Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

10.03.2018.

PRAVNI EKSPERT, SLAVEN KOVACEVIC: "KONSTITUTIVNI NARODI - IZMISLJEN I USTAVNO NEPOSTOJECI TERMIN"!

PRAVNI EKSPERT, SLAVEN KOVAČEVIĆ: "Konstitutivni narodi - izmišljen i ustavno nepostojeći termin"!

Kako to da političke elite 22 godine koriste pogrešan termin »konstitutivni« i čak ga u svojoj upotrebi nadograđuju sa idejom »jednakopravnosti konstitutivnih naroda« koja zapravo u civiliziranom svijetu ne postoji, piše u autorskom teksti pravni stručnjak Slaven Kovačevć.PRAVNI EKSPERT, SLAVEN KOVAČEVIĆ: 'Konstitutivni narodi - izmišljen i ustavno nepostojeći termin'!


PIŠE: Dr. Slaven Kovačević  

 

Šta reći o ustavnom uređenju ove zemlje, kada se već 22 godine uporno pogrešno interpretiraju odredbe Ustava BiH? No, ako pođemo otpočetka i konstatiramo da je OHR, novembra prošle godine u svome saopštenju za televiziju N1 jasno kazao da su svi aneksi Okvirnog mirovnog sporazuma iz Daytona ostali neprevedeni, u što spada i Ustav BiH, kao Aneks 4, te da je jedina službena verzija ona na engleskom jeziku. OHR je tom prilikom rekao:

 

»Nadalje, iako je Opći okvirni sporazum za mir potpisan na četiri jezika, pripadajući aneksi Sporazuma, uključujući i Ustav BiH, sačinjeni su samo na engleskom.

 

Postignut je poseban sporazum koji definira proceduru za zvanično prevođenje aneksa Općeg okvirnog sporazuma za mir. Nažalost, zbog nemogućnosti bosanskohercegovačkih vlasti da ustanove verziju na bosanskom jeziku, ovaj sporazum nikada nije proveden. Zbog toga je verzija aneksa na engleskom jeziku i dalje jedina službena verzija.«

 

Dakle, Ustav BiH ima svoju službenu verziju isključivo na engleskom jeziku jer ne postoji službeni prijevod. Ako pogledamo čuvenu alineju 10 Preambule Ustava BiH, u kojoj se navodno pominje taj termin »konstitutivni« vidjećemo sljedeće:

capture-1

Vidljivo je kako službena verzija Ustava BiH, na engleskom jeziku, sa internet stranice OHR-a ne sadrži termin »konstitutivni« (eng. constitutive) već termin »konstituENtni« (eng. constituent) što ima potpuno različito jezičko, a posebno pravno značenje. Riječ »constituent« je latinskog porijekla i znači: sastojak ili dio cjeline. Sad se postavlja veoma jasno pitanje: kako to da političke elite 22 godine koriste pogrešan termin »konstitutivni« i čak ga u svojoj upotrebi nadograđuju sa idejom »jednakopravnosti konstitutivnih naroda« koja zapravo u civiliziranom svijetu ne postoji? Odgovor je više-manje jednostavan, zato što smo u upotrebi mogli naći više neslužbenih prijevoda Ustava BiH, koji su vidno prevedeni na način da budu u službi onih političkih elita koji iz termina »konstitutivni« nastoje izvući neku političku korist. To je jako pogrešno. Službena verzija Ustava BiH, ona na englesko jeziku sadrži termin »konstituENtni narodi« što bi u pravnom smislu značilo da su oni dijelom cjeline 5 (pet) ustavotvornih elemenata: Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Ostali i građani BiH. Još preciznije, svih pet ustavotvornih elemenata moraju imati jednaka prava i tome se krije ideja pomirbe ili balansiranja između etničkog i građanskog koncepta, a ne pogrešna interpretacija u kojoj se kroz nepostojeći termin »konstitutivni« nastoje obezbijediti veća prava za dio ustovotvornih elemenata iz pola alineje 10 Preambule Ustava BiH. To naprosto nije tačno, jer je službena verzija Ustava BiH, ona na englesko jeziku, veoma precizna u tom dijelu i radi se isključivo o 5 (pet) ustavotvornih elemenata sa jednakim pravima u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

