Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

04.04.2018.

KOMENTAR NAKON SASTANKA PROBOSANSKIH STRANAKA SA PRESTAVNICIMA EU I SAD

KOMENTAR NAKON SASTANKA PROBOSANSKIH STRANAKA: "Danke dr. Ljubić"!

Svojom apelecijom Ustavnom sudu Ljubić je stvorio priliku koja se ne smije propustiti, priliku da Dom naroda više nikada ne bude jednak Predstavničkom domu i da se uspostave simetrični mehanizmi institucionalne zaštite konstitutivnih naroda u dva entiteta.
KOMENTAR NAKON SASTANKA PROBOSANSKIH STRANAKA: 'Danke dr. Ljubić'!


Piše: Nihad Hebibović

 

Sudeći po izjavama međunarodnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini, ambasadorice SAD-a Moreen Cormack, pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Evropu Matthewa Palmera, te šefa Delegacije EU u BiH Larsa Gunnara Wigemarka, nakon današnjeg sastanaka sa liderima probosanskih stranaka, ideja o reduciranju Doma naroda FBIH u Vijeće naroda koja je u osnovi jedino rješenje za trenutna sporenja u vezi sa izmjenama Izbornog zakona, nailazi na temeljno razumijevanje kod predstavnika međunarodne zajednice, ali i i na sveopći konsenzus kod probosanskih političkih opcija, nezavisno od njihove ideološke i političke orijentacije.

 

Naročito je to vidljivo iz izjave ambasadorice Cormack koja je naglasila opredijeljenost Sjedinjenih Američkih Država u podršci demokratskoj i multietničkoj Bosni i Hercegovini. Upravo je ideja o reduciranju ovlasti Doma naroda i njegovo svođenje tek na institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa, bez mogućnosti blokada, kakve su do sada postojale temeljem postojećih mehanizama koje je Dom naroda FBIH posjedovao, izraz inauguracije američkih i zapadno-demokratskih vrijednosti u pravno-politički sistem Bosne i Hercegovine, ali ujedno i jasna poruka da Sjedinjenje Američke Države ne namjeravaju u Bosni i Hercegovini pružiti podršku onim zaostalim, pravaziđenim, etničkim i neosovjetskim pravno-političkim konceptima protiv koji SAD-a još od doba Vudro Vilsona vode nepomirljivu borbu na nivou civilizacijskih vrijednosti.

 

Šta međutim znači ovaj civilizacijski konsenzus između pronositelja zapadno-demokratskih vrijednosti i probosanskih političkih opcija u odnosu na retrogradne etničke koncepte koje svoje uporište nalaze jedino u nasilju (etničkom čišćenju) koje je uslijed žudnje za kakvim takvim mirom prije 23. godine moralo biti pravno verificirano, na onaj način kakvo je i danas na snazi?

 

Znači prije svega da je sa stanovišta civilizacijskih normi nedopustiva diktatura političke manjine nad demokratskom većinom! Da je nedopustiva institucionalizacija aparthejda. Da je nedopustivo to da jedna politička opcija, selektivno se služeći pravno diskutabilnim principom takozvane konstitutivnosti, te kroz Dom naroda koristeći taj mehanizam u partikularne političke svrhe, blokira cjelokupan parlamentarni život i normalno funkcioniranje vlasti zarad sopstvenih interesa držeći građane kao taoce. Da je nedopustivo da se jedna takva i sada već privilegirana pozicija nagrađuje dodatnom privilegijom, čije su želje sadržane u nemogućim političkim zahtjevima i apelacijama ka Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojima se želi promijeniti karakter Federacije, i to baš u onom pravcu da privilegirani ne samo cementiraju svoje privilegije nego ih i dodatno učvrste i prošire.

 

Pored toga što u tehničkom smislu reduciranje Doma naroda u mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ( po principu Vijeća naroda) - bez zakonodavnih prerogativna koji trenutno postoje, a što ne postoji nigdje u demokratskom svijetu, osim u Bosni i Hercegovini (u ovom slučaju Federaciji BiH) - znači uspostavljanje međunarodnih zapadno-demokratskih standarda, to ujedno znači i odbacivanje neprincipijelnih asimetričnih rješenja u Bosni i Hercegovini, jer ne postoji nijedan racionalan razlog zašto bi u jednom dijelu države način funkcioniranja vlasti u svojoj suštini izgledao potpuno drugačije od načina funkcioniranja i konstituisanja vlasti u drugom dijelu države. Stoga je ohrabrujuće da se u tome smislu nastoji upostaviti načelo pariteta i simetrije.

