Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

16.05.2017.

VIŠENAMJENSKO (S)LjEPILO)

Višenamensko (s)lepilo


Slobodan Dukić

Autor
10.5.2017. Višenamensko (s)lepilo

////////////////////////////////

Izdvajamo

  • I kad smo kod tog pitanja o postanku sveta, ja i dalje (s)lepo verujem u onu priču da rode donose bebe kroz dimnjak, dok anđeli spavaju, a mama i tata rade one smešne pokrete, tek gimnastike radi.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.................................

Ovaj cirkus sa pokušajem revizije vladajuće naučne teorije o postanku života i sveta je u funkciji snaženja crkvene dogme da je tzv. Bog otac Savaot stvorio sve što živi i gamiže. Taj roj muva prilepljen uz nazadnu crkvenu ideologiju zuji protiv Darvina i – razuma. Njihovo (s)lepilo je višenamensko. Prva namena je da kreacionističke idiotarije postave na pijedestal večnih istina. To će nepismenu rajetinu, onako džumle, odvratiti od razuma i baciti je u naručje krunisanih crkvenih hohštaplera. Crkva im namiguje i u nameri da u torove uteraju što više mladih kroz njihovu indoktrinacij o svetu kao božjoj kreaciji.

Uživaoci kreacionističke droge, pošasti koja se širi Srbijom, potpisali su peticiju o preispitivanju  teorije evolucije u nastavnim programima osnovnih, srednjih škola i fakulteta. Jeftini letak parafiralo je 166 okađenih zavisnika. Dva akademika?! Ostali su profesori, lekari, novinari, popovi… Kvazielita je gurnula prst u oko nauci i obrazovanju. Spis su razaslali na razne adrese: Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, parlamentarnom Odboru za nauku i obrazovanje, univerzitetskim centrima. I onom u Banja Luci. Tek toliko da se zna ko kome pripada.

Naručioci metka za davno mrtvog Darvina, zabrinuti tobože za činjenice o postanku sveta, kažu da njegovu teoriju evolucije furaju globalisti i ateisti. Koji danas u svetu zauzimaju najuticajnije pozicije. Zbog ličnih i globalističkih razloga. Oni pune džepove promoterima ove teorije. Dakle, kucnuo je čas da država Srbija formuliše alternativu ovoj bezbožničkoj ujdurmi. I ako bog da ubedi hrišćane da nisu postali od majmuna, nego da ih je tvorac napravio od blata. I udarnički napravio zemlju i nebo za šest dana. Sedmog dana je seo u fotelju, zapalio duvan uživajući u grandioznom delu.

Dok je ostatak čovečanstva voljan da “kvari” mlade a najveći broj savremenih autoriteta prihvata ovu teoriju sa dokazima i činjenicama o nastanku organskog sveta, Radmilo Rončević, inicijator pamfleta, onako s neba pa u rebra, tvrdi da je ona “zabluda, spekulacija i – laž”. Okružen ikonama i krstačama mrtav ladan kaže da nije kreacionista. Teško za poverovati pored tolikih relikvija u njegovom okruženju. Da se Darvin bavio “majmunskim poslom” sigurna je i Ljiljana Čolić, bivša ministarka obrazovanja u vladi Vojislava Koštunice. Zapamćena, po odluci da iz srpskih udžbenika biologije makne teoriju evolucije, kaže da nije potpisnik peticije, ali da je podržava. Jer ona je prvo pravoslavna hrišćanka pa tek onda profesorka!

No čuđenju nema kraja. Srpski kreacionisti Darvinovu teoriju o postanku života nazivaju dogmatskom i nedokazivom. Ova peta kolona u nauci i obrazovanju njuši pogrešan trag. Dogma smrdi u udžbenicima veronauke. Ali petokolonaši se prave ludi. Za njih je svetogrđe da se o njenom izbacivanju iz škola uopšte debatuje. Pa tako deca na časovima biologije saznavaju naučne činjenice o nastanku biljnog i životinjskog sveta, a onda na sledećem času veroučitelj im priča o djevici Mariji koja je zatrudnela preko sunčeve zrake.