Da stvar bude još interesantnija, da ne kažem gora, kada odete na internet stranicu Ustavnog suda BiH i tamo ćete naći neki slobodan prijevod Ustava BiH (vjerovatno neko dijete prevelo u kućnoj radinosti)  i da sad bude još interesantnije, kada vidite koje odredbe Ustavni sud BiH u svojim odlukama citira, recimo član I/2 Ustava BiH u odluci »Božo Ljubić« onda vidite da oni baš koriste tu neslužbenu verziju Ustava BiH, što je jako loše. Ako u službenoj verziji Ustava BiH, onoj na engleskom jeziku taj član I/2 glasi:

 

Bosnia and Herzegovina shall be a democratic state, which shall operate under the rule of law and with free and democratic elections. (prev. Bosna i Hercegovina biće demokratska zemlja koja će funkcionirati u skladu sa vladavinom prava i sa slobodnim i demokratskim izborima) onda postaje nejasno zašto se Ustavni sud BiH koristi sljedećim prijevodom istog člana:

 

Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom!!!???? i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.

 

Gdje nestade termin »vladavina prava« koji nam dolazi iz anglosaksonskog prava, odnosno terminologije kojom je pisan cjelokupan Okvirni mirovni sporazum iz Daytona, pa samim tim i Aneks 4, tačnije Ustav Bosne i Hercegovine. Razlika u pomenutim terminima »vladavina prava« i »u skladu sa zakonom« (kojim zakonom dragi prevodioci u toj riječi jednine, jer zakona ima bar par stotina) onda stvar postaje još zanimljivija. Da ne kažemo kako je Ustavni sud BiH u dijelu troje sudija stranaca, konstituiran u suprotnosti sa članom VI Ustava BiH, koji kaže da se ne mogu imenovati sudije iz susjednih zemalja. Čudno, zar ne?

 

Kad sve pogledate zbirno, da se termin »konstituENtni« pretvorio, vrlo izvjesno namjerno u »konstituivni« iako su to dva različita pojma, da imaju različita pravna značenja, pa još neko od toga želi napraviti pravni status sa većim stepenom prava za 3 (tri) od 5 (pet) konstituentnih elemenata, onda se zalazi duboko u prostor diskriminacije, kroz pogrešnu interpretaciju Ustava BiH. Kad tome dodate i činjenicu da Ustavni sud BiH, koristi neslužbenu , neku slobodno prevedenu verziju Ustava BiH u odlučivanju po apelaciji Bože Ljubića, evo ovdje isječak iz te odluke

capture-2

onda vam se otvara vidan prostor za pravnu nesigurnost. Dakle, Ustavni sud BiH kaže da iz ideje da je članom I/2 Ustava BiH utvrđeno »Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom!!! i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora« iz kojeg po njima u stavu 46 odluke »Božo Ljubić« slijedi!? načelo vladavine prava. Nevjerovatno. Kako je tako nešto moguće, kada u engleskoj službenoj verziji Ustava BiH u članu I/2 postoji termin »rule of law« koji se ne može drugačije prevesti neko kao »vladavina prava« što u utvrđivanju činjeničnog stanja ima potpuno drugačije značenje od »funkcioniše u skladu sa zakonom.« Da li nas time Ustavni sud BiH dovodi u stanje pravne nesigurnosti? Zaključite sami, cijenjeni čitatelji.

 

Ostaje određeno razočarenje, što niti jedan politička opcija, bila ona lijeva, centar ili desna, bila ona etnički ili građanski temeljena, nije niti razmislila da podnese istom tom Ustavnom sudu BiH apelaciju za utvrđivanje ustavne jednakopravnosti ona 2 (dva) zaboravljena ili namjerno preskočena elementa iz alineje 10 Preambule Ustava BiH: Ostali i građani Bosne i Hercegovine, te da se na istim osnovama kada je utvrđeno odlukom Ustavnog suda BiH data ravnopravnost ili jedankopravnost Bošnjacima i Hrvatima u entitetu RS ili Srbima u entitetu BiH (kako neko slučajno ili namjerno preskoči Distrikt Brčko koji je pod ekskluzivnim suverenitetom BiH), istovjetno utvrdi jednakopravnost Ostalih i građana BiH na cijeloj teritoriji BiH. Time verbalni borci za građanski koncept BiH padoše na ispitu.

