Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

08.09.2017.

INTEGRALNI TEKST DEKLARACIJE O PELJEŠKOM MOSTU

OSIGURANA PODRŠKA NATPOLOVIČNE VEĆINE: Pročitajte integralni tekst Deklaracije o Pelješkom mostu

Zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njih 24, potpisali su Deklaraciju kojom traže od Republike Hrvatske i Evropske unije da obustavi gradnju Pelješkog mosta te da se uključe u razgovore s BiH u pogledu razgraničenja na moru na principima uvažavanja suverenih prava BiH na moru.

OSIGURANA PODRŠKA NATPOLOVIČNE VEĆINE: Pročitajte integlani tekst Deklaracije o Pelješkom mostu - 3

Potpisnici Deklaracije, koji predstavljaju većinu u Predstavničkom domu, pozvali su Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara da, u slučaju da se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove deklaracije ne postignu bilateralna rješenja s Hrvatskom, odnosno EU, preduzmu sve neophodne pravne radnje diplomatskim putem u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru.

 

- To uključuje donošenje posebnog zakona o moru BiH i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim instancama - stoji u Deklaraciji.

 

Ukazali su Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji, na potrebu dosljedne primjene pravila međunarodnog prava u pogledu utvrđivanja suverenih prava BiH na moru, a pozvali su i sve nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH na koordinaciju aktivnosti u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru.

 

Prema dogovoru Kolegija Doma, sjednica je jučer prekinuta, zastupnici će se o tekstu Deklaracije izjaniti u nastavku sjednice koja će se održati naredne sedmice.


U nastavku teksta pročitajte integralni tekst Deklaracije koju su potpisala 24 zastupnika.  

 

Imajući u vidu da su prava suverenih država na kopnu, u zraku i na moru jasno i precizno utvrđena konvencijama Ujedinjenih naroda

 

Izražavajući zabrinutost zbog najave skorog početka izgradnje Pelješkog mosta od strane Republike Hrvatske bez službenog dogovora sa Bosnom i Hercegovinom i u okolnostima neuređene državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske;

 

Svjesni štete koju izgradnja pomenutog mosta može imati po odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i po korištenje suverenih prava Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora;

 

Naglašavajući važnost i posebnu potrebu da se istakne i javno podrži status Bosne i Hercegovine kao pomorske države koja uživa sva prava kao i ostale pomorske države na svijetu;

 

Protiveći svim radnjama koje za cilj mogu imati umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru;

 

Pozivajući, podržavajući i zalažući se za dobrosusjedske odnose sa Republikom Hrvatskom na principima uzajamnog uvažavanja i poštivanja te dogovaranja u skladu sa praksom na međunarodnom planu u sličnim slučajevima;

 

Na osnovu člana IV. 4 (e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 165. stav (2) tačka a) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15 i 97/15) Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na ______ sjednici, održanoj ____. ___ 2017. godine, usvojila

 

D E K L A R A C I J U

 

Deklaracijom:

 

1. Utvrđujemo javno da je Bosna i Hercegovina pomorska država koja ima svoje teritorijalno more te ostala pripadajuća prava u skladu sa svojim statusom, a prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, a što se posebno odnosi na potpuno slobodan i ničim ometan pristup spoj/priključak teritorijalnog mora Bosne i Hercegovine na međunarodne vode (otvoreno more) u kojem se ne primjenjuje režim „neškodljivog prolaza“, kao ni režim „tranzitnog prolaza“, nego se primjenjuje režim slobodne plovidbe i komunikacije (potpuno isti kao u međunarodnim vodama) za sve vrste plovila, prelijetanje aviona i polaganje podmorskih kabela;

 

2. Pozivamo nadležne organe Republike Hrvatske, odnosno Evropske unije da bez odlaganja obustave sve radnje koje za cilj mogu imati umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru, a što se posebno odnosi na najavu početka izgradnje Pelješkog između tzv. Malog Mora (produžetka Neretvanskog kanala jugoistočno od luke Ploče) i Kanala Malog Stona;

 

3. Pozivamo nadležne organe Republike Hrvatske, odnosno Evropske unije da se hitno uključe u bilateralne razgovore sa Bosnom i Hercegovinom a radi postizanja bilateralnih rješenja u pogledu razgraničenja na moru na principima uvažavanja suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru;

 

4. Pozivamo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u slučaju da se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove deklaracije ne postignu bilateralna rješenja sa Republikom Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom, da se preduzmu sve neophodne pravne radnje diplomatskim putem prema Republici Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji u pogledu zaštite suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru, donošenje posebnog Zakona o moru Bosne i Hercegovine i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim instancama;

 

5. Ukazujemo Republici Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji na potrebu dosljedne primjene pravila međunarodnog prava u pogledu utvrđivanja suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru;

 

6. Pozivamo medije da se sveobuhvatno, interdisciplinarno i interaktivno uključe u aktivnosti odbrane suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru na bazi argumentiranih činjenica;

 

7. Pozivamo sve nadležne institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na koordinaciju aktivnosti u pogledu zaštite suverenih prava Bosne i Heregovine na moru;

 

8. Ova deklaracija stupa na snagu danom donodonošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Bosne i Hercegovine'.

 

alt


Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

Brojač posjeta
56401317

Powered by Blogger.ba