Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

22.10.2018.

PROFESOR PRAVA, SLAVEN KOVAČEVIĆ: PROGLAŠAVANJE KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA JE GRUBO KRŠENJE USTAVA, NA POTEZU PRAVOSUĐE


PROFESOR PRAVA, SLAVEN KOVAČEVIĆ: Proglašavanje Komšića personom non grata je grubo kršenje Ustava, na potezu pravosuđe

Proglašavanje novoizabranog člana Predsjedništva BiH, Željka Komšića »personom non grata« ili »nepoželjnom osobom« bilo gdje u Bosni i Hercegovini, pravni je non-sense iza kojeg se krije jako opasna politička poruka o kojoj, koliko vidim, javnost još nije izgradila potrebnu percepciju. Zato ćemo u ovih par redova pokazati da je to nelegalan čin, odnosno da takvo nešto nema pravni osnov za lokalne zajednice, a onda ukazati šta je zapravo ta opasna poruka.


............................
Image result for profesor prava slaven kovacevic
.........................
.......................................

Piše: dr Slaven Kovačević

 

Kada se sagleda proglašavanje nepoželjnim ili personom non grata člana Predsjedništva BiH Željka Komišića u općinama ili jedinicama lokalne samouprave, onda je prva stvar koja se treba razmotriti sljedeća – koji je pravni osnov za takvo nešto? U jednoj riječi – nikakav ili ne postoji pravni osnov. U skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, jasno su propisane nadležnosti načelnika kao izvršnog organa vlasti i općinskih vijeća, kao organa građanskog odlučivanja (jer to nisu  zakonodavni organi vlasti), onda je sasvim jasno da niti načelnici niti općinska vijeća nemaju nadležnost da nekoga proglase nepoželjnom osobom po važećim zakonima u bh. entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Ista se stvar odnosi na kantonalne organe vlasti (namjerno ne koristim termin »županija« jer ga je Ustavni sud proglasio neustavnim) odnosno njihove zakonodavne i izvršne organe, koji ni po Ustavu Federacije BiH niti po jednom zakonu nemaju takve ovlasti.

 

Zato su svi načelnici općina, predsjedavajući općinskih vijeća ili politički funkcioneri iz kantonalnih zakonodavnih ili izvršnih organa vlasti posezali za pisanjem ili potpisivanjem pisma o proglašavanju Željka Komšić, novog člana Predsjedništva BiH nepoželjnom osobom na teritoriji njihovih lokalnih zajednica ili kantona. Takvo pismo nema pravnu niti obavezujuću snagu, osim političke poruke onih koji su frustrirani izbornim rezultatom koji je za njih nepovoljan, čime se stvara atmosfera nesigurnosti izabranom zvaničniku pri njegovom obavljanju poslova i zadataka za koje je izabran. Dakle, pismo je takav vid komunikacije, koji nema pravnu snagu, to nije pravni akt, odluka, zaključak ili rješenje, koje bi se moglo osporiti pred nadležnim sudovima, što je vidna namjera pisaca i potpisnika toga pisma.

 

Recimo da se radi o vrlo svjesnom, vještom i taktičkome potezu političke prirode da bi se poslala određena poruka. Međutim, u konkretnom slučaju, zabrana ili ograničavanje slobode kretanja kroz korištenje ovlasti koje ti ne pripadaju, potpadaju pod kršenje Ustava BiH, član II/4 (zabrana diskriminacije) gdje se ne može nikom zabraniti sloboda kretanja niti bilo šta drugo iz domena ljudskih prava i sloboda, na temelju nečijih političkih opredjeljenja ili različitosti. Isto tako, radi se i o kršenju zakona jer se ne može zabraniti ili ograničiti sloboda kretanja bilo kojem izabranom zvaničniku putem stvaranja nesigurnog ambijenta za njegovo slobodno kretanje po cijeloj državi. Na takvo nešto trebale bi reagirati nadležne državne pravosudne i policijske institucije, jer se radi o članu Predsjedništva BiH ili kolektivnog šefa države.
 
Ono što jeste mnogo važnije, odnosi se na to da se »persona non grata« koristi u međunarodnim odnosima između suverenih država, kada se strani državljanin proglašava nepoželjnom osobom na teritoriji zemlje domaćina, pa se odmah zatim traži da ta osoba napusti teritorij te zemlje domaćina. Još preciznije, radi se o međunarodnim odnosima ili odnosima između suverenih država, koje mogu određene osobe ili osobu, radi njihovih aktivnosti na štetu države domaćina, proglasiti personom non grata i zatražiti ili organizirati njenu deportaciju sa svoje teritorije.


Bečka konvencija o diplomatskim odnosima     
 
Zašto je ovo opasno za slučaj proglašavanja Željka Komšića personom non granta od strane lokalnih zajednica? Zato što su one svojim pismima preuzele prerogative (specifična prava) država, čime se šalje poruka da je taj dio Bosne i Hercegovine u statusu države, što svakako nije slučaj. Poruka je jasna, korištenjem ovlaštenja suverenih država, želi se poručiti da u tom dijelu Bosne i Hercegovine postoji paralelna suverena vlast koja može preuzimati prerogative države Bosne i Hercegovine, što je zapravo nemoguće. Time se šalje vrlo jasna poruka da je to zaokružena etno-teritorijalna cjelina koja želi imati prerogative suverene države, koje jedine imaju pravo proglašavati personom non grata strane državljane na svojoj teritoriji, radi nezakonitog ili takvog aktiviteta tih nepoželjnih osoba, da im se određuje taj status i vrši deportacija. To bi po njima značilo da je Željko Komšić strani državljanin u svojoj zemlji, bez obzira što je izabran za člana Predsjedništva BiH, pa ga se zbog njegovog statusa stranog državljanina može proglasiti personom non grata u jednom dijelu njegove zemlje. Apsurdno, ali jako opasno. To je suština političkih poruka koje načelnici, predsjedavajući općinskih vijeća i kantonalni funkcioneri žele postići, nastojeći učiniti zaokruživanje teritorije nekog »trećeg entiteta« ili neke reinkarnirane tzv. Herceg Bosne koju očito vide subjektom međunarodnog prava, a time i međunarodnih odnosa što je sve zajedno nezakonito, pogrešno i nemoguće.
 
Zato premijer Hrvatske, Andrej Plenković, hoda po Europi, kako bi navodno ukazao da jedna etnička skupina bira »legitimne političke predstavnike naroda« drugoj etničkoj skupini, što je za tu istu Europu nepoznat pojam. Zapravo je njegova namjera veoma jasna, a to je da se na ovaj način amortiziraju, a kasnije i legaliziraju učinci udruženog zločinačkog poduhvata, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, što je presuđeno »haškoj šestorki« ali i Republici Hrvatskoj. Plenković se uzda da iz Bosne i Hercegovine nikad neće stići reakcija na njegova otvorena miješanja u unutarnja pitanja BiH, koja su motivirana težnjom da se rezultati udruženog zločinačkog poduhvata legaliziraju kroz nekoliko koraka, gdje je prvi izmjena izbornog zakonodavstva, a kao drugi zaokruživanje etno-teritorijalne cjeline, onako kako je bilo zacrtano udruženim zločinačkim poduhvatom.
 
To je sva suština lokalnih aktivnosti na proglašavanju Željka Komšića, izabranog člana Predsjedništva BiH personom non grata u svojoj zemlji, kao da se radi o stranom državljaninu, a s druge strane kroz aktivnost ili zloupotrebu položaja Republike Hrvatske koja u svojstvu članice Europske unije, nastoji političkim sredstvima obezbijediti da se ono što je presuđeno udruženim zločinačkim poduhvatom legalizira u Bosni i Hercegovini, u čemu bi oni nastavili beskonačan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu i zajedno sa partnerima iz Srbije, nastojali izdejstvovati njen raspad. Podsjetite se malo, kako je sve to zapravo krenulo prije nešto manje od godinu dana kada je Haški sud izrekao presude haškoj šestorici, između ostalog i za udruženi zločinački poduhvat, koji je u svome određenju obuhvatio i Hrvatsku i njen tadašnji politički i vojni vrh. Takvo nešto, Bosna i Hercegovina ne bi trebala više tolerirati i trebala bi pokrenuti vlastitu aktivnost na međunarodnom planu, ne samo preko diplomatske mreže, nego preko izabranih zvaničnika na najvišem nivou, da se zemljama Europske unije, a bilo bi dobro i Ameriku uključiti, veoma precizno pojasne i prikažu aktivnosti domaćih i susjednih političkih aktera, temeljene na presuđenom udruženom zločinačkom poduhvatu, koji se očito nastavio političkim sredstvima protiv suverene države Bosne i Hercegovine, kroz kontinuirano miješanje u unutarnje stvari jedne suverene države.
 

22.10.2018.

PROF. DR. IVO KOMŠIĆ ODGOVORIO PROFESORICI MIRJANI KASAPOVIĆ KOJA BRANI INTERESE HRVATSKE U STVARANJU VELIKE HRVATSKE


Prof. Komšić odgovorio profesorici Kasapović : Skandalozna politička priča


Prof.dr.sc. Mirjana Kasapović iskoristila je analizu općih izbora u Bosni i Hercegovini da ponovno izlije svoju žuć i bijes na našu državu i društvo. Izbor Željka Komšića, političara „skromnog političkog znanja i obrazovanja, čaršijske političke retorike i stila“ samo je povod za to.

Profesorica je tako ponudila svoju zadivljujuću akademsku retoriku, da bi što više ponizila onu čaršijsku i budućeg člana Predsjedništva, njoj susjedne države, opisala pojmovima i sintagmama kao što su: otrovan, bezobrazan, politička štetočina, skandalozan, politički idiot, grobar, unitarist, agresivan, ateist i sl.

Demonstracija ovog njenog stila, pored neskrivene mržnje koja iza njega stoji, i koja, očito, usmjerava njene „znanstvene“ i profesorske uvide i analize bosansko-hercegovačkog društva i države, ne bi zavrijedila nikakvu pažnju da i mene, ničim izazvana, nije uvukla u to. Ovo nije prvi put da profesorica kasapi naše društvo i državu, naše političare i državnike, i mene osobno.

Prof.dr.sc. Kasapović pokazuje potpuno nepoznavanje temeljnih članaka Ustava BiH pa je za nju izbor jednog od članova Predsjedništva države BiH, na općim izborima i u izbornoj jedinici u kojoj svi građani imaju jednako prava glasa, „skandalozna politička priča“. Podsjećam na činjenicu da je Ustav BiH nastao u Daytonu kao dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i da ga je, između ostalih, potpisao i tadašnji predsjednik RH, Franjo Tuđman. Tim potpisom susjedna država nije dobila nikakva posebna prava nad Bosnom i Hercegovino, kao što se često ističe u Hrvatskoj, nego se obavezala na poštivanje tog Ustava.

Po tom Ustavu članovi Predsjedništva BiH ne predstavljaju narode nego se biraju iz naroda radi njihove ravnopravnosti, a predstavljaju državu i sve njene narode i građane.  U Članu I, alineja 2. Ustava piše: „Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.“ ( Vidjeti: „ Ustav Bosne i Hercegovine, Prevod na bosanski jezik“, Izdavač OHR – Ured Visokog pedstavnika).

U Članu II, Ljudska prava i osnovne slobode, alineja g), piše: (pravo na) „slobodu misli, savjesti i vjere“, a u alineji h) „slobodu izražavanja“, u alineji i) „slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugim“. ( Vidjeti isto).

U Članu V, Predsjedništvo, piše: “Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske.“(Vidjeti isto).

Na ovako utemeljenim slobodama i pravima građana i ravnopravnosti naroda u izborima, potvrđenim referendumom 1992.godine, Bosna i Hercegovina je stekla međunarodno priznanje.

Što se tiče nadležnosti Predsjedništva BiH, koje su definirane alinejom 3. Člana V, jasno je da Predsjedništvo i njegovi članovi nemaju izvršnu vlast, izuzev što postavljaju ambasadore. Predsjedništvo predstavlja državu i vodi vanjsku politiku, a u dosadašnjoj praksi to je uvijek bilo uz suradnju s Ministarstvom vanjskih poslova.

Dakle, članovi Predsjedništva BiH ne upravljaju privredom, ne vode unutarnju politiku, ne mogu uticati na demografska kretanja u društvu, ne vode socijalnu poitiku, politiku školstva, zdravstva, sigurnosti i svih onih djelatnosti koje su u nadležnosti izvršnih vlasti na svim nivoima (u BiH ih ima pet). U izvršnim vlastima na svim nivoima HDZ je bila od 1990.godine, sa veoma malim prekidima (2010-2012), dakle punih 25 godina.

Teško je povjerovati da prof. dr.sc. Kasapović ne zna razlikovati predsjednički sistem od drugih sistema vlasti (to kod nas znaju studenti na prvim godinama studija). Očito se radi o nečem drugom. Njoj smeta koncepcija na kojoj je funkcioniralo bosansko-hercegovačko društvo i na kojoj je izgrađen naš državni sistem, usprkos razarajućih ratnih politika i agresije. Ona je davno naše društvo proglasila podijeljenim, a državu nefunkcionalnom i neodrživom. Sada je pronašla i personalnog krivca za to, okrivljujući ga za „antagoniziranje ionako napetih odnosa među Bošnjacima i Hrvatima i zaoštravanje političke krize u zemlji poslije svakih izbora u kojima je pobijedio“.

Iz ovoga profesorskog stila (nečaršijskog) teško je razabrati da li prof.dr.sc. misli na unutarnje odnose Bošnjaka za sebe i Hrvata za sebe, ili misli na međusobne odnose dva naroda. Što se tiče ovoga drugog, a iz konteksta se čini da misli na to, stabilni i dobri odnosi dva naroda su bili samo u vrijeme Komšićevog članstva u Predsjedništvu (mislim na Željka), i u vrijeme pok. Joze Križanovića, također SDP-ovog kandidata. Čak su i odnosi dvije države u ta vremena bili veoma dobri, prijateljski i s punim uvažavanjem. ( Ali u to vrijeme su i u Hrvatskoj predsjednici bili jedne druge političke opcije).

Što se tiče onoga prvog, a to je izgleda slučajno ubodeno, odnose unutar naroda, našega Hrvatskog posebno, antagonizira HDZ od kada je formiran u našoj državi kao ekspozitura HDZ Hrvatske. Samo oni su hrvatski interes u BiH sveli na Zapadnu Hercegovinu, imali plan iseljavanja Hrvata iz srednje Bosne, a iz Posavine su ih prodali Miloševiću i sve iselili. (Žalosno je gledati i slušati članove „Prstena“ koja okuplja poslovne ljude iz Posavine, kako sami sebe obmanjuju i nemaju snage da priznaju zašto izvan svoga zavičaja prave svoju poslovnu organizaciju).

Neophodno je napomenuti da u povijesti be-ha društva nikada nije postojao taj antagonizam. On nastaje s idejom Franje Tuđmana o podjeli BiH i uništenjem Bošnjaka kao naroda, koje je dogovarao s Miloševićem u Karađorđevu, 26. marta 1991. god., a Mate Boban i Karadžić u Grazu, 5. maja 1992. godine. Uostalom, za zločine počinjene pri realizaciji tih ideja samo je u Haškom tribunalu osuđeno 90 zločinaca sa pravosnažnim presudama, a Franjo Tuđman je stavljen na čelo jednog takvog zločinačkog poduhvata. Ideja o „humanom preseljenju naroda“ je Tuđmanova ideja a ne Ž. Komšića i ona je vodila direktno u nestanak Hrvata u BiH. Danas se ta ideja želi realizirati pod plaštom ustavnih promjena i stvaranjem treće izborne jedinice za Hrvate.

Zanimljivo je, prof.dr.sc. Kasapović u svom tekstu pokazuje da zna koji je odgovor Tuđman dao na prijedlog Alije Izetbegovića o konfederacije Hrvatske i BiH, ali u međunarodno priznatim granicama; on je odgovorio: „što će meni dva miliona muslimana u državi“. Ali ta ideja o konfederaciji je pretpostavljala zaustavljanje aktivnosti na etničkoj podjeli BiH i odbacivanje sporazuma iz Karađorđeva, i to je pravi razlog njenog odbijanja.

Što se tiče današnjeg odnosa BiH i Hrvatske, taj odnos je antagonizirala Hrvatska koja neprestano vodi kampanju protiv BiH, koja BiH prikazuje u svijetu kao leglo međunarodnog islamskog terorizma i svu krivicu, za bilo što u BiH, svaljuje na bošnjačko državno i političko vođstvo, čak i za hapšenje generala HVO-a po srpskoj potjernici. Ne Željko Komšić nego hrvatski državni vrh i predstavnici  Hrvatske u EU palamentu neprestano kleveću BiH i šire neistine o stanju u našem društvu i državi.

Po tekstu prof.dr.sc. Kasapović, BiH je kriva i za hrvatsku fašističku katastrofu jer su i hrvatski fašisti htjeli „tuđi teritorij s neprijateljski raspoloženim stanovništvom koje bi činila eksplozivna mješavina Srba i Bošnjaka“. Nije ova „eksplozivna mješavina“ uništila ni onu fašističku Hrvatsku, niti bi uništila ovu, da se uspostavila konfederacija u određenom povijesnom trenutku kada smo se branili od Miloševićeve agresije. Objavio/la haler u 04:46, 0 komentar(a), print, #

21.10.2018.

