Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

05.04.2018.

STAVOVI PROBOSANSKIH STRANAKA O IZMJENAMA IZBORNOG ZAKONA!

ČEKA SE ODGOVOR HDZ-a: Ovo su stavovi probosanskih stranaka o izmjenama Izbornog zakona!

U Sarajevu je jutros održan sastanak ekspertnog tima SDA, SBB-a, DF-a i SDP-a, parlamentarnih stranaka na nivou BiH i Federacije.ČEKA SE ODGOVOR HDZ-a: Ovo su stavovi probosanskih stranaka o izmjenama Izbornog zakona! - 1

Sastanak nije bio otvoren za medije, a Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, kazao je novinarima da su danas predstavnici ovih stranaka stavili na papir ono što je dogovoreno sinoć na sastanku sa predstavnicima međunarodne zajednice u BiH.

 

Stavovi SDA, DF, SBB i SDP vezani za provedbu Odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića

 

1. Potrebno je uspostaviti punu simetriju između Doma naroda Parlamenta FBiH i Vijeća naroda RS tako što će se nadležnosti Doma naroda Parlamenta FBiH izjednačiti sa nadležnostima Vijeća naroda RS.

 

2. U Domu naroda Parlamenta FBiH biće najmanje po jedan pripadnik svakog konstitutivnog naroda iz svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog zastupnika u svom zakonodavnom tijelu.

 

3. Distribucija preostalih mandata u Domu naroda Parlamenta FBiH biće utemeljena na popisu stanovništva iz 1991. godine.

 

4. Prilikom distribucije preostalih mandata po kantonima poštovat će se princip proporcionalnosti.
 

5. Osigurati će se ustavna garancija da će svaki Klub naroda biti popunjen.

 

6. Potrebno je spriječiti svaku manipulaciju etničkog izjašnjavanja u skladu sa međunarodnim standardima koje je BiH preuzela.

05.04.2018.

FRATAR, IMAM I IGUMAN OBJASNILI KAKVA TREBA BITI BOSNA I HERCEGOVINA

 Fratar, imam i iguman objasnili kakva treba biti Bosna i Hercegovina

Šef Odjela za govorništvo pri Rijasetu Islamske zajednice u BiH Meho Šljivo, iguman pravoslavnog manastira Žitomislić kod Mostara Danilo Pavlović i profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Marinko Pejić govorili su u Pressingu o građanskoj BiH, ali i o odlasku mladihImage result for suverena i nezavisna bosna i hercegovina fotos


Čović je na upit o građanskoj BiH kazao da to znači bošnjačka, islamska država. Zašto je svaka priča o građanskoj državi u startu proglašena kao pokušaj uspostavljanja bošnjačke unitarne države?

 

Pejić: Treba vidjeti ko priča tu priču. Iz kojih razloga. Nisam političar, ali mislim kao čovjek, kao građanin, da građanska BiH je jedina mogućnost za sva tri naroda, četiri, pet koliko ih živi u BiH - ukoliko može garantirati sva ljudska prava. Ne govorimo samo o nacionalnim pravima. Pravo na kuću, rad... to su nam zajednička prava. Ja vjerujem u takvu BiH.

 

Da li vas je iznenadila izjava Čovića?

Šljivo:  To je jedna ozbilja i teška kvalifikacija. Građanski identitet nam je oduzet Dejtonskim sporazumom. Postali smo konstitutivni narod, a vrlo rijetko se govori kroz koncept građanina države BiH.

 

 

Pavlović: Za mene bi bilo idealno društvo kada bi ono bilo građansko. Jako smo opterećeni konstitutivnošću naroda, kojoj vjeri pripadamo, kako se zovemo, a zaboravili smo temeljne ljudske odnose. Volio bih da to doživim.

...............................


Prof.dr. Senadin Lavić : Šta danas znači “konstitutivnost naroda ...

 

05.04.2018.

KAO BIJELO ZRNO BISERA: OVAKO JE O SARAJEVU PISAO SLAVNI EVLIJA ČELEBIJA...

KAO BIJELO ZRNO BISERA: Ovako je o Sarajevu pisao slavni Evlija Čelebija...

