Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

30.11.2012.

VRAČANjE SRBIJE U DEVEDESETE

Milivoje Pavlović izabran za predsednika UO Studija B

Autonomni uvlakač

 
Pavlovićeva prelazna postojbina: Megatrend hram
Pavlovićeva prelazna postojbina: Megatrend hram
Photo: spc.rs

................................................................................

Da li se Srbija sprema za novi rat i obračun sa novim svetskim poretkom? Prvi zaključak koji se nameće nakon Pavlovićevog izbora je da bi ovakvu žrtvu, imenovanje na mesto u stožeru gradske, pa makar i velegradske, radio - televizije, uprkos nekadašnjim znatno višim funkcijama, prihvatio samo odani partijski pregalac, svestan težine političkog trenutka. Možda je to i manja opasnost, nego da bude autonoman

Milivoje Pavlović, dekan Fakulteta za kulturu i medije Megatrend univerziteta, izabran je ovih dana, odlukom Skupštine Beograda za predsednika Upravnog odbora RTV Studio B. Svi mediji su, bez komentara, preneli kratku biografiju bivšeg Miloševićevog ministra informisanja i direktora Radio Beograda u vreme kada je ova kuća dotakla dno, valjajući se po ratnohuškačkom blatu, braneći snažnije od drugih - a uvlakačka konkurencija je bila snažna - režim Slobodana Miloševića.  Ipak, i interpretacija agencijske vesti nije mogla da prođe bez izvesnih vrednosnih sudova, pa su se neki mediji odlučili da ne zaobiđu imecilno zvanje Milivoja Pavlovića, preuzeto, valjda, iz CV-ja, dugogodišnji delatnik u kulturi i informisanju.

Umesto slike iz izloga: Milivoje, devedestih
Photo: Stock

........................................................................

I na tragično malom prostoru za impozantnu biografiju, Politika i Dragan Bujošević otišli su korak dalje, objavljujući u rubrici Spektar da je Pavlović izuzetni novinar . U gomili priznanja koja je zavredeo bivši ministar, izdvajaju se najlogičnija, dve godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije. Dnevnik Danas, pak, konstatuje da Pavlovićev izbor "deo javnosti automatski tumači u ključu 'mračnih devedesetih'", a bez "automatskog" tumačenja, tumačio bi ga, valjda, kao zrak svetla u dubokom mraku, ili "avangardu devedesetih", kako se sugeriše u naslovu.

Još jednom, za svaki slučaj: Milivoje Pavlović je avangarda devdesetih! Zvuči jezivo.

Da odmah otklonimo sumnje u to čiji je Milivoje Pavlović u sadašnjoj podeli vlasti. Logično, Dačićev, ali, 5. oktobra je bio spreman da bude i Đinđićev. On svojim delom premašuje prizemne politikantske okvire, naprosto, sa tolikom količine avangarde, nadasve originalnosti koja seže do nadrealizma, jednostavno ne može da bude nečiji:

„Evropa se ujedinjuje interesno, a ne duhovno; zato lije krokodilske suze za Dubrovnikom koji nije ozbiljnije oštećen, a ne primećuje da je manastir Žitomislići sravnjen sa zemljom, niti da je kosturnica u Pribilovcima - sagrađena posle pola veka kolektivne anamneze - dignuta u vazduh! Tvorci 'novog poretka' posegli su za starim sredstvima; ucenama, ultimatumima i dvostrukim aršinima. Sami su podstakli postojeće međunacionalne i verske suprotnosti do razmera surovog rata, potom secesionizam nagradili međunarodnim priznanjem, a onda svu odgovornost prebacili na srpsku stranu, dodatno je kaznivši sankcijama“.

Ko bi ovde bilo šta izmenio, osim "anamneze" koja bi 'ladno mogla da bude i "amnezija".

Nema lepih reči Pavlović za kolege ministre, pogotovu zapadne: „Golim okom je vidljivo da su u ovoj prljavoj raboti učestvovala i sredstva informisanja. Štaviše, u mnogim svetskim centrima osnovana su prava ministarstva za dezinformacije, čiji je zadatak da raznim metodama podupiru ideje i praksu 'novog poretka' i neutrališu efekte naših napora“ (...) „Istina o Srbiji nije jednoznačna jer se i Srbija sama gleda iz različitih uglova, a često i pred različitim ogledalima. Zato nije uvek lako izraziti tu mnogolikost Srbije“ (Večernje novosti, jul 1992).

Nakon ove haiku sage o vrljavosti (razrokosti) Srbije, dolazi i ambivalentnost u kori velikog mozga:

„U ovom ratu u kome Srbija i ne učestvuje, Srbi su neretko bili dvostruko ubijani: jednom fizički, drugi put duhovno. Veoma često žrtve su prikazane kao ubice; našim snimcima i fotografijama, čak i kad su imale precizne legende, grubo je izvrtan tekst. Ono čuveno davljenje vojnika u Splitu prdstavljeno je kao srpski zločin nad pitomim hrvatskim oslobodiocima, na Romaniji muslimanska deca nose šajkače, a Dubrovnik je toliko puta bombardovan da više ne bi trebalo da postoji. Informativna blokada, koja nas je zadesila pre ekonomske, stavila je čitav naš informativni sistem pred velika iskušenja. Kakve su naše šanse da se probijemo medijskom istinom o Srbiji u uslovima kad se i nalazi generalnog sekretara Ujedinjenih nacija skrivaju ili prećutkuju? Nasuprot našem Ministarstvu za informacije, u kojem se radi od jutra do ponoći, uključujući vikend i praznike, dejstvuju - takođe danonoćno - brojna ministarstva za dezinformacije. Jednoj našoj informaciji koja bi htela, na primer, da afirmiše elan vital ovog naroda i njegovu spremnost da preživi uprkos neizbežnim restrikcijama, suprotstavlja se i po pet priloga koji uvećevaju pometnju i seju strah. Uostalom, zar nisu minula već tri-četiri termina u kojima je trebalo da budemo bombardovani? Osim stranih činilaca, čije ambicije razumem, neretko pripomažu i domaći. Neki od njih su privremeno u inostranstvu, u diplomatskoj službi ili na deviznim dnevnicama...“

Laku noć, Beograde

Teško, baš. Ali, Srbija pod sankcijama 1993. uzvraća udarce i vikendom i praznikom: "Zahvaljujući satelitskom prenosu tona i slike program RTS-a danas je planetarna činjenica od sudbinskog značaja za ishod bitaka koje sad bije srpski narod (...) „Zahvaljujući prednosti elektronskih medija sistem RTS-a obezbeđuje dragoceni stepen duhovnog jedinstva svih Srba sveta u jednom vremenu koje, kao što znate, ne počiva ni na pravdi ni na istini, već je dobrano kontaminirano srbofobijom i drugim produktima kuhinja tvoraca novog svetskog poretka", kazao je ministar Pavlović poslanicima u Skupštini Srbije.

Tako je ministar širio istinu za svog mandata, a docnije i kao direktor Radio Beograda, punih sedam godina, do 5. oktobra kada je, mudro pretek'o, stavljajući sva svoja znanja na raspolaganje novoj uređivačkoj garnituri.

Kada se podvuče crta ispod Pavlovićevog angažmana devedesetih, ova bi izjava bila ilustrativna u pogledu učinka na utemeljenju neosvovojivog informativnog bastiona, logističkog centra agresorskih postrojbi: „Ne braneći pogreške bez kojih se u ovom poslu ne može, i priznavajući mnoge trapavosti na našoj strani, ipak mogu odgovorno da kažem da je - uprkos velikim iskušenjima - naš informativni sistem izdržao proveru i da većih lomova u njemu nije bilo. Poslednjih dana imamo čak i golim okom vidljive rezultate u ovoj oblasti u kojoj se greške odmah uoče a pozitivni učinak podrazumeva. Zahvaljujući boljoj povezanosti niza ustanova u čijem delovanju ima elemenata inostranosti (vladina ministarstva - RTS - Tanjug - Radio-Jugoslavija - uticajni dnevni listovi - naučne ustanove, itd.), uspešnije se probijamo kroz iglene uši blokade. Balon laži je probušen i istina polako curi. Znam da neće tako brzo doći do željene ravnoteže, i ne očekujem nikakve spektakularne obrte; nužan je uporan, višemesečni rad. U ovom trenutku je najvažnije da smo odoleli prvom talasu i da se nismo ogrešili o istinu kao najmoćnije sredstvo koje nam je preostalo“.

Prvi zaključak koji se nameće nakon Pavlovićevog izbora je da bi ovakvu žrtvu, imenovanje na mesto u stožeru gradske, pa makar i velegradske, radio - televizije, uprkos nekadašnjim znatno višim funkcijama, prihvatio samo odani partijski pregalac, svestan težine političkog trenutka. Možda je to i manja opasnost, nego da bude autonoman.

 

30.11.2012.

BiH JE ZEMLjA KOJA GLADUJE ZA STRANIM INVESTICIJAMA

BiH je zemlja koja gladuje za stranim investicijama

image

SARAJEVO - BiH je zemlja koja "gladuje" za stranim investicijama, ali strani investitori neće doći sve dok u njoj postoje prepreke koje ograničavaju poslovanje, kao što su korupcija i neusklađeni zakoni, rekao je danas u Sarajevu direktor Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH David Barth.

"Prvo se treba obračunati sa navalom korupcije koja postoji u ovoj zemlji. Investitori nikada neće ulagati svoja sredstva u zemlju gdje ne postoji određeni stepen predvidljivosti, a ona se postiže samo vladavinom zakona", rekao je Barth Srni pred početak konferencije "Podrška sektora pravde privrednom razvoju BiH".

On je rekao da je druga barijera nedostatak usklađenosti, odnosno harmonizacija zakona među entitetima, kantonima, jer za svakog poslovnog čovjeka predstavlja problem ako mora poslovati sa različitim zakonima i propisima koji su na snazi u cijeloj BiH.

Prema njegovim riječima, sektor pravde bi trebalo da zajedno sa poslovnim i privatnim sektorom zagovara bolje poslovno okruženje, a sve u cilju otvaranja većeg broja radnih mjesta i bolji kvalitet života za sve građane BiH.

Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj rekao je na konferenciji da istraživanje koje je provedeno u junu među građanima BiH, ukazuje na pad povjerenja u institucije BiH, što može imati negativne efekte na privredni razvoj.

"U ovakvoj situaciji, sektor pravde ne smije posmatrati razvoj događaja i mora se posvetiti pitanjima usko vezanim za razvoj svog sektora i mora dati doprinos pojačanim aktivnostima koje će doprinijeti privrednom razvoju", istakao je Radulj.

Prema njegovim riječima, do sada su se napori sektora pravde na planu podrške ekonomskom razvoju BiH ogledali kroz aktivnosti definisane oblašću četiri strategije za razvoj sektora pravde, kojom su definisani, između ostalog, strateški programi.

Radulj je istakao da su strateški programi razrađeni kroz akcione planove u kojima su definisani rokovi provođenja, odgovrne institucije i pokazatelji provođenja za podoblasti – medijacija i drugi vidovi alternativnog rješavanja privrednih sporova, reforma zemljišne administracije i unapređenje kapaciteta privrednih odjeljenja ili privrednih sudova.

Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Ružica Jukić rekla je da se medijacijom i drugim vidovima alternativne pomoći u rješavanju sporova može poboljšati pristup pravdi na raznovrsne načine, tako što će pomoći siromašnijim segmentima društva da imaju pristup rješavanju sporova u slučajevima kada oni ne bi mogli priuštiti advokata za sudsku parnicu.

"Kada je riječ o reformi zemljišne administracije, očekuje se da će uspostaviti osnovu za pouzdano i sigurno provođenje stvarnih prava kao i za razvoj usluga zemljišne administracije, što su preduslovi za sigurnije i predvidljivije poslovno okruženje“, istakla je Jukićeva na konferenciji.

Prema njenim riječima, VSTV će u skladu sa svojim mogućnostima, i dalje raditi na uspostavljanju efikasnog i nezavisnog pravosuđa, te nastojati doprinijeti ekonomskom razvoju zemlje, efikasnijim rješavanjem privrednih sporova, pojednostavljivanjem načina registracije poslovnih subjekata, kao i efikasnijim procesuiranje predmeta organizovanog kriminala i korupcije.

Konferenciji, koju je organizovao USAID, prisustvuju predstavnici privrednog sektora, te pravosudnih instiucija i vlasti na svim nivoima u BiH.

(Vijesti.ba/Srna)

 

30.11.2012.

PATRICK MOON: OHR ĆE SE ZATVORITI KADA BiH PROFUNKCIONIRA

Ambasador SAD nakon zasjedanja PIC-a
Moon: OHR će se zatvoriti kada BiH profunkcionira
FOTO: Arhiv
Moon: OHR će se zatvoriti kada BiH profunkcionira

Završen je polugodišnji sastanak političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) na kojem su predstavnike zemalja članica PIC-a predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda i njegova dva zamjenika Zlatko Lagumdžija i Nikola Špirić informirali o tome šta oni rade da bi ova zemlja postigla napredak, objavio je na svom blogu nakon sjednice PIC-a ambasdor Sjedinjenih Američkih Država BiH Patrick Moon

Kako je naveo ostalo je još mnogo posla da bi se ispunili najvažniji ciljevi vanjske politike BiH među kojima su članstvo u NATO savezu i Evropskoj uniji.

Govoreći o potrebi postojanja OHR-a u BiH, Moon je napisao da su mnogi komentari u vezi s ovim stizali kao uvrede i vulgarnosti, a ne u formi konstruktivnih prijedloga o tome kako pomoći da BiH ide dalje.

"Stav SAD je jasan i dosljedan. Mi želimo da se OHR zatvori, ali do zatvaranja može doći samo kada Bosna i Hercegovina bude spremna da samostalno funkcionira. U 2008. godini je PIC odredio takozvani "5+2" paket ciljeva i uvjeta koji moraju biti ispunjeni prije zatvaranja OHR-a", podsjetio je Moon.

Naglasio je da mnogi ljudi koji kritiziraju OHR i kažu da već odavno nije ovdje dobrodošao su isti oni ljudi koji blokiraju napredak na ispunjavanju "5+2" paketa ciljeva i uvjeta.

Kao konkretne primjere za ovu tvrdnju naveo je da se dva cilja odnose na iznalaženje održivih rješenja za knjiženje i raspodjelu državne i vojne imovine. U martu su politički lideri dogovorili okvir za rješavanje oba pitanja, ali su potom lideri postali više zainteresirani za resistematizaciju u raznim vladinim institucijama nego za rješavanje ovih pitanja.

Neuspjeh o ovom pitanju, smatra Moon, u protekle dvije i po godine spriječava BiH da u potpunosti sudjeluje u Akcionom planu za članstvo NATO saveza.

Podsjetio je da su se politički lideri na zadnjem sastanku u Mostaru još jednom dogovorili da će ovo pitanje riješiti na osnovu sporazuma iz marta, ali je upitao "gdje je prijedlog konkretnih koraka koje će poduzeti da bi se to pitanje riješilo".

Moon ističe da u Mostaru politički lideri nisu čak ni spomenuli nedavnu odluku Ustavnog suda BiH o vlasništvu države nad imovinom, koja mora biti sastavni dio rješenja.

Kao drugi uvjet iz paketa "5+2" naveo je da mora postojati "pozitivna procjena Upravnog odbora PIC o situaciji u BiH koja se temelji na potpunom poštivanju Daytonskog mirovnog sporazuma".

"Bit će teško zaključiti da je ovaj uvjet ispunjen sve dok lideri osporavaju ono što je jasno navedeno u Daytonskom sporazumu. SAD se raduju danu kada će situacija u BiH biti takva da OHR može zatvoriti svoja vrata", napisao je Moon.

Istaknuo je da se već četiri godine jasno govori šta se treba desiti da bi ovo bilo moguće, ali sve dok se ne zadovolje ovi kriteriji i sve dok BiH ne postigne značajan napredak ka članstvu u EU i NATO savez, Moon smatra da za OHR postoji važna uloga u nadgledanju provedbe mirovnog sporazuma.

Pozvao je lokalne lidere na kraju da umjesto što kritiziraju OHR i visokog predstavnika, da se fokusiraju na donošenje odluka i stvaranje okruženja koje će omogućiti zatvaranja OHR-a.

 

30.11.2012.

PORUKA PIC-a: VALENTIN INZKO; NEMA VIŠE IZGOVORA ZA DALjNjA KAŠNjENjA

Inzko: Nema više izgovora za daljnja kašnjenja, nema podjele Mostara na nacionalnoj osnovi

image

Valentin Inzko

............................................................

SARAJEVO - Nema više izgovora za daljnja kašnjenja, prenio je danas novinarima visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko poruku Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (UO PIC) UO PIC-a je u toku dvodnevnog zasjedanja zaključio da BiH, nažalost, ne ostvaruje napredak u ispunjavanju uvjeta na putu ka euroatlantskim integracijama, ali da postoje razlozi za optimizam.


Inzko je pojasnio da su razgovori članova Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (UO PIC) i predstavnika vlasti u BiH kao i zasjedanje PIC-a bili veoma produktivni.

"Prerano je reći da je okrenut novi list, ali od rekonstruirane državne vlasti očekujemo napredak. Međunarodna zajednica je spremna da pomogne", kazao je.

Preduvjet za napredak je, istaknuto je, kompromis. UO PIC-a je zaključio da domaće stranke trebaju učiniti dodatni napor na postizanju kompromisa, a do kojeg će doći isključivo uz ustupke svih.

Ovaj dio se posebno odnosi na pitanje Mostara. UO PIC-a je istakao da je osnovno pitanje poštivanje odluke Ustavnog suda te održavanje izbora u Mostaru.

"Nema podjele Mostara na nacionalnoj osnovi, jer međunarodna zajednica želi više, a ne manje integracija", naglasio je Inzko.

Novinare je informirao da je u proteklom periodu zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore održao 45 sastanaka s predstavnicima stranaka iz Mostara. Prošli utorak, održan je prvi plenarni sastanak čiji je domaćin bio OHR. Na sastanak su, kazao je Inzko, došli svi osim predstavnika SDA.

"Neki su očekivali da će OHR nametnuti rješenje za Mostar, ali mi se držimo dalje od toga. Cijenimo da su prvobitni čvrsti i oprečni stavovi političkih stranaka o pitanju Mostara, a zahvaljujući naporima mog zamjenika, približeni. Mi smo tražili da svi podnesu svoje prijedloge i optimistični smo da će ovo pitanje biti riješeno", kazao je Inzko.

Dodao je da je SDA vrlo važan politički faktor u Mostaru te da su im "vrata otvorena" za nastavak dijaloga s ostalim akterima.

Kada je u pitanju Srebrenica, Inzko je kazao da je UO PIC-a zaključio da postojeće institucije mogu rješavati sporna pitanja u vezi sa Srebrenicom.

"Nakon konačnog potvrđivanja izbornih rezultata za Srebrenicu otići ću u ovaj grad i razgovarati s nadležnim. Ono što nam sada treba za ovaj grad su ideje koje će potaknuti ekonomski razvoj Srebrenice. Očekujem ideje sa svih strana", istakao je Inzko.

U svjetlu osporavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma od vlasti u RS-u, a posebno predsjednika RS-a Milorada Dodika, UO PIC-a je smatrao neophodnim da još jednom potvrdi neupitnost suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

UO PIC-a je razmatrao i aktualna dešavanja u FBiH te pozvao vlasti u ovom entitetu na poštivanje zakona i vladavine prava.

Inzko je potcrtao da je UO PIC-a imao opširnu debatu o vladavini prava i zakona.

"UO PIC-a je posebno zabrinut zbog nepopunjavanja Ustavnog suda FBiH gdje već tri godine nedostaju troje sudija, a četvrti sudija je dobio angažman u Strazburu. Upražnjena mjesta moraju biti popunjena odmah i bez odgađanja", istakao je Inzko.

(Vijesti.ba/Fena)

 

30.11.2012.

PHILIP REEKER: VRIJEME JE DA BH. POLITIČARI POČNU RADITI U INTERESU GRAĐANA

Philip Reeker, zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euroaziju
Vrijeme da bh. političari počnu raditi u interesu građana
FOTO:Arhiv
Vrijeme da bh. političari počnu raditi u interesu građana

Zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Philip Reeker koji boravi u zvaničnoj posjeti BiH govorio je danas u intervju za novinske agencije FENA, SRNA i ONASA o upravo završenoj sjednici Vijeća za implementaciju mira (PIC), o uvjetima za zatvaranje OHR-a, posjeti Srebrenici i izborima u Srebrenici, rekonstrukciji Federacije BiH, statusu Grada Mostara te postignutom dogovoru šest bh. političkih lidera.

Podsjećajući da je prije četiri sedmice u Sarajevu boravila američka državna tajnica Hillary Clinton, Reeker je kazao da su njene poruke tada imale odjeka u javnosti, ali je tada izrazila i frustraciju zbog zastoja u kojem je BiH, dok Reeker ističe da ni poslije njene posjete nije bilo mnogo napretka u BiH, odnosno da nije napravljen nikakav napredak kada su u pitanju ključne stvari na evroatlantskom putu.

Još uvijek nema pomaka kada je u pitanju implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazbourgu u slučaju "Sejdić i Finci", provedbi sporazuma o vojnoj imovini i drugih uvjeta kada je u pitanju aktivacija Akcionog plana za članstvo u NATO-u, te kretanje ka EU.

Na sjednici PIC-a, kazao je Reeker, izražena je zