Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

22.03.2017.

OD EROZIJA AKADEMSKOG MORALA KA UNIŠTENjU BiH

Od erozija akademskog morala ka uništenju BiH


Nedžad Bašić
Autor 22.3.2017. Od erozija akademskog morala ka uništenju BiH

Foto: wallpaperpulse

///////////////////////

Davljenje akademske zajednice danas u BiH obavlja se u jezivoj tišini gušenja i umiranja svake nove ideje i svakog novog akademskog entuzijazma, u sjenci protjerivanja i kriminaliziranja onih koji bi da promjene ovakvu sumornu akademsku klimu prožetu nepotizmom, korupcijom i kriminalom

Protjeran sa univerziteta u Bihaću sjedim ovog  tmurnog, vlažnog i pretoplog jutra u kafeteriji Univerziteta u Jugoistočnoj Aziji i čitam kako Dr. Feliks Ungar  sa hirurškom preciznošću otkriva našoj akademskoj i političkoj javnosti odakle dolazi opasnost za našu zemlju i za budućnost njenog naroda. Na kreativnom i uvijek kritički raspoloženom portalu TACNO NET  nalazim inspirativnu priču o bosansko-hercegovačkoj intelektualnoj dekadencije koju je ispričao Drago Bojić na njemu svojstven i uvijek inspirativan način. Čitam kako prof. Slavo Kukić analizira gubljenje autonomije sveučilišta, i šta bi to sve moglo značiti za naše visoko školstvo i za budućnost BiH.

Nigdje u historiji visokog školstva na svijetu nije zabilježeno da lokalna zakonodavna i izvršna vlast imenuje ili razriješava rektora univerziteta, donosi odluke o nastavnim planovima, da donosi odluke u protjerivanju profesora koji su se pobunili protiv kriminala u akademskoj zajednici, da donosi odluke o tome ko nemože aplicirati na poziciju rektora ili dekana. Nema ni jednog  univerziteta u svijetu u iole normalnoj zemlji da bi rektor mogao direktno da izabere svoga sina u akademsko zvanje a da ostane na mjestu rektora i to uz puno podršku lokalnih zakonodavnih i izvršnih tijela. Nema ni jednog univerziteta u svijetu koji bi dozvolio angažman profesora u nastavnom procesu protiv kojih se vode postupci za teška krivična dijela, ili profesora koji učestvuju u fizičkim razračunavanjima zbog svojih privatnih dugova, navlačeći na taj način sijenku primitivnosti na akademsku zajednicu. Ima mnogo toga što je apsolutno neprihvatljivo za svaku normalu akademsku zajednicu a što je kod nas u BiH sasvim normalna i uobičajena pojava.

Zašto je to tako nije teško otkriti ako se samo malo bolje pogleda nepotistički listing koji pokazuje fantastičnu impregnaciju zakonodavne, sudske i izvršne strukture lokalne vlasti i akademske zajednice. Tamo gdje je jedan kum Dekan a drugi kum Predsjednik lokalne izvršne vlasti, a treći kum Rektor, a četvrti kum predsjednik Sindikata univerzitetskih nastavnika, sve je moguće i sve je dozvoljeno. To što bi trebalo biti neprihvatljivo a kod nas je sasvim normalno moguće. Ako je jedan bračni partner predsjednik Upravnog odbora Univerziteta a drugi bračni partner sudac u lokalnom sudu, jedan brat profesor na Univerzitetu a drugi brat tužilac,  koji odlučuju da li će voditi sudski postupak protiv nezakonitosti u ovoj instituciji, ishod je sasvim jasan, i po pravilu odluka je ista: nema odgovornosti. Pa ako je tako kako je, pa ko se onda i ne bi ponašao kao što se ponašaju u našoj akademskoj zajednici, imajući u vidu da je atmosfera nepotizma i korupcije prodrla u svaku poru naseg društva.

