Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

27.05.2017.

ZAPADNI BALKAN: SARADNjOM NA INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA DO NAPRETKA

Zapadni Balkan: Saradnjom na infrastrukturnim projektima do napretkaČelnici svih zemalja regije slažu se da pojedinačna tržišta svake od njih isuviše mala da bi omogućila značajniji ekonomski napredak

Čelnici svih zemalja regije slažu se da pojedinačna tržišta svake od njih isuviše mala da bi omogućila značajniji ekonomski napredak

/////////////////////////

Ekonomski forumi koji se održavaju u regionu posljednjih godina uz podršku Evropske unije rezultirali su brojnim dogovorima o saradnji država Jugoistočne Evrope. No, obećanja se sporo i djelimično realizuju.

Od najava o izgradnji putne infrastrukture datih još prije četri - pet godina još uvijek nije realizirano ništa. Zajednički nastupi privrednika na stranim tržištima nikako da otpočnu. Turistički projekti koji bi trebali povezivati susjede prepušteni su privatnim turističkim djelatnicima. Čak ni cijena avio prevoza među zemljama nije smanjena pa je jeftinije putovanje npr. iz Sarajeva do Beča nego do Zagreba ili Beograda. Hoće li i obećanja izrečena na posljednjoj investicionoj konferenciji održanoj ovog mjeseca u Sarajevu ostati mrtvo slovo na papiru?

Evropska unija je davno iznijela svoj stav da zemlje regije putem slobodne trgovine CEFTA, ali i brojnih drugih projekata pokazuju spremnost mogu li funkcionisati u većoj evropskoj porodici.

Međunarodna zajednica se fokusirala na jačanje ekonomskih procesa u regionu: Zoran Pavlović
Međunarodna zajednica se fokusirala na jačanje ekonomskih procesa u regionu: Zoran Pavlović

Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je EU već odavno uvidjela da život je ljudi u ovim malim zemljama nastalim nakon raspada Jugoslavije vrlo težak, za razliku od onih koji upravljaju životima, koji su na vlasti i kojima je život prilično komotan na račun enormnih budžetskih troškova.

''U tom celom konceptu razumevanja situacije, Evropska komisija je zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama došla do modela podrške ekonomiji i njenom jačanju, jer zaduživanja kod međunarodnih finansijskih institucija svake zemlje pojedinačno nemaju perspektivu za vraćanje kredita. Tako da se međunarodna zajednica fokusirala na jačanje ekonomskih procesa u regionu ne bi li to povećalo nivo kvalitete života građana, čime bi se povećala i platežna moć, bolje se punili budžeti i u konačnici bez problema vraćali inozemni krediti.''

Čelnici svih zemalja slažu se da pojedinačna tržišta svake od njih isuviše mala da bi omogućila značajniji ekonomski napredak, a proizvodi nekonkurentni na evropskom tržištu. Složili su se i da bi se to moglo promijeniti u korist regiona uz bolju saradnju, za koju je prvi uslov solidna putna komunikacija.

O tome je u posljednje vrijeme u više navrata govorio premijer Srbije Aleksandar Vučić.

''Važna nam je izgradnja autoputeva, o tome imamo i zajedničke ideje sa BiH i Crnom Gorom, takođe i za put Niš – Priština – Drač tako da šta god da se od tih projekata počne raditi kolika god bila pomoć EU mi ćemo biti zadovoljni i sami finansirati dobar deo tih projekata. Kad krene put prema Prištini, to će podići celu Toplicu i ceo niševski kraj, ako idemo prema BiH to nas obavezuje da uradimo Čačak – Požega - Užice - Kotromane - Višegrad – Sarajevo. I o prugama smo spremni da razgovaramo, a to sve gradi jedan drugačiji politički okvir u kojem se više ne govori o sukobima i svađama nego o budućnosti.''

Koridor 10
Koridor 10

Međunarodne finansijske institucije omogućile su da se neki od tih projkata započnu.

Evropska investiciona banka pomogla je finansiranjem izgradnje Koridora deset u Srbiji sa šest miliona evra, kao i u Makedoniji, a do sada za razne projekte poput povezivanja Srbije sa Bugarskom oko 200 miliona eura, Koridora 5c u Bosni i Hercegovini sa oko 600 miliona eura, izgradnji železničke infrastrukture u Crnoj Gori, no zbog političkih previranja projekti napreduju sporije nego što je obećano.