 

Na kraju, podsjetimo se još jednom dijela iz presude Europskog suda za ljudska prava iz Strassbourga u predmetu »Zornić« koji kaže:

 

43. U presudi Sejdić i Finci Sud je primijetio da je u vrijeme kada su donesene sporne ustavne odredbe na terenu došlo do vrlo krhkog primirja, te da je cilj tih odredbi bio da se zaustavi brutalni sukob obilježen genocidom i „etničkim čišćenjem“ (vidi ibid., tačka 45). Priroda tog sukoba bila je takva da je bilo neophodno pristati na „konstitutivne narode” kako bi se osigurao mir (ibid.).

 

Dakle, termin »konstitutivni narodi« donesen je mimo dobre volje, nametnuto ili pod prisilom, što koristeći osnove međunarodnog prava možemo sagledati kao pravno nevažeće. Zato vrlo precizno, Europski sud za ljudska prava iz Strassbourga nalaže vlastima Bosne i Hercegovine sljedeće: »Međutim sada, više od osamnaest godina (presuda je donesena 2014. godine, op. a) nakon završetka tragičnog sukoba, ne može postojati bilo kakav razlog za održavanje na snazi spornih ustavnih odredbi. Sud očekuje da će se bez daljeg odgađanja uspostaviti demokratsko uređenje. S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine.«

 

Ako se još samo podsjetimo da se europska pravna stečevina sastoji od sveukupne europske legislative, akata i presuda nadležnih europskih sudova, onda i laiku postaje jasno da će Bosna i Hercegovina morati izmijeniti sporne ustavne odredbe koje sadrže diskriminaciju i koje su k tome nametnute. Zašto ovo nisu koristile političke snage iz građanskog bloka, ostaje nejasno? Valjda će biti prilike, iz ugla recimo, međunarodne zajednice. Pogrešna interpretacija Ustava BiH od strane političkih elita i korištenje neslužbene verzije Ustava BiH prilikom odlučivanja Ustavnog suda BiH, dovoljan su razlog za reakciju konačnog tumača civilnog dijela Okvirnog mirovnog sporazuma iz Daytona, što je zapravo OHR.

10.03.2018.

PROF.DR. SENADIN LAVIC : STA DANAS ZNACI "KONSTITUTIVNOST NARODA" SPRAM KONSTITUTIVNOSTI GRADJANA? LA

10.03.2018.

FEDERALNI MINISTAR SALKO BUKVAREVIC: "USPOSTAVLJEN REGISTAR BORACA ZA TK"

MINISTAR BUKVAREVIĆ: "Uspostavljen Registar boraca za TK"

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida rata Salko Bukvarević kazao je danas da je uspostavljen Registar boraca i korisnika pomoći na području TK.MINISTAR BUKVAREVIĆ: 'Uspostavljen Registar boraca za TK'

“Mi se nalazimo na devetom sastanku. Bili smo već u sedam kantona i Brčkom distriktu, danas smo u Tuzli gdje želimo predstaviti ono šta smo uradili i šta planiramo raditi u ovoj godini. Ova oblast je Ustavom definisana kao podijeljena nadležnost kantona i Federacije, imamo naravno tu dio u kojem učestvuju i općine. Na federalnom nivou, oblast zaštite je uređena kroz četiri zakona koja su na snazi. Osnovni zakon, zakon o provođenju kontrole, zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, zakon o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju branilaca rata”, kazao je Bukvarević i dodao:

 

“Glavna nadležnost federalnog ministra je isplata naknada, pomoć pri stambenom zbrinjavanju i projekti pomoći u zapošljavanju boračkih kategorija”.