 

Šta bi u kranjem cilju donijela implementacija prijedloga o reduciranju Doma naroda i smanjivanje njegovih prenapučenih i očito zloupotrijebljenih nadležnosti?

 

Prije svega otklanja se mogućnost pravljenja blokada putem kolektivnog predstavljanja, a sam dvodomni sistem doživljava svoju demokratizaciju, jer ne postoji nigdje u svijetu da na jednom nivou funkcioniraju dva parlamenta identičnih ovlasti, s tim što u Bosni i Hercegovini, Dom naroda ima i veće ovlasti nego sam predstavnički (građanski) dom. Pri tome i dalje ostaje mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu prava bilo kojeg etničkog kolektiva ne mogu ostati nezaštićena ukoliko su ovim ili onim aktom ugrožena, a izborom delegata u reducirani Dom (Vijeće) naroda onemogućava se teritorijaliziranje interesa jednog naroda, što stoji nasuprot tendencijama koje postoje sada, gdje se prilikom podnošenja političkih zahtjeva i apelacija nastoji onemogućiti predstavljanje svih građana i naroda sa svakog dijela teritorije Federacije BiH.

Upravo iz protivljenja takvim antigrađanskim tendencijama koje bi u krajnjoj konsekvenci na stotine hiljada građana ostavile bez aktivnog prava glasa, odnosno demokratske mogućnosti da svojim glasom utiču da konstituisanje vlasti, pri čemu bi ta mogućnost bila izričito rezervirana za političku manjinu (što bi bio neviđen skandal sa stanovišta demokratskih vrijednosti) – upravo iz protivljenja tome, proistekao je zajednički stav lidera SDA, SBB, SDP-a, i DF-a. Izetbegović, Radončić, Nikšić i Komšić, nedvosmisleno su uz podršku predstavnika međunarodne zajednice - koji su sastanak ocijenili, upravo najkostruktivnijim sastankom na kojemu je bilo govora o izmjenama Izbornog zakona - poručili da se ne može i neće odustati od toga da svaki kanton i svaki narod treba biti predstavljen u postojećem Domu naroda, ukoliko oni budu izabrani u kantonalnim skupštinama.

 

Takav usaglašeni stav uz opću opredijeljenost ka tome da se u budućnosti ide na reduciranje Doma naroda upravo u ovom pravcu kako je gore navedeno, nije samo izraz bazičnog konsenzusa između političkih partija koje polaze od opstojnosti države Bosne i Hercegovine, nego i svojevrsni dobro struktuiran odgovor na apelaciju Bože Ljubića, i njoj prateću očajničku apelaciju Borjane Krišto kojom se pokušava podebljati Ljubićeva lažna intepretacija presude Ustavnog suda iz decembra 2016.godine, po kojoj Ustavni sud tobože nalaže onemogućavanje izbora delegata iz svih kantona i konstitutivnih naroda u Dom naroda Parlamenta Federacije.

 

Da Božo Ljubić nikada nije podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, i da uz to  nije pokušavao obmanuti javnost tvrdnjama da je Ustavni sud zabranio ono što je ustavna norma, što je, razumije se, nemoguće, veliko je pitanje da li bi danas bila uspostavljena ovakva vrsta javnog konsenzusa između SDA, SBB, SDP i DF-a, te još pri tome izražena opredijeljenost ka tome da se kao minimum političkih zahtjeva i tendencija, što nailazi na temeljno razumijevanje kod predstavnika međunarodne zajednice a naročito kod Sjedinjenih Američkih Država, ide na reduciranje Doma naroda.

 

Ljubić jeste u pravu kada i danas tvrdi da je Dom naroda jednak Predstavničkom domu, ali je upravo on, da li u ime Dragana Čovića ili ne, to sada nije ni važno, otvorio priliku koja se ne smije propustiti, priliku da Dom naroda više nikada ne bude jednak Predstavničkom domu i da se naime presuda Ustavnog suda BIH u krajanjem cilju iskoristi protiv političkih intencija njenog podnosioca. 

 

04.04.2018.