Sarajevo je kroz stoljeća svog postojanja neiscrpna inspiracija mnogih putnika namjernika. Prije skoro 400 godine jedan od njih bio je i Evlija Čelebija. Ovaj putopisac rodio se u Carigradu (sadašnjem Istanbulu) davne 1611 godine (10. muharema 1020. hidžretske godine). On je 40 godina proveo putujući po tadašnjem moćnom Osmanskom carstvu i izvan njega, a u svojim putopisima opisivao je gradove, historiju, građevine, običaje i tradiciju naroda...KAO BIJELO ZRNO BISERA: Ovako je o Sarajevu pisao slavni Evlija Čelebija...

U njegovim putopisima pronađeni su opisi balkanskih zemalja iz 17. vijeka, a njegove zabilješke o tadašnjem Sarajevu dio su zlatne historije grada na Miljacki...

 

"Prema podacima grčkih i latinskih historičara, ovaj šeher se u početku sastojao od 10, 15 bijednih koliba, koje je radi čuvanja klanca, sagradio kralj. Oko tri stotine regularnih vojnika vršili su službu čuvara u ovom strašnom klancu, tokom vremena su se namnožili, sagradili kuće, zasadili vinograde i bašče, i podigli napredno malo naselje. Tokom vremena razvio se tu šeher i postao poznato trgovačko mjesto (bender). Kasnije u doba Fatiha, snagama Ahmed-paše Hercegovića, osvojena je najprije Hercegovina, a zatim Zvornik.

 

Poslije je osvojena i ova tvrđava, i u nju smješten dovoljan kontingent vojske. Dolje u šeheru, na mjestu gdje je sada Careva džamija (hunkari cami) podignut je veliki dvor (saraj) po kome je i šeher dobio svoje ime Saraj. A kako je opet velikoj rijeci ime Bosna, to je ime rijeke spojeno s imenom šehera, pa se on naziva Bosna-Saraj. Izgradnja ovog grada je počela u doba osmanlija..."

 

Pa nastavlja Evlija: "To je krasan i malen grad, sazidan od kamena na jednom visokom brdu. Cjelokupna njegova površina iznosi upravo četiri stotine koraka. Na sjevernoj je strani mali opkop (hendek) ali s južne i jugoistočne strane( kibla) sve dolje do rijeke Miljacke, ima provalija kao pakao, duboka za dva minareta. S ove strane tvrđava je jako ruinirana, ali joj se otuda uopšte ne može nauditi. Međutim, sa strane druma za Mokro i od uzvišica (havale) što se nalaze s onu stranu Degirmenlije (Mlini) ova je tvrđava u tako ruiniranom stanju da nikako ne bi mogla odoljeti udarcima topa.

 

U njoj se nalazi gradski zapovjenik (dizdar) i posada. Ima čvrstu gvozdenu kapiju koja je okrenuta prema istoku. U tvrđavi se nalazi džamija Ebu-Feth Mehmed-hana, kuća imama, dvojice mujezina i vojnih svirača (mehter), zatim žitni magazini i nekoliko vojničkih kuća. Ipred gradske kapije je takav pogled dolje na šeher da se mogu sve kuće izbrojati.

 

Naš gospodar Melek Ahmed-paša, obnovio je i popravio ovaj grad i obijelio ga tako da izgleda kao bijelo zrno bisera. Sarajevo ima osim toga muftiju (šejhu-l-islam), predstavnika šerifa (nekibu-l-esraf) gradskog zapovjednika (dizdaraga), predstavnika Portinih spahija (sipah kethuda jeri) serdara kapukola (kapukolu serdari), agu janjičara budimskog kola, serdara džebedžija, serdara tobdžija, carinskog povjerenika

(gumruk-emini), tržnog nadzornika (muhtesib-aga)."

 

Idemo dalje: "Na sjevernoj, sjeveroistočnoj i zapadnoj strani ovog visokog grada na terenu ispresijecanom brdima i dolinama, po pitomim brežuljcima, s desne i s lijeve strane Miljacke, po vrtovima i baščama, nanizane su amfiteatralno, u grupama, krasne i prijatne kuće sa dimnjacima (badža), prizemne i na sprat. Pokrivene su većinom ceremitom, a neke sindrom. Svaka kuća ima živu vodu. Ovako veličanstven šeher je središte velikog ejaleta koji je po starom kanunu Sulejman-hana daje carskom veziru s tri tuga. 