 

“Kada su u pitanju ovi zakoni, 2017. je bila vrlo uspješna. Tri zakona su stupila na snagu. Prvi je Zakon o pravima branilaca gdje je uspostavljen zakonski okvir za upostavu Registra. U sva tri zakona smo ispoštovali presude Ustavnog suda FBiH. U zakonu o prijevremenom penzionisanju smo vratili prava za blizu 12.000 boraca kojima je to bilo uskraćeno. Imali smo i nacrt Zakona o boračkim udruženjima. Javna rasprava je provedena u svih deset kantona”, istakao je Bukvarević za N1.

 

Bukvarević je kazao da je možda i najvažnija stvar tokom cijelog mandata to što je postignut sporazum Vlade FBiH i boračkih saveza.

 

“Ono što mogu kazati, možda i najvažnije u cijelom mandatu, je sporazum Vlade i boračkih saveza. Dogovorili smo podršku boračkih saveza BiH na njenom evropskom putu i na putu za NATO. Dogovorili smo i da se sva pitanja moraju rješavati dijalogom. Sredstva smo sačuvali za narednih pet godina. U proteklih 10 godina, svake godine je desetak miliona KM godišnje faktički vraćano na trezor. Mi smo se dogovorili da ova sredstva ubuduće ostaju za rješavanje statusnih pitanja boraca”, istakao je i dodao:

 

“Ovo je jedino ministarstvo koje rasporedi sredstva naspram broja boraca”.

 

“Sa federalnog nivoa mjesečnu naknadu prima 126.929 korisnika. Od toga je 47.956 RVI, 39.613 porodica šehida, 4.951 dobitnika najvećih ratnih priznanja i 34.400 naših saboraca je ostvarilo tzv. prijevremenu penziju”, poručio je Bukvarević.

 

Bukvarević je istakao da ima duboko poštovanje prema svakom borcu.

 

“Želim reći jednu rečenicu: Moje duboko poštovanje prema svakom braniocu BiH, porodicama šehida, kad bi dali cijelu državu u materijalnom smislu ne bi im mogli namiriti ono što su oni dali za svoju državu. Činimo maksimalan napor da ovu kategoriju stavimo na prvo mjesto. Time pokazujemo svoje poštovanje prema tim ljudima i pred vama želim da kažem da su apsolutne neistine da sam ja kao saborac uputio bilo kad bilo kakvu ružnu rečenicu bilo kojem borcu”.

 

“Ostalo je za pregled 3.564 predmeta, želim da vam kažem da je preko 95 posto presuda Vrhovnog suda u korist boraca. Ministar u prethodnom sazivu je napravio kardinalnu grešku i nije omogućio borcima dvostepenost, a to će se odraziti na budžet FBiH. To je činjenica da imamo danas situaciju da svi na sudu dobijaju i ponovo se upućuju u proceduru. U novoj proceduri želim da znate zašto je manje ljudi koji se izvode iz prava”, istakao je.

 

Još je kazao da je promijenjen i Pravilnik o naknadi za ranjavanje demobilisanih boraca.

 

“Promijenili smo i pravilnik u kojem se kaže da je svako ranjavanje borca u zonama gdje je počinjen genocid, ne mogu biti ocijenjeni na 20 posto. Kroz naš program smo postigli sljedeće: Dostignuti obim prava nećemo umanjivati, ali kroz vrijeme ćemo popravljati jednu po jednu kategoriju u skaldu sa mogućnostima”.

Na kraju obraćanja, Bukvarević je kazao da je uspostavljen Registar boraca i korisnika pomoći za područje TK.

 

“Mi obavještavamo javnost i boračke organizacije da smo mi na području TK uspostavili i stavili na raspolaganje jedinstveni registar boraca i korisnika. Očekujemo da u saradnji svi zajedno unesemo preostale podatke. Ovo je “živi” proces u kojem će mjesečno biti rađeno ažuriranje. Želimo da uradimo ono što je od nas zatraženo kroz usvajanje ovog zakona i što je Parlament skupa sa predstavnicima boračkih organizacija od nas tražio”.