Bila nekad jedna zemlja u kojoj su ljudi bili bolji, naslov je knjige Čedomira Petrovića. U toj zemlji Ustav je garantovao verske slobode, odvojenost crkve od države, pravo verskim zajednicama da osnivaju obrazovne ustanove unutar sebe. I u Ustavu Srbije piše da je sekularna država. Teško za poverovati pored svakodnevne promocije religijskih gluposti u javnom životu. Poput one da tzv. velikomučenici luče miomirise koji leče ljude. To svako jutro možete čuti u emisiji Verski kalendar javnog servisa RT Srbije. Vlast snažno podržava religijska tumačenja Srpske pravoslavne crkve. Šakom i kapom novac poreskih obveznika trpa u džepove popova. Danas je u ovoj zemlji najbolje biti pop. Lažeš ljude, a nikome za to ne polažeš račune. Uz to kaplje dobra lova i sigurna penzija bez uplate doprinosa.

I ovaj cirkus sa pokušajem revizije vladajuće naučne teorije o postanku života i sveta je u funkciji snaženja crkvene dogme da je tzv. Bog otac Savaot stvorio sve što živi i gamiže. Taj roj muva prilepljen uz nazadnu crkvenu ideologiju zuji protiv Darvina i – razuma. Njihovo (s)lepilo je višenamensko. Prva namena je da kreacionističke idiotarije postave na pijedestal večnih istina. To će nepismenu rajetinu, onako džumle, odvratiti od razuma i baciti je u naručje krunisanih crkvenih hohštaplera. Crkva im namiguje i u nameri da u torove uteraju što više mladih kroz njihovu indoktrinacij o svetu kao božjoj kreaciji.

I kad smo kod tog pitanja o postanku sveta, ja i dalje (s)lepo verujem u onu priču da rode donose  bebe kroz dimnjak, dok anđeli spavaju, a mama  i tata rade one smešne pokrete, tek gimnastike radi.

16.05.2017.

VRELO SRCE, HLADAN RAZUM, KRITIČKO MIŠLjENjE I OTPOR NASILjU VLASTI

Zlatko Jelisavac: Vrelo srce, hladan rzum, kritičko mišljenje i otpor nasilju vlasti


Zlatko Jelisavac

Autor
16.5.2017. Zlatko Jelisavac: Vrelo srce, hladan rzum, kritičko mišljenje i otpor nasilju vlasti

////////////////////////

Izdvajamo

  • Sokrat je spojio moralni zakon i znanje, rekavši da onaj ko zna neće nikada činiti zlo (zlo proizilazi iz neznanja), i to je bila osnova njegove kako dijalektike tako i etike.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.................................

Cilj teorije revolucije jeste stalno razvijanje kritičke svesti i jednog reevolucionarnog projekta (da iskoristim izraz filozofa Milana Kangrge) koji se može osloniti na ovu misao za početak: Svaka vlast je nasilje nad ljudima! Ovo se može razumeti teorijom revolucije, ali i pri(o)meniti kroz revolucionarnu praksu. Zvuči vam poznato… Onda znate šta vam je činiti.

Nakon ove poslednje ujdurme i halabuke koja se podigla oko teorije evolucije i pokušaja njenog deplasiranja iz školskih udžbenika, mislim da nam je neophodna opšta teorija revolucije preko koje bi se analizirao naš društveni razvoj. No, ova teorija bi se prirodno oslanjala na evoluciju, to jeste revolucija je društveno-istorijski kontekst prirodnog razvoja čoveka i njegove društvene svesti. Ova slojevita teorija mogla bi se proučavati iz više teroijskih aspekata, ali bi se mogla i primeniti kao efektivna diskurzivna praksa.

Teorija revolucije obuhvatala bi istoriju, sociologiju, ekonomiju, filozofiju, psihologiju, pedagogiju i druge društvene i humanističke nauke, i bila bi usmerena na buđenje i razvoj kritičke svesti bez koje razumevanje dinamike razvoja društva je gotovo nemoguće. Prilagođena uzrastima i afinitetima, ona bi mogla da uđe u školske udžbenike i tako postane bitan deo obrazovanja, ali i vaspitanja, te bi na taj način uticala na razvoj i oblikovanje svesti ljudi od đačke klupe do zrelog društveno-političkog angažmana.