PRAVNI EKSPERT, SLAVEN KOVAČEVIĆ : "KONSTITUTIVNI NAROD - IZMIŠLJEN I USTAVNO NEPOSTOJEĆI TERMIN"!


PRAVNI EKSPERT, SLAVEN KOVAČEVIĆ: "Konstitutivni narodi - izmišljen i ustavno nepostojeći termin"!

Kako to da političke elite 22 godine koriste pogrešan termin »konstitutivni« i čak ga u svojoj upotrebi nadograđuju sa idejom »jednakopravnosti konstitutivnih naroda« koja zapravo u civiliziranom svijetu ne postoji, piše u autorskom teksti pravni stručnjak Slaven Kovačevć.


....................
.............................
............

PIŠE: Dr. Slaven Kovačević  

 

Šta reći o ustavnom uređenju ove zemlje, kada se već 22 godine uporno pogrešno interpretiraju odredbe Ustava BiH? No, ako pođemo otpočetka i konstatiramo da je OHR, novembra prošle godine u svome saopštenju za televiziju N1 jasno kazao da su svi aneksi Okvirnog mirovnog sporazuma iz Daytona ostali neprevedeni, u što spada i Ustav BiH, kao Aneks 4, te da je jedina službena verzija ona na engleskom jeziku. OHR je tom prilikom rekao:

 

»Nadalje, iako je Opći okvirni sporazum za mir potpisan na četiri jezika, pripadajući aneksi Sporazuma, uključujući i Ustav BiH, sačinjeni su samo na engleskom.

 

Postignut je poseban sporazum koji definira proceduru za zvanično prevođenje aneksa Općeg okvirnog sporazuma za mir. Nažalost, zbog nemogućnosti bosanskohercegovačkih vlasti da ustanove verziju na bosanskom jeziku, ovaj sporazum nikada nije proveden. Zbog toga je verzija aneksa na engleskom jeziku i dalje jedina službena verzija.«

 

Dakle, Ustav BiH ima svoju službenu verziju isključivo na engleskom jeziku jer ne postoji službeni prijevod. Ako pogledamo čuvenu alineju 10 Preambule Ustava BiH, u kojoj se navodno pominje taj termin »konstitutivni« vidjećemo sljedeće:

capture-1

Vidljivo je kako službena verzija Ustava BiH, na engleskom jeziku, sa internet stranice OHR-a ne sadrži termin »konstitutivni« (eng. constitutive) već termin »konstituENtni« (eng. constituent) što ima potpuno različito jezičko, a posebno pravno značenje. Riječ »constituent« je latinskog porijekla i znači: sastojak ili dio cjeline. Sad se postavlja veoma jasno pitanje: kako to da političke elite 22 godine koriste pogrešan termin »konstitutivni« i čak ga u svojoj upotrebi nadograđuju sa idejom »jednakopravnosti konstitutivnih naroda« koja zapravo u civiliziranom svijetu ne postoji? Odgovor je više-manje jednostavan, zato što smo u upotrebi mogli naći više neslužbenih prijevoda Ustava BiH, koji su vidno prevedeni na način da budu u službi onih političkih elita koji iz termina »konstitutivni« nastoje izvući neku političku korist. To je jako pogrešno. Službena verzija Ustava BiH, ona na englesko jeziku sadrži termin »konstituENtni narodi« što bi u pravnom smislu značilo da su oni dijelom cjeline 5 (pet) ustavotvornih elemenata: Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Ostali i građani BiH. Još preciznije, svih pet ustavotvornih elemenata moraju imati jednaka prava i tome se krije ideja pomirbe ili balansiranja između etničkog i građanskog koncepta, a ne pogrešna interpretacija u kojoj se kroz nepostojeći termin »konstitutivni« nastoje obezbijediti veća prava za dio ustovotvornih elemenata iz pola alineje 10 Preambule Ustava BiH. To naprosto nije tačno, jer je službena verzija Ustava BiH, ona na englesko jeziku, veoma precizna u tom dijelu i radi se isključivo o 5 (pet) ustavotvornih elemenata sa jednakim pravima u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

Da stvar bude još interesantnija, da ne kažem gora, kada odete na internet stranicu Ustavnog suda BiH i tamo ćete naći neki slobodan prijevod Ustava BiH (vjerovatno neko dijete prevelo u kućnoj radinosti)  i da sad bude još interesantnije, kada vidite koje odredbe Ustavni sud BiH u svojim odlukama citira, recimo član I/2 Ustava BiH u odluci »Božo Ljubić« onda vidite da oni baš koriste tu neslužbenu verziju Ustava BiH, što je jako loše. Ako u službenoj verziji Ustava BiH, onoj na engleskom jeziku taj član I/2 glasi:

 

Bosnia and Herzegovina shall be a democratic state, which shall operate under the rule of law and with free and democratic elections. (prev. Bosna i Hercegovina biće demokratska zemlja koja će funkcionirati u skladu sa vladavinom prava i sa slobodnim i demokratskim izborima) onda postaje nejasno zašto se Ustavni sud BiH koristi sljedećim prijevodom istog člana:

 

Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom!!!???? i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.

 

Gdje nestade termin »vladavina prava« koji nam dolazi iz anglosaksonskog prava, odnosno terminologije kojom je pisan cjelokupan Okvirni mirovni sporazum iz Daytona, pa samim tim i Aneks 4, tačnije Ustav Bosne i Hercegovine. Razlika u pomenutim terminima »vladavina prava« i »u skladu sa zakonom« (kojim zakonom dragi prevodioci u toj riječi jednine, jer zakona ima bar par stotina) onda stvar postaje još zanimljivija. Da ne kažemo kako je Ustavni sud BiH u dijelu troje sudija stranaca, konstituiran u suprotnosti sa članom VI Ustava BiH, koji kaže da se ne mogu imenovati sudije iz susjednih zemalja. Čudno, zar ne?

 

Kad sve pogledate zbirno, da se termin »konstituENtni« pretvorio, vrlo izvjesno namjerno u »konstituivni« iako su to dva različita pojma, da imaju različita pravna značenja, pa još neko od toga želi napraviti pravni status sa većim stepenom prava za 3 (tri) od 5 (pet) konstituentnih elemenata, onda se zalazi duboko u prostor diskriminacije, kroz pogrešnu interpretaciju Ustava BiH. Kad tome dodate i činjenicu da Ustavni sud BiH, koristi neslužbenu , neku slobodno prevedenu verziju Ustava BiH u odlučivanju po apelaciji Bože Ljubića, evo ovdje isječak iz te odluke

capture-2

onda vam se otvara vidan prostor za pravnu nesigurnost. Dakle, Ustavni sud BiH kaže da iz ideje da je članom I/2 Ustava BiH utvrđeno »Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom!!! i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora« iz kojeg po njima u stavu 46 odluke »Božo Ljubić« slijedi!? načelo vladavine prava. Nevjerovatno. Kako je tako nešto moguće, kada u engleskoj službenoj verziji Ustava BiH u članu I/2 postoji termin »rule of law« koji se ne može drugačije prevesti neko kao »vladavina prava« što u utvrđivanju činjeničnog stanja ima potpuno drugačije značenje od »funkcioniše u skladu sa zakonom.« Da li nas time Ustavni sud BiH dovodi u stanje pravne nesigurnosti? Zaključite sami, cijenjeni čitatelji.

 

Ostaje određeno razočarenje, što niti jedan politička opcija, bila ona lijeva, centar ili desna, bila ona etnički ili građanski temeljena, nije niti razmislila da podnese istom tom Ustavnom sudu BiH apelaciju za utvrđivanje ustavne jednakopravnosti ona 2 (dva) zaboravljena ili namjerno preskočena elementa iz alineje 10 Preambule Ustava BiH: Ostali i građani Bosne i Hercegovine, te da se na istim osnovama kada je utvrđeno odlukom Ustavnog suda BiH data ravnopravnost ili jedankopravnost Bošnjacima i Hrvatima u entitetu RS ili Srbima u entitetu BiH (kako neko slučajno ili namjerno preskoči Distrikt Brčko koji je pod ekskluzivnim suverenitetom BiH), istovjetno utvrdi jednakopravnost Ostalih i građana BiH na cijeloj teritoriji BiH. Time verbalni borci za građanski koncept BiH padoše na ispitu.

 

Na kraju, podsjetimo se još jednom dijela iz presude Europskog suda za ljudska prava iz Strassbourga u predmetu »Zornić« koji kaže:

 

43. U presudi Sejdić i Finci Sud je primijetio da je u vrijeme kada su donesene sporne ustavne odredbe na terenu došlo do vrlo krhkog primirja, te da je cilj tih odredbi bio da se zaustavi brutalni sukob obilježen genocidom i „etničkim čišćenjem“ (vidi ibid., tačka 45). Priroda tog sukoba bila je takva da je bilo neophodno pristati na „konstitutivne narode” kako bi se osigurao mir (ibid.).

 

Dakle, termin »konstitutivni narodi« donesen je mimo dobre volje, nametnuto ili pod prisilom, što koristeći osnove međunarodnog prava možemo sagledati kao pravno nevažeće. Zato vrlo precizno, Europski sud za ljudska prava iz Strassbourga nalaže vlastima Bosne i Hercegovine sljedeće: »Međutim sada, više od osamnaest godina (presuda je donesena 2014. godine, op. a) nakon završetka tragičnog sukoba, ne može postojati bilo kakav razlog za održavanje na snazi spornih ustavnih odredbi. Sud očekuje da će se bez daljeg odgađanja uspostaviti demokratsko uređenje. S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine.«

 

Ako se još samo podsjetimo da se europska pravna stečevina sastoji od sveukupne europske legislative, akata i presuda nadležnih europskih sudova, onda i laiku postaje jasno da će Bosna i Hercegovina morati izmijeniti sporne ustavne odredbe koje sadrže diskriminaciju i koje su k tome nametnute. Zašto ovo nisu koristile političke snage iz građanskog bloka, ostaje nejasno? Valjda će biti prilike, iz ugla recimo, međunarodne zajednice. Pogrešna interpretacija Ustava BiH od strane političkih elita i korištenje neslužbene verzije Ustava BiH prilikom odlučivanja Ustavnog suda BiH, dovoljan su razlog za reakciju konačnog tumača civilnog dijela Okvirnog mirovnog sporazuma iz Daytona, što je zapravo OHR.

21.10.2018.

MIRO LAZOVIĆ: HOĆEMO LI DEFINITIVNO POSTATI TAOCI ETNIČKIH OGRADA ILI SLOBODNI LJUDI PUNIH GRAĐANSKIH PRAVA I SLOBODA ?


Miro Lazović traži odgovor : Hoćemo li definitivno postati taoci etničkih ograda ili slobodni ljudi punih građanskih prava i sloboda ?


Potpredsjednik SDP-a BiH Miro Lazović je upozorio da se nakon izbora pritisci na BiH pojačavaju, te da se ne biraju sredstva da se problematizira poraz Dragana Čovića i kompromitira pobjeda Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Hrvatske Andrej Plenković, podsjetio je Lazović, uspio je izlobirati da se na dnevni red evropskih institucija stavi rasprava o tome.

„Brine ga poraz stranačkog kolege a ne brine ga dvadesetogodišnja postdejtonska izborna diskriminacija hrvatskog naroda u entitetu RS. Na njegovo neprihvatljivo miješanje u unutrašnje stvari BiH, mora se odgovoriti. Potez koji je izlobirao u Briselu nije nimalo naivan. Budućnost građana BiH je ugrožena. Hoćemo li definitivno postati taoci etničkih ograda ili slobodni ljudi punih građanskih prava i sloboda. Pobjeda Željka Komšića je upravo pobjeda te građanske koncepcije koja najviše smeta etnonacionalistima. Andrej Plenković bi da nas vrati u 19 vijek. U potpunu dominaciju etničkih kolektiviteta“, poručio je Lazović.

Ovaj visokorangirani političar SDP-a i nekadašnji član Predsjedništva RBiH smatra da se mora pojaviti organizovani otpor takvoj politici. Smatra da nije dovoljna samo reakcija Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića „koji je upozorio Plenkovića da ne glumi premijera BiH.“

„Koncepcija se treba odbraniti, a ne pojedinac Komšić. Bilo bi neophodno da sve stranke (SDP, SDA, SBB, DF, NS) koje su bile složne oko izmjena Izbornog zakona ovaj put zajedno i organizovano pošalju jasnu i odlučnu poruku Briselu da žele Izborni zakon koji će u potpunosti realizirati Briselsko opredjeljenje o ljudskim pravima u odluci “Sejdić – Finci” a ne apartheid i etničko prebrojavanje koje zagovaraju Čović i Plenković. Budućnost države je upitna i zajednička borba za demokratsku i građansku državu je neophodna“, zaključio je Lazović.

(Kliker.info-NAP)

21.10.2018.

FRANK ENGEL: "NISMO PRIMIJETILI VELIKE PROBLEME S IZBORNIM LISTAMA"!


OVAJ ČOVJEK JE ISPRED EU NADGLEDAO IZBORE U BIH: "Nismo primijetili velike probleme s izbornim listama"!

Frank Engel, koji je bio šef Delegacije Evropskog parlamenta u okviru međunarodne izborne posmatračke misije u Bosni i Hercegovini, kaže da, ako Bosna i Hercegovina želi biti uspješna država, "onda se ljudi moraju uvjeriti da ta zemlja zaista funkcioniše i štiti interese svojih građana, a ne pojedinačne interese".


OVAJ ČOVJEK JE ISPRED EU NADGLEDAO IZBORE U BIH: 'Nismo primijetili velike probleme s izbornim listama'!


...................

Piše: Harun Cero (All Jazeera B)

 

Frank Engel goovorio je za All Jazeeru o proteklim Općim izborima u Bosni i Hercegovini, odljevu mozgova s Balkana, te o regionalnim sporovima.

 

  • Evidentno je da se većina problema, kad je riječ o izborima u Bosni i Hercegovini, ponavlja iz izbornog ciklusa u ciklus  umrli ljudi na biračkim spiskovima, zamjene članova u biračkim odborima, a i razlike između broja birača i broja građana na spisku. Kako komentarišete tu situaciju?

- Moj problem s ovim izborima nije njihov materijalni tok. Tu ima manjkavosti, ali mi kao posmatrači nismo zabilježili velike probleme s izbornim listama ili one koji se vežu za to da su mrtvi nekako mogli birati. Meni se čini da je veliki problem činjenica da su birači prije izbora bili pod pritiskom da glasaju za određenu stranu. To se događa kroz pritisak i zastrašivanje, a odnosi se i na javni i na privatni sektor.

 

Drugi je problem to što gotovo svi koji su izašli na izbore nisu izašli za Bosnu i Hercegovinu nego kako bi predstavljali svoju etničku grupu. Toga je možda bilo i više nego na prethodnim izborima.

  • Rekli ste da Vam ono što ste čuli ne daje mnogo nade jer Evropska unija želi jednog sagovornika u Bosni i Hercegovini, "ali ako političari namjeravaju i dalje služiti svojim političkim grupama, oni trebaju razmisliti koliko će sve to utjecati na odnos ljudi prema institucijama". Također ste rekli kako se nadate da neće doći do druge runde ovih izbora na ulicama. Šta se treba dogoditi, pa da dobijemo to što EU, ali i većina građana Bosne i Hercegovine, očekuje i želi?

- Ne može biti da dugotrajno postoji Republika Srpska, čiji vođa stalno prijeti otcjepljenjem i pripajanjem Srbiji. Stekao sam i dojam da to većina srpskih građana u Bosni i Hercegovini ne želi. To je fenomen grupe koja je okupljena oko Milorada Dodika. Oni se uspijevaju kroz pritisak i zastrašivanje održati na vlasti, a rade u tom pravcu koji nema veze s uspjehom države Bosne i Hercegovine. Mislim da je i ljudima više dosta da ti političari, koji ih predstavljaju, žele vladati samo u jednom dijelu zemlje. To me vodi ka mojoj izjavi o "mogućoj drugoj rundi izbora na ulicama".

 

Vidimo da se trenutno u Bosni i Hercegovini događaju protesti kojih u ovom obliku u toj zemlji dosad nije bilo. Kad pogledam demonstracije u Banjoj Luci i Sarajevu, onda imam dojam da ljudi žele da njihova zemlja bude pravedna zemlja, ona u kojoj ljudi ne moraju umirati pod čudnim okolnostima i da se onda ne sazna kako je došlo do toga. To razbija društvo i mislim da to nije dobro za budućnost zemlje.

  • Reforma sektora pravde u Bosni i Hercegovini upravo je u vrhu prioriteta evropskog integracijskog procesa, a Vi govorite o slučajevima preminulih Davida Dragičevića i Dženana Memića. Kako u tom smislu ocjenjujete rad pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini? Čini li se dovoljno kako bi se ti slučajevi razjasnili?