PALMER, CORMACK, WIGEMARK: SA LIDERIMA BiH, DO SADA NAJKONSTRUKTIVNIJI SASTANAK

PALMER, CORMACK, WIGEMARK: Najkonstruktivniji sastanak do sada

Zamjenik pomoćnika državnog sekreta SAD-a za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer ponovio je da iz Washingtona nije došao kako bi podržao neku stranku posebno ili neki stav, nego je namjera podržati političke lidere da bi došli do rješenja za izmjene Izbornog zakona koje bi imale podršku u parlamentu.
PALMER, CORMACK, WIGEMARK: Najkonstruktivniji sastanak do sada


Ukloniti asimetriju kada su u pitanju nadležnosti Doma naroda Federalnog parlamenta i Vijeća naroda Republike Srpske jedna je od stvari oko koje su se danas složili predstavnici bh. političkih stranaka na sastanku s predstavnicima međunarodne zajednice u BiH. 

Kako su pojasnili to bi značilo da Dom naroda FBiH bude nadležan za odlučivanje o ugroženosti vitalnog nacionalnog interesa, a ne da bude, kako je to slučaj sada, zakonodavac s istim kompetencijama ili čak i većim od Predstavničkog doma.

 

Susret koji je organizirala ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, a kojem su prisustvovali i šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH Lars-Gunnar Wigemark te zamjenik pomoćnika državnog sekreta SAD-a za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer, ocijenjen je pozitivnim.

 

Zamjenik pomoćnika državnog sekreta SAD-a za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer ponovio je da iz Washingtona nije došao kako bi podržao neku stranku posebno ili neki stav, nego je namjera podržati političke lidere da bi došli do rješenja za izmjene Izbornog zakona koje bi imale podršku u parlamentu.

 

- Ja sam došao iz Vašingtona, ne da podržimo konkretno bilo koju političku stranku ili neko konkretno rješenje ili neki konkretan stav, mi smo tu da pomognemo razgovore i da bi sve to bilo dogovoreno. Dakle, nismo tu da podržimo bilo kakvo konkretno rješenje, nemamo favorita, samo smo tu da pomognemo da stranke sjednu i pronađu rješenje – kazao je Palmer.

 

Šef Delegacije EU u BiH Wigemark za ovaj sastanak kazao je da je bio jedan od najkonstruktivnijih do sada, izražavajući nadu da će uskoro biti postignut dogovor koji će uključivati sve političke stranke.

 

- Moram reći da je ovo bio jedan od najkonstruktivnijih razgovora koji smo imali do sada. Ja se nadam da će se moći iskoristiti ovo što se danas desilo kao neka novi zamah u razgovorima između stranaka. Mislim da je previše bilo do sada razgovora koji su obećavali, a sada se nadam da će se ovo iskoristiti u posebnom smislu i da će se dogovor postići ne samo između ove četiri stranke nego i između drugih – rekao je Vigemark.

 

Ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack također je ponovila da je odgovornost na bh. političkim liderima koji trebaju pronaći kompromis, a SAD će kao i posljednjih 22 godine pružati podršku demokratskoj i multietničkoj BiH.

 

Podsjetila je da je SAD od početka uključen u ovaj proces razgovarajući s predstavnicima svih stranaka te je najavila da će i dalje nastaviti organizirati ovakve sastanke i na pojedinačnom i na grupnom nivou.

 

- Ovo jeste bio jedan pozitivan razgovor večeras i mi to pozdravljamo. Ja mislim da je na političkim strankama koje učestvuju u ovim razgovorima da na kraju postignu dogovor koji će biti usvojen u Parlamentu BiH.

 

Naravno, SAD su spremne, kao što su to pokazale u protekle 22 godine, da rade sa svim ljudima ovdje u BiH da investiraju u ovu zemlju, da se postigne napredak. Računamo na to da će stranke poduzeti konkretne korake nakon ovih razgovora i da će to dovesti do kompletnog napretka - istakla je ambasadorica Kormak.

 

Odgovarajući na pitanje hoće li predstavnici međunarodne zajednice imati sastanak i s liderom HDZ-a Draganom Čovićem, ambasadorica Cormack je podsjetila da su Palmer i ona jučer imali razgovore i sastanak s Čovićem i drugom dvojicom članova Predsjedništva BiH, te da će razgovori sa strankama biti nastavljeni i u narednom periodu.

 

Na novinarski upit je li jedinstveni stav četiri stranke prihvatljiv za međunarodnu zajednicu, Kormak je kazala da je ovo trenutak kada je bitnije da se sjedne i razgovara konkretno o onome o čemu je bilo riječi večeras i da se to stavi na papir.

 

Bio je ovo još jedan u nizu sastanaka na kojem se pokušava doći do zajedničkog rješenja za izmjene Izbornog zakona BiH. Rok za usvajanje tih izmjena je maj mjesec, u kojem Centralna izborna komisija (CIK) BiH treba raspisati opće izbore.