Za one koji ne bi tako radili i za one koji bi da vide Univerzitet kao mjesto gdje se stvaraju nove generacije sposobnih, motiviranih i kreativnih mladih ljudi, ostaje jedini izbor: bijeg iz ovog ambijenta. Bijeg iz BiH. Oni koji odluče da ostanu i da se bore biće kriminalizirani i nasilno protjerani. Rezultat je uvijek isti a to je za ovaj narod i za ovu državu najgori mogući izbor, našto ukazuje i dr. Ungar iz nešto drugačijeg ugla. Svejedno, posljedice su iste.

Međutim, iz ovakve stvorene klime rađa se nova nevolja i nove prijetnje koje sve više i više zatamnjuju nebo nad budućnošću BiH i onih koji žive ovdje. Akademska zajednica postaje glavni epicentar stvaranja društva anomije, neznanja, infantilnosti, frustriranosti, surevnjivosti i netolerancije.  Na tenutak mi se pogled zadržava na prvoj stranici lokalnog lista MUMBAI-MIRROR na izvještaju o rezultatima naučno „The  Brain Initiative”, za koji su USA izdvojile 100 miliona dolara samo u prošloj godini i naučnog “Brain Mapping Project” za koji je EU izdvojila fantastičnih 1.29 milijardi eura. I tako dok se danas u svijetu traga za novim znanjima, novim tehnologijama i inovacijama, dok svijet traga za novim biotehnologijama, nanotehnologijama i bionanotehnologijama, novim materijalima i novim informatičkim sistemima, sa kojima će istorija čovječanstva i sudbina čovjeka biti stubokom promjenjena, u bosanskohercegovačkoj  akademskoj zajednici s nesmanjenom žestinom se vodi nadmetanje u akademskom nepotizmu, plagiranju i međusobnom denunciranju i podmetanju.

To me vraća za trenutak u ne tako davnu prošlost kada smo entuzijastički pokušavali da na Univerzitetu u Bihaću organiziramo međunarodni univerzitetski konzorcij, kad smo pokušavali uvesti praksu pisanja mastera i doktorata kao aplikativnih znanstvenih projekata u kooperaciji sa prominentnim stranim univerzitetima, kada smo entuzijastički pokušavali formirati časopis sa međunarodnom redakcijom u kojem bi se objavljivali rezultati naših istraživanja sa visokim frekvencijama međunarodne kooperacije, kad smo imali inventivnu ideju uvođenja novih nastavnih predmeta sa novom metodologijom predavanja u kojoj bi studenti imali širi prostor za njihova kreativna razmišljanja i djelovanja…a sve to da bi se bar donekle razbila zagušujuća i maglovita atmosfera na Univerzitetu u Bihaću, baš kao što je ova jutarnja puna smoga i magle. A završilo se tako da smo svi protjerani sa Univerziteta od strane bivših problematičnih predsjednika vlada Unsko-sanskog kantona sadašnjih rektora i dekana: Fadila Islamovića, Mirsada Veladzića, Atifa Hodzića i drugih, koji su, da bi zaposliti svoju djecu i svoje supruge, protjerali sve profesore koji su se suprotstavljali njihovom uništavanju akademskih vrijednosti na ovoj visokoškolskoj ustanovi, i to bez ijednog glasa protesta profesora ili studenata.

I tako se davljenje akademske zajednice danas u BiH obavlja u jezivoj tišini gušenja i umiranja svake nove ideje i svakog novog akademskog entuzijazma, u sjenci protjerivanja i kriminaliziranja onih koji bi da promjene ovakvu sumornu akademsku klimu prožetu nepotizmom, korupcijom i kriminalom. Nažalost, sve se završava uz poneki mali marginalni protest, kao što je protest Profesora Kukića i Drage Bojića, na koje više niko ne obraća pažnju.

/////////////////////////////////////////////////


Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

Brojač posjeta
53248014

Powered by Blogger.ba