- Ljudi na ulicama očito su stekli dojam da pravosuđe u toj zemlji ne postoji. Ako ljudi tako misle, onda očito postoji problem. Ljudi moraju steći dojam da postoji sistem koji će riješiti takve stvari. Čudan je i sam tok tih slučajeva. U jednom od njih prvo je rečeno jedno, pa onda drugo i tek kasnije policija i pravosuđe odlučili su raditi na tom slučaju i provjeriti šta se zapravo dogodilo. Očito je da na početku nije bilo volje da slučaj bude istražen. Takav sistem ne može opstati jer će na taj način put u EU biti dugoročno blokiran, a ni ljudi neće zauvijek to odobravati.

  • Šta Evropska unija treba uraditi u vezi s time? Treba li se više aktivirati i razviti nove strategije kad je riječ o Bosni i Hercegovini?

- Treba se više aktivirati, ali mora se vidjeti do koje mjere Evropska unija može ići u tom pogledu. Smatram da Dejtonski ustav ne funkcioniše. Ja kažem da taj ustav nikad nije ni mogao funkcionisati, ali to je tada bilo jedino što se moglo postići. Sada su prošle godine i mora biti legitimno da se razmišlja o fundamentalnim promjenama državne strukture Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne postoje elementi koji jačaju državu nego samo podjela. U tim okolnostima ništa neće biti od ovoga. Ako interesi Federacije BiH i Republike Srpske dugoročno ostanu različiti, to ne može funkcionisati. Kad onda čujem mišljenje kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome da su Hrvati u toj zemlji zapostavljeni... U ovim okolnostima zemlja će se sama raspasti. To se ne smije dogoditi jer ne vodi ničemu. Stvaranje novih entiteta ili dijelova države ne vodi ničemu. Evropska unija mora objasniti političarima u Bosni i Hercegovini da želi razgovarati s jednom bosanskohercegovačkom državom.

  • Kako komentarišete izbor Željka Komšića u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine? Ovih dana bilo je mnogo polemika o njegovom izboru za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, a neke općine u toj državi čak su ga proglasile "personom non grata".

- Dragan Čović u pravu je samo što se tiče jedne stvari, ali samo jedne, i to je da je g. Komšić izabran zbog toga što su ga birali Bosanci i Hercegovci. To vjerovatno ima veze s time da mu ljudi više vjeruju. Izbor g. Komšića je legalan. Imali smo izborne listiće gdje su ga ljudi zaokružili i on je izabran. Je li to sada dobro u smislu podjele natroje kad se govori o narodima u Bosni i Hercegovini – o tome se može diskutovati. Veliki broj Hrvata misli da to ne ide. Ali, na kraju krajeva, ne može biti da jedan političar misli da je on taj "izabrani". Ne biraju samo pripadnici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZBiH) na izborima i ne biraju samo Hrvati u Federaciji BiH. Oni koji su birali izabrali su g. Komšića, to je jednostavno. Ne vidim problem.

Vidim samo da se u svim ovim godinama nije uspjelo postaviti pitanje mora li ovo stvarno biti država etničkih grupa i podijeljena natroje. Zar se ne bi trebalo ići u pravcu po kojem bi se nekako moglo pokušati saznati koga bi svi narodi u Bosni i Hercegovini izabrali? To su reforme o kojima će se morati razgovarati. Za mene ovo Predsjedništvo, u kojem sjede tri člana, nije faktor koji ujedinjuje nego faktor koji dugoročno dijeli. Kad bi uspjeli provesti ove reforme, onda g. Čović može izaći kao kandidat, ali za sve narode u Bosni i Hercegovini, i onda može vidjeti koliko će glasova dobiti.

  • Međunarodni, zapadni akteri najžešće su reagovali na izbor Milorada Dodika, političara koji je na američkoj crnoj listi, u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kako će se EU u tom smislu odnositi prema Dodiku?

- Crna lista Sjedinjenih Američkih Država pripada toj zemlji. Mi s time nemamo ništa. Mora se reći i da on nije bez razloga na njoj. Najvažnije je da Dodik želi da se zemlja raspadne. Mi ne možemo imati dijalog s političarom koji smatra da se Bosna i Hercegovina mora uništiti. To je barem ono što stalno govori. Za nas se postavlja pitanje šta će Dodik u Predsjedništvu ako mu je cilj da se RS odvoji. To nije opcija. Čuo sam, također, da bi ovo mogao biti i kratak izlet za Dodika u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i da bi se uskoro mogao vratiti u Republiku Srpsku.

  • Priča o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova utihnula je iako je najavljena kao realna opcija, a dio evropskih političara ju je i podržao. Kako Vi gledate na tu ideju, koja je kod velikog dijela građana na Balkanu probudila sjećanja na krvave ratove iz 1990-ih?

- Ideja o razmjeni teritorije između Srbije i Kosova zasniva se na pretpostavci da postoji etnički čista država. Ta pretpostavka je pogrešna i tu vidim problem. Ne postoji etnički čista država i takva država neće niti smije postojati i u budućnosti. Zbog toga sam protiv te razmjene. Republika Srbija mora se suočiti sa činjenicom da Kosovo nikad nije bilo čisto albansko i da to ne treba postati. Najbolje bi bilo da tamošnji Srbi nađu način s Albancima da zajedno vode tu državu. U idealnom slučaju Srbija i Kosovo ponovo će se susresti u Evropskoj uniji s otvorenim granicama i onda će taj problem biti riješen. Problem se neće riješiti tako što ćemo uvijek imati granice koje se još dodatno crtaju. Etnički čiste teritorije ne smiju postojati u 21. stoljeću. Oni koji to podržavaju moraju biti vraćeni na svoje mjesto. To vodi u konflikte, a onda i u ratove.

  • Zemlje zapadnog Balkana među prvima su u svijetu po odljevu mozgova, a šokira činjenica da je od 2000. regiju napustilo gotovo 4,4 miliona ljudi. Kako ljudima vratiti vjeru u prosperitet regije?

- Pomoglo bi kad bi ekonomija bila normalna, kad bi postojala borba protiv korupcije i kad bi se umjesto etnički čistih teritorija bavili time kako napraviti normalnu državu. Problem je kvalitet političkog vodstva. Kad postoje ljudi kojima su nacionalna pitanja važnija od uspjeha države, onda je normalno da ekonomski razvoj nije na nivou na kojem bi trebao biti. Ljudi idu jer nema ekonomske perspektive. To sam vidio i u Bosni i Hercegovini. Nema poslova, nema perspektive, nema plaća od kojih bi se moglo normalno živjeti. Mora se raditi na tome, ali i na tome, ako ljudi već imaju posao koji ih zadovoljava, da ne stječu dojam da žive u bezobzirnoj državi i da postoje neki privilegovani, za koje sve može, dok se ovi drugi šikaniraju. Mi ćemo rado pomoći u modernizaciji države i ekonomskom dinamiziranju.

21.10.2018.

PROF. DR. IVO KOMŠIĆ: "ANDREJ PLENKOVIĆ JE NAPRAVIO DIPLOMATSKI SKANDAL, A VRLO DOBRO ZNA DA JE HDZ NA VLASTI VIŠE OD 25 GODINA, TAKO SE PONAŠAO I TUĐMAN


IVO KOMŠIĆ, BEZ DLAKE NA JEZIKU: "Andrej Plenković je napravio diplomatski skandal, a vrlo dobro zna da je HDZ na vlasti više od 25 godina.., tako se ponašao i Tuđman

Premijer Hrvatske, Andrej Plenković, iskoristio je vanredno zasjedanje lidera Evropske Unije, posvećeno Brexitu, da bi na dnevni red stavio Bosnu i Hercegovinu i stanje koje je u našoj državi i društvu nastalo izbornom promjenom vlasti. Istina, cijela stvar je prebačena na Vijeće za vanjske poslove, na sjednicu šefova diplomacija EU, koja će biti u novembru, ali to ne umanjuje politički i diplomatski skandal koji je izazvan Plenkovićevim pokušajemIVO KOMŠIĆ, BEZ DLAKE NA JEZIKU: 'Andrej Plenković je napravio diplomatski skandal, a vrlo dobro zna da je HDZ na vlasti više od 25 godina.., tako se ponašao i Tuđman

.....................

Po njegovim riječima, u BiH je „izigran duh Daytona“, a stanje koje je proizvedeno izborima (kao da se radi o nekom puču ?), „destabilizira cijelu regiju“. Međutim, Plenković nije rekao svojim kolegama u EU da su po istom ovom Ustavu i istom Izbornom zakonu obavljeni i prošli izbori, po kojima je HDZ dobio vlast na državnom i federalnom nivou, zatim u polovici federalnih kantona, te da je Dragan Čović izabran u Predsjedništvo BiH.

 

Tada nije bilo primjedbi ni na Ustav, ni na Zakon. Plenković je iskoristio trenutak kada se na vanrednoj sjednici Samita lidera EU raspravlja o gorućem i najtežem problemu – izlazak Velike Britanije iz EU i posljedice koje iz toga slijede, koje bi trebalo dogovoriti, usmjeravati i držati pod kontrolom. Uz sve teške probleme tu je i granica Irske i Sjeverne Irske,čije rješenje zadire u suverenit Velike Britanije i u interese Sjeverne Irske koji su još vezani za EU.

 

U situaciji pomućenih percepcija i neizvjesnih rješenja na stol čelnicima EU Plenković stavlja BiH, stanje nakon izbora, iako su čelnici EU svoje mišljenje o našim izborima saopćili 8.oktobra, zajedničkom izjavom.  Bez obzira kakvo je zaprepaštenje izazvao iznoseći neistine i zlonamjerno pogrešne interpretacije našeg Ustava, Izbornog zakona i izbornih rezultata, ne može se izbjeći dojam o podsmjehu i poniženju koje je doživio (kao da ti ljudi ništa ne znaju o tome).

 

Nije pomoglo ni prethodno brifiranje francuskog predsjednika Macrona, koji mu je, po Plenkovićevim riječima, rekao kako je „hrvatska percepcija o stanju u BiH specifična“. Razumijevajući diplomatski jezik, to je značilo: gospodine, naša percepcija je različita od vaše. Drugačiji odgovor se nije mogao ni očekivati jer i francuski predsjdnik, i svi lideri zemalja EU, imaju svoje ambasade u BiH od kojih sigurno dobivaju tačne i nefrizirane informacije.

 

Izgleda nevjerovatno da se dužnosnik Plenkovićevog kova, obrazovanja i diplomatskih manira, koje je stekao dugogodišnjim boravkom u institucijama EU, upustio u „prosvjetiteljsku“ avanturu, i to s klevetama susjedne države i obmanama prema evropskoj javnosti.

 

Pa što je onda posrijedi?

Plenković veoma dobro zna, kao i njegove kolege u EU, da je HDZ na vlasti u BiH preko 25 godina, i to na svim razinama, uključujući i lokale zajednice sa hrvatskom većinom. Također se zna da niti jedan „hrvatski problem“ nisu riješili nego su ih samo potencirali, sakrivali ili izmišljali ( problem povratka, posebno u Republiku Srpsku, privredni razvoj lokalnih sredina i zapošljavanje, zaustavljanje iseljavanja, ustavnu neravnopranost zbog entitetskog glasanja u državnom Parlamentu, održavanje i razvoj kulturnih nacionalnih društava i sl.).

 

Cijeli protekli mandat su potrošili na pritiske prema domaćoj i stranoj javnosti za dobijanje tzv. hrvatske izborne jedinice, kako bi sebi osigurali monopol na vlast, posebno na funkciju člana Predsjedništva BiH. Zna se i to da nikakva izborna jedinica ne može postojati bez teritorije, a to je zaobilazan put formiranja „trećeg entiteta“ u BiH i uništavanja države, njene teritorijalne cjelovitosti i suverenosti (sve osigurano Daytonskim sporazumom).

 

Pa tko onda ruši „duh Daytona“?

Zar Plenković zaista misli, ili bilo tko u svijetu, da će Bošnjaci poslije zločina i genocida nad njima, poslije više od stotinuhiljada žrtava, dozvoliti da se formiraju ponovno tvorevine koje predstavljaju pretpostavke za nova stradanja. Može li im itko oduzeti građansko pravo,zagarantirano u svim demokratskim državama, da odlučuju o svojoj sudbini i spriječe svaki takav pokušaj u začetku.

 

Uostalom Daytonski sporazum je i postignut da se to spriječi, i samo to nije bilo stvar kompromisa u Daytonu. Bosna i Hercegovina je država, i samo je ona država, u svim verzijama daytonskog teksta. Entiteti nisu države, niti to mogu biti, niti se mogu formirati novi. Daytonski Ustav BiH garantira ljudska, građanska i nacionalna  prava i ona se ostvauju u postojećim institucijama države, na svim razinama, od općinskih vijeća do Parlamena BiH, od izvršnih organa općina do Ministarskog Vijeća.

 

Upravo Čović i HDZ žele to promijeniti, žele preraspodjelu mandata u Domu naroda Fedeacije i preko te institucije osigurati kontrolu vlasti nad ostalim razinama. ( Dom naroda Federacije bira predsjedika Federacije i dopredsjednike, Dom naroda državnog Parlamenta, a čanovi Predsjedništva imenuju predsjedavajućeg Vijeća ministara).

 

Ta preraspodjela bi značila da se Dom naroda Federacije popunjava zastupnicima koji predstavljaju većinski dio naroda u kantonima, što bi praktično značilo da narodi koji su u manjini u nekom kantonu ne bi imali svoje zastupnike. To je rušenje svih demokratskih principa jer narodi koji su u manjini u nekoj sredini ne bi imali predstavnike u državnom tijelu koje štiti njihove nacionalne interese. Konačna posljedica toga bi bila da bi svi narodi bili pretvoreni u nacionalne manjine, u državi u kojoj su konstitutivni.

 

Zašto Plenković nije svoje kolege u EU obavijestio o ovome, o praktičnim političkim posljedicama HDZ-ove politike i založio se za očuvanje demokatskih principa. Je li svjestan Plenković da se on zalaže za nešto što bi razorilo Evropsku Uniju i većinu njenih država članica.

 

Zašto se Plenković, kada toliko brine o bosanskohercegovačkim Hrvatima (već 30 godina?), ne pita zašto većina Hrvata nije izašla na izbore i izabrala Dragana Čovića, i zašto je najmanji procenat izlaznosti kod Hrvata. Gdje su ti Hrvati iz kantona gdje HDZ decenijama ima vlast. Gdje su Hrvati iz Posavine i drugih dijelova Republike Srpske. ( To su oni o kojima brine Milorad Dodik i njegova vlast). Zar Plenković zaista misli da je rješenje u novoj teritorijalnoj jedinici u koju bi ih sve preselili?

 

Zašto Plenković ne reagira na savez Dodika i Čovića jer Dodik srpsku politiku u BiH ostvaruje preko Čovića. Istina, sada se situacija mijenja pa Čović zaštitu hrvatskih interesa u Predsjedništvu BiH prenosi na Dodika, a znamo kako izgleda njegova briga za Hrvate u RS-u. To je ista ona politika prenošenja briga koju su prakticirali Boban i Karadžić. U mirovnim pregovorima o BiH ( u kojima sam aktivno sudjelovao ) i jedan i drugi su otvoreno govorili kako je briga za Hrvate u Sarajevu prenijeta na Karadžića, a briga za Srbe u Mostaru na Bobana.

 

Zna se i to da je svaka granata koja je pala na Sarajevo ubijala pored Bošnjaka i Srbe i Hrvate, i to čak u većem procentu nego što ih je bilo u strukturi stanovništva po popisu iz 1991.godine.

 

Zašto Plenković svoje kolege u EU nije izvijestio detaljnije o ovome savezu. Zašto im nije rekao da ruski kapital ulazi u „Aluminij“, najveću proizvođačku firmu u BiH, nekada i najprofiabilniju, koja je pokrivala četvrtinu našega izvoza. I nije problem u tome što je to ruski kapital jer kapital nema naciju, nego je problem na koji način se to radi. Tko je smislio tu formulu. Da bi se taj plan ostvario Čoviću je potrebna kontrola vlasti u BiH preko Doma naroda Federacije i funkcija člana Predsjedništva BiH. Odatle se može tumačiti i panika koju Čović ima poslije izbora. Ali zašto je u panici Plenković.

 

Upravo ovaj plan uključuje njegovu smjenu na čelu HDZ-a Hrvatske  i pad njegove Vlade. Zašto radi protiv sebe? Ako svoj položaj želi sačuvati preko BiH onda se vara. Podsjećam ga da se tako ponašao i Franjo Tuđman i da je problem srpske pobune u Hrvatskoj rješavao preko BiH, zagovarajući tezu o preseljenju naroda. Taj koncept se uklapao u njegov i Miloševićev projekat „konačnog rješenja srpsko-hrvatakog problema“. Ali kako je završio? Milošević je skončao život u Haškoj ćeliji a Tuđman se našao na vrhu haške liste „udruženog zločinačkog poduhvata“.