04.04.2018.

PROBOSANSKE STRANKE POSTIGLE DOGOVOR: POTREBNO JE REDIFINIRATI DOM NARODA, I USPOSTAVITI SIMETRICNA RJESENJA U DVA ENTITETA!

PROBOSANSKE STRANKE POSTIGLE DOGOVOR: Potrebno je redefinirati Dom naroda, i uspostaviti simetrična rješenja u dva entiteta!

Uspješno je okončan sastanak predstavnika bh. političkih stranaka s ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack i šefom Delegacije Evropske unije (EU) i specijalnim predstavnikom EU u BiH ambasadorom Larsom-Gunnarom Wigemarkom o izmjenama izbornog zakonodavstva Federacije BIH, a prije svega Doma naroda Parlementa FBiH.PROBOSANSKE STRANKE POSTIGLE DOGOVOR: Potrebno je redefinirati Dom naroda, i uspostaviti simetrična rješenja u dva entiteta! - 1

Kako je saopćeno nakon sastanka, predstavnici četiri stranke,  SDA, SDP, DF i SBB, zauzeli su jedinstven stav o izmjenama Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH, o čemu bi se naknaadno trebao izjasniti i HDZ BiH. 

 

- Imamo jedinstveni stav predstavnika ove četiri stranke, a to je da treba pokušati korigovati asimetrična rješenja Vijeća naroda u RS-u i Doma naroda u FBiH. Drugo je da sve što budemo radili mora biti bazirano na popisu iz 1991. godine, odnosno ustavnoj obavezi da bude bazirano na tom popisu. Treće je da se ne može odustati od toga da svaki kanton treba biti predstavljen, odnosno sva tri naroda, ako budu izabrani u kantonalnu skupštinu. Ukoliko bude pritužbi da je došlo do nekih manipulacija u vezi sa nacionalnim predstavljanjem, to treba CIK ispraviti. Konačno, dogovorili smo se da mora u potpunosti biti provedeno proporcionalno zastupanje – izjavio je nakon sastanka lider SDA Bakir Izetbegović.

 

Isti stav dijele i predstavnici ostalih stranaka koje su učestvovale na današnjem sastanku.

 

- Napravili smo jedan značajan iskorak. Želimo da postignemo dogovor da Dom naroda postane sličan Vijeću naroda RS-a, da bi se izbjegla asimetrija sa RS-om. Nama nije problem da se broj delegata podigne sa 17 na veći i mislim da je to jedna pregovaračka platforma o kojoj se trebaju izjasniti i legitimni predstavnici hrvatskog korpusa – izjavio je predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, naglasivši da bi se Dom naroda Parlamenta FBiH trebao baviti samo pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa, a ne da, kao što je to slučaj danas, bude ravnopravan zakonodavni dom.

 

Uklanjanje asimetričnosti između Doma naroda Parlamenta FBiH i Vijeća naroda RS-a je ključna obaveza i za čelnike SDP-a i Demokratske fronte.

 

- Nadam se da bi ovo moglo ići u pozitivnom smjeru. Napravili smo iskorak i pokazali smo spremnost na saradnju. Očekujem i da ostale političke stranke u FBiH iskažu takav interes te da dođemo do rješenja koje će nam omogućiti provođenje izbora i implementaciju izbornih rezultata – izjavio je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.

 

Nikšić je kao pohvalnu istaknuo ulogu međunarodne zajednice, koja se u cijelom procesu ponaša kao medijator, a ne zagovornik partikularnih rješenja. Zadovoljan je današnjim sastankom i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.

 

- Nemojte da bude da četiri bošnjačke stranke imaju isti stav. Nemaju četiri bošnjačke stranke isti stav, nego stranke sa sjedištem u Sarajevu. Mi smo se složili čak da napravimo jedan papir, koncept jedan na nivou eksperata, koji će biti ponuđen dalje na razgovore – kazao je Komšić.

 

S druge strane, direktor Odjela za južnu i srednju Evropu u State Departmentu Matthew Palmer je sastanak ocijenio kao pozitivan i konstruktivan, s obzirom da je, kako je kazao, čuo mnogo konkretnih prijedloga.

 

- Nešto bi želio naglasiti, a to je da ovdje nisam došao kako bih podržavao neki konkretan epilog, kako bih podržao konkretnustranku ili neki konkretan pristup. Pokušavamo podržavati i pomoći u razgovorima. Nismo tu da podržimo konkretno rješenje. Samo smo tu da pomognemo strankama da sjednu i razgovaraju o ovim važnim pitanjima – izjavio je Palmer.

