje participiraju u Skupštini BPK Goražde saglasne su da je riječ o pokušaju rušenja ustavnog poretka u BiH te smatraju da će posljedice takve odluke biti nesagledive.

- Ako se postupi ovako kako je najavljeno, treba reći da je to i kršenje Vašingtonskog sporazuma na koji se naslanja Ustav FBiH – kazao je Mustafa Kurtović iz SDA.

- Eliminacija manjih kantona, stvaranje mega kantona, stvaranje trećeg entiteta, rušenje države, što ne može proći mirno i bez sukoba – smatra Suad Došlo iz SDP-a.

Skupština BPK Goražde od Parlamentarne skupštine BiH zahtjeva da, u sličaju da se utvrde propusti i protuustavno djelovanje, smijeni Centralnu izbornu komisiju BiH.

- Ukoliko CIK donese odluku o izboru delegata u Dom naroda Parlamenta FBIH protivno Ustavu FBiH od Tužilaštva BiH  zahtijeva se pokretanje istrage o radu CIK-a BiH - istakla je Aida Obuća, predsjedavajuća Skupštine BPK (SDA).

Na adresu CIK-a ali i drugih relevantnih državnih i međunarodnih institucija poslan je i zaključak u kojem Skupština BPK ističe da će, u zavisnosti od sadržaja odluke CIK-a o broju mandata, odlučiti da li će izvršiti izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH, jer bi to značilo diskriminaciju konstitutivnih naroda u BPK Goražde.

(Fena/SB)

06.11.2018.

UPOZORENJE PROFESORA BAJTALA : DEJTON OBAVEZUJE I HRVATSKU I SRBIJU DA SE PRESTANU MIJEŠATI U UNUTRAŠNJA PITANJA BiH, JER ONE NISU GARANT DEJTONSKOG SPORAZUMA, NEGO SU AGRESORI NA BiH

Upozorenje profesora Bajtala : Dejton obavezuje Hrvatsku da se prestane miješati u unutrašnja pitanja BiH


Zvanični Zagreb i Beograd u Bosni i Hercegovini vide dežurni problem kako bi prikrili unutrašnje probleme i pažnju javnosti skrenuli na neku drugu stranu, smatra ugledni profesor i politički analitičar Esad Bajtal.

– Oni taj inducirani problem uporno, kontinuirano i sistematski proizvode upravo miješanjem u unutrašnje poslove BiH, a onda to naknadno verbalno i retorički pokušavaju negirati – kaže Bajtal u razgovoru za Vijesti.ba.

Kako navodi, miješanje Hrvatske i Srbije u unutrašnja pitanja BiH vidi cijeli svijet, toga su svjesni i oni sami, ali i mi u BiH.

– Treba da znaju da ne mogu negirati nešto što je u praksi toliko evidentno. A zašto se miješaju? Pa zbog vlastitih problema sa kojima ne mogu da se izbore – naglašava Bajtal.

Naš sagovornik pita se zbog čega iz Beograda i Zagreba tako uporno tvrde da su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Oni to nisu. I Srbija i Hrvatska su potpisnici tog sporazuma zato što su bili akteri krvave agresije na BiH. Zna se koje zemlje međunarodne zajednice spadaju u garante. Oni su samo potpisnici jer su u to bili debelo upetljani – kaže Bajtal.

Prema njegovim riječima, iz zvaničnog Zagreba i Beograda uporno poručuju da su garanti kako bi izbjegli svoju odgovornost koju su preuzeli potpisom tog dokumenta.

– Potpis ih obavezuje da se prestanu miješati u unutrašnja pitanja BiH, jer su se već miješali na potpuno neprirodan, nepriličan, nedemokratski i zapravo nasilnički način. Na ovu zemlju izvršena je agresija 90-ih godina s dvije strane – istočne i zapadne. I te dvije strane pristale su da se više neće petljati. A umjesto da s time prestanu, oni to i dalje čine – upozorava Bajtal.

Osvrnuo se na izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je u intervjuu za današnje izdanje “Slobodne Dalmacije“, između ostalog, kazala da je vrlo zabrinuta zbog BiH – susjedne države s kojom Hrvatska dijeli 1.001 kilometar granice, čija stabilnost utječe i na stabilnost Hrvatske.

– Valjda bi ta granica o kojoj govori gospođa Kolinda trebala biti priznavana. Pa, vidimo po tim različitim posjetama, bez najava, bez ičega, da se upravo ta granica ne poštuje. I to je opet jedan način miješanja u unutrašnje stvari BiH, vrlo grub i vrlo evidentan – naglašava Bajtal.

Odbijajući bilo kakve optužbe o miješanju u unutrašnje stvari zbog traženja izmjena Izbornog zakona, hrvatska predsjednica je istakla da je sam Ustavni sud BiH donio odluku da je taj zakon neustavan.

– Prema tome, sve što tražimo je da se taj zakon uskladi s Ustavom. Kako će to učiniti, njihova je stvar, u to se ne namjeravam miješati, kao ni u bilo kakvo sastavljanje vlade i drugih tijela. Valja naglasiti da Hrvatska nije jedina koja traži promjenu izbornog zakona, stoga ćemo zajedno s drugim državama koje insistiraju na promjeni zakona, od članica EU do SAD-a, insistirati na uspostavi funkcionalnih i legitimnih vlasti, na dobrobit svih u BiH – poručila je Grabar-Kitarović.

Bajtal ističe kako smo mi u BiH dobro svjesni da je Izborni zakon BiH u koliziiji s Ustavom.

– Kako je moguće da se zakon nastao iz Ustava sudara s tim istim Ustavom? Pa to je upravo posljedica miješanja i Beograda i Zagreba – ocjenjuje Bajtal.

Navodi kako se Izborni zakon BiH zasigurno hoće mijenjati, ali ne onako kako nam to nalažu iz Hrvatske i Srbije.

– Mijenjat će se u skladu s evropskom legislativom i pravnom problematikom. Oni upravo bježe od toga da se ovdje stvari uređuju na evropski način. A pošto žele da BiH drže što dalje od EU, kupujući time vrijeme za njeno razaranje, onda rade to što rade. Oni nas sprječavaju da uđemo u EU, usporavaju nam evropski put i upravo, ponavljam, time kupuju vrijeme kako bi razorili BiH prije nego uđe u EU – zaključuje Bajtal.

(Kliker.info-Vijesti)

06.11.2018.

PROF. DR. ZLATKO HADžIDEDIĆ : CIK SE PRETVORIO U KRIMINALNU ORGANIZACIJU U RUKAMA HDZ-A

Prof. dr. Zlatko Hadžidedić : CIK se pretvorio u kriminalnu organizaciju u rukama HDZ-a


Analitičar i profesor međunarodnih odnosa Zlatko Hadžidedić u razgovoru za Vijesti.ba jasno je poručio – Hrvatska nema pravo da diskutuje i da bilo kome priča o temi izbornog zakonodavstva u BiH. Ako joj se ne sviđa ishod izbora u BiH, to je njen privatni problem, naglasio je on, te dodao da izostanak komunikacije sa bh. institucijama, pa ni na takav neprimjeren način, svjedoči samo jednoj stvari – Hrvatska zapravo nikada nije ni priznala BiH, niti njene institucije u suštinskom smislu.

– Analitičari tvrde da ponovo na djelu imamo “diplomatsku agresiju” Hrvatske na BiH, referišući se na posljednje istupe predsjednice ove države Kolinde Grabar Kitarović, ali i hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu. Kako tumačite činjenicu da zvaničnici Hrvatske lobiraju za izmjene bh. izbornog zakonodavstva, što je isključivo unutrašnje pitanje BiH?

HADŽIDEDIĆ: Prevashodno, mislim da je sasvim dobra kvalifikacija “diplomatska agresija”. U suštini, agresija Hrvatske na BiH, koja je prvo bila vojna, pa ekonomska, a sada diplomatska, nikada nije ni prestajala, samo je mijenjala forme. Naravno da se radi o neprihvatljivom ponašanju. Kada bi BiH zaista imala vlastite institucije koje se ponašaju u skladu sa suverenitetom države koju treba da predstavljaju, one bi trebalo da reaguju na takva ponašanja na odgovarajući način.

Prije svega, trebalo bi pred međunarodnim tijelima da se o tome izjasne. Postoji Vijeće sigurnosti UN, u krajnjoj liniji postoji i Evropski parlament gdje se Hrvatska sama oglašavala. Bilo bi potrebno da se i institucije BiH same očituju po tom pitanju. Kada se već u evropskim institucijama govori o BiH, onda bi trebalo da se čuje i glas BiH, bez obzira na to što ona nije članica EU. Dakle, bilo bi normalno da se institucije BiH oglase kada se o ovoj državi govori. No, to izostaje. Jednostavno, radi se o jednostranoj akciji Hrvatske na koju nema adekvatnog odgovora iz BiH, što je najviše zabrinjavajuće.