 

Plenković se upustio u lov u mutnom kada se nakon Brexita pomutila cijela Evropa. Da li je svjestan da u tom lovu može upecati samoga sebe. Ili je bolje za njega, za Hrvatsku i BiH, za sve nas, da se razbistre horizonti, da zajednički krenemo u budućnost. Hrvatska nam treba jer je veliki korak ispred, jer zna put. Da ne bismo zalutali trebamo se pri tome pridržavati istine. A istina je put pravde, pravda je put pomirenja, a pomirenje put u budućnost.

 

 

 

(SB / Vijesti.ba)

21.10.2018.

PROF. DR. IVO KOMŠIĆ: "ANDREJ PLENKOVIĆ JE NAPRAVIO DIPLOMATSKI SKANDAL, A VRLO DOBRO ZNA DA JE HDZ NA VLASTI VIŠE OD 25 GODINA, TAKO SE PONAŠAO I TUĐMAN

IVO KOMŠIĆ, BEZ DLAKE NA JEZIKU: "Andrej Plenković je napravio diplomatski skandal, a vrlo dobro zna da je HDZ na vlasti više od 25 godina.., tako se ponašao i Tuđman

Premijer Hrvatske, Andrej Plenković, iskoristio je vanredno zasjedanje lidera Evropske Unije, posvećeno Brexitu, da bi na dnevni red stavio Bosnu i Hercegovinu i stanje koje je u našoj državi i društvu nastalo izbornom promjenom vlasti. Istina, cijela stvar je prebačena na Vijeće za vanjske poslove, na sjednicu šefova diplomacija EU, koja će biti u novembru, ali to ne umanjuje politički i diplomatski skandal koji je izazvan Plenkovićevim pokušajem.


IVO KOMŠIĆ, BEZ DLAKE NA JEZIKU: 'Andrej Plenković je napravio diplomatski skandal, a vrlo dobro zna da je HDZ na vlasti više od 25 godina.., tako se ponašao i Tuđman


........................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
.........................................................................................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda

........................................

Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
..........................................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
..............................
Image result for karikature andrej plenkovic
............................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
............................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
.............................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
..............................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
...............................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
...............................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
.............................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
..........................

Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
................................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
..............................

Image result for karikature andrej plenkovic
............................

Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
.......................
Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
.............................

Image result for karikature plenkovic, covic, tudjman , milosevic, dodik, kolinda
..............................
21.10.2018.

SJEĆANJA NA VELIKOG ČOVJEKA: KOLUMNA PREMINULOG HOLANDSKOG PREMIJERA O SREBRENICI

SJEĆANJE NA VELIKOG ČOVJEKA: Kolumna preminulog holandskog premijera o Srebrenici

Nekadašnji nizozemski premijer, Wim Kok, čija je vlada podnijela ostavku zbog uloge nizozemskih vojnika u sastavu Ujedinjenih naroda u Srebrenici, umro je u subotu u 80. godina, objavila je njegova laburistička stranka


SJEĆANJE NA VELIKOG ČOVJEKA: Kolumna preminulog holandskog premijera o Srebrenici - 1


.....................

Koku, premijeru Nizozemske od 1994. do 2002. godine, otkazalo je srce, saopćili su njegovi laburisti. 


Kok je vladao tokom perioda snažnog ekonomskog rasta te zemlje te je vodio tri koalicijske vlade. 

Njegova vlada je 2002. podnijela ostavku nakon što je službeno izvješće koje je naručila od Nizozemskog instituta za ratnu dokumentaciju (NOID) proglasilo nizozemske vojnike odgovornima za neuspjeh u sprečavanju genocida u Srebrenici.

 

Na 20. godišnjicu genocida u Srebrenici, u julu 2015. godine, Wim Kok je objavio kolumnu o Srebrenici koju su objavili svjetski mediji. Kok je od 2002. godine bio povjerenik ICMP-a (Međunarodna komisija za nestale).

 

Kolumnu prenosimo u cjelosti:

 

"Zajedno sa ostalim ICMP-jevim povjerenicima 11. jula ću prisustvovati obilježavanju dvadesete godišnjice jedinog priznatog genocida na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. 

Ispravan odgovor na zlo je pronaći jasan put iz tame. Holandija ima važnu ulogu u radnjama koje međunarodna zajednica poduzima da odgovorni za genocid završe iza rešetaka, a na čelu je pomoći Srebreničanima i Bosni i Hercegovini u oporavku od trauma koje su posljedica sukoba.

Pravosudni procesi ne bi bili tako učinkoviti da nije primjene rigoroznih naučnih procesa u procesu identifikacije nestalih i, u brojnim slučajevima, utvrđivanju mjesta pogubljenja. Pred Sudom BiH našlo se 50 optuženih za ratne zločine počinjene u Srebrenici i oko nje u julu 1995. godine, dvadeset osoba, uključujući Slobodana Miloševića, Ratka Mladića i Radovana Karadžića, dio su suđenja za ratne zločine počinjene u Srebrenici na MKSJ-u. Suđenja Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću su u toku.

Od juna 2002. godine, nakon što sam napustio poziciju premijera Holandije, obavljam funkciju povjerenika Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) – organizacije koja je osnovana 1996. godine na inicijativu predsjednika SAD-a Billa Clintona, sa ciljem pružanja pomoći zemljama zapadnog Balkana u pronalaženju i identifikaciji 40.000 osoba nestalih tokom sukoba.

Gotovo dvadeset godina kasnije, zahvaljujući ICMP-jevim naporima, pronađeno je i identifikovano 70 posto ukupnog broja nestalih. U Bosni i Hercegovini je pronađeno blizu 23.000 nestalih, a od oko 8.000 prijavljenih nestalih osoba iz Srebrenice, ICMP je uspio identifikovati 6.930 njih ili skoro 90 posto.

ICMP pomaže vladama da osnuju institucije koje će rješavati pitanje nestalih osoba kroz učinkovite i održive procese vladavine zakona; pomaže osnažiti porodice nestalih tako da lobiranjem ostvarju pristup svojim pravima i učestvuju u identifikaciji nestalih kroz najsavremenije metode idetifikacije zasnovane na analizi DNK. Sve nabrojano omogućava identifikaciju tako velikog broja nestalih osoba.

Svi jednostavni nišani koji se bijele u redovima mezarja u blizini Srebrenice na sebi imaju upisano ime. Svaka od tih žrtava je identifikovana. A sa svakom novom identifikacijom osujećene su zle namjere ubojica – jer je jedan od ciljeva genocida bio izbrisati svaki trag o postojanju tih ljudi. Namjera je bila uništiti njihovo postojanje i sjećanje na njih. Sa svakom novom identifikacijom njihove šanse za uspjeh bivaju manje. 

Ovog 11. jula će biti ukopano više od 100 identifikovanih osoba. Dženaza će se odvijati u prisustvu desetina hiljada ljudi, a ceremoniju će putem medija pratiti milioni ljudi širom svijeta. Identifikovane žrtve će biti ukopane sa ljubavlju i poštovanjem.

Ova ceremonija neće, ne može, poništiti ono što se u prošlosti dogodilo, ali se može suprotstaviti zlu - ondašnjem i današnjem – neporecivom istinom da, na duge staze, pravda pobjeđuje okrutnost. 

Istina i pravda su prije dvadeset godina u Bosni i Hercegovini bile nemilosrdno napadnute, ali se polako i sigurno vraćaju. Drsko je učiti iz tuđe patnje, ali Srebrenica šalje jednu neupitnu poruku, važnu u današnjem vremenu. Mržnja i nepravda mogu proizvesti patnju, ali ne mogu pobijediti. Istina je snažnija, a pravda nadjačava sve."

 

(NAP)

21.10.2018.

KO PODSTIČE SUKOB HRVATSKOG I BOŠNJAČKOG NARODA U BiH?

21.10.2018.

PROFESOR PRAVA, SLAVEN KOVAČEVIĆ: PROGLAŠAVANJE KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA JE GRUBO KRŠENJE USTAVA, NA POTEZU PRAVOSUĐE

Proglašavanje Komšića personom non grata je grubo kršenje Ustava, na potezu pravosuđe...........................

Foto: Vijesti.baProglašavanje novoizabranog člana Predsjedništva BiH, Željka Komšića »personom non grata« ili »nepoželjnom osobom« bilo gdje u Bosni i Hercegovini, pravni je non-sense iza kojeg se krije jako opasna politička poruka o kojoj, koliko vidim, javnost još nije izgradila potrebnu percepciju. Zato ćemo u ovih par redova pokazati da je to nelegalan čin, odnosno da takvo nešto nema pravni osnov za lokalne zajednice, a onda ukazati šta je zapravo ta opasna poruka.

Kada se sagleda proglašavanje nepoželjnim ili personom non grata člana Predsjedništva BiH Željka Komišića u općinama ili jedinicama lokalne samouprave, onda je prva stvar koja se treba razmotriti sljedeća – koji je pravni osnov za takvo nešto? U jednoj riječi – nikakav ili ne postoji pravni osnov. U skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, jasno su propisane nadležnosti načelnika kao izvršnog organa vlasti i općinskih vijeća, kao organa građanskog odlučivanja (jer to nisu  zakonodavni organi vlasti), onda je sasvim jasno da niti načelnici niti općinska vijeća nemaju nadležnost da nekoga proglase nepoželjnom osobom po važećim zakonima u bh. entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Ista se stvar odnosi na kantonalne organe vlasti (namjerno ne koristim termin »županija« jer ga je Ustavni sud proglasio neustavnim) odnosno njihove zakonodavne i izvršne organe, koji ni po Ustavu Federacije BiH niti po jednom zakonu nemaju takve ovlasti.

Zato su svi načelnici općina, predsjedavajući općinskih vijeća ili politički funkcioneri iz kantonalnih zakonodavnih ili izvršnih organa vlasti posezali za pisanjem ili potpisivanjem pisma o proglašavanju Željka Komšić, novog člana Predsjedništva BiH nepoželjnom osobom na teritoriji njihovih lokalnih zajednica ili kantona. Takvo pismo nema pravnu niti obavezujuću snagu, osim političke poruke onih koji su frustrirani izbornim rezultatom koji je za njih nepovoljan, čime se stvara atmosfera nesigurnosti izabranom zvaničniku pri njegovom obavljanju poslova i zadataka za koje je izabran. Dakle, pismo je takav vid komunikacije, koji nema pravnu snagu, to nije pravni akt, odluka, zaključak ili rješenje, koje bi se moglo osporiti pred nadležnim sudovima, što je vidna namjera pisaca i potpisnika toga pisma.

Recimo da se radi o vrlo svjesnom, vještom i taktičkome potezu političke prirode da bi se poslala određena poruka. Međutim, u konkretnom slučaju, zabrana ili ograničavanje slobode kretanja kroz korištenje ovlasti koje ti ne pripadaju, potpadaju pod kršenje Ustava BiH, član II/4 (zabrana diskriminacije) gdje se ne može nikom zabraniti sloboda kretanja niti bilo šta drugo iz domena ljudskih prava i sloboda, na temelju nečijih političkih opredjeljenja ili različitosti. Isto tako, radi se i o kršenju zakona jer se ne može zabraniti ili ograničiti sloboda kretanja bilo kojem izabranom zvaničniku putem stvaranja nesigurnog ambijenta za njegovo slobodno kretanje po cijeloj državi. Na takvo nešto trebale bi reagirati nadležne državne pravosudne i policijske institucije, jer se radi o članu Predsjedništva BiH ili kolektivnog šefa države.

Ono što jeste mnogo važnije, odnosi se na to da se »persona non grata« koristi u međunarodnim odnosima između suverenih država, kada se strani državljanin proglašava nepoželjnom osobom na teritoriji zemlje domaćina, pa se odmah zatim traži da ta osoba napusti teritorij te zemlje domaćina. Još preciznije, radi se o međunarodnim odnosima ili odnosima između suverenih država, koje mogu određene osobe ili osobu, radi njihovih aktivnosti na štetu države domaćina, proglasiti personom non grata i zatražiti ili organizirati njenu deportaciju sa svoje teritorije.


Bečka konvencija o diplomatskim odnosima     

Zašto je ovo opasno za slučaj proglašavanja Željka Komšića personom non granta od strane lokalnih zajednica? Zato što su one svojim pismima preuzele prerogative (specifična prava) država, čime se šalje poruka da je taj dio Bosne i Hercegovine u statusu države, što svakako nije slučaj. Poruka je jasna, korištenjem ovlaštenja suverenih država, želi se poručiti da u tom dijelu Bosne i Hercegovine postoji paralelna suverena vlast koja može preuzimati prerogative države Bosne i Hercegovine, što je zapravo nemoguće. Time se šalje vrlo jasna poruka da je to zaokružena etno-teritorijalna cjelina koja želi imati prerogative suverene države, koje jedine imaju pravo proglašavati personom non grata strane državljane na svojoj teritoriji, radi nezakonitog ili takvog aktiviteta tih nepoželjnih osoba, da im se određuje taj status i vrši deportacija. To bi po njima značilo da je Željko Komšić strani državljanin u svojoj zemlji, bez obzira što je izabran za člana Predsjedništva BiH, pa ga se zbog njegovog statusa stranog državljanina može proglasiti personom non grata u jednom dijelu njegove zemlje. Apsurdno, ali jako opasno. To je suština političkih poruka koje načelnici, predsjedavajući općinskih vijeća i kantonalni funkcioneri žele postići, nastojeći učiniti zaokruživanje teritorije nekog »trećeg entiteta« ili neke reinkarnirane tzv. Herceg Bosne koju očito vide subjektom međunarodnog prava, a time i međunarodnih odnosa što je sve zajedno nezakonito, pogrešno i nemoguće.

Zato premijer Hrvatske, Andrej Plenković, hoda po Europi, kako bi navodno ukazao da jedna etnička skupina bira »legitimne političke predstavnike naroda« drugoj etničkoj skupini, što je za tu istu Europu nepoznat pojam. Zapravo je njegova namjera veoma jasna, a to je da se na ovaj način amortiziraju, a kasnije i legaliziraju učinci udruženog zločinačkog poduhvata, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, što je presuđeno »haškoj šestorki« ali i Republici Hrvatskoj. Plenković se uzda da iz Bosne i Hercegovine nikad neće stići reakcija na njegova otvorena miješanja u unutarnja pitanja BiH, koja su motivirana težnjom da se rezultati udruženog zločinačkog poduhvata legaliziraju kroz nekoliko koraka, gdje je prvi izmjena izbornog zakonodavstva, a kao drugi zaokruživanje etno-teritorijalne cjeline, onako kako je bilo zacrtano udruženim zločinačkim poduhvatom.

To je sva suština lokalnih aktivnosti na proglašavanju Željka Komšića, izabranog člana Predsjedništva BiH personom non grata u svojoj zemlji, kao da se radi o stranom državljaninu, a s druge strane kroz aktivnost ili zloupotrebu položaja Republike Hrvatske koja u svojstvu članice Europske unije, nastoji političkim sredstvima obezbijediti da se ono što je presuđeno udruženim zločinačkim poduhvatom legalizira u Bosni i Hercegovini, u čemu bi oni nastavili beskonačan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu i zajedno sa partnerima iz Srbije, nastojali izdejstvovati njen raspad. Podsjetite se malo, kako je sve to zapravo krenulo prije nešto manje od godinu dana kada je Haški sud izrekao presude haškoj šestorici, između ostalog i za udruženi zločinački poduhvat, koji je u svome određenju obuhvatio i Hrvatsku i njen tadašnji politički i vojni vrh. Takvo nešto, Bosna i Hercegovina ne bi trebala više tolerirati i trebala bi pokrenuti vlastitu aktivnost na međunarodnom planu, ne samo preko diplomatske mreže, nego preko izabranih zvaničnika na najvišem nivou, da se zemljama Europske unije, a bilo bi dobro i Ameriku uključiti, veoma precizno pojasne i prikažu aktivnosti domaćih i susjednih političkih aktera, temeljene na presuđenom udruženom zločinačkom poduhvatu, koji se očito nastavio političkim sredstvima protiv suverene države Bosne i Hercegovine, kroz kontinuirano miješanje u unutarnje stvari jedne suverene države.

Piše: dr Slaven Kovačević

(Vijesti.baBlog Slavena Kovačevića)

21.10.2018.

PRAVNI EKSPERT, SLAVEN KOVAČEVIĆ : "KONSTITUTIVNI NAROD - IZMIŠLJEN I USTAVNO NEPOSTOJEĆI TERMIN"!

PRAVNI EKSPERT, SLAVEN KOVAČEVIĆ: "Konstitutivni narodi - izmišljen i ustavno nepostojeći termin"!

Kako to da političke elite 22 godine koriste pogrešan termin »konstitutivni« i čak ga u svojoj upotrebi nadograđuju sa idejom »jednakopravnosti konstitutivnih naroda« koja zapravo u civiliziranom svijetu ne postoji, piše u autorskom teksti pravni stručnjak Slaven Kovačevć.

................................
Image result for dr slaven kovacevic biografija
.......................................
..............................