 

 

(N1/SB)

10.03.2018.

FOREIGN POLICY PISE: "ALEKSANDAR VUCIC JE OMILJENI EVROPSKI AUTOKRATA"!

FOREIGN POLICY PIŠE O PREDSJEDNIKU SRBIJE: "Vučić je omiljeni evropski autokrata"!

"Predsjednik Aleksandar Vučić je reformisani ultranacionalista koji je imao funkciju ministra informisanja za vrijeme Slobodana Miloševića u posljednjim danima jugoslovenskih ratova, ulogu koja je uključivala novčane kazne novinarima koji su kritikovali režim i zabranjivanje neprijateljskih TV stanica. Posljednjih godina njegovog režima došlo je do primjetnog demokratskog nazadovanja", ističe se u članku.FOREIGN POLICY PIŠE O PREDSJEDNIKU SRBIJE: 'Vučić je omiljeni evropski autokrata'!


Image result for milorad dodik i dragan covic karikature

Image result for milorad dodik i dragan covic karikature


Image result for milorad dodik i dragan covic karikature


Evropa podriva svoj kredibilitet birajući stabilnost umjesto demokratije na Balkanu, piše Foreign Policy (FP).

 

Osvrćući se na izveštaj Doma lordova o Zapadnom Balkanu u kojem se navodi da je Evropska unija izabrala "stabilnost nad demokratskim vrijednostima" u regionu, u članku se navodi da je "većina post-jugoslovenskih vlada postala više stabilitokratska nego demokratska", kao i da ta dinamika nigdje nije očiglednija nego u Srbiji. 

 

Evropa podriva svoj kredibilitet birajući stabilnost umjesto demokratije na Balkanu, piše Foreign Policy (FP).

Osvrćući se na izveštaj Doma lordova o Zapadnom Balkanu u kojem se navodi da je Evropska unija izabrala "stabilnost nad demokratskim vrijednostima" u regionu, u članku se navodi da je "većina post-jugoslovenskih vlada postala više stabilitokratska nego demokratska", kao i da ta dinamika nigdje nije očiglednija nego u Srbiji.  

 

Tolerancija EU prema Vučiću je možda politički pragmatična i predstavlja jednostavan način održavanja stabilnosti na Balkanu, ali je i dubinski cinična. Zaista, EU podriva sopstveni moralni autoritet.

 

 

Također se navodi da je na površini "Srbija i dalje demokratsko društvo sa slobodnim izborima i političkom opozicijom", ali je Vučićeva kontrola nad centrima vlasti u Srbiji tako potpuna, a demokratski proces "tako iskrivljen u njegovu korist da suprotstavljanje ne predstavlja prijetnju njegovoj vladavini".

 

Dodaje se da je Vučić uspio da pritisne medije tako što je preuzeo kontrolu nad glavnim prihodom - oglašavanjem. Kao jedan od primjera, FP navodi dnevni list Danas, za koji kaže da je upravo zbog tog razloga spao sa 32 stranice na 24, "iako nudi najjeftiniji prostor za oglašavanje na tržištu".  

 

"Međutim, zvaničnici EU poput Johannesa Hahna, Angele Merkel, Sebastiana Kurza i drugih, bili su više nego radi da skrenu pogled dok Vučić gazi po evropskim vrijednostima koje oni toliko cijene", navodi se u članku. 

 

Navodin se da je balansiranje između Rusije i Zapada možda je jedan od razloga zbog kojih je EU voljna da progleda kroz prste Vučiću.  

 

Iako Srbija ima snažne religijske i historijske veze sa Rusijom, Srbija izvozi gotovo 10 puta više proizvoda u EU u odnosu na Rusiju, pa se čini očigledno zašto je odlučna da ostane na putu ka EU. Međutim, navedeno je da bi i Moskva mogla imati koristi od tog puta.  