Šefica kancelarije za Zapadni Balkan Evropske investicione banke (EIB) Dubravka Negre izjavila je, na nedavno održanom međunarodnom skupu "Bečki ekonomski razgovori - beogradski sastanak", da će EIB obezbediti još 3,5 milijardi eura za razvoj država Zapadnog Balkana, ali da od tih država zavisi hoće li taj novac iskoristiti ili neće.

"Planiramo da obezbijedimo dodatnih dvije milijarde eura Zapadnom Balkanu u naredne tri godine, povrh već postojećih 1,5 milijardi eura. To je 3,5 milijardi eura novih investicija na Zapadnom Balkanu. To je moguće pošto smo banka koja se rukovodi projektima, a da li će to biti ostvareno zavisi od spremnosti projekata i njihove realizacije", rekla je Negre.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić u februaru ove godine izašao je i sa konkretnim prijedlogom Vlade Srbije o pravljenju slobodne trgovinske zone i carinske unije, koji je uručio austrijskom kancelaru Kristijanu Kernu, uz obrazloženje da bi se tako zemlje regiona Zapadnog Balkana dodatno približile i postale mnogo atraktivnije za investitore.

"Time bismo približili naše teritorije i zemlje na Zapadnom Balkanu, čime naši kamioni ne bi gubili po 20 sati na granicama, već bismo smanjili čekanje na dva-tri [sata], a time bismo postali mnogo veće i atraktivnije tržište za investitore", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je o tome već razgovarao sa premijerom Albanije Edijem Ramom i predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem koji su podržali takav prijedlog.

Vanjskotrgovinskakomora BiH sa privrednim komorama, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Makedonije, na sastanku u Skoplju, potpisale Sporazum o saradnji privrednih komora Regiona u oblasti građevinarstva.

Ovaj sporazum je najavljen nakon Okruglog stola o "Unapređenju regionalne saradnje u oblasti građevinarstva, institucionalno povezivanje za zajednički nastup sa posebnim naglaskom na treća tržišta" održanog marta 2014. godine u Sarajevu.

Potpisivanjem Sporazuma, strane su izrazile spremnost da ostvare saradnju, te pruže pomoć u razvoju i jačanju privrednih društava iz oblasti građevinarstva, s posebnim akcentom na organizaciji i koordinaciji zajedničkog nastupa građevinske privrede na trećim tržištima. Međutim do danas malo toga je realizirano.

Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, nedavno je kazao da su Srbija i Albanija već počele da stvaraju prva zajednička preduzeća, navodeći primjer onih koje su počele da rade na rekonstrukcijama brana i građevinskim radovima na hidroelektranama u Albaniji, staranjem o industrijskom otpadu, izgradnjom sporstkih objekata u osnovnim školama.

Albanija i Srbija kreću da sarađuju zajedno: Marko Čadež
Albanija i Srbija kreću da sarađuju zajedno: Marko Čadež

"Mnogo toga smo počeli da radimo i sa Privrednom komorom Kosova, i sada ne prođe ni nedelju dana a da nemamo kompaniju iz Prištine, Peći ili Prizrena u Nišu, Kragujevcu i ostalim gradovima", rekao je Čadež.

Kako je dodao, one ne samo da trguju, već ima i onih koje rade na zajedničkim investicionim i novim projektima.

On je dodao da će ove godine, na sastanku u Trstu, u okviru Berlinskog procesa, biti predstavljena investiciona platforma za Zapadni Balkan.

"Investitori će moći na jednom mestu da nađu sve informacije, od zakonodavstva, subvencija, zalihama, industrijama, partnerima...", najavio je Čadež.

I u oblasti turizma najavljivani su zajednički projekti u regiji koja može adekvatno razviti ljetni, zimski, planinski, seoski, istorijski, zdravstveni, sportski i eko turizam, no to je za sada prepušteno privatnim turističkim djelatnicima.

Iako je slobodna trgovina CEFTA, uprkos periodičnim problemima, najuspješniji projekat u regiji i na tom planu bi se moglo još bolje raditi, ocjenjuje ekonomista Zoran Pavlović navodeći primjer kako jedni druge još uvijek doživljavamo kao neprijatelje umjesto kao dobre susjede.

''Ako je Hrvatska uspela da napravi za zagrebački Holding najlepši tramvaj onda nije normalno i logično da firma iz Beograda kupuje tramvaj u Španiji. Dakle, moramo se vratiti međusobnoj saradnji i mogućnosti korištenja postojećih kapaciteta jer samo na taj način ćemo postati ozbiljan partner većim kompanijama u Evropi ili u svetu.''