PIŠE: Dr. Slaven Kovačević  

 

Šta reći o ustavnom uređenju ove zemlje, kada se već 22 godine uporno pogrešno interpretiraju odredbe Ustava BiH? No, ako pođemo otpočetka i konstatiramo da je OHR, novembra prošle godine u svome saopštenju za televiziju N1 jasno kazao da su svi aneksi Okvirnog mirovnog sporazuma iz Daytona ostali neprevedeni, u što spada i Ustav BiH, kao Aneks 4, te da je jedina službena verzija ona na engleskom jeziku. OHR je tom prilikom rekao:

 

»Nadalje, iako je Opći okvirni sporazum za mir potpisan na četiri jezika, pripadajući aneksi Sporazuma, uključujući i Ustav BiH, sačinjeni su samo na engleskom.

 

Postignut je poseban sporazum koji definira proceduru za zvanično prevođenje aneksa Općeg okvirnog sporazuma za mir. Nažalost, zbog nemogućnosti bosanskohercegovačkih vlasti da ustanove verziju na bosanskom jeziku, ovaj sporazum nikada nije proveden. Zbog toga je verzija aneksa na engleskom jeziku i dalje jedina službena verzija.«

 

Dakle, Ustav BiH ima svoju službenu verziju isključivo na engleskom jeziku jer ne postoji službeni prijevod. Ako pogledamo čuvenu alineju 10 Preambule Ustava BiH, u kojoj se navodno pominje taj termin »konstitutivni« vidjećemo sljedeće:

capture-1

Vidljivo je kako službena verzija Ustava BiH, na engleskom jeziku, sa internet stranice OHR-a ne sadrži termin »konstitutivni« (eng. constitutive) već termin »konstituENtni« (eng. constituent) što ima potpuno različito jezičko, a posebno pravno značenje. Riječ »constituent« je latinskog porijekla i znači: sastojak ili dio cjeline. Sad se postavlja veoma jasno pitanje: kako to da političke elite 22 godine koriste pogrešan termin »konstitutivni« i čak ga u svojoj upotrebi nadograđuju sa idejom »jednakopravnosti konstitutivnih naroda« koja zapravo u civiliziranom svijetu ne postoji? Odgovor je više-manje jednostavan, zato što smo u upotrebi mogli naći više neslužbenih prijevoda Ustava BiH, koji su vidno prevedeni na način da budu u službi onih političkih elita koji iz termina »konstitutivni« nastoje izvući neku političku korist. To je jako pogrešno. Službena verzija Ustava BiH, ona na englesko jeziku sadrži termin »konstituENtni narodi« što bi u pravnom smislu značilo da su oni dijelom cjeline 5 (pet) ustavotvornih elemenata: Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Ostali i građani BiH. Još preciznije, svih pet ustavotvornih elemenata moraju imati jednaka prava i tome se krije ideja pomirbe ili balansiranja između etničkog i građanskog koncepta, a ne pogrešna interpretacija u kojoj se kroz nepostojeći termin »konstitutivni« nastoje obezbijediti veća prava za dio ustovotvornih elemenata iz pola alineje 10 Preambule Ustava BiH. To naprosto nije tačno, jer je službena verzija Ustava BiH, ona na englesko jeziku, veoma precizna u tom dijelu i radi se isključivo o 5 (pet) ustavotvornih elemenata sa jednakim pravima u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

Da stvar bude još interesantnija, da ne kažem gora, kada odete na internet stranicu Ustavnog suda BiH i tamo ćete naći neki slobodan prijevod Ustava BiH (vjerovatno neko dijete prevelo u kućnoj radinosti)  i da sad bude još interesantnije, kada vidite koje odredbe Ustavni sud BiH u svojim odlukama citira, recimo član I/2 Ustava BiH u odluci »Božo Ljubić« onda vidite da oni baš koriste tu neslužbenu verziju Ustava BiH, što je jako loše. Ako u službenoj verziji Ustava BiH, onoj na engleskom jeziku taj član I/2 glasi:

 

Bosnia and Herzegovina shall be a democratic state, which shall operate under the rule of law and with free and democratic elections. (prev. Bosna i Hercegovina biće demokratska zemlja koja će funkcionirati u skladu sa vladavinom prava i sa slobodnim i demokratskim izborima) onda postaje nejasno zašto se Ustavni sud BiH koristi sljedećim prijevodom istog člana:

 

Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom!!!???? i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.

 

Gdje nestade termin »vladavina prava« koji nam dolazi iz anglosaksonskog prava, odnosno terminologije kojom je pisan cjelokupan Okvirni mirovni sporazum iz Daytona, pa samim tim i Aneks 4, tačnije Ustav Bosne i Hercegovine. Razlika u pomenutim terminima »vladavina prava« i »u skladu sa zakonom« (kojim zakonom dragi prevodioci u toj riječi jednine, jer zakona ima bar par stotina) onda stvar postaje još zanimljivija. Da ne kažemo kako je Ustavni sud BiH u dijelu troje sudija stranaca, konstituiran u suprotnosti sa članom VI Ustava BiH, koji kaže da se ne mogu imenovati sudije iz susjednih zemalja. Čudno, zar ne?

 

Kad sve pogledate zbirno, da se termin »konstituENtni« pretvorio, vrlo izvjesno namjerno u »konstituivni« iako su to dva različita pojma, da imaju različita pravna značenja, pa još neko od toga želi napraviti pravni status sa većim stepenom prava za 3 (tri) od 5 (pet) konstituentnih elemenata, onda se zalazi duboko u prostor diskriminacije, kroz pogrešnu interpretaciju Ustava BiH. Kad tome dodate i činjenicu da Ustavni sud BiH, koristi neslužbenu , neku slobodno prevedenu verziju Ustava BiH u odlučivanju po apelaciji Bože Ljubića, evo ovdje isječak iz te odluke

capture-2

onda vam se otvara vidan prostor za pravnu nesigurnost. Dakle, Ustavni sud BiH kaže da iz ideje da je članom I/2 Ustava BiH utvrđeno »Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom!!! i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora« iz kojeg po njima u stavu 46 odluke »Božo Ljubić« slijedi!? načelo vladavine prava. Nevjerovatno. Kako je tako nešto moguće, kada u engleskoj službenoj verziji Ustava BiH u članu I/2 postoji termin »rule of law« koji se ne može drugačije prevesti neko kao »vladavina prava« što u utvrđivanju činjeničnog stanja ima potpuno drugačije značenje od »funkcioniše u skladu sa zakonom.« Da li nas time Ustavni sud BiH dovodi u stanje pravne nesigurnosti? Zaključite sami, cijenjeni čitatelji.

 

Ostaje određeno razočarenje, što niti jedan politička opcija, bila ona lijeva, centar ili desna, bila ona etnički ili građanski temeljena, nije niti razmislila da podnese istom tom Ustavnom sudu BiH apelaciju za utvrđivanje ustavne jednakopravnosti ona 2 (dva) zaboravljena ili namjerno preskočena elementa iz alineje 10 Preambule Ustava BiH: Ostali i građani Bosne i Hercegovine, te da se na istim osnovama kada je utvrđeno odlukom Ustavnog suda BiH data ravnopravnost ili jedankopravnost Bošnjacima i Hrvatima u entitetu RS ili Srbima u entitetu BiH (kako neko slučajno ili namjerno preskoči Distrikt Brčko koji je pod ekskluzivnim suverenitetom BiH), istovjetno utvrdi jednakopravnost Ostalih i građana BiH na cijeloj teritoriji BiH. Time verbalni borci za građanski koncept BiH padoše na ispitu.

 

Na kraju, podsjetimo se još jednom dijela iz presude Europskog suda za ljudska prava iz Strassbourga u predmetu »Zornić« koji kaže:

 

43. U presudi Sejdić i Finci Sud je primijetio da je u vrijeme kada su donesene sporne ustavne odredbe na terenu došlo do vrlo krhkog primirja, te da je cilj tih odredbi bio da se zaustavi brutalni sukob obilježen genocidom i „etničkim čišćenjem“ (vidi ibid., tačka 45). Priroda tog sukoba bila je takva da je bilo neophodno pristati na „konstitutivne narode” kako bi se osigurao mir (ibid.).

 

Dakle, termin »konstitutivni narodi« donesen je mimo dobre volje, nametnuto ili pod prisilom, što koristeći osnove međunarodnog prava možemo sagledati kao pravno nevažeće. Zato vrlo precizno, Europski sud za ljudska prava iz Strassbourga nalaže vlastima Bosne i Hercegovine sljedeće: »Međutim sada, više od osamnaest godina (presuda je donesena 2014. godine, op. a) nakon završetka tragičnog sukoba, ne može postojati bilo kakav razlog za održavanje na snazi spornih ustavnih odredbi. Sud očekuje da će se bez daljeg odgađanja uspostaviti demokratsko uređenje. S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine.«

 

Ako se još samo podsjetimo da se europska pravna stečevina sastoji od sveukupne europske legislative, akata i presuda nadležnih europskih sudova, onda i laiku postaje jasno da će Bosna i Hercegovina morati izmijeniti sporne ustavne odredbe koje sadrže diskriminaciju i koje su k tome nametnute. Zašto ovo nisu koristile političke snage iz građanskog bloka, ostaje nejasno? Valjda će biti prilike, iz ugla recimo, međunarodne zajednice. Pogrešna interpretacija Ustava BiH od strane političkih elita i korištenje neslužbene verzije Ustava BiH prilikom odlučivanja Ustavnog suda BiH, dovoljan su razlog za reakciju konačnog tumača civilnog dijela Okvirnog mirovnog sporazuma iz Daytona, što je zapravo OHR.

20.10.2018.

POBJEDA TRI ,KONSTITUTIVNA NACIONALIZMA'
Pobjeda tri »konstitutivna nacionalizma«Image result for karikature tudjman, plenkovic, kolinda grabar i dragan covic

...............
Image result for karikature tudjman, plenkovic, kolinda grabar i dragan covic
...........................

Image result for karikature tudjman, plenkovic, kolinda grabar i dragan covic
.......................

Image result for karikature tudjman, plenkovic, kolinda grabar i dragan covic
...........................20.10.2018.

PROFESOR ZORAN PUSIĆ: "PLENKOVIĆEVA POLITIKA NEĆE NAŠKODITI BiH, NANIJET ĆE ŠTETU HRVATSKOJ"!

UGLEDNI PROFESOR IZ ZAGREBA, ZORAN PUSIĆ: "Plenkovićeva politika neće naškoditi BIH, nanijeti će štetu Hrvatskoj"!

Izborom Željka Komšića, koji je čak dobio više glasova i od pobjedničkog kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, raja je htjela pokazati da joj je dosta nacionalističkih demagoga koji se međusobno podržavaju, izmjenjuju i vrlo uspješno "plivaju u političkom moru" koje je sve više zagađenije korupcijom, smatra ugledni profesor na Sveučilištu u Zagrebu Zoran Pusić


UGLEDNI PROFESOR IZ ZAGREBA, ZORAN PUSIĆ: 'Plenkovićeva politika neće naškoditi BIH, nanijeti će štetu Hrvatskoj'!


.................................................

Image result for karikature tudjman, plenkovic, kolinda grabar i dragan covic

...........................

Image result for karikature tudjman, plenkovic, kolinda grabar i dragan covic
Image result for karikature tudjman, plenkovic, kolinda grabar i dragan covic
.................

Image result for karikature tudjman, plenkovic, kolinda grabar i dragan covic
........................
- Znamo da je Komšić, bez obzira na simpatije ili antipatije prema njemu, izabran u skladu s Ustavom, pa prema tome nikakvi pravni prigovori tu ne stoje - rekao je Pusić.

 

U razgovoru za Vijesti.ba, ovaj dugogodišnji aktivist za ljudska prava prokomentarisao je diplomatsku ofanzivu zvaničnika Republike Hrvatske koji nastupima u međunarodnoj javnosti Komšićev izbor za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda nastoje prikazati nelegitimnim i nelegalnim.

 

Podsjetimo, hrvatski premijer Andrej Plenković prije nekoliko dana tokom susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu izrazio je zabrinutost Komšićevom pobjedom, ocijenivši to "izigravanjem temeljnih načela, slova i duha Dejtonskog sporazuma".

 

- Mislim da bi za BiH bilo dobro da se poštuje ono što je stvarno bilo dogovoreno i mišljeno, i da je za budućnost ključno pronaći rješenje za Izborni zakon koji bi omogućio legitimni izbor članova Predsjedništva - poručio je Plenković Macronu.

 

Nedugo zatim, na Samitu lidera zemalja članica EU u okviru rasprave o vanjskim odnosima Plenković se ponovo dotakao BiH i nedavno održanih izbora, na kojima su, kako je rekao, većinski Bošnjaci ponovno preglasali malobrojnije Hrvate i izabrali hrvatskog člana Predsjedništva.

 

Profesor Pusić ističe kako se ne slaže sa stavovima svog premijera, koji u principu može komentirati situaciju u susjednoj zemlji samo ukoliko smatra da je to od nacionalnog interesa njegove zemlje.

 

- Međutim, mislim da su ove teme nešto oko čega bi se Plenković trebao suzdržavati da daje savjete BiH, jer to neće doprinijeti boljim odnosima, naročito gledajući povijest odnosa dviju zemalja, gdje su se hrvatski poilitički zvaničnici vrlo često prema BiH ponašali pokroviteljski, kao da oni trebaju određivati šta će se u toj zemlji događati. To je krajnje loša politika - navodi Pusić.

 

Naglašava da Hrvatska treba pokazivati interes za BiH, ali u smislu da joj pomogne da bude cjelovita i funkcionalna država, i pruži joj svu potrebnu pomoć na njenom putu ka evropskim integracijama.

 

- Ne samo zato što ja duboko vjerujem da je to etički ispravno, nego čak i zbog temeljnih nacionalnih hrvatskih interesa da ima dobre i prijateljske odnose sa zemljom sa kojom ima najdužu granicu i u kojoj živi veliki broj Hrvata, i to ne kao manjina, već kao konstitutivni narod i autohtono stanovništvo - poručuje Pusić.

 

Napominje da BiH sa svojim važećim izbornim sistemom, kojim nisu zadovoljeni temeljni uslovi demokracije jer građani nemaju puno biračko pravo, zasigurno neće moći ući u EU.

 

- Da su u tom smjeru išle intervencije gospodina Plenkovića, mislim da bi one bile dobronamjerne. Ali, ovako, zaslužuju samo kritiku - dodaje Pusić.

 

Prema njegovim riječima, diplomatska ofanziva hrvatskih zvaničnika neće naškoditi BiH, već će nanijeti veću štetu samoj Hrvatskoj, jer je prikazuje kao zemlju koja se u nekim stvarima "postavlja neiskreno prema susjedu koji zaslužuje svu moguću političku pomoć na svom putu ka EU, jer je zemlja koja je uistinu mnogo toga teškoga prepatila".

 

- Zašto to rade? Postoji vjerojatno više objašnjenja, ali prvo koje čovjeku pada napamet je ona nesretna politika koja je počela sa HDZ-om i Franjom Tuđmanom, osnivanjem Herceg-Bosne i očiglednim nastojanjima i planovima, a u krajnjoj mjeri i pokušajem njihove realizacije da se BiH podijeli, uz bezbrojne tvrdnje da - ako nije mogla opstati Jugoslavija - ne može ni BiH - zaključuje Pusić u razgovoru za Vijesti.ba.

20.10.2018.

EVROPSKA KOMISIJA BiH UPUTILA SPISAK ZADATAKA, EVO ŠTO JOŠ TREBAMO POPRAVITI

IDEMO U EU; STIGLA DOMAĆA ZADAĆA IZ BRUXELLESA: Europska komisija Bosni i Hercegovini uputila SPISAK ZADATAKA, evo što još trebamo popraviti

Predstavnici Europske komisije i Bosne i Hercegovine sastali su se u Bruxellesu gdje su razgovarali o stupnju implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i usklađivanju zakonodavstva države s pravnom stečevinom u oblasti trgovine i industrije, carine i poreza


IDEMO U EU; STIGLA DOMAĆA ZADAĆA IZ BRUXELLESA: Europska komisija Bosni i Hercegovini uputila SPISAK ZADATAKA, evo što još trebamo popraviti


.............

Sastankom su zajednički predsjedavali Georg Ziegler iz Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Europske komisije, a u ime BiH Dragan Milović iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

 

U kontekstu slobodnog kretanja roba, EU je izrazila zabrinutost da značajan broj institucija nema dovoljno zaposlenih i podstakla daljnje napore u izgradnji administrativnih kapaciteta. EU je pozvala BiH da bez odgađanja okonča proceduru imenovanja članova Vijeća za mjeriteljstvo.

 

EU je podstakla sve nadležne organe da se konstruktivno angažiraju na izradi dugo očekivane strategije cijele zemlje za kvalitetnu infrastrukturu neophodne za dalji napredak po poglavlju pravne stečevine o slobodnom kretanju roba i uspostavljanju jedinstvenog ekonomskog prostora.

 

U oblastima poduzetničkih i industrijskih politika, EU je pozvala BiH da napreduje u pravcu stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora pogodnog za ulaganja, uključujući i izradu strategija za cijelu zemlju, u oblastima poput politika za razvoj MSP-a i uz puno angažovanje u komponenti investicija vezanoj za Regionalni ekonomski prostor.