 

Da je netom završeni sastanak bio jedan od najkonstruktivnijih, potvrdio je i šef Delegacije EU-a u BiH Lars-Gunnar Wigemark. On je također naglasio da EU ne podržava niti jednu političku stranku ili poseban prijedlog rješenja, već da imaju namjeru pomoći u pregovorima stranaka.

 

- Predugo se malo ili ništa nije dešavalo. Nadam se da ćemo sada vidjeti više pozitivnih koraka u ovim važnim razgovorima te da će u njih biti uključeno više stranaka, a ne samo ove koje su prisustovale današnjem sastanku – kazao je Wigemark.

 

Ambasadorica SAD-a Maureen Cormack je dodala, uz naglasak na pozitivnom i konstruktivnom sadržaju sastanka, da se reforme izbornog zakonodavstva moraju dogovoriti između parlamentarnih stranaka.

- Kroz ovaj proces smo održali niz individualnih i grupnih sastanaka. Jučer smo se sastali sa gospodinom Čovićem. Nastavit ćemo dijalog na svim nivoima, kako individualno tako i grupno – izjavila je Cormack.

04.04.2018.

KRAJ TROSKOVIMA ZA TRAZENJE PRAVDE ZA RATNE ZLOCINE?

04.04.2018.

SJENE PROŠLOSTI NA FOTOGRAFIJAMA

04.04.2018.

MOGU LI TURSKA, SIRIJA I IRAN ISCRTATI BUDUCNOST SIRIJE?

04.04.2018.

REIS HUSEIN EF. KAVAZOVIC: ,,BOSANSKI MUSLIMANI SU, BEZ IKAKVE SUMNJE DIO EVROPE"

REIS HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ: „Bosanski muslimani su, bez ikakve sumnje...“

„...dio Evrope“REIS HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ: 'Bosanski muslimani su, bez ikakve sumnje...'

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovina Husein ef. Kavazović danas je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu održao predavanje: "Identitet muslimana: izazovi u današnjoj Evropi".

 

Kavazovića i njegovu delegaciju dočekali su vršilac dužnosti rektora Ahmet Yildirim i predsjednik “Fondacije za razvoj obrazovanja“ Sarajevo Hasan Topaloglu. Izrazili su zadovoljstvo na dosadašnjoj odličnoj saradnji između Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

 

Kavazović je tokom predavanja naglasio više važnih aspekata muslimanskog identiteta i napomenuo studente da su oni ti koji treba da rješavaju probleme u savremenoj Evropi, navodi se u saopćenju IUS-a.

 

"Je li cjelovita slika islamskog svijeta u nama ostala samo u fragmentima, razbacana po nacionalnim tradicijama: nešto kod Turaka, nešto kod Arapa, nešto kod Iranaca, Indijaca, Malajaca, Afrikanaca, Bošnjaka i Albanaca?

 

Zbog čega se bojimo da umjesto cjelovite slike našeg svijeta sastavimo mozaik u kome će svaki detalj biti sačuvan i uklopljen u veliku postavku koja će govoriti nama ko smo, a i drugima o nama kakvi smo?

 

Puno je pitanja pred nama, a posebno vama mladim ljudima, na koja ćete morati davati odgovore u skoroj evropskoj budućnosti”, rekao je Kavazović.

 

Napomenuo je publiku da priča o bosanskim muslimanima još uvijek nije u potpunosti ispričana.

 

"U izgradnji svoje kulture i tvorbi svoje tradicije, bosanski muslimani su se našli na najstrmijoj i najdužoj uzbrdici, koja se nije pojavila kod nijednog drugog evropskog naroda.

 

Naša tradicija još nije u potpunosti predstavljena, naša priča još nije do kraja kazana. No, uprkos tome, mi smo se uvijek osjećali slobodnim u atmosferi evropskih tekovina, onako kako su se nekada osjećali slobodni Atinjani u svojoj Atini", dodao je Kavazović.

 

Još je jednom naglasio da su bosanski muslimani, bez ikakve sumnje, dio Evrope.

 

“Sudbina nas bosanskih muslimana je neraskidivo vezana za cjelovito muslimansko biće u Evropi. Tajna našeg opstanka leži u nama, koji smo svoj svijet stvarali po mjeri našeg vremena.