Nekada je ovu ulogu teorije revolucije, u ex-Jugoslaviji, imao marksizam koji je bio obavezan predmet u srednjim školama, a postojao je i kao zaseban entitet u fakultetskom obrazovanju. Sećam se kako su me kao srednjoškolca profesori marksizma „gnjavili“ dijalektikom, bazom i nagradnjom, revolucijom, društvenom svesti i sličnim kategorijama koje nisam razumevao, jer je tadašnje školsko bavljenje marksizmom bilo poprilično indoktrinaciji sklono. U mojoj generaciji je već raslo buntovničko raspoloženje prema ondašnjem socijalističkom sistemu koji se raspadao, tako da nas nisu mnogo interesovale njegove naučne doktrine. No, ako zanemarimo ovaj indoktrinacijski momenat marksizma, ništa bliže teoriji revolucije nije postojalo u našoj tzv. društvenoj praksi.

Razvoj kritičkog duha jeste prava uloga teorije revolucije, kako bi razumeli da svet nije dovoljno samo analizirati i tumačiti već ga moramo i menjati. Kao što nas evolucija uči da promene u prirodi nikada ne prestaju, tako nas revolucija uči da su društvene promene konstantne bez obzira što ih ne zapažamo ili ne utičemo svesno na njih. No, ako mi ne utičemo na našu društvenu realnost, onda to čini neko za nas, a to, opet, može biti teren za svekolike manipulacije i malverzacije. Nivo naše društvene svesti jeste granica koju ni jedna vlast ne može da prekorači a da ne zapadne u domen autoritarnog vladanja, što onda zahteva dodatni revolucionarni angažman građana kako bi prevazišli takvu vlast i stvorili društvo koje podrazumeva slobodu i jednakost za sve. Ali to se ne postiže bez revolucionarnog obrazovanja i sticanja kritičke svesti koja ume da prepozna autoritarnu vlast i suprostavlja joj se kada je to neophodno – mada bi bilo najbolje kada bi se postigao takav nivo društvene svesti koji bi predupredio razvoj autoritarne vlasti, što bi bio i neki konačan cilj ove revolucionarne teorije.

Kako bi izgledala ova revolucionarna teorija ili kako bi se izražavala njena diskurzivna praksa? Možemo da počnemo od njenog istorijsko-geneologijskog (razvojnog) aspekta i napravimo pregled nekih teorija, to jeste znanja i praksi koje možemo svrstati u korpus revolucionarnih. Evo na primer, Sokrat i njegova majeutika, koja je podrazumevala tzv. „porađanje znanja“, to jest proces obrazovanja i osvešćenja koje je bilo praćeno tegobnim učenjem i praksom mučnog odbacivanja od onih koji ne razumeju. Sokrat je spojio moralni zakon i znanje, rekavši da onaj ko zna neće nikada činiti zlo (zlo proizilazi iz neznanja), i to je bila osnova njegove kako dijalektike tako i etike.

Nešto slično Sokratovoj doktrini izreći će Isus Hrist, koji traži od Boga oproštaj za one koji ne znaju: „Oprosti im bože, ne znaju šta čine“. No, Isusova doktrina vere više je bazirana na emocionalno-empatijskom razvoju ili pak ljubavlju za Drugog. Ako je Sokrat bio učitelj razumske dijalektike koja nas uči kako se pojedinac na pravi način odnosi prema svojoj društvenoj zajednici, onda je Isus bio učitelj doktrine koja je više usmerena na naše srce. Ljubav je emocionalna osnova našeg postojanja, jer ako ljubavi nemaš, onda ti ni vera ne može pomoći, kao ni sva blaga i zadovoljstva ovog sveta.