/////////////////////////////////
/////////////////////

Image result for aida ćorović

Aida Ćorović: Vučić je otvorio zadnje poglavlje svoje vladavine

//////////////////////

Molitva pred srušenom džamijom

Molitva pred srušenom džamijom - Radio Slobodna Evropa

27.05.2017.

SJEĆANjE NA SLAVNU 16. NUSLIMANSKU BRIGADU: KAKO SU BOŠNjACI RAZBILI POSLjEDNjE UPORIŠTE NDH

SJEĆANJE NA SLAVNU 16. MUSLIMANSKU BRIGADU: Kako su Bošnjaci razbili posljednje uporište NDH

Prekjučer su izaslanstva oba HDZ-a, i bosanskohercegovačkog i hrvatskog u Općini Odžak, odali počast žrtvama posljednjeg uporišta Nezavisne Države Hrvatske koje se i nakon kapitulacije Trećeg Rajha pružalo jak otpor antifašističkim snagama. Pod krinkom sjećanja na navodne žrtve Drugog svjetskog rata odata je počast jednoj poraženoj fašističkoj i kvislinškoj vojsci, kakva je bila vojska Nezavisne Države Hrvatske..
Međutim ono što nažalost nije općepoznato a to treba naglasiti, jer u posljednje vrijeme nastoji negirati svako učešće muslimana (Bošnjaka) u Narodnooslobodilačkoj borbi, kako od strane Dodikovog velikosrpskog nacionalizma koji hoće kazati da su vojne odrede NOP-a sačinjavali isključivo Srbi, ali i sa druge strane također od hrvatskih nacionalističkih krugova se muslimanima (Bošnjacima) nastoji imputirati da su oni bili udarna pesnica režima Nezavisne Države Hrvatske; bitno je naime naglasiti da najveću zaslugu za konačan slom režima NDH-a nosi slavna 16. muslimanska udarna brigada.

 

16. muslimanska brigada bila je elitna jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije koja je formirana 21. septembra 1941. u Bukviku kod Brčkog i učestvovala je u borbama po čitavoj Bosni i Hercegovini, a naročito se istakla pri oslobođenju Grada Sarajeva od fašističkog režima.

  1. septembra 1943. godine pred masom okupljenog naroda, uz cvijeće, zastave proglašena je nova partizanska jedinica, Muslimanska brigada. Postrojena su prva dva bataljona i prištapske jedinice. Čitanjem naredbe Štaba Prvog bosanskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ), formirana je 3. bosanska muslimanska brigada koja će nešto kasnije, u okviru šire reorganizacije jedinica NOVJ, biti preimenovana u 16. Muslimansku narodnooslobodilačku brigadu. Zbog svojih vojničkih uspjeha, ona je uskoro ponijela i počasni naziv udarna. Na dan formiranja je brojala oko 450 boraca, ali taj broj se ubrzano povećavao.

Do kraja rata, 16. muslimanska brigada je učestvovala u brojnim teškim borbama, prešavši u svojim manevrima preko 3.500 km. Najduži period svog borbenog djelovanja provela je na području sjeveroistočne i istočne Bosne, a povremeno se kretala i ratovala i na području istočne Hercegovine, Sandžaka i Crne Gore. U svim tim krajevima brigada je primala nove borce, a kasnije je - prerastanjem NOVJ u pravu armiju - popunjavana i preko pozadinskih mobilizacijskih organa. U svim borbama u kojima je učestvovala, 16. Muslimanska brigada je izgubila preko 900 boraca.

 

Prva znatnija operacija, u kojoj je 16. muslimanska brigada učestvovala, bilo je partizansko zauzimanje Tuzle, početkom oktobra 1943. godine. Po ocjeni Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, brigada se afirmirala kao “solidna vojnička jedinica koja se odlično pokazala u borbama za Tuzlu”.

 

No, njezinim borcima su tek predstojala prava iskušenja, u njemačkim ofanzivama Kugelblitz i Schnesturm, krajem 1943. i početkom 1944.godine, koje su u jugoslavenskoj historiografiji socijalističkog razdoblja označavane zajedničkim imenom Šesta ofanziva.

 

Prilikom ponovnog partizanskog pokušaja zauzimanja Tuzle, u februaru 1944. godine, 16. Muslimanska brigada je pretrpjela ozbiljne gubitke, jer su njezini dijelovi - napadajući utvrđene položaje oružanih snaga NDH i Nijemaca na Ilinčici, bez podrške drugih jedinica NOVJ (koje nisu na vrijeme stigle na polazne položaje), upali u minsko polje, na brisanom prostoru ispred bunkera.