 

"Srbija u EU je dobit za Rusiju; oni ne očekuju više. Status quo, političke veze plus neka ekonomska saradnja - odgovara Moskvi", kaže Dimitar Bečev, viši istraživač Evroazijskog centra Atlantskog saveta, piše FP.

10.03.2018.

DRAGAN BURSAC: BOSNJAKINJE MORAJU PLATITI REPUBLICI SRPSKOJ STO SU BILE SILOVANE

Dragan Bursać : Bošnjakinje moraju platiti Republici Srpskoj što su bile silovane
O kakvoj mi pravdi pričamo? Borbi protiv seksizma? Pa u RS-u su desetinama silovanih žena  u ratu sudovi mirnodopski odbili zahtjeve za ratnu odštetu i uručili “čestitke” od 3.000 KM za naplatu sudskih troškova! Pa ovo društvo mentalno siluje silovane žene nakon četvrt vijeka i tjera ih u samoubistvo!

Piše : Dragan Bursać (Aljazeera)

Djeca su primorana gledati silovanje majke

Znate li ko je Nasiha Klipić? Ova hrabra Kozarčanka u ratu je izgubila 36 članova najuže porodice, među kojima su njen suprug Sahinuk, te dvojica braće Enver i Ekrem Alić. No, kad bi samo tu bio kraj paklu…

“Nikada neću zaboraviti taj trenutak kada su me doveli pred tu zgradu u Kozarcu sa mojom djecom i pitali: ‘Gdje su tvoje balije, Zelene beretke?’ Međutim, najgore od svega je što ih ja ne mogu prepoznati, jer su imali navučene čarape na glavama. Kad sam se osvijestila, sva krvava i izubijana, kraj mene su sjedila i plakala moja dječica. Bilo je strašno”, kroz suze opisuje Klipić događaje iz ljeta 1992. godine.

Pa nastavlja: “Silovali su me pred mojim sinovima Samirom i Anisom pred zgradom policije u Kozarcu. U tom momentu moj stariji sin imao je četiri, a drugi dvije i po godine. Nisam ničega bila svjesna, samo se sjećam kad je moj stariji sin Samir uhvatio jednog četnika za nogu i govorio mu: ‘Pustite mi mamu!’ Ali, četnik ga je uzeo i sve vrijeme dok su mene silovali njemu su držali bajonet ispod brade da gleda nepomično šta mi rade.”

‘Da li znaš ko je sada na tebi?’

Elma je bila četiri mjeseca trudna kad je odvedena u kamp za silovanje. Torturi je bila izložena svakodnevno. Za Amnesty International rekla je da su je silovali lokalni mladići koji su nosili maske, te je pitali: “Da li znaš ko je sada na tebi?” Izgubila je dijete, ima povredu kičme. Dvadeset i pet godina nakon silovanja Elma je nezaposlena, ne prima nikakvu socijalnu pomoć ni odgovarajuću medicinsku njegu.

“Prije toga silovali su me u istoj prostoriji gdje su bile moje rodice. Njih nikad nismo pronašli. I oca su moga ubili prije toga. Kažu da su ga zatukli maljem i zapalili. Bio je jak… Četrdeset godina je imao. Gledala sam kako tuku muškarce iz sela, bodu ih nožem… Ubijaju…” Ovo za BIRN – Detektor.ba govori žena koja se danas zove Mira. Bošnjakinja je, ali se tokom rata morala udati za srpskog vojnika i promijeniti ime kako bi preživjela.

Sa tim vojnikom ima dva sina, Petra i Nemanju. Na kraju rata pobjegla je od vojnika.

Za sinove njihova majka ima samo jednu želju. Želi da im izgradi kuću. “Ovako me strah i umrijeti jer će oni na ulicu. Ako dignem kredit, onda nećemo imati za hranu. Za čuvanje jedne starije žene dobijam 200 maraka. Naknadu koju primam kao civilna žrtva rata nekako ne volim. Kao da su haram, ne obradujem im se. Samo ih za režije proslijedim”, objašnjava ona.

Od vojnika koji ju je odveo svojoj kući neće ništa da traži niti da ga tuži, piše BIRN – Detektor.ba.