 

U Sarajevu ima 17.000 kuća prizemnih i na sprat koje su građene od tvrdog materijala. One su u dobrom stanju, a pokrivene su ceremitom i sindrom. Od ovih su najimpozantniji pašini dvori. Ostali saraji središta ejaleta nisu naročito impozantni ni prikladni za paše, jer su to tijesni odžaci(handan). Znamenitiji su saraj defterdara Musli-efendije, dvor glavnog defterdara (ser defterdari) Musli-paše i saraj Eb-paše."

 

Pročitajte šta je još u svom putopisu napisao Evlija Čelebija: "Ima 177 bogomolja s mihrabom. U 77 klanja se džuma namaz. Prva je sultan-Fatihova džamija gore u gradu. To je pogodna, malena i skromna džamija. Dolje u šeheru lijepa je Ferhad-pašina džamija, koja je pokrivena olovom. U sredini šehera pokraj Sahat-kule nalazi se Husrev-begova džamija. Ova džamija je danonoćno puna posjetilaca jer se nalazi na najživljem mjestu. To je starinska bogomolja s kamenim minaretom, a sva je pod kupolama koje su pokrivene olovom.

 

Njen je osnivač jedan od zapovjednika Sulejmanova doba, a sagradio ju je blagom dobivenim u ratovima, to je džamija koja odiše duhom svog pokojnog osnivača. Kako su njeni vakufi vrlo bogati, i njen je upravitelj (mutevelli) jednom prilikom kada je bila velika i jaka zima u Bosni naredio u ime vakufa da se za brojni džemat grije voda u kazanima koji su veliki kao imaretski, pa je kroz sve hanefijske česme provedena topla voda kao rajsko vrelo Selsebil.

 

Tu svi pobožni muslimani uzimaju abdest, a kad završe molitvu, blagosiljaju dobrotvora Husrev-bega. Još nekoliko džamija imaju ovakve česme s toplom vodom. U Sarajevu ima mnogo profesora (muderris) i tumača Kurana (mufessir)."

 

I... "Sve su crkve malene, nema crkve sa zvonom. Crkve srpskih i latinskih hrišćana su u dobrom stanju. Evropejci, Frenci i Grci (Rum) takođe vrše svoje vjerske obrede u ovim crkvama. Ima i jedna jevrejska sinagoga. 

 

U šeher-Sarajevu postoje na sedam mjesta javne kuhinje (imaret) u kojima putnici i namjernici, đaci i mudžaviri dobivaju obilno besplatnu hranu. Poznati su: Kodža Ferhadov, Husrev-begov i Kodža Mahmed-pašin imaret. Ovaj posljednji imaret gradio je Sinan-aga, glavni neimar (mimar-basi) Sulejman-hanov. 

 

U ovom šeheru ima preko stotinu divnih česama iz koje teče zdrava voda. One uopće nemaju slavine, nego teku stalno kao Selsebil. Ima mnogo i drugih živih voda. Vrelo koje dolazi s Crnila ja kao voda života (abu hajat). Prema riječima poznavalaca Sarajeva, u šeheru ima hiljadu i šezdeset svježih vrela i izvora, ali neka za to odgovara onaj koji mi je to kazao. 

 

Na tri stotine mjesta postoje sebilji (sebilhane) gdje žedni ljudi piju vodu. Oni su podignuti iz ljubavi prema mučenicima sa Kerbele. Većina ih je u čarsiji i na trgu. Impozantni su sebilji: Ferhad-pašin, Husrev-begov, Murad-begov, Gazi Isa-begov i drugih prvaka i uglednih ljudi.

 

Ima 5 privlačnih javnih kupatila. Zgrada Careve banje je najsvjetlija i najljepša. Ima jos oko 670 kupatila u gospodskim kućama, jer u svakoj kući ima peć, pa su u kućama prvaka i velikaša podignuta raskošna kupatila. I ja sam se, siromah, s uživanjem kupao u mnogim gospodskim kupatilima.