 

Od ranog proljeća, pa sve do kasnog ljeta 1944. godine, 16. muslimanska udarna brigada se kreće i bori na širokom prostoru istočne Bosne, Gornjeg Podrinja i istočne Hercegovine. U jednom trenutku, u martu 1944., našla se u vrlo teškom položaju, kada su Nijemci protiv nje angažirali glavninu snaga 14. SS regimente, iz sastava 7. SS gorske divizije “Prinz Eugen” - jedinice čiji su pripadnici (pretežno Volksdeutscheri s područja Banata) imali dosta iskustva u antipartizanskoj borbi, ali su bili upamćeni i po velikoj brutalnosti.

 

No, 16. muslimanska brigada je, zahvaljujući sposobnosti manevriranja i odlično primijenjenoj partizanskoj taktici, uspješno prebrodila tu ofanzivu, a gubici su nadomješteni vrbovanjem i mobiliziranjem ljudstva u krajevima u kojima se kretala.

 

U ljeto 1944. godine, 16. muslimanska NOU brigada se vraća na sjever, na područje istočne Bosne, gdje su imali i žestoke okršaje sa Handžar divizijom, istom onom vojnom formacijom koju pojedini bošnjački politički krugovi danas tumače kao izraz i tobožnje sredstvo zaštite muslimana a po njihovim ideološkim sljedbenicima /Mustafa Busuladžić) usuđuju se davati imena škola.

 

Na dan 17. septembra 1944., 16. muslimanska NOU brigada među prvim partizanskim jedinicama ulazi u Tuzlu, koja je tada definitivno zauzeta od snaga NOVJ. U Tuzli je, četiri dana kasnije, svečano proslavljena godišnjica brigade, uz prisustvo više hiljada građana, ali i najuglednijih Tuzlaka. Bila je to prilika da komandant 16. muslimanske brigade, major Salim Ćerić, podsjeti borce i građane na slavni ratni put ove jedinice.

 

U okviru širih operacija NOVJ, odnosno Jugoslavenske armije, koje su okončane u aprilu 1945. godine oslobođenjem Sarajeva, učestvovala je i 16. muslimanska brigada, već uveliko prekaljena u teškim borbama, vođenim protiv Nijemaca, oružanih snaga NDH i četnika. 

 

Borci 16. muslimanske brigade bili su prvi partizani koji su zakoračili u Sarajevo, spustivši se preko Vratnika i Kovača u srce Bosne, na Baščaršiju. 6. aprila, kada su se druge jedinice Jugoslavenske armije tek grupisale da uđu u grad, borci 16. muslimanske brigade likvidiraju njemački otpor u Vijećnici, istaknuvši na njoj novu jugoslavensku zastavu sa crvenom petokrakom, što je simbolično označilo oslobođenje Sarajeva od fašizma.

Već 7. aprila, oni sa drugim jedinicama 27. divizije NOVJ kreću niz Bosnu, učestvujući u oslobođenju Žepča, Zavidovića, Maglaja, Doboja... 

 

Svoj ratni put borci 16. muslimanske brigade su okončali u teškoj bitci, u posljednjem uporištu oružanih snaga NDH na Odžaku, kao prva jedinica koja je probila ustaške linije odbrane i odnijela historijsku pobjedu na fašistima koja danas može služiti na čast bošnjačkom narodu i državi Bosni  i Hercegovini. To je bio čin pobjede u ovdašnjem kontekstu ravan postavljaju zastave SSSR-a na Reichstagu.

 

Za svoja postignuća odlikovana i najvišim jugoslavenskim priznanjima: Ordenom Bratstva i jedinstva, Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom. Udarna 16. muslimanska brigada, bez ikakve sumnje, predstavlja svijetlu i slavnu epizodu u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine.

 

Činjenica da je jedna od prvih jedinica koje su probile linije odbrane na području Odžaka, posljednjeg uporišta fašističke Nezavisne države Hrvatske (NDH)., je svrstava u red najslavnijih partizanskih brigada Narodnooslobodilačke borbe. Treba napomenuti da je u jedinicama 16.muslimanske brigade bilo i 56 žena što cijeloj brigadi daje dodatni emancipatorski karakter.

 

Danas, u vremenu kada se i pojedine bošnjačke politike ograđuju od historijskog uspjeha 16. muslimanske brigade, a historijski revizionizam svake vrste i kod Bošnjaka, i kod Hrvata i kod Srba vrši rehabilitaciju fašistima i kvislinga od iznimne je važnosti gajiti sjećanje na one koji su svojom borbom osvjetlali obraz svome narodu i državi.