Samo kaže: “Kako god, on je njihov otac.”

20.000 neispričanih priča

Ovakvih priča ima na stotine, na hiljade. Zapravo, ima ih približno 20.000. Toliko znamo, samo površno, o broju silovanih žena na teritoriji Bosne i Hercegovine. A svaka priča je na svoj način užasna, jeziva, neizreciva… I nema tog slova, te riječi, te knjige koja bi mogla da dočara golgotu kroz koju su prolazile silovane žene.

A cilj je uvijek bio isti: koristiti organizovana masovna silovanja kao ratna sredstva, kao zločinački poduhvat. Žene su, po pravilu, silovane dok ne zatrudne. Poslije? Ili su ubijane ili su puštane da tako životare. Niti je život niti smrt.

Samo jedna medicinska studija o silovanim ženama u ratu govori zaista frapantnim jezikom užasa. Obavljeno je anonimno istraživanje na 68 Bošnjakinja i Hrvatica koje su bile žrtve silovanja tokom rata od 1992. do 1995. Otkriveno je da su mnoge od njih kao rezultat pretrpjele psihičke probleme. Nijedna od njih nije ih imala prije silovanja. Nakon silovanja 25 od njih imalo je samoubilačke misli, 58 patilo je od depresije odmah nakon silovanja, a 52 još su patile od nje u vrijeme provođenja studije, godinu kasnije. Četrdeset četiri od njih silovane su više od jednom, a 21 silovana je svakog dana tokom perioda u zatočeništvu. Dvadeset devet ih je zatrudnjelo, a 17 ih je pobacilo. Studija je došla do zaključka da su silovanja imala “duboke trenutne i dugoročne posljedice na mentalno zdravlje” ovih žena.

I jedino što bi bilo normalno i humano, ako išta može biti normalno i humano u ovakvim okolnostima, jeste da država, da entitet barem onim preživjelim ženama, četvrt vijeka nakon silovanja, nekako materijalno pomogne isplaćivanjem ratne odštete.

Ali ne!

Žrtve silovanja plaćaju entitetu RS što su žive

Gotovo ispod radara prošla je ovih dana vijest kako Bošnjakinje žrtve silovanja moraju plaćati bh. entitetu Republika Srpska što su preživjele rat! Zvuči sumanuto, nevjerovatno, van pameti i logike, ali je tako.

Bahira je samim čudom ostala živa, navodi se u tekstu za Reuters, i dodaje da posljednje dvije decenije pokušava prevazići traumu. A onda je prošle godine na rođendan dobila rješenje sa suda po kojem mora da plati sudske troškove zbog tužbe koju je podnijela za odštetu prije dvije godine i odustala od nje. Iznos je šest puta veći od naknade koju prima kao civilna žrtva.

“Zaledila sam se kada sam vidjela da moram platiti 3.000 KM. Još me upozoravaju da ću biti uhapšena ako ne platim”, kaže Bahira, koja je Reutersu pristala govoriti pod uslovom anonimnosti.

Tog dana je, kaže, pokušala samoubistvo iako je danas udata i odgaja dvoje djece.

Da vam pamet stane! Kako je ovo uopšte moguće?

Ova nakaradnost je ne samo moguća nego je i dio sudske prakse, jer entitet Republika Srpska ne priznaje silovanje kao ratni zločin. Dobro ste pročitali. Zapravo, na nivou Bosne i Hercegovine nije usvojen državni zakon o žrtvama torture, zbog čega se u oba entiteta različito tretiraju zahtjevi za odštetu. Međunarodne organizacije su kritikovale državu zbog takve situacije, ali srpski poslanici u državnom parlamentu blokiraju usvajanje takvog zakona.

Prošlo je četvrt vijeka od kada su srpske vojne i paravojne formacije, ali i civili sistematski silovali Bošnjakinje, i to na potezu od Prijedora do Foče. Prošlo je četvrt vijeka sramotnog ćutanja, koje po drugi ili treći put ponižava žrtve. I šta sad? Umjesto ćutanja žrtve dobijaju astronomske račune za naplatu sudskih troškova. Ovo ne samo da je ljudsko omalovažavanje žrtve nego ovaj čin u RS-u bez presedana poručuje da će svaka žrtva biti novčano kažnjena ako želi da zatraži odštetu.