 

EU je pozdravila napore u oba entiteta da pojednostave procedure registracije poduzeća, ali je također pozvala BiH da ukine dodatne zahtjeve za registraciju u drugom entitetu za poduzeća koja žele biti ekonomski aktivna na cijeloj teritoriji BiH.

 

Pozvala je BiH da promovira program COSME i ponudila TAIEX radionice, kao i savjetodavne usluge iz Direkcije COSME-a. Od BiH je zatražila da poduzme mjere za dalje poboljšanje koordinacije u pogledu monitoringa, implementacije i izvještavanja po procjeni u svjetlu Zakona o malom poduzetništvu.

 

EU spremna pomoći BiH u finalizaciji pristupa u WTO

U oblasti poreza, EU je ohrabrila BiH da finalizira svoje propise o PDV-u i akcizama u skladu s najnovijim izmjenama propisa u EU. Također, pozdravljeni su napori za ubrzanje uvođenja elektronskog podnošenja prijava PDV-a za privredna društva.

 

EU je ohrabrila BiH da prevaziđe poteškoće u uvođenju e-potpisa i osigura interoperabilnost različitih e-potpisa širom zemlje. U oblasti carina, pozvala je BiH da usvoji provedbene akte za primjenu novog Zakona o carinskoj politici BiH. Na znanje je primila nedavna dostignuća u cilju implementacije kompjuteriziranog sustava provoza širom BiH. EU je ohrabrila BiH da se pridruži Protokolu o eliminaciji neovlaštene trgovine duhanskim proizvodima.

 

Po trgovinskim pitanjima, EU primjećuje da BiH ostvaruje 65 posto svoje vanjske trgovine sa EU i da je od potpisivanja, odnosno stupanja na snagu, SSP-a/Privremenog sporazuma između EU i BiH u 2008. godini zabilježen rast izvoza BiH u EU od 71 posto. EU je pozvala BiH da provede mjere za trgovinu predviđene Programom ekonomskih reformi i da bude u potpunosti angažirana u implementaciji trgovinske komponente Regionalnog ekonomskog područja.

 

EU ponavlja svoj poziv BiH da pod hitno uskladi svoju shemu za male pivare s pragovima koji se primjenjuju u okviru pravne stečevine (200.000 hl). EU je ohrabrila BiH da intenzivira i u skorijoj budućnosti zaključi bilateralne pregovore s ciljem okončanja pristupnog puta u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO).

 

EU u potpunosti podržava sve napore i spremna je da dalje pomogne BiH u finalizaciji pristupa u WTO.
Primila je k znanju zabrinutost BiH u pogledu mogućeg utjecaja konačnih mjera zaštite u oblasti čelika u EU na privredu u zemlji i obavijestila BiH o trenutnom statusu ispitivanja zaštitnih mjera za čelik.

Ključni cilj Evropske komisije je da forma budućih mjera, ukoliko ih bude, ne ometa tradicionalne trgovinske tokove, saopženo je iz Delegacije EU u BiH.

 

 

 

 

(SB)

20.10.2018.

EBRD ODOBRIO SREDSTVA ZA PROJEKAT JUŽNE INTERKONEKCIJE BiH I HRVATSKE


KREĆE PLINIFIKACIJA HERCEGOVINE: EBRD odobrio sredstva za projekat Južne interkonekcije BiH i Hrvatske

Glavni ured EBRD-a u Londonu je odobrio koncept finansiranja za projekat Južne interkonekcije BiH i Republike Hrvatske, koji podrazumijeva izgradnju plinovoda Zagvozd–Posušje–Novi Travnik/Travnik, sa odvojkom za Mostar, saopćeno je iz BH-Gasa.KREĆE PLINIFIKACIJA HERCEGOVINE: EBRD odobrio sredstva za projekat Južne interkonekcije BiH i HrvatskeKako navode, saradnja BH-Gasa i EBRD-a traje od 2010. godine odobrenjem kreditnog aranžmana za plinovod Zenica – Travnik, te je na bazi dosadašnje dobre saradnje započela saradnja i po pitanju finansiranja ovog projekta, uključujući i ishodovanje grant sredstava u saradnji sa EBRD-om i USAID-om. 

Ovo odobrenje je uslijedilo nakon izrade sveobuhvatne analize troškova i koristi, koja je potvrdila punu opravdanost projekta, te dubinskog pregleda poslovanja kompanije BH-Gas. 

- Za izradu sveobuhvatne analize troškova i koristi BH-Gas je dobio grant sredstva u iznosu 141.000 EUR od Evropske unije kroz program CONNECTA, a u međuvremenu su pripremljena dodatna grant sredstva u iznosu od 500.000 USD za izradu Studije utjecaja na okoliš i milion eura za izradu idejnog projekta od strane USAID-a i EU kroz program CONNECTA - saopćili su. 

Na osnovu navedenog, BH-Gas je, kažu, osigurao grant sredstva sve do izrade glavnog projekta. 

- Ono što posebno raduje je u ovom projektu je uključivanje međunarodnih finansijskih i drugih institucija u realizaciju projekta, s obzirom na to da je evidentno prepoznat značaj koji ovaj projekat podrazumijeva, a to je sigurnost snabdjevanja i diversifikacije izvora i pravaca snabdjevanja prirodnim gasom BiH - naveli su iz ove kompanije. 

BH-Gas je istaknuo podršku koju Vlada Federacije BiH pruža projektu, prevashodno kroz zaključak kojim je projekat proglašen od strateškog interesa za Federaciju BiH. 

- BH-Gas sada očekuje izrada studije utjecaja na okoliš i idejnog projekta koji će poslužiti za ishodovanje okolinske dozvole i urbanističke saglasnosti, a za to vrijeme mogu se započeti pregovori sa EBRD-om o uslovima i odredbama kreditnog aranžmana. Planirano je da ove aktivnosti budu završene do početka 2020. godine - zaključili su u BH-Gasu. 

 

“Južni plinski koridor” je nastavak plinovoda “Južni Kavkaz” koji povezuje Azerbejdžan, Gruziju i Tursku i uključuje izgradnju plinovoda TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project) u Turskoj i dalje prema Evropi kroz plinovod TAP (Transadriatic Pipeline).

 

Ranije je dogovoreno da se u Albaniji plinovod račva u dva smjera - jedan po dnu Jadranskog mora prema Italiji a drugi preko Crne Gore, Hrvatske i BiH, pri čemu bi spojna tačka za BiH bila u Pločama.

 

Plinovod TAP je važan za cijelu BiH, a osobito za Hercegovinu i za Aluminijski kombinat Mostar zbog mogućnosti izgradnje kogeneracijske termo-elektrane u kojoj bi se paralelno proizvodila struja potrebna za Aluminijski kombinat i toplotna energija za cijeli Mostar.

 

(S.B./Agencije)

20.10.2018.

'SVE JE PREMOSTIVO' - ZA MOSTAR KAO PRIJESTONICU KULTURE

20.10.2018.

BIČEVANJE ŽELJKA KOMŠIĆA

20.10.2018.

PROF. DR. NERZUK ĆURAK : SUKOB KOMŠIĆA I HDZ-A TREBA ZAUSTAVITI NA MUDRE NAČINEPROF.DR. NERZUK ĆURAK: SUKOB KOMŠIĆA I HDZ-A TREBA ZAUSTAVITI NA MUDRE NAČINE     


20.10.2018.

IVO JOSIPOVIĆ: 'KAKO JE DRAGAN ČOVIĆ PRIJE SA MANJE GLASOVA UŠAO U PREDSJEDNIŠTVO BiH

20.10.2018.

PROFESOR PRAVA, SLAVEN KOVAČEVIĆ: PROGLAŠAVANJE KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA JE GRUBO KRŠENJE USTAVA, NA POTEZU PRAVOSUĐE - POD HITNO TREBA POZATVARATI I MNOGE PROTJERATI IZ BiH, KOJI SU ŽELJKU KOMŠIĆA PROGLASILI PERSONOM NON GRATE

20.10.2018.

SKUPŠTINA MAKEDONIJE USVOJILA ODLUKU O USTAVNIM PROMJENAMA

20.10.2018.

MILO ĐUKANOVIĆ : "JA SAM IZDAJNIK AGRESIVNOG SVETOSAVLJA KOJE ZASTUPA SPC, DA JA SAM TAJ!"

MILO ĐUKANOVIĆ RAZBJESNIO SVE SRBE IZJAVOM: "Ja sam izdajnik agresivnog svetosavlja koje zastupa SPC, DA JA SAM TAJ!"

Đukanović kaže da se u sličnom kontekstu može protumačiti i izjava patrijarha srpskog Irineja, da je Crna Gora "istorijski srpska zemlja - srpska Sparta".MILO ĐUKANOVIĆ RAZBJESNIO SVE SRBE IZJAVOM: 'Ja sam izdajnik agresivnog svetosavlja koje zastupa SPC, DA JA SAM TAJ!'

....................
- Očigledno je problem SPC da svakoga ko nije poput njih proglašava izdajnikom, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

 

Đukanović je naveo da SPC proglašava izdajnikom svakog ko nije "slijepi poslušnik interesa ruskog imperijalizma, velikosrpskog nacionalizma i agresivnog svetosavlja koji promoviše SPC".

 

"Izdajnikom čega? Izdajnikom njihovih interesa. Da, taj sam", rekao je Đukanović.

 

Đukanović je to rekao povodom izjave mitropolita Amfilohija da je "predsjednik Crne Gore, u borbi protiv ruskog imperijalizma postao 'igračka' u rukama zapadnoevropske, američke i NATO imperije".

 

Đukanović kaže da se u sličnom kontekstu može protumačiti i izjava patrijarha srpskog Irineja, da je Crna Gora "istorijski srpska zemlja - srpska Sparta".

 

Crnogorski predsjednik smatra da takve izjave služe da otežaju put Crne Gore ka emancipaciji i prihvatanju vrijednosti moderne Evrope.

 

"Ovo su gluposti koje pokušavaju da ometu Crnu Goru na putu njene emancipacije i usvajanja standarda koji će nas učiniti sastavnim dijelom savremenog društva Evropske unije", naveo je Đukanović.

19.10.2018.

PROFESOR PRAVA, SLAVEN KOVAČEVIĆ: PROGLAŠAVANJE KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA JE GRUBO KRŠENJE USTAVA, NA POTEZU PRAVOSUĐE

PROFESOR PRAVA, SLAVEN KOVAČEVIĆ: Proglašavanje Komšića personom non grata je grubo kršenje Ustava, na potezu pravosuđe

Proglašavanje novoizabranog člana Predsjedništva BiH, Željka Komšića »personom non grata« ili »nepoželjnom osobom« bilo gdje u Bosni i Hercegovini, pravni je non-sense iza kojeg se krije jako opasna politička poruka o kojoj, koliko vidim, javnost još nije izgradila potrebnu percepciju. Zato ćemo u ovih par redova pokazati da je to nelegalan čin, odnosno da takvo nešto nema pravni osnov za lokalne zajednice, a onda ukazati šta je zapravo ta opasna poruka.


PROFESOR PRAVA, SLAVEN KOVAČEVIĆ: Proglašavanje Komšića personom non grata je grubo kršenje Ustava, na potezu pravosuđe

...................

Piše: dr Slaven Kovačević

 

Kada se sagleda proglašavanje nepoželjnim ili personom non grata člana Predsjedništva BiH Željka Komišića u općinama ili jedinicama lokalne samouprave, onda je prva stvar koja se treba razmotriti sljedeća – koji je pravni osnov za takvo nešto? U jednoj riječi – nikakav ili ne postoji pravni osnov. U skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, jasno su propisane nadležnosti načelnika kao izvršnog organa vlasti i općinskih vijeća, kao organa građanskog odlučivanja (jer to nisu  zakonodavni organi vlasti), onda je sasvim jasno da niti načelnici niti općinska vijeća nemaju nadležnost da nekoga proglase nepoželjnom osobom po važećim zakonima u bh. entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Ista se stvar odnosi na kantonalne organe vlasti (namjerno ne koristim termin »županija« jer ga je Ustavni sud proglasio neustavnim) odnosno njihove zakonodavne i izvršne organe, koji ni po Ustavu Federacije BiH niti po jednom zakonu nemaju takve ovlasti.

 

Zato su svi načelnici općina, predsjedavajući općinskih vijeća ili politički funkcioneri iz kantonalnih zakonodavnih ili izvršnih organa vlasti posezali za pisanjem ili potpisivanjem pisma o proglašavanju Željka Komšić, novog člana Predsjedništva BiH nepoželjnom osobom na teritoriji njihovih lokalnih zajednica ili kantona. Takvo pismo nema pravnu niti obavezujuću snagu, osim političke poruke onih koji su frustrirani izbornim rezultatom koji je za njih nepovoljan, čime se stvara atmosfera nesigurnosti izabranom zvaničniku pri njegovom obavljanju poslova i zadataka za koje je izabran. Dakle, pismo je takav vid komunikacije, koji nema pravnu snagu, to nije pravni akt, odluka, zaključak ili rješenje, koje bi se moglo osporiti pred nadležnim sudovima, što je vidna namjera pisaca i potpisnika toga pisma.

 

Recimo da se radi o vrlo svjesnom, vještom i taktičkome potezu političke prirode da bi se poslala određena poruka. Međutim, u konkretnom slučaju, zabrana ili ograničavanje slobode kretanja kroz korištenje ovlasti koje ti ne pripadaju, potpadaju pod kršenje Ustava BiH, član II/4 (zabrana diskriminacije) gdje se ne može nikom zabraniti sloboda kretanja niti bilo šta drugo iz domena ljudskih prava i sloboda, na temelju nečijih političkih opredjeljenja ili različitosti. Isto tako, radi se i o kršenju zakona jer se ne može zabraniti ili ograničiti sloboda kretanja bilo kojem izabranom zvaničniku putem stvaranja nesigurnog ambijenta za njegovo slobodno kretanje po cijeloj državi. Na takvo nešto trebale bi reagirati nadležne državne pravosudne i policijske institucije, jer se radi o članu Predsjedništva BiH ili kolektivnog šefa države.
 
Ono što jeste mnogo važnije, odnosi se na to da se »persona non grata« koristi u međunarodnim odnosima između suverenih država, kada se strani državljanin proglašava nepoželjnom osobom na teritoriji zemlje domaćina, pa se odmah zatim traži da ta osoba napusti teritorij te zemlje domaćina. Još preciznije, radi se o međunarodnim odnosima ili odnosima između suverenih država, koje mogu određene osobe ili osobu, radi njihovih aktivnosti na štetu države domaćina, proglasiti personom non grata i zatražiti ili organizirati njenu deportaciju sa svoje teritorije.


Bečka konvencija o diplomatskim odnosima     
 
Zašto je ovo opasno za slučaj proglašavanja Željka Komšića personom non granta od strane lokalnih zajednica? Zato što su one svojim pismima preuzele prerogative (specifična prava) država, čime se šalje poruka da je taj dio Bosne i Hercegovine u statusu države, što svakako nije slučaj. Poruka je jasna, korištenjem ovlaštenja suverenih država, želi se poručiti da u tom dijelu Bosne i Hercegovine postoji paralelna suverena vlast koja može preuzimati prerogative države Bosne i Hercegovine, što je zapravo nemoguće. Time se šalje vrlo jasna poruka da je to zaokružena etno-teritorijalna cjelina koja želi imati prerogative suverene države, koje jedine imaju pravo proglašavati personom non grata strane državljane na svojoj teritoriji, radi nezakonitog ili takvog aktiviteta tih nepoželjnih osoba, da im se određuje taj status i vrši deportacija. To bi po njima značilo da je Željko Komšić strani državljanin u svojoj zemlji, bez obzira što je izabran za člana Predsjedništva BiH, pa ga se zbog njegovog statusa stranog državljanina može proglasiti personom non grata u jednom dijelu njegove zemlje. Apsurdno, ali jako opasno. To je suština političkih poruka koje načelnici, predsjedavajući općinskih vijeća i kantonalni funkcioneri žele postići, nastojeći učiniti zaokruživanje teritorije nekog »trećeg entiteta« ili neke reinkarnirane tzv. Herceg Bosne koju očito vide subjektom međunarodnog prava, a time i međunarodnih odnosa što je sve zajedno nezakonito, pogrešno i nemoguće.
 
Zato premijer Hrvatske, Andrej Plenković, hoda po Europi, kako bi navodno ukazao da jedna etnička skupina bira »legitimne političke predstavnike naroda« drugoj etničkoj skupini, što je za tu istu Europu nepoznat pojam. Zapravo je njegova namjera veoma jasna, a to je da se na ovaj način amortiziraju, a kasnije i legaliziraju učinci udruženog zločinačkog poduhvata, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, što je presuđeno »haškoj šestorki« ali i Republici Hrvatskoj. Plenković se uzda da iz Bosne i Hercegovine nikad neće stići reakcija na njegova otvorena miješanja u unutarnja pitanja BiH, koja su motivirana težnjom da se rezultati udruženog zločinačkog poduhvata legaliziraju kroz nekoliko koraka, gdje je prvi izmjena izbornog zakonodavstva, a kao drugi zaokruživanje etno-teritorijalne cjeline, onako kako je bilo zacrtano udruženim zločinačkim poduhvatom.
 