 

Dodatni značaj tome daje i angažman onih koji ovu državu hoće da podjele. Oni slave svoje historijske poraze. Usuđuju se da besramno propagiraju stradalništvo pripadnika kvislinške vojske u ime Evrope i pred očima Evrope, u ime Europskih vrijednosti a protivno svim evropskih antifašističkim vrijednostima kojih je 16.muslimanska brigada neotuđivi dio, suština i smisao. Gospođa Evropa malo je imala takvih pokreta.

 

Krvlju plaćena sloboda i historija naših predaka nas obavezuje da o tome ne šutimo, te da o tome u svakoj prilici pred evropskim zvaničnicima i građanima Evrope govorimo. 

 

(Vijesti.ba)


Image result for 16 muslimanska brigada oslobodila sarajevo fotos

//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////

Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos


Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
SDA ODBRUSILA NIKOLIĆU: 'Srbija i RS nikada neće biti jedno' - 2

SDA ODBRUSILA NIKOLIĆU: 'Srbija i RS nikada neće biti jedno ...

////////////////////////////////////////

 
27.05.2017.

WOLFGANG PETRITSCH: "NA DJELU JE BALKANIZACIJA EU, A NE EVROPIZACIJA BALKANA"

BIVŠI ŠEF OHR-a WOLFGANG PETRITSCH: "Na djelu je balkanizacija EU, a ne evropeizacija Balkana"

-Možda zvuči preoštro, ali na djelu je neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva evropeizacija Balkana, kazao je za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petritsch, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH i izaslanik EU za Kosovo.BIVŠI ŠEF OHR-a WOLFGANG PETRITSCH: 'Na djelu je balkanizacija EU, a ne evropeizacija Balkana'

“Neophodna je nova evropska strategija za Zapadni Balkan kako bismo ga motivisali u prelaznom periodu s obzirom da neće biti skorog proširenja. Ne možemo tek tako da prepustimo građane i vlade regije da čekaju desetak godina, naglašava Petritsch.

 

Dodaje da je na Balkanu nužno “razoružanje” jezika u smislu uzdržavanja od zapaljivih izjava.

 

Ne treba davati priliku nacionalistima poput Dodika. Potrebna je odgovornost na regionalnom nivou političara poput Rame, Vučića, ali i Plenkovića s obzirom da je njegova zemlja članica EU. Dakle, nužna je odgovornost i ozbiljnost u sprovođenju reformi, a ne potezi poput ‘Rama šou’”.

 

Na pitanje da li će susret Federike Mogherini i balkanskih premijera pomoći u smirivanju tenzija u regiji, Petritsch je rekao kako misli da je Mogherini uznemirena "stanjem na terenu".

 

- Pokazalo se da EU nema strategiju i odgovor na geopolitički promijenjeno okruženje. U tom smislu ona je povukla dobar potez pozivajući političare iz regije na neformalnu večeru. Međutim, uopštene izjave nakon tog skupa pokazuju da nema ničeg novog. I prije toga su evropski zvaničnici ukazivali da zemlje aspiranti treba da urade domaći zadatak na putu ka EU. No, nema odgovora kako suštinski podstaći reforme i da li je nešto naučeno iz prethodnih iskustava, imajući u vidu i da se sama EU suočava sa višestrukom unutrašnjom krizom, ali i djelovanjem drugih aktera na Balkanu kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje i Turska. Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje, rekao je Petritsch.

    

Petritsch smatra da je EU na izravan način obeshrabrila građane Balkana. 

 

Javno saopštenim stavom da neće biti proširenja u narednih pet godina, EU je u velikoj mjeri obeshrabrila građane Balkana da vrše pritisak na svoje vlade da sprovode reforme. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih deset godina bilo koja zemlja bude primljena u EU. To znaju političari u evropskim prestonicama ali i na Balkanu.

 

Dakle, mi u EU se pretvaramo da zemlje regije mogu da se pridruže – ako ispune kriterijume – a i balkanski lideri se pretvaraju da žele da se učlane i obave svoj deo posla. Međutim, to je posao na tehničkom nivou. Na primjer, Srbija veoma profesionalno ispunjava zadatke u pregovorima sa Bruxellesom. Narednih nedjelja se očekuje otvaranje novih poglavlja. Slično je i u Crnoj Gori. Međutim, to je manje bitan dio čitavog procesa. Problem je što se ne sprovode suštinske reforme zbog nedostatka motivacije jer političari znaju da čak i ako to urade, njihove zemlje neće uskoro ući u EU. To je najveći paradoks u čitavoj ovoj situaciji, smatra Wolfgang Petritsch.

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

Brojač posjeta
53248038

Powered by Blogger.ba