 

Naša generacija ušla je u život s prevelikim teretom i izazovima”, rekao je Kavazović.

 

Dodao je kako zadatak mladih nije da isti teret nose, onako kako su ga prethodne generacije nosile, već da se suoče sa svojim izazovima i da hrabro stanu ispred njih.

 

”Slutim da će muslimanski duh Evrope, koji traga za svojim korijenima, skončati u bosanskom duhu islama, jer mu je on jedino autentično i živo ishodište na koje se može pozvati.

 

To bi nas bosanske muslimane trebalo učiniti još odgovornijim da čuvamo svoj identitet i svoju slobodu, i da imamo racionalan kritički pristup svim stvarima i pojavama”, zaključio je Kavazović.

 

Predavanje je organizovao Studentski parlament Internacionalnog univerziteta u Sarajevu u okviru projekta SPIUS Talks.

 

(SB/Vijesti.ba/AA)

 

04.04.2018.

FALSIFIKOVANE DIPLOME NJEMACKOG JEZIKA

VELIKA KRIMINALNA GRUPA PALA U AUSTRIJI: Falsifikovane diplome njemačkog jezika, među uhapšenima i državljani BiH

Austrijski istražioci razbili su međunarodnu organizovanu kriminalnu grupu koja je falsifikovala diplome i svjedočanstva njemačkog jezika, a pipci mafijaške hobotnice, kako je istaknuto, vode ka BiH.VELIKA KRIMINALNA GRUPA PALA U AUSTRIJI: Falsifikovane diplome njemačkog jezika, među uhapšenima i državljani BiH

Kako pišu austrijski mediji, istraga je počela 2014. godine nakon što je uočeno da jedan licencirani institut za učenje njemačkog jezika u bečkom okrugu Otakring izdaje neuobičajeno veliki broj diploma njemačkog jezika.

 

Nakon opsežne istrage, policija je dobila anonimnu dojavu iz Graca, a tom prilikom uhapšeni su jedan advokat i njegova supruga. Rezultat istrage je osamdesetak uhapšenih članova mafijaške grupe iz Austrije, BiH i Njemačke, od kojih je njih 25 označeno kao "mozak" cijele operacije, a među kojima su i dva austrijska državljana.

 

Među uhapšenima su pravnici, nastavnici, poštari i različiti posrednici. Zanimljiva je konstatacija jednog bečkog portala, koji je rekao da su nastavnici koji su fingirali ispite zatvarali ne samo oči, nego začepljali i uši, s obzirom na to da bi bilo nemoguće ne primijetiti da ispitanici ne znaju gotovo ni riječ njemačkog jezika.

Policija je sprovela akciju 9. marta ove godine u Klosterneuburgu, a rezultat je čak 8.000 podignutih optužnica za više od 600 počinjenih krivičnih djela.

 

Prve indicije dobili su pripadnici Službe za poslove sa strancima Austrije i Centra za azilante, koji su alarmirali istražne policijske organe da se pojavila organizovana manipulacija diplomama njemačkog jezika.

Kako je navedeno, medijskim objavama putem Facebook grupe iz BiH ljudima su reklamirani njemački sertifikati, a onda su žrtve, uglavnom migranti u Austriji, kojima je diploma iz njemačkog neophodan uslov za dobijanje boravišne dozvole u toj zemlji, a samim time i pristup socijalnim davanjima, stupali u kontakt s počiniocima. Za sertifikate su ljudi izdvajali između sto i 2.700 evra, a radi se uglavnom o falsifikatima poznatih njemačkih i međunarodnih instituta za učenje njemačkog jezika.

 

alt

 

Policija je utvrdila da je među žrtvama ove prevare nekoliko hiljada migranata uglavnom iz Srbije, BiH, Hrvatske i Albanije, a mafija je za ove kriminalne aktivnosti inkasirala nekoliko miliona evra.

 

Nakon što je grupa pohapšena, istražni organi sada sprovode drugu veliku akciju, kako bi se ušlo u trag svim falsifikovanim diplomama.

 

Istaknuto je da među falsifikatima ima i veoma jeftinih kopija, pa do profesionalno urađenih diploma koje je nemoguće na prvi pogled razlikovati od pravih.

 

Takođe, mediji izvještavaju da činjenica da su počinioci godinama nesmetano mogli sprovoditi ove kriminalne aktivnosti ukazuje na sistemske propuste od strane nadležnih austrijskih službi.

 

alt

 

Ambasada: I dalje imamo problem s lažnim sertifikatima

 

Njemačka ambasada u BiH i dalje ima problem s lažnim diplomama koje se prilažu uz dokumentaciju prilikom podnošenja zahtjeva, rečeno je u toj instituciji.

 

Kako su istakli, svaki zahtjev za dobijanje vize uz koji je priložena lažna diploma biće odbijen, a svakom za koga se utvrdi da je priložio takvu dokumentaciju će biti zabranjen ulazak u Njemačku na duži vremenski period.

 

"Prilaganje falsifikovane dokumentacije je protivzakonit čin s krivičnim posljedicama. Gete institut podnosi prijavu nadležnim organima protiv svake osobe koja koristi falsifikovane sertifikate te institucije. Gete institut će svakome ko priloži lažni sertifikat zabraniti polaganje ispita iz njemačkog jezika u vremenskom periodu od jedne godine", saopšteno je iz Ambasade.

 

Brojevi:

  • 8.000 optužnica
  • 600 krivičnih djela
  • 2014. godine pokrenuta istraga
  • 2.700 koštali sertifikati
  •  

Način prevare:

- Putem Facebook grupe iz BiH reklamiraju njemačke sertifikate

- Migranti stupaju u kontakt s prevarantima

- Žrtve plaćaju lažne sertifikate nekoliko hiljada evra

 

(NN/SB)

04.04.2018.

NAKON OPTUZBI NAJUGLEDNIJIH SVJETSKIH MEDIJA: JE LI KOLINDA GRABAR ZAISTA EKSTREMNA DESNICARKA?

NAKON OPTUŽBI NAJUGLEDNIJIH SVJETSKIH MEDIJA: Je li Kolinda zaista ekstremna desničarka?

Jedna od najuglednijih svjetskih novinskih agencija, Associated Press, danas je Kolindu svrstala među ekstremne desničare.
NAKON OPTUŽBI NAJUGLEDNIJIH SVJETSKIH MEDIJA: Je li Kolinda zaista ekstremna desničarka?

Podsjetimo, u AP-ovom članku koji su prenijeli neki od najuglednijih svjetskih medija, poput Washington Posta i New York Timesa, a i neki koji nisu toliko ugledni, ali su itekako čitani, poput britanskog tabloida Daily Maila, autori pišu o usponu ekstremne desnice u središnjoj Europi.

Hrvatska je tako, zahvaljujući nedavnoj izjavi hrvatske predsjednice u Argentini, svrstana u društvo zemalja u kojima se rehabilitiraju nacistički zločinci.

 

AP: Kolinda zahvalila Argentini na prihvaćanju pronacističkih zločinaca

Grabar-Kitarović se u članku AP-a opisuje se kao “hrvatska predsjednica koja se zahvaljuje Argentini što je nakon Drugog svjetskog rata prihvatila notorne pronacističke ratne zločince” te je se stavlja u društvo vodećih bugarskih političara koji Rome opisuju kao “podivljale humanoide” i mađarskog premijera Viktora Orbana koji smatra da se “Europljani ne bi smjeli miješati s Arapima i Afrikancima”.

U obranu predsjednice ubrzo je stao predsjednik sabora Gordan Jandroković Njonjo, pri čemu je koristio prilično bizarnu logiku. Naime, na novinarsko pitanje jesu li ekstremno desni političari postali dio političkog mainstreama u Europi, Njonjo je odgovorio: "S obzirom da ih nazivate ekstremnim, ne mogu biti dio mainstreama. Ne slažem se da predsjednica spada u tu grupu političara."

Njonjo tako smatra da ekstremna desnica ne može biti dio političkog mainstreama, kao da je negdje u kamenu zapisano da je politički mainstream po definiciji umjeren. Ne treba gledati daleko u povijest da se uoči da je to jednostavno - neistina.

 

Predsjednica "mudro" šuti o poraznoj ocjeni AP-a
 
Iako se sama predsjednica još uvijek nije oglasila o poraznoj ocjeni Associated Pressa (a Index je njezinom uredu poslao upit o tome u jutarnjim satima), zapravo uopće nije teško zbog čega su novinari AP-a došli do zaključka da je šefica hrvatske države bliska ekstremnoj desnici.

Naime, Kolinda je još u predizbornoj kampanji redovito hodočastila u "braniteljski" šator u Savskoj ulici, čija je jedina svrha bila rušenje njezinih političkih protivnika, Zorana Milanovića i Ive Josipovića. U šatoru u Savskoj Kolinda se ukazala i u izbornoj noći, nakon što je postalo jasno da će postati nova predsjednica. Ne treba posebno ni napominjati da su glavnu riječ među šatorašima vodili ekstremni desničari.