To je sva suština lokalnih aktivnosti na proglašavanju Željka Komšića, izabranog člana Predsjedništva BiH personom non grata u svojoj zemlji, kao da se radi o stranom državljaninu, a s druge strane kroz aktivnost ili zloupotrebu položaja Republike Hrvatske koja u svojstvu članice Europske unije, nastoji političkim sredstvima obezbijediti da se ono što je presuđeno udruženim zločinačkim poduhvatom legalizira u Bosni i Hercegovini, u čemu bi oni nastavili beskonačan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu i zajedno sa partnerima iz Srbije, nastojali izdejstvovati njen raspad. Podsjetite se malo, kako je sve to zapravo krenulo prije nešto manje od godinu dana kada je Haški sud izrekao presude haškoj šestorici, između ostalog i za udruženi zločinački poduhvat, koji je u svome određenju obuhvatio i Hrvatsku i njen tadašnji politički i vojni vrh. Takvo nešto, Bosna i Hercegovina ne bi trebala više tolerirati i trebala bi pokrenuti vlastitu aktivnost na međunarodnom planu, ne samo preko diplomatske mreže, nego preko izabranih zvaničnika na najvišem nivou, da se zemljama Europske unije, a bilo bi dobro i Ameriku uključiti, veoma precizno pojasne i prikažu aktivnosti domaćih i susjednih političkih aktera, temeljene na presuđenom udruženom zločinačkom poduhvatu, koji se očito nastavio političkim sredstvima protiv suverene države Bosne i Hercegovine, kroz kontinuirano miješanje u unutarnje stvari jedne suverene države.

19.10.2018.

ŠTA JE PREMIJER HRVATSKE ADREJ PLENKOVIĆ RADIO U FRANCUSKOJ?

ŠTA JE PREMIJER HRVATSKE RADIO U FRANCUSKOJ?.ŠTA JE PREMIJER HRVATSKE RADIO U FRANCUSKOJ?
.....................

Image result for karikature plenkovica

Image result for karikature plenkovica
.....................

Nije jasno šta je Plenković očekivao od Macrona. Proglašavanje Čovića počasnim doktorom na Sorbonni?

Hrvatski premijer Andrej Plenković otišao je u Francusku da bi s Emmanuelom Macronom, tamošnjim predsjednikom, razglabao o izborima u Bosni i Hercegovini. Ovo nije početak loše dosjetke o šefu Vlade posustale države koji je posjet lideru razvijene zemlje iskoristio da bi pričao o drugoj državi, nego, nažalost, istinita priča o šefu Vlade posustale države koji je posjet lideru razvijene zemlje iskoristio da bi pričao o drugoj državi.

Plenković je, dakle, u Elizejskoj palači i na predavanju na Sorbonni govorio o “kompromitiranom” položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, neutješan što je na nedavnim izborima za hrvatskog člana bosanskohercegovačkog Predsjedništva, umjesto njegova favorita Dragana Čovića, izabran Željko Komšić.

BiH je država tri konstitutivna i jednakopravna naroda, u kojoj Hrvati više nisu jednaki, jer je Komšić u Predsjedništvo “izabran bošnjačkim glasovima”, objašnjavao je francuskom auditoriju čudni čovjek iz Hrvatske.

Plenković nije naveo što očekuje od domaćina: trenutno pokretanje francuskih vojnih snaga, okupaciju BiH i kontinuirane izbore dok Čović ne bude izabran? Proglašavanje Čovića kraljem bosanskohercegovačkih Hrvata? Zajedničko naricanje zbog položaja Hrvata u BiH okrunjeno masovnim suicidom? Otmicu Komšića? Proglašavanje Čovića počasnim doktorom na Sorbonni?

Unutarhadezeovska drama zbog izbornog neuspjeha opskurne političke pojave poput Čovića pokušava se pretvoriti u međunarodni problem, a na tome, kako vidimo, radi Plenković, čovjek koji u Hrvatskoj slovi kao lider umivenije struje HDZ-a. Da bi to doista postao, da njegova umivenost ne bi bila estetske, nego sadržajne naravi, Plenković bi morao učiniti samo jedan, ali krupan preduvjet: ubiti Franju Tuđmana u sebi. Tada mu, kao šefu vlade neuspješne države, ne bi padalo na pamet da se po francuskama bavi bosanskohercegovačkim problemima.

analiziraj.ba

19.10.2018.

MATTHEW PALMER : ,,BOSNA I HERCEGOVINA JE OZBILJNA BRIGA SAD"

Matthew Palmer u Beogradu : „BiH je ozbiljna briga SAD“


Matthew Palmer, direktor odjela State Departmenta za Jugoistočnu i centralnu Evropu, obratio se na Beogradskom sigurnosnom forumu i, između ostalog, govorio o stanju u Bosni i Hercegovini.

Kako  prenosi TV N1 Palmer je kazao, Bosna i Hercegovina je ozbiljna briga Sjedinjenih Američkih Država.

“Zapadni Balkan mi je blizak, imam i porodicu ovdje. Prvi put sam došao ovdje na jesen 1993. godine, na vrhuncu rata u BiH i od tada je region daleko otišao. Potrebno je odmaći se, pogledati širu sliku. Sjedinjene Američke Države decenijama podržavaju napore zapadnobalkanskih zemalja da se uključe u EU. To je garancija stabilnosti, prosperiteta i demokratije u ovom regionu”, kazao je Palmer na početku obraćanja u Beogradu.

Govoreći o Bosni i Hercegovini, on je naveo da je “BiH je ozbiljna briga SAD”.

“Vidimo korumpirane političare koji koriste nacionalističku retoriku da pogoršaju podjele i jačaju podjele među narodima. Mladi uspješni ljudi napuštaju zemlju u velikom broju jer ne vide budućnost za sebe u BiH. Sa ovim egzodusom nema budućnosti za BiH. Ova tendencija se mora promijeniti, ali je glavni izazov za cijeli region problem korupcije. SAD rade sa lokalnim partnerima da ojačamo vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa, da bi prevazišli ovu kulturu nekažnjavanja”, poručio je Palmer.

Kako je kazao, SAD rade sa novim rukovodstvom BiH da bi se odgovorilo na izazove.

“Nadamo se da će sljedeća vlada biti formirana veoma brzo i da ćemo se fokusirati na ono što potrebno, ekonomske i političke reforme. Budući da se mnogo čuje o prevarama na izborima bitno je da sljedeća vlada obezbijedi izbore koji je će biti u punoj mjeri transparentni. Krajnje je vrijeme da se riješi i problem u Mostaru gdje već deceniju građani ne mogu izabrati lokalne vlasti”, naveo je on.

Iznio je kritike na račun lidera.

“Uprkos naporima mnogih lidera da spriječe napredak, da zaglave put prema naprijed, građani BiH zaslužuju slobodnu evropsku budućnost. SAD se zalažu za evropske i euroatlantske integracije jer to je najbolji način da se obezbijedi stabilna budućnost za BiH i cijeli region. Zato je potrebno da lideri odustanu od svojih ambicija, od bogaćenja samih sebe i krenu ka budućnosti”.

Kako je kazao, djelovat će ako vide da je ugrožen Dejtonski sporazum.

“Kao jedan od garanata Dejtonskog sporazuma, mi smo garant teritorijalnog integriteta BiH. Kada vidimo ugrožen dejtonski sistem, djelovat ćemo”, poručio je on.

Također, poslao je jasnu poruku kada je u pitanju odnos BiH prema Kosovu.

“Bosna bi trebala da odustane od veta koje je uložila na članstvo Kosova u regionalnim savezima”, kazao je Palmer, a prenosi TV N1.

(Kliker.info)

19.10.2018.

MAJA KOCIJANČIČ O BiH SMO SE OČITOVALI 8. OKTOBRA, OČEKUJEMO FORMIRANJE VLASTI

Kocijančič: O BiH smo se očitovali 8. oktobra, očekujemo formiranje vlasti.Image result for karikature andreja plenkovica
Image result for karikature andreja plenkovica
..........................

Maja Kocijančič, glasnogovornica Federice Mogherini, izjavila je za Klix.ba da je visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost ima svoje mišljenje o izborima izrazila u izjavi od 8.oktobra.

U zajedničkoj izjavi Mogherini i komesar za proširenje EU Johannes Hahn su ocijenili da su bh. građani iskoristili svoje demokratsko pravo i na miran način glasali za vlasti koje čeka rad na brojnim izazovima da bi zemlja napredovala na putu ka EU.

U zajedničkoj izjavi su, također, izrazili očekivanje da će svi politički lideri pristupiti procesu formiranja vlasti ističući da je važno ubrzo konstruirati Dom naroda Parlamenta FBiH u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH.

“Sada očekujemo od svih političkih lidera da se angažuju na formiranju vlada na svim nivoima, da konstruktivno rade zajedno, u interesu građana svoje zemlje. Kako su u ponedjeljak izjavili ministri vanjskih poslova EU, nadamo se da ćemo vidjeti potpunu i djelotvornu implementaciju Reformske agende. Isto tako, i kako je Vijeće EU istaknulo u junu, pitanje izborne reforme također treba riješiti u skladu sa evropskim standardima. Ne treba poduzimati zakonodavne ili političke korake koji bi doveli do još više izazova kod riješavanja presude ‘Sejdić-Finci’ ili drugih srodnih presuda”, pocrtala je Kocijančič na upit da prokomenatrše aktuelna sporenja između Hrvatske i BiH oko izbora Željka Komošića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, čemu se protivi hravatski premijer Andrej Plenković i o čemu je govorio na summitu lidera EU u Briselu.

Kocijančič je, također, naglasila da je na Vijeću za vanjske poslove kao i na Evropskom vijeću zaključeno da će Bosna i Hercegovina u novembru biti na dnevnom redu sjednice šefova diplomatija EU.

19.10.2018.

AMBASADA SAD O TEORIJAMA ZAVJERE: ODREĐENE POLITIČKE GRUPE SE BOJE DA ĆE NJIHOVE KORUPTIVNE I NEZAKONITE AKTIVNOSTI BITI ISTRAŽIVANE I PROCESUIRANE

AMBASADA SAD O TEORIJAMA ZAVJERE: Određene političke grupe se boje da će njihove koruptivne i nezakonite aktivnosti biti istraživane i procesuirane

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH odlučno odbacuje potpuno smiješne teorije zavjera koje šire pojedini političari i mediji u njihovoj službi.AMBASADA SAD O TEORIJAMA ZAVJERE: Određene političke grupe se boje da će njihove koruptivne i nezakonite aktivnosti biti istraživane i procesuirane

........................

- Šokantno je da ti pojedinci sa govornica iznose potpune laži, posebno uzimajući u obzir koliko je lako pobiti njihove neosnovane tvrdnje. Takva retorika je neodgovorna, zapaljiva i izvan svih demokratskih normi. Očigledno je da se određene političke grupe boje da će njihove koruptivne i nezakonite aktivnosti biti istraživane i procesuirane. Umjesto da se usredotoče na pitanja od stvarne važnosti za građane BiH, njihova sebična logika je da pokušaju zavarati građane stvaranjem lažnih neprijatelja, navodi se iz Ambasade SAD-a i dodaje:

 

- Sjedinjene Američke Države neće dopustiti da budu prikazane kao neprijatelj ljudi u BiH kada je jasno da drugi aktivno rade protiv interesa samih građana. U skladu s našom dugogodišnjom podrškom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i stabilnosti BiH, kao i dobrobiti svih građana ove zemlje, nastavićemo insistirati na mjerama neophodnim za izgradnju pravosudnog sistema koji će se boriti protiv terorizma i korupcije, kao i mjerama za poboljšanje vjerodostojnosti i transparentnosti izbora, uključujući i ukazivanje na izborne prijevare svaki put kada ih uočimo.

19.10.2018.

HRVATSKI NOVINAR POKLOPIO PLENKOVIĆA: "OTKUD TI PRAVO DA KRIVO TUMAČIŠ IZBORNI ZAKON BiH"

HRVATSKI NOVINAR POKLOPIO PLENKOVIĆA: "Otkud ti pravo da krivo tumačiš izborni zakon u BiH"

Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske, na samitu 28 čelnika Evropske unije, u okviru rasprave o vanjskim odnosima, govorio je o Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora, tvrdeći kako su Bošnjaci preglasali Hrvate i izabrali hrvatskog člana u Predsjedništvu BiH.


.................................
Image result for andrej plenkovic karikatura
...................................
................................
Image result for andrej plenkovic karikatura
.......................

Za urednika portala Autograf.hr Dragu Pilsela, radi se o nekonzistentnom ponašanju HDZ-a Andreja Plenkvoića i Dragana Čovića i svih koji bojkotuju institucije u BiH i "bičuju" Komšića.

 

„Hajde da pretpostavimo, što bi bilo da je Dragan Čović pobijedio? Znate šta se dogodilo u Grahovu, a ima takvih općina više u Federaciji koji su naseljeni Srbima, u toj općini je glasovima Srba pobijedio Dragan Čović. Pa se pitam - zašto Draganu Čoviću ne smetaju na teritoriji Federacije glasovi Srba, a smetaju ga glasovi Bošnjaka. To se pitanje postavlja i gospodinu Plenkoviću koji se petlja nekorektno, jer Dejtonski sporazum njemu ne daje to pravo da krivo tumači Izborni zakon.

 

Ja sam na našem portalu objavio vrlo solidno pismo profesora Ive Komšića koji je pokušao odgovoriti na klevete profesorice Mirjane Kasapović napisane prošli tjedan u tjedniku 'Globus'. Glavni urednik tjednika nije htio objaviti Komšićevo reagiranje, pa sam ga ja objavio. Dakle, u tom reagiranju se vidi da niti Čović, niti Plenković, niti svi oni koji bacaju klipove Željku Komšiću, ne razumiju kako funkcionira Bosna i Hercegovina, ni što je to Ustav Dejtonskog sporazuma“, kaže Pilsel.

 

Pilsel podosjeća i kako je iz Evropskog vijeća više puta ukazano Hrvatskoj da se ne miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i da oni smatraju kako je izbor Komšića legalan, te da su izbori u Bosni i Hercegovini bili fer i pošteni.

 

 

(RSE/SB)


///////////////////////////////////


19.10.2018.

KEMAL KURSPAHIĆ: ZEBNJA OD 'NORMALIZACIJE FAŠIZMA'

19.10.2018.

NACI-FAŠISTA ANDREJ PLENKOVIĆ POKUŠAJE DA ZAVRŠI IDEJE FRANJE TUĐMANA U STVARANJU VELIKE HRVATSKE U ČEMU MU POMAŽU SVI ČLANOVI HDZ-A U HRVATSKOJ I BiH

19.10.2018.

SRĐAN ŠUŠNICA: DAVIDA JE UBILA ISTORIJA RS

19.10.2018.

PROMOCIJA KNJIGE ,,SVJEDOCI ZLA" U MOSTARU!.....................

Svjedoci zla“, knjiga poznatog gornjovakufskog ratnog reportera Akifa Agića i novinara Faruka Vele, koja je nedavno izašla iz štampe, privukla je veliki interes bosanskohercegovčke i šire javnosti i već je veoma tražena.

Svoj hod po Bosni i Hercegovini „Svjedoci zla“ će započeti naredne sedmice, i to iz herojskog Mostara, gdje će promocija ovog djela biti održana u četvrtak 25. oktobra u 19 sati u prostorijama mostarskog Centra za kulturu, javlja bh. informativni servis INS (Bosnian News Service).

Na promociji će, kako je najavljeno,  govoriti Azra Penava, predstavnica porodica stradalih pripadnika Armije RBiH iz Komande Četvrtog korpusa u zgradi „Vranica“, bivši mostarski muftija Seid ef. Smajkić, jedan od recezenata, te autori, dok će ulogu moderatora imati mostarski novinar Hasan Eminović.

Promocije će biti održane i širom Hercegovine i srednje Bosne, ali i u Hrvatskoj.

„Mostar je, uz Gornji Vakuf, Stolac Vitez, Novi Travnik i druge gradove Hercegovine i srednje Bosne, najveća žrtva agresije Hrvatske i sulude politike tzv. Herceg-Bosne“, tvrde autori.

svjedoci zla 2.jpg - DJELO KOJE SE TRAŽI: Promocija knjige „Svjedoci zla“ u Mostaru!

Inače, riječ je o djelu na 480 strana, pisanom godinama, koje na osnovu brojnih dokaza, fotografija, stenograma, najčešće dokumenata Hrvatske vojske (HV) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), kao i brojnih razgovora koje su autori vodili od početka devedesetih godina prošlog stoljeća do danas, potpuno raskrinkava agresiju Republike Hrvatske, tzv. Herceg-Bosnu, kao i politiku HDZ-a BiH, kako u prošlosti, tako i danas. O onome što je pravosnažna presuda Haškog tribunala nazvala „udurženim zločinačkim poduhvatom“ i „međunarodnom oružanom sukobu“ s učešćem Hrvatske vojske.