– Kako se, prema Vašem mišljenju, ponaša EU u ovom slučaju? Nailazimo li na zid ćutnje EU, iako jedna njena članica na ovakav način nastupa spram države koja želi postati dijelom evropske porodice?

HADŽIDEDIĆ: Mi kao država nemamo nimalo dobro iskustvo sa EU. Dok je trajala agresija i Hrvatske i Srbije, znamo da je EU na sve moguće načine nastojala da se napravi da to ne primjećuje. Prema tome, mi se nemamo čemu nadati od EU. Ne mogu reći da je EU imala previše simpatija za istupe Hrvatske u evropskim institucijama, ali s druge strane, ona nije ni javno reagovala protiv njih.

Da bi se tako nešto dogodilo, bilo bi potrebno da institucije BiH njima upute poruku. One su se dužne izjasniti protiv tako neprihvatljivog ponašanja kojim se ruši suverenitet i integritet BiH. One se moraju oglasiti, to je jasan akt agresije i nešto o čemu se institucije EU moraju oglasiti, ali se one neće oglasiti dok ih institucije BiH ne pozovu da se oglase.

– Kada govorite o institucijama BiH, zašto se zvaničnici Hrvatske ne obrate njima i ne razgovaraju sa njima, umjesto što o unutrašnjim pitanjima BiH razgovaraju na svim mjestima osim upravo sa institucijama ove države?

HADŽIDEDIĆ: Pod broj jedan, Hrvatska nema šta da diskutuje na temu izbornog procesa u BiH. To se njih ne tiče ni na koji način. Dakle, Hrvatska tim povodom ne treba da se obraća ni institucijama BiH, niti institucijama EU. Ako im se nešto ne sviđa, to nje njihov problem. Nemaju čak pravo o toj temi ni da se oglašavaju, jer i to izlazi izvan okvira međunarodnih normi. Prema tome, Hrvatska nema pravo nikome da se obraća o toj temi. Ako joj se ne sviđa ishod izbora u BiH, to je njen privatni problem.

Činjenica da se Hrvatska ne obraća institucijama BiH, pa ni na takav neprimjeren način, svjedoči samo jednoj stvari – Hrvatska zapravo nikada nije ni priznala BiH, niti njene institucije u suštinskom smislu. Ne izgovaramo ovo olako, činjenica je da je Hrvatska izvršila agresiju na BiH, te da je tu agresiju zaustavila tek pod pritiskom SAD-a, ali i da je potpisala neke sporazume kojih se nikada zapravo nije držala.

No, najveći problem je što mi u BiH nismo sami sebe priznali u smislu da vlastite institucije pozovemo na odgovornost i tražimo od njih da se oglase adekvatno. U suštini, ovdje ni građani, ni državne institucije ne shvataju elementarno značenje termina suverenitet. Suverenitet je da sami donosimo svoje zakone, sami vodimo svoje poslove i da nam se niko drugi ne miješa, te da svakom drugom uskratimo pravo da nam se miješa. Sve to izostaje u ovom slučaju.

– Pomenuli ste odgovornost institucija BiH. Kako komentarišete poteze, odluke i generalno ponašanje Centralne izborne komisije (CIK) BiH nakon oktobarskih izbora? Svjedočimo li, prema Vašem mišljenju, nizu malverzacija, nejasnoća, zloupotreba i manipulacija?

HADŽIDEDIĆ: CIK BiH se pretvorio u kriminalnu organizaciju u rukama HDZ-a BiH. Nemam ništa drugo reći, osim da za sva svoja krivična djela, jer sve ovo su krivična djela, članovi CIK-a BiH treba da budu uhapšeni. Treba da im se sudi za krivična djela, a mi ih i dalje gladimo po glavi i pitamo se da li je nešto u redu!

Oni su krenuli u proces izmjene Ustava. Krenuli su da narušavaju čak i onaj minimum koji Dejton propisuje, a to je da se kao osnova uzima popis iz 1991. godine. Samovoljno su odlučili da se uzima popis iz 2013. godine. To je direktno kršenje Ustava. Da ne govorim o svim malverzacijama u vezi sa prebrojavanjem glasova i drugo. To su krivična djela, članovi CIK-a BiH treba da budu uhapšeni i da odgovaraju pred sudom. To je sve što imam da kažem o temi CIK-a BiH.

Nevena Ćosić (Vijesti)

06.11.2018.

DOBA KAD JE EMIGRIRALA LJUDSKOST

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
89214094

Powered by Blogger.ba