 

Na tri mjesta se nalaze karavan-saraji poput gostoljubivih domova. Tu besplatno konače putnici i namjernici. Postoje još 23 impozantna, uređena, krasna i kao tvrđava čvrsta hana. Od svih su najpoznatiji Hadži-Besirov i Hadži-Tartarov han, u samoj čarsiji.

 

Postoji 8 soba za samce. Njihovi kućni čuvari ne puštaju nikoga u ove sobe sve dok ne dobiju jemstvo. Tu vlada jaka disciplina. Onog koji ostane napolje bez dozvole, sutradan odmah izbace iz hana. Vrata ovih konačista zatvaraju se poslije jacije i nikome se ne dopušta da kasnije ulazi i izlazi.

 

U Čarsiji ima u svemu 1.080 dućana koji su uzor ljepote. Sama čarsija je veoma privlačna i izgrađena po planu. Svaki pojedini dio čarsije je natkriven isto kao čarsije u gradovima Halep i Brusa, samo sto ti krovovi nisu građeni od tvrdog materijala, nego samo od debelih greda. Glavne ulice su čiste i pokaldrmisane, a u jednoj krasnoj zgradi koja je sagrađena od tvrdog materijala nalazi se bezistan. 

 

Tu se može vrlo jeftino kupiti svakovrsne robe iz Indije, Arabije, Perzije, Poljske i Česke. Kako su Dubrovnik i Mleci udaljeni od ovog grada samo dva do tri dana konaka, to se iz Zadra, Šibenika i Splita za dva dana doveze na komorskim konjima u ovaj grad bezgranično mnogo raznih vrsta robe, skupocjenog sukna i finih svilenih tkanina, koje se prelijevaju kao mramor, pa se tu prodaju. Čohadžijska (suknarska) čarsija, svilarski i kazandžijski bazar su vrlo živi."

 

(BNN)

 

05.04.2018.

NA DANAŠNJI DAN 5. APRILA 1979. GODINE KOŠARKAŠKI KLUB BOSNA, POSTALA JE KLUPSKI PRVAK EVROPE

NA DANAŠNJI DAN, PRIJE 39 GODINA: KK Bosna, predvođena Tanjevićem i Delibašićem, postala je klupski prvak Evrope

Košarkaški klub Bosna je 5. aprila 1979. godine u francuskom Grenoblu ostvario historijsku pobjedu nad italijanskim Emersonom i postao prvi put prvak Evrope.

Pred 12.000 navijača Studenti su slavili veliku pobjedu rezultatom 96:93. To je tada bio najveći uspjeh jugoslovenske, a do danas je najveći uspjeh bh. košarke.

 

Za šampionsku ekipu Bosne igrali su Delibašić, Varajić, Vučević, Benaček, Đogić, Bosiočić, Izić, Radovanović, Hadžić, Pešić. Trener ove brilijantne generacije bio je sad već legendarni Bogdan Boša Tanjević. Ova generacija ostala je upisana zlatnim slovima kako u jugoslovenskoj tako i u evropskoj košarci.

 

U naredne četiri godine Bosna je osvojila još dvije titule prvaka Jugoslavije – u sezonama 1979/80 i 1982/83.

Od značajnih međunarodnih dostignuća treba istaći drugo mjesto na klupskom prvenstvu svijeta, Interkontinentalnom kupu odigranom 1980. godine u Brazilu.

 

 

(nap.ba/SB)

05.04.2018.

POGLEDAJTE SAMO DIO PATNJI GRADJANA SARAJEVA TOKOM 1.425 DANA OPSADE, KOJA JE POCELA NA DANASNJI DAN

05.04.2018.

DENIS ZVIZDIC: "DODIKA ANTIBOSANSTVO SPOPADNE U BEOGRADU"

ZVIZDIĆ NIKAD OŠTRIJI: "Dodika antibosanstvo spopadne u Beogradu, podmeće laži o mostu Bratunac-Ljubovija, ovo je prava istina...”

Zbog javnosti u BiH, ali i u Srbiji, želim demantovati ovakve zlonamjerne i neistinite izjave čiji je neskriveni cilj da nanesu štetu statusu i ugledu BiH.
ZVIZDIĆ NIKAD OŠTRIJI: 'Dodika antibosanstvo spopadne u Beogradu, podmeće laži o mostu Bratunac-Ljubovija, ovo je prava istina...'