Knjiga tako detaljno piše o slučaju „Vranica“ i tome kako je 1993. godine Mostar bio grad u kojem je „smrt hodala četveronoške“, logorima i logorašima iz Heliodroma, Dretelja, Gabele, Koštane bolnice, Ljubuškog, Mašinskog fakulteta, ubijenim i zatočenim imamima, etničkom čišćenju Stoca, rušenju bogomolja... Također, u knjizini je po prvi put publikovan spisak logoraša, mahom Bošnjaka, koje je sastavljao sam HVO. 

Nadalje, ovo djelo dokumentira učešće Tuđmanovih specijalaca u napadu na Gornji Vakuf, te kako je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarević lani odlikovala navedene jedinice, šta su pripadnici HV-a sami pisali o operacijama u BiH. Tu je i priča sa čovjekom koji je preživio„živi štit“ na Crnom vrhu, razgovor sa žrtvama zlostavljanja i mučenja u Prozoru, masakra u Ahmićima itd.

muftija smajkic2-1.jpg - DJELO KOJE SE TRAŽI: Promocija knjige „Svjedoci zla“ u Mostaru!

Također, autori donose argumente kako je Tuđman izdao Posavinu, piše o tome ko je u Zagrebu referirao da od „Bune do Stoca više nema muslimana“.

Na koncu, ovo djelo se bavi pravosnažnom presudom u slučaju „Prlić i ostali“, kao svojevrsnim historijskim epilogom, te donosi važne činjenice o njoj, kao i priču o suočavanju sa zločincima.   

Uz ratni intervju sa legendarnim komandantom, rahmetli Arifom Pašalićem, te podsjećanje na raniji razgovor sa pokojnim fra Lukom Markešićem, u knjizi govore bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, advokat Ante Nobilo, fra Ivo Marković, muftija mostarski Salem ef. Dedović, historičar Tvrtko Jakovina, ugledni hrvatski novinar Boris Pavelić, komunikolog Marijo Pejić, Ivica Jeger, vojnik HV-a koji je ratovao u Gornjem Vakufu....

Autori presnose i svoje ranije razgovore sa prof. dr. Ivom Bancem, nekadašnjim mostarskim muftijom Seidom ef. Smajkićem i drugima.

„Knjigu sam pročitao, poštena je i iskrena“, zapisao je, uz ostalo, fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Dugogodišnji mostarski muftija i svjedok patnji opkoljenog Mostara, Seid ef. Smajkić, istakao je da je „riječ o vrijednoj i autentičnoj građi“, o „zloćudnoj agresiji prema Republici Bosni i Hercegovini utemeljenoj na zločinačkoj paradržavnoj tvorevini Herceg-Bosni“.

Knjiga Knjiga "Svjedoci zla" u Počitelju: Grad kojeg je razorila politika tzv. Herceg-Bosne

„Cijenjeni autori su na markantan način naslikali nacionalističko-fašističke pretenzije Tuđmana i Miloševića prema Bosni i Hercegovini i Bošnjacima u njoj“, naveo je Smajkić.

Historičar mr. Alen Zečević je zapisao:

„Knjiga Svjedoci zla, nastala kao koautorski rad Akifa Agića i Faruka Vele, dvojice novinara sa zavidnim višegodišnjim istraživačkim i publicističkim iskustvom, vrijedno je djelo čiji sadržaj, temeljen na autentičnim i relevantnim povijesnim izvorima, uglavnom hrvatske provenijencije, egzaktno dokazivo demistificira ulogu rukovodstava najodgovornijih aktera političkog života      Republike Hrvatske i njima subordiniranih paradržavnih struktura uspostavljenih u agresijom ugroženoj Republici Bosni i Hercegovini“.

„Zločini Hrvtaske su strašni i nose bol koji teško zarasta, a liječi se samo ISTINOM“, poručili su autori, uz poziv Mostarcima i Hercegovcima na promociju 25. oktobra.

19.10.2018.

BORIS PAVELIĆ: UDRUŽENI NACIONALNI PODUHVAT

BORIS PAVELIĆ: Udruženi nacionalni pothvat


BORIS PAVELIĆ: Udruženi nacionalni pothvat

Ako ništa drugo, »fenomen Komšić« pokazuje da ne postoji tek jedno »hrvatstvo«. Ne postoji – kad smo već prisiljeni o tome raspravljati – samo tuđmanovsko, mrzovoljno, isključivo, u sebe zatvoreno »hrvatstvo«, koje sebe dokazuje tek time što se odvaja od sebi sličnih, pa u tome odvajanju ne preže, vidjeli smo, ni od zločinačkih metoda. Komšić dokazuje da može to famozno »hrvatstvo« biti i prazno od nacionalizma, pa čak i od nacionalnog osjećaja, a da opet bude, brate mili – »hrvatstvo«. »Fenomen Komšić« razotkriva pravu istinu nacije kakvu je kreirala Hrvatska demokratska zajednica: ovakva kakva jest, hrvatska nacija dokazuje se samo postojanjem neprijatelja od kojeg će se uvijek iznova razdvajati. Ali onome što postoji samo u odnosu na neprijatelja, nije li samo neprijateljstvo sadržaj?

Željko Komšić, naime, jest Hrvat, ma koliko to ovih dana bilo teško povjerovati. Ma koliko mu gomila »mostarske mladosti« – tako se predstavljaju organizatori demonstracija u Mostaru – osporavala pravo da bude Hrvatom, nikad se taj čovjek nacionalno nije izjašnjavao drugačije. E, ali živi tako da ga nijedan hadezeovac ne bi pripustio u ono što smatra svojom nacijom: Komšić je ratovao u Armiji Bosne i Hercegovine, pa za to dobio još i najviše ratno odlikovanje, Zlatni ljiljan. Nikad mu ni na pamet nije palo prebaciti se u HVO, a kamoli primirisati u HDZ. Naprosto, premda Hrvat, oduvijek je antinacionalist; kada je napustio SDP BiH, osnovao je ništa manje antinacionalističku stranku.

Ne osporavamo da većina BiH Hrvata nije glasala za Komšića. Ako prihvaćamo da bi svaki od tri člana Predsjedništva BiH trebao predstavljati svaki od konstitutivnih naroda, možemo se složiti i da takav izbor nije pošten. Ali, nije li i sam taj koncept nepravedan, baš kao i mogućnost da Bošnjaci Hrvatima biraju političkog predstavnika? Pa nisu li godine prošle otkako je Europski sud za ljudska prava zatražio promjenu izbornoga zakonodavstva, nakon što je pozitivno presudio u tužbi Sejdić-Finci? Jesu, prošle su – ali nismo čuli da su se Čović i bratija polomili da provedu presudu ESLJP-a. Štoviše, učinili su što su mogli da sve ostane isto.

Postoji, međutim, nešto važnije: ne bi li se Hrvati – ne bismo li se dakle mi – umjesto što zapjenjeno, nepromišljeno i kolektivno jadikujemo nad nepravdom – tek jednom, i to manjom, u moru bosanskih nepravdi – trebali upitati: pa kakvo je to hrvatstvo koje naši najbliži susjedi, naši prvi komšije, ljudi koje Dragan Čović naziva »prijateljima Bošnjacima«, odbijaju prihvatiti?

Kakvo je to »europsko« hrvatstvo o kojem gudi Čović, kad »prijateljima Bošnjacima« ne pada na pamet glasati za Čovića? Kakvi su to zahtjevi, kakve su to ponude, kada Bošnjaci uporno glasaju za onoga koji utjelovljuje suštu suprotnost Čoviću, čineći to čak i po cijenu daljnjeg urušavanja njihove vlastite zemlje? Ne bi li se HDZ BiH, pa i cijela Hrvatska, trebali zapitati: kakvu mi to politiku zagovaramo, s kakvom se političkom tradicijom poistovjećujemo, kad s toliko jednodušne nepromišljenosti sipamo drvlje i kamenje na izbor Željka Komšića?

E, takva se pitanja u Hrvatskoj ne postavljaju. Jer, kad bi bilo poštenja da se na njih odgovori, valjalo bi priznati: tko danas zagovara Čovića, preuzima i političku i moralnu odgovornost za ratnu politiku HDZ-a BiH, jer Čović i cijeli Hrvatski narodni sabor Herceg-Bosnu kuju u nebesa. Ratna politika HDZ-a BiH, pak, bila je ratna politika Franje Tuđmana. Ona je podrazumijevala, i bez imalo krzmanja provela: razaranje gradova, domova, džamija, pravoslavnih crkava i povijesnih spomenika; ubijanje civila i ratnih zarobljenika; otvaranje koncentracijskih logora; mučenja; pljačku; dugotrajno namjerno nasilje i zlostavljanje; protjerivanje i etničko čišćenje; dugogodišnje poslijeratno njegovanje ratnih osvajanja; skrivanje ratnih zločinaca; opstrukciju suradnje s Haškim sudom… I tako dalje, i tako dalje. A to su samo najgore posljedice te politike, koja se do danas – bez ijedne geste uvjerljive i iskrene samorefleksije – natrackala jeftinom šminkom »europeizacije«, pa na čelu sadašnjeg, »europskog« HDZ-a BiH, imate čovjeka koji glagolja o »prijateljima Bošnjacima«, a 1993, u firmi koju je vodio, koristio je robovski rad bošnjačkih ratnih zarobljenika.

Eto, u tome je tajna izbora Željka Komšića: Bošnjaci odbijaju birati onoga kome se ne može vjerovati; i, još važnije, onome koji i ne želi da mu Bošnjaci vjeruju. Jer, savršeno je Čović uvježbao ulogu svih balkanskih nacionalista, koji najviše kažu kad ne izreknu ono što im je najvažnije. Kada Čović u poslijeizbornoj noći 2014. Mostar nazove »stolnim hrvatskim gradom«, a potom četiri godine glagolja o »prijateljima Bošnjacima« i Hrvatima kao jamcima Europe, on vrlo dobro zna da su i Hrvati i Bošnjaci shvatili poruku: prvi, da se baš ništa promijenilo nije osim verbalnog repertoara za Bruxelles; i drugi, da se baš ništa promijeniti i neće, osim verbalnog repertoara za Bruxelles. I zato, sramotno je da cijela politička i medijska scena u Hrvatskoj, izuzimajući tek ekskomuniciranog Stjepana Mesića, s toliko nepromišljene strasti sudjeluju u ovome nemoralnom jadikovanju HDZ-a BiH, koji, poput razmažena djeteta, zahtijeva da se odmah i sada uvaže svi njegovi zahtjevi, a rezolutno odbija razgovarati o uzrocima nesporazuma.

Danas je u Hrvatskoj, žalibože, na djelu udruženi nacionalni pothvat gradnje nacije na temeljima na kojima ona nigdje, a u Bosni i Hercegovini baš nikako, ne može biti izgrađena. Pa, zaboga, zar zaista imate obraza tvrditi da Nediljko Galić iz Ljubuškoga, koji je sa suprugom Šteficom 1993. iz logora HVO-a spašavao susjede Bošnjake, nije Hrvat? Zar nas zaista želite uvjeriti da njegova Štefica, koja danas, sama poput utvare, vodi protunacionalistički mostarski portal tacno.net, nije Hrvatica? Zar se usuđujete reći da svi oni časni ljudi, protivnici tuđmanovskoga razaranja Bosne, nisu Hrvati? A to, što većina hrvatskih birača danas ne glasa za takve Hrvate, nego za one koji tuđmanizam svjesno prihvaćaju kao vlastito političko blago, e, to nije problem takvih ljudi, nego duboka, epohalna, i možda neizlječiva trauma ove nacije, ove zemlje, i svih nas, kojima ponestaje snage istinski se oduprijeti pogubnim posljedicama udruženoga nacionalnog pothvata.

Novi list

19.10.2018.

SONJA BISERKO : GRAĐANI ZAPADNOG BALKANA SU TAOCI POLITIČKIH ELITA

Sonja Biserko : Građani Zapadnog Balkana su taoci političkih elita


Gostujući u programu TV N1  predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko je  kategorički ustvrdila da  je evropska budućnost jedina prava alternativa za Zapadni Balkan.

“Evropska budućnost je jedina prava alternativa za Zapadni Balkan.Ukoliko bi ta nada i očekivanja prestala čovjek ne bi znao čime se bavi i zašto se bavi nekim stavrima ovdje na Zapadnom Balkanu. To ostaje cilj kojem treba težiti i stremiti i za to su potrebni mnogo veći napori ne samo političkih elita koje nisu baš iskrene u tom pravcu već i građana”, kazale je Biserko.

Pored toga  Biserko ističe da su građani Zapadnog Balkana taoci političkih elita.

“Građani Zapadnog Balkana su taoci tih političkih elita koje su se same zarobile u te etnonacionalizme i iz te matrice još uvijek nisu izašli. Građani su mnogo zreliji i u više navrata su pokazivali spremnost i želju da se okrenu EU integracijama. Političke elite su iz Dejtonskog sporazuma uzele ono što im treba i blokirale bilo kakve procese unutar Bosne i Hercegovine. To pokazuju i ovi i predhodni izbori u BiH. Pored ocjena koje su izrečene o izborima, koje su negativne ipak treba pažljivije pogledati kako su građani htjeli a bili osujećeni da glasaju. To govori da postoji naboj na sve tri strane koji je orjentiran nekim drugim pozitivnim trendovima. Političke elite nisu zainteresovane da svoje zemlje oslobode u tom pravcu”, naglasila je Biserko

(Kliker.info)

19.10.2018.

DRAGAN ČOVIĆ JE PRISTAO NA IZBORNU UTAKMICU I TIME POTVRDIO VALJANOST IZBORNOG ZAKONA

Čović je pristao na izbornu utakmicu i time potvrdio valjanost Izbornog zakonaČović je pristao na izbornu utakmicu i time potvrdio valjanost Izbornog zakona

Odlazeći član Predsjedništva BiH Dragana Čović uslovljava formiranje vlasti propalim HDZ-ovim diskriminatorskim i anticivilizacijskim prijedlozima izmjena Izbornog zakona. Iz ambasade SAD-a, Ureda visokog predstavnika i delegacije EU istovremeno poručuju da je Čovićevo uslovljavanje formiranja vlasti tim prijedlozima nepošteno te ujedno pozivaju na što brže formiranje vlasti.

Ovakve stavove kao i politiku Dragana Čovića za Vijesti.ba komentarisao je profesor Esad Bajtal. On smatra da stavovi ambasade SAD i OHR-a, ipak nisu ništa novo.”To su stavovi koji se oslanjaju na logiku i zakone demokratskog svijeta današnjice, koji Čovićevom verbalnom, napadno glasnom europejstvu, odjednom više ne odgovaraju”, smatra Bajtal.

Napominje da Čović još uvijek sjedi u Predsjedništvu po volji istog Izbornog zakona po kojem je izabran i Komšić, te da je Čović pristao na izbornu utakmicu i pristankom legitimizirao postojeći zakon.

“I to mu ne smeta. Znači li to da treba mijenjati zakone na način koji bi stopostotno garantovao Čovićev izbor. Tačnije, iako nije uspio promijeniti Izborni zakon sebi u korist, kako je pokušavao prije izbora, Čović je ipak pristao na izbornu utakmicu, i svojim pristankom i učešćem u trci za člana Predsjedništva, rekao Zakonu OK, direktno potvrdivši njegovu valjanost”, naglašava Bajtal.

– Zamislimo sada na trenutak, da je, umjesto Komšića, pobijedio Čović. Da li bi danas bilo problema? Da li bi Čović i tada tvrdio da izbor nije legitiman? Ne! – kategoričan je Bajtal.

“Dakle, Zakon je uredu, ali pobjednik nije “pravi”. Uostalom, na posljednjim lokalnim izborima, 2016-te, u Varešu su građani (Čović bi rekao Bošnjaci) kako to znamo i možemo pročitati izabrali za načelnika HDZ Hrvata Zdravka Maroševića. Zdravko Marošević jedan je od rijetkih predstavnika HDZ-a koji je na lokalnim izborima 2016. godine izabran za načelnika općine s većinski bošnjačkim stanovništvom, općine Vareš”, podsjetio je Bajtal.

“Tada niko nije pravio probleme, pa ni Čović i nije nikoga zbog toga ucjenjivao. Jer je, očito, po njegovoj selektivnoj logici, zakonito, legalno i legitimno samo ono što njemu odgovara. Uključujući i srpske glasove Drvara i okoline koje je dobio u ovom izbornom ciklusu”, zaključio je Bajtal.

SAD, EU i OHR protiv uslovljavanja pri formiranju vlasti

(Vijesti.ba)

Ilustracija: Šukrija Meholjić

19.10.2018.

MARIO KARAMATIĆ I OSTALI MRZITELJI BiH, KOJE TREBA POD HITNO OTSTRANITI IZ POLITIKE A NEKE ZATVORITI ZBOG UVREDA I MRŽNJE PREMA BOŠNJACIMA I MRŽNJE PREMA BiH

18.10.2018.

SRĐAN ŠUŠNICA: KAKO SE OTRESTI VELIKOSRPSKE MITOMANIJE?


Srđan Šušnica, publicista iz Banja Luke: Kako se otresti velikosrpske mitomanije?Intervjui