 

Pozvala neonacista i ratnog zločinca na inauguraciju

Svoju sklonost ekstremnoj desnici Kolinda je pokazala i pozivanjem Velimira Bujanca, neonacista koji je kurvu plaćao kokainom, kao VIP gosta na svoju svečanu inauguraciju. Uz to, Kolinda je kod neonacista Bujanca gostovala u emisiji u kojoj se redovito poziva na mržnju prema manjinama. Na inauguraciju je pozvala i Tomislava Merčepa, još jednog ekstremnog desničara koji je osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima.

Predsjednica se proslavila i urnebesnom izjavom prema kojoj je ustaški pozdrav "Za dom spremni" zapravo "stari hrvatski pozdrav", što je teza koju u javnost plasiraju upravo ekstremni desničari.


 

 

(Index.hr/SB)

04.04.2018.

USTAVNI SUD BiH: ŽRTVA SILOVANJA NE MORA PLATITI SUDSKE TROŠKOVE - PITAMO SE: "ZAŠTO SILEDJIJE I RATNI ZLOČINCI HODAJU NA SLOBODI IH U ENTITETU RS-a GLEDAJU I DIZU KAO HEROJE, A U BiH NIKO NA TO NE REAGUJE I ČAK NE REAGUJE NI MEDJUNARODNA ZAJEDNICA

Ustavni sud BiH: Žrtva silovanja ne mora platiti sudske troškove
Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je žalbu jedne od žrtava ratnog silovanja, vezano za plaćanje sudskih troškova nakon izgubljenih postupaka, a odluka se odnosi na presudu Vrhovnog suda bh. entiteta Republika Srpska i Okružnog suda u Banjoj Luci.

Ustavni sud je utvrdio da obvezivanje žrtve ratnog silovanja na plaćanje troškova Pravobranilaštvu RS-a, kao tuženoj strani u postupku, predstavlja neproporcionalan i pretjeran teret.

Related image

Image result for karikature milorada dodika

Image result for karikature milorada dodika

Image result for karikature milorada dodika

Image result for karikature milorada dodika

Image result for karikature milorada dodika


Žrtvu su više puta silovali vojnici Vojske RS-a u julu  1992. godine, koji su za to osuđeni 2013. godine.

Međutim, njezin zahtjev za naknadu štete odbijen je pred sudom u Banjoj Luci primjenom zastarnih rokova, pa joj je naređeno plaćanje 1.500 eura sudskih troškova.

Iz nevladine organizacija TRIAL International, koja je pružala besplatnu pravnu pomoć oštećenoj, očekuju da će, nakon presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, svi drugi sudovi u toj zemlji u istim situacijama odbijati zahtjeve za naknadu sudskih troškova lokalnih pravobraniteljstava.

Ohrabrujuća odluka

Adrijana Hanušić-Bećirović iz te nevladine organizacije pozdravlja takvu odluka, uvažavajući “situaciju u kojoj se nalaze žrtve, ali i s obzirom na činjenicu da se pravobranilaštva finansiraju iz javnih budžeta, da nisu u istoj situaciji kao advokati i s obzirom na činjenicu da su žrtve u dobroj vjeri svojevremeno pokrenule ove postupke vjerujući legitimno u uspjeh njihovog spora”.

“Ovo je veoma značajan korak kako za apelanticu, žrtvu seksualnog nasilju u ratu, na koju se odluka primarno odnosi, tako i za sve druge žrtve ratnih zločina koje su se našle u sličnoj situaciji. Sada odgovornost leži na na svim redovnim sudovima širom Bosne i Hercegovine, od kojih očekujemo da primjenom ovog stava u svojoj praksi konačno počnu skidati ovaj nedopustiv i pretjeran teret sa preživjelih seksualnog nasilja, bivših logoraša i porodica nestalih osoba”, izjavila je Hanušić-Bećirović.

Podsjetila je da se žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini već dulje vrijeme suočavaju s veoma problematičnom situacijom, u kojoj pojedini domaći sudovi zahtijevaju od preživjelih koji su pokrenuli parnične postupke za naknadu štete da plate visoke sudske troškove nastale zbog gubitka spora po osnovu odbijanja njihovih tužbenih zahtjeva primjenom zastarnih rokova.

(Kliker.info-AJB)

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
88940412

Powered by Blogger.ba