Neki pominju međunarode sudove. Strazbur. Dugačak je put do Strazbura osobama koje su, po pravilu, bez bilo kakvih sredstava i koje su zbog svega proživljenog bitno ugroženog psiho-fizičkog zdravlja.

Zar nije najljudskije da se njihova sopstvena država pozabavi žrtvama i zaštiti ih? Da, ali neka druga država. Ova očigledno nije u stanju ili nema dovoljno ljudskosti da to uradi.

10.03.2018.

DANASNJA DRZAVA BIH MORA BRANITI I ODBRANITI TVRTKOVE OSNOVNE VRIJEDNOSTI

Emir Ramić : Današnja država BiH mora braniti i odbraniti Tvrtkove osnovne vrijednosti

Na današnji dan, 10.marta daleke 1391.godine umro je jedan od najvećih bosanskih vladara, Tvrtko I Kotromanić. Ovim povodom izjavom za javnost se oglasio direktor  Instituta za istraživanje genocida, Kanada,dr.  Emir Ramić , koji u izjavi za javnost ističe da  je Tvrtko I Kotromanić – Bosanski kralj – oličenje nesalomljivosti povijesnog duha BiH.

Tvrtko I Kotromanić je jedan od najbolji povijesnih dokaza trajnosti povijesne države BiH i njezinih povijesnih granica, njenog političkog, ekonomskog, kulturnog, duhovnog i historijskog značaja, njene trajne baštine oličene u povijesnoj Ideji Bosne i povijesnom Bosanskom duhu.

Na taj povijesni komad planete Zemlje udarali su mnogi, ubijali mnogi, komadali mnogi, ali nikda nisu i neće uništiti trajnu Tvrtkovu baštinu – Bosansku zemlju, državu, društvo, Bosanskog čovjeka, Bosansku ženu, Bosansku djecu  i Bosansku civilizaciju koji su branik odbrane današnje internacionalno priznate države BiH.

Današnja država BiH mora braniti i odbraniti Tvrtkove osnovne vrijednosti, suverenitet, nezavisnost, politički subjektivitet i kontinuitet na cijeloj svojoj povjesnoj teritoriji. Država BiH se mora izboriti za Trvrtkove vrijednosti jer su one ispit kapaciteta odbrane bosanskohercegovačke države i društva. Bosanskohercegovački patrioti bilo gdje se nalazili u svijetu nisu zaboravili kralja Tvrtka I i njegovu moć koja se ogledala u kraljevom protivnapadu na susjedne zemlje nakon što je BiH godinama bila meta njihovih napada.

BiH je tada važila za silu. BiH jeste žrtva stravične agresije prvih susjeda, Miloševićevog i Tuđmanovog režima. To je povijesna činjenica i iskustvo. Ali, ona ne može ostati na naraciji o žrtvama, jer će izgubiti osjećaj za povijesnu orijentaciju i osloboditi se odgovornosti za vlastito stanje. Razvoj bosanskohercegovačke svijesti provodi se preko Trvrtkovih vrijednosti na profiliranju bosanskohercegovačkog identiteta koji je izraz suočavanja s izazovima vremena u kojem se živi.

BiH je ostala BiH kroz dugu svoju povijest, jedina koja je uvijek bila i cjelovita, kao teritorij, i jedinstvena kao historijsko trajanje. BiH je uvijek uspjevala probuditi zaključane potencijale. Zato da BiH nebi šutke pala, da bi bila tu i postojana, da nas dočeka iza ugla, pravo, istina i pravda o agresiji i genocidu moraju pobjediti kao najvažniji uslovi pobjede povijesne Tvrtkove Ideje Bosne, kaže u izjavi za javnost  direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada, profesor Emir Ramić.

(Kliker.info)

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
75404784

Powered by Blogger.ba