Tendenciozno i huškačko iznošenje neistina i kleveta, postaje ustaljena praksa Milorada Dodika prilikom njegovih sve učestalijih posjeta Beogradu, kaže se u saopćenju pristiglom iz kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića.

  

– Ovaj put su posebno mjesto u tiradi iznošenja netačnih informacija zauzele potpuno neutemeljene izjave o nefunkcioniranju državnih institucija i o administrativnoj blokadi projekta izgradnje graničnog prelaza, terminala i mosta “Bratunac-Ljubovija”.

 

Zbog javnosti u BiH, ali i u Srbiji, želim demantovati ovakve zlonamjerne i neistinite izjave čiji je neskriveni cilj da nanesu štetu statusu i ugledu BiH.

Related image

 

Suprotno od Dodikovih neostvarenih želja i nedosanjanih snova, Bosna i Hercegovina, odnosno sve njene institucije, a posebno Predsjednistvo BiH i Vijeće ministara BiH, uprkos kontinuiranim blokadama iz bosanskohercegovackog entiteta Republika Srpska, ostvaruju stalni napredak, i uporno i sigurno realiziraju ključne prioritete svoje unutrašnje i vanjske politike – od evropskih i NATO integracija do ekonomskog razvoja.

 

Naravno, da ne postoje stalne opstrukcije manjeg bosanskohercegovačkog entiteta, svi procesi bitni za sve građane BiH bili bi realizirani mnogo brže, a socijalna sigurnost i životni standard bi bili na većem nivou.

Nazalost, ukupnu sliku kvari zabrinjavajuća zaduženost, nizak nivo investicija, najmanje plate u regiji i loša ukupna ekonomska situacija u Republici Srpskoj, za koju je najodgovorniji upravo Dodik.

 

U vezi sa neprimjerenim dezinformacijama koje se odnose na projekt “Bratunac-Ljubovija”, istina je sljedeća: Vijeće ministara BIH je kroz osiguranje 11 miliona KM, uz korektnu saradnju sa Vladom Republike Srbije, kao finansijerom izgradnje mosta, bilo i ostalo ključni pokretač ukupnog projekta graničnog prijelaza “Bratunac-Ljubovija”, dok je učešće RS-a manje od pet posto ukupne vrijednosti investicije. I ovaj put Dodik koristi izvrnutu logiku po kojoj “onaj ko najmanje daje, taj najviše i kritikuje”, kršeći pri tome osnovno pravilo pristojnosti da gost ne bi smio dovoditi u zabludu domaćina.

 

Ipak, najapsurdnije i najiracionalnije su izjave u kojima Dodik, kao Bosanski Srbin, naziva BiH “propalom” državom, bezuspješno pokušavajući da ponavljanjem takve neistinite mantre umanji značaj države iz koje dolazi, i u kojoj živi i radi.

Interesantno je, pa i znakovito, da se kod Dodika uvijek dodatno poveća antibosansko raspoloženje na press konferencijama u Beogradu, ne razumijevajući da je zauvijek prošlo vrijeme kada se o BiH odlučivalo izvan BiH.

 

A neistinitost Dodikove zlurade tvrdnje da je BiH “propala” i nefunkcionalna država, najbolje pokazuju brojni ekonomski parametri po kojima je BiH među najboljim u regionu: po visini prosjećne plaće u zdravstvu i obrazovanju, odnosu vanjskog duga i GDP-a, rastu izvoza, rastu prerađivačke industrije, rastu turizma ili činjenici da je BiH skinuta sa “sive liste” FATF-a dok su neke susjedne države stavljene na tu listu.

 

Razumijevajući aktuelno predizborno vrijeme, jasno je da će oni koji ne vole BiH nastaviti iznositi laži i klevete, ali je sigurno da neće uspjeti nanijeti štetu BiH, koju bi oni željeli. Cjelovita i suverena Bosna i Hercegovina će uspješno nastaviti svoj put ka euroatlantskim integracijama, ekonomskom rastu, razvoju i daljim procesima ukupne unutrašnje reintegracije u kojoj će biti sačuvan državni identitet kroz puni građanski suverenitet i ravnopravnost svih njenih naroda – rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
88940505

Powered by Blogger.ba