Kasnije je Niče svoju filozofsku doktrinu okarakterisao kao sadejstvo navedena dva momenta: vrelo srce i hladan razum – kako to kaže Niče uz sve ograde i razlike koje je postavio prema Sokratu i hrišćanstvu.

No, prvi mislilac koji je stvarno shvatio smisao revolucije i njenog delovanja svakako je bio Karl Marks. On je celokupnu istoriju čovečanstva i ljudskog društva razradio kao revolucionarni razvoj gde se su različiti oblici klasnog društva smenjivali upravo kao posledica razvoja revolucionarne svesti. Njegova čuvena teza o Fojerbahu, u kojoj kaže da su filozofi samo različito tumačili svet, a radi se o tome da se on promeni – predstavlja prvu pravu tezu revolucije, gde se jasno postavlja njen cilj: prevazilaženje i promena!

Nakon Sokrata kao utemeljavača razumske dijalektike, Isusa Hrista kao učitelja vere srca i osećanja ljubavi za Druge, spomenimo još i Kanta kao mislioca koji je razvio teoriju slobodne volje kao one koja uvek podrazumeva i slobodu za Drugoga. Nema lične slobode, to jest ja ne mogu biti slobodan dok neko drugi to nije. Sloboda je proces koja zahteva sinergiju sa Drugima inače je besmislena i isprazna volja za volju – kako ju je nazvao mislilac Hajdeger. Na ovaj način možemo se i iz psihološkog domena baviti osnovnim domenima ljudske duše: emocijama, voljom i razumom/umom; možemo se osvrnuti na ekonomske aspekte razvoja ljudskog društva i spojiti ih sa razvojem društvene svesti – kako je to činio Marks; možemo ukazati na emotivno-ekonomsko-političke posledice savremenog života i razvoja čoveka – kako su to činili predstavnici čuvene Frankfurtske škole ili kako to danas, na svoj način, radi psiholog Danije Goleman; možemo se osvrnuti i na duboke i prodorne analize totalitarizma i revolucije u filozofiji Hane Arent.

Mogućnosti su velike jer već postoji ogroman korpus saznanja koji samo treba uvrstiti i rasporediti u budućoj teoriji revolucije kao razumevanju evolucije samog društva. Naravno, ništa nije zauvek pa se i ove prošle teorije i saznanja moraju razrađivati, analizirati, promišljati ili pak i odbacivati ukoliko više ne korespondiraju sa našim potrebama. Cilj teorije revolucije jeste stalno razvijanje kritičke svesti i jednog reevolucionarnog projekta (da iskoristim izraz filozofa Milana Kangrge) koji se može osloniti na ovu misao za početak: Svaka vlast je nasilje nad ljudima! Ovo se može razumeti teorijom revolucije, ali i pri(o)meniti kroz revolucionarnu praksu.

Zvuči vam poznato… Onda znate šta vam je činiti.

Autonomija

16.05.2017.

IZVJEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE : VLASTI U SRBIJI TREBALE BI PRIZNATI GENOCID U SREBRENICI !

Izvještaj Evropske komisije : Vlasti u Srbiji trebale bi priznati genocid u Srebrenici !Maj 16 . 2017.
 


.Vlasti u Srbiji trebale bi priznati genocid u  Srebrenici , iskorijeniti rasizam među nogometnim navijačima i iskorijeniti nasilje protiv Roma i LGBT populacije, navodi se u izvještaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) za Srbiju.

Od usvajanja drugog izvještaja ECRI-ja o Srbiji 2010. godine, Srbija je postigla napredak u nekoliko oblasti, ali neka pitanja i dalje stvaraju zabrinutost, navodi se u izvještaju komisije čiji je osnivač Vijeće Evrope.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije ističe da su vlasti poboljšale zakonodavstvo o zabrani diskriminacije. Radio-televizija Srbije se 2011. godine izvinila gledaocima zbog svoje uloge kao sredstva propagande tokom 1990-tih godina, a novinarska udruženja su usvojila etički kodeks kojim se zabranjuje govor mržnje.

Primjetan je napredak u suočavanju sa ratnom prošlošću i poboljšanja položaja Roma, ali da država treba još mnogo toga uraditi u borbi protiv govora mržnje i rasizma među sportskim fanovima, kao i unaprijediti krivično gonjenje ratnih zločina.

Komisija je pozitivno ocijenila i regrutiranje većeg broja policajaca albanske nacionalnosti, te činjenice da je više osoba uhapšeno u vezi sa zločinima u Srebrenici.

Procesuiranje ratnih zločina

Kao pozitivan primjer navodi da su Skupština i predsjednik države uputili izvinjenje zbog masakra u Srebrenici. Ipak, ECRI žali što zbog činjenice da nijedna od ove dvije institucije nije javno priznala srebrenički masakr kao genocid, što stoji u presudama međunarodnih sudova.

“ECRI je vrlo zabrinut zbog stalnog porasta govora mržnje u srpskom javnom diskursu, koji je pojačan širokim medijskim izvještavanjem. Političari i mediji koriste zapaljiv, pogrdan i nacionalistički jezik, a na prostoru bivše Jugoslavije naglo su porasle regionalne tenzije. Trenutni javni diskurs podsjeća na govor mržnje koji se koristio prije nedavnih ratova u regiji, a istraživanja pokazuju visoke razine osnovne socijalne distance između različitih dijelova stanovništva. Govor mržnje se sve više širi putem interneta; nogometni huligani i njihove organizacije također doprinose širenju mržnje”, navodi se u izvještaju.

Autori izvještaja navode da su zbog toga potrebne još odlučnije akcije protiv govora mržnje koji šire rasističke organizacije i, naročito, fudbalski navijači. ECRI daje preporuku vlastima da zabrane rasističke navijačke grupe.

Konstatira se da krivično gonjenje odgovornih za genocid i druge ratne zločine napreduje sporo. Lica na visokim položajima nisu procesuirana i mnogi ratni zločini ostali su nekažnjeni.

Izazivanje mržnje protiv grupa koje žive izvan Srbije nije kažnjivo po članu 317 Krivičnog zakona, a ni učestvovanje u aktivnostima rasističkih grupa nije uvijek kažnjivo, navodi ECRI.

Sistem (samo)regulacije medija ne funkcionira dobro. Savjet za štampu je suviše slab, a operateri društvenih mreža ne sprečavaju niti uklanjaju govor mržnje.

LGBT zajednica

U izvještaju se podsjeća kako su vlasti u Srbiji novim zakonskim odredbama unaprijedile zaštitu od zločina iz mržnje, čime se nasilje nad LGBT populacijom uzima kao otežavajuća okolnost.

Krivični zakon također štiti pojedince i organizacije koji podstiču ravnopravnost, a Zakonom o zabrani diskriminacije izričito se zabranjuje govor mržnje. Povjerenici za zaštitu osigurano su dodatno osoblje i odgovarajuće prostorije.

Međutim, u izvještaju se navodi da se veliki broj prekršaja ne prijavljuje policiji, kao i da policijski službenici nisu uvijek otvoreni za primanje žalbi, naročito od LGBT i romske populacije.

Visok nivo nasilja nad homoseksualcima i transseksualcima posebno postaje vidljiv uoči Parade ponosa, konstatiraju potpisnici izvještaja.

Marginalizirani Romi

ECRI pozdravlja činjenicu da je veliki broj Roma dobio lična dokumenta i što je povećano uključivanje romske djece u obrazovni sistem.

Ipak, u izvještaju se navodi da država nije sprovela različite strategije i akcione planove za Rome, kao i da se ponavlja nasilje nad Romima u Srbiji.

Komisija ukazuje i da svega šest posto romske djece pohađa predškolske ustanove, a svega 46 posto završi osnovnu školu. Na važnim mjestima u javnim službama nije zaposlen niti jedan Rom, stoji u izvještaju.

Komisija Vijeća Evrope navodi i da se napori da se poboljšaju žalosni uvjeti stanovanja mnogih Roma suviše mali, navodeći da su 72 procenta od svih romskih naselja i dalje neformalnog karaktera.

Vlastima se preporučuje da trebaju razviti pokazatelje integracije i osnažiti prikupljanje podataka o ravnopravnosti.

Zločini iz mržnje prema romskoj populaciji i izvještavanje o tome u medijima i dalje predstavlja veliki izazov za vlasti u Srbiji, konstatira se u izvještaju.

Izvještaj, usvojen 22. marta, a odnosi se na stanje zaključno sa 7. decembrom 2016. godine.

(Kliker.info-Aljazeera)

//////////////////////

BURNA RASPRAVA DODIKA I ČAVIĆA: Predsjednik RS negirao optužbe da je novac za bolnicu u Istočnom Sarajevu potrošen za dvoranu 'Igokee'

BURNA RASPRAVA DODIKA I ČAVIĆA: Predsjednik RS negirao ...

////////////////////////

PREKO 10 MILIONA KM ZA PROJEKAT DIJASPORA ZA RAZVOJ: Prilika za građane BiH da osnaže saradnju s dijasporom (FOTO)

PREKO 10 MILIONA KM ZA PROJEKAT DIJASPORA ZA RAZVOJ ...

////////////////////////

HAPŠENJA UŽIVO: Nakon nestanka kamera i druge opreme privedeno više zaposlenika HRT-a

HAPŠENJA UŽIVO: Nakon nestanka kamera i druge opreme ...

/////////////////////////

//////////////////////

////////////////////

Željko Komšić : HDZ-ov prijedlog derogira prava Hrvata i svodi ih na nacionalnu manjinu

Postupajući ovako, HDZ, kao etnička stranka, kojoj je, kako oni kažu, pripamarni cilj zaštita Hrvata i hrvatskog nacionalnog bića,“skače sam sebi u stomak” derogirajući Hrvate i njihova već ustavom utvrđena [...]

/////////////////////////////////
16.05.2017.

DAN KADA SE TUZLA ODBRANILA: "NAKON SUĐENjA ILIJI JURIŠIĆU U BEOGRADU NAMJERE AGRESORA SVIMA SU JASNE"

DAN KADA SE TUZLA ODBRANILA: "Nakon suđenja Iliji Jurišiću u Beogradu namjere agresora svima su jasne"

˝Zbog toga sam ja ogorčen, i rekao sam: ´Procesuirajte me, jer nisam u mogućnosti još čekati deset godina´, jer kada čovjek ima 75 godina, pa još deset, ja bih volio da je to tako. Nije red da Tuzla ima stigmu da je izvršila zločine, jer je postala sinonim kako se brani građanska čast i kako se u eri nacionalizama sa građanskim principom može pobijediti to zlo˝, izjavio je Bešlagić.


DAN KADA SE TUZLA  ODBRANILA: 'Nakon suđenja Iliji Jurišiću u Beogradu namjere agresora svima su jasne'

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, učenjem Fatihe i minutom šutnje danas je na Brčanskoj Malti u Tuzli počelo je obilježavanje 25. godišnjice od organiziranog pružanja otpora agresoru, zahvaljujući čemu je spriječeno ponavljanje već viđenih scenarija koji su u tom periodu zadesili mnoge druge bh. gradove, javlja Anadolu Agency.

 

Na današnji dan 1992. godine pripadnici tadašnje novoformirane Vojske Jugoslavije i Vojske Srpske Republike, koji su u kamionima natovarenim oružjem, municijom i zapaljivim materijama napuštali Tuzlu, sukobili su se sa policajcima, koji su pratili izlazak kolone iz grada. Nakon što su počeli pucati po građanima, policijskim patrolama i okolnim zgradama, te kada je pala prva civilna žrtva i nakon ranjavanja dvojice policajaca, tuzlanski su policajci ˝na vatru odgovorili vatrom˝. Tom je prilikom došlo do zapaljenja kamiona u kojima su stradali vojnici, kojima je komandovao Mile Dubajić.

 

˝To je, hajmo reći, jedan trenutak u životu kada se promijenio i naš život i sve, ali opet sada, poslije 25 godina, i ja i moji borci, naše kolege, s ponosom ovdje stojimo, čista obraza možemo izaći i reći da nismo uradili ništa mimo zakona˝, naveo je Šemsudin Joldić, predsjednik UG Demobilisanih građana Manevarac.

 

Četvrt stoljeća poslije, pojedinci iz bh. entiteta Republika Srpska događanja na Brčanskoj Malti nazivaju kontroverznim, iako je mnogo detalja jasnije poslije suđenja i poništavanja presuda Iliji Jurišiću, penzionisanom pripadniku tuzlanske policije.

 

˝Kontroverze su iz osnovnog razloga što je Tuzla bila fenomen i u najteže vrijeme očuvala je jedan građanski koncept zajedničkog života, multikulturalnost, multietičnost i sve te civilizacijske vrijednosti ne uklapaju se u etničke podjele ukupne u Bosni i Hercegovini. Na neki način, mi smo se na referendumu izjasnili za jednu cjelovitu, nezavisnu, demokratsku Bosnu i Hercegovinu˝, podsjetio je Meša Bajrić, tadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla.

 

No, zbog izostanka izjašnjavanja Tužilaštva BiH o ovom slučaju, te postojanja srbijanske potjernice, Bajriću i ratnom načelniku Tuzle Selimu Bešlagiću onemogućeno je kretanje van teritorija Federacije BiH.

 

Bešlagić ističe ogorčenost zbog ove situacije, te podsjeća da je Haški tribunal ocijenio da na Brčanskoj Malti nije bilo zločina, te da je Sud BiH rekao da se predmet obustavlja, a i vijeće Apelacionog suda u Beogradu utvrdilo je da nema ništa od tužbe protiv Ilije Jurišića.

 

Bešlagić napominje da i pored ovih činjenica, proces u BiH nije završen i na njega nije stavljena tačka.

 

˝Zbog toga sam ja ogorčen, i rekao sam: ´Procesuirajte me, jer nisam u mogućnosti još čekati deset godina´, jer kada čovjek ima 75 godina, pa još deset, ja bih volio da je to tako. Nije red da Tuzla ima stigmu da je izvršila zločine, jer je postala sinonim kako se brani građanska čast i kako se u eri nacionalizama sa građanskim principom može pobijediti to zlo˝, izjavio je Bešlagić.

 

Ove godine izostala je posjeta roditelja stradalih vojnika iz Republike Srpske, koji su prethodnih godina organizirano dolazili u ovaj grad i mimo obilježavanja od strane građana i branitelja Tuzle, palili svijeće i molili se za duše svojih pokojnika.

 

Iz Udruženja Manevarac poručili su da ovaj grad svima može pružiti neophodnu sigurnost i da su spremni na adekvatan način iskazati pijetet prema svim mrtvima, kao i pokazati saosjećanje sa ožalošćenim porodicama. No, iz Manevarca su istaknuli da odbijaju pokušaje političkih zloupotreba ovih komemoracija.

//////////////////////

ODMOTAVA SE KLUPKO ZLOČINA: Ko je skrivao dokaze i zaštitio ubice Ugljena i Leutara?

ODMOTAVA SE KLUPKO ZLOČINA: Ko je skrivao dokaze i zaštitio ...

///////////////////////////

FANTOMSKI PLAN 'POSLJEDNJA ŠANSA': 'Stranci naredili Savezu za promjene da sruši Dodika'

FANTOMSKI PLAN 'POSLJEDNJA ŠANSA': 'Stranci naredili Savezu ..

/////////////////////

Bitka na Brčanskoj malti : Obilježena 25. godišnjica od Tuzlanske kolone

///////////////////////////

////////////////////////

Mostar tuguje za stradalima u avionskoj nesreći: Stari most u mraku sa pet simboličnih zvjezdica

Na Starom mostu u Mostaru u ponedjeljak navečer ugašena su svjetla, a na njegovom luku oslikalo se pet zvijezdica u znak odavanja počasti za tragično stradale u avionskoj nesreći koja

/////////////////////////////////
Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

Brojač posjeta
56282645

Powered by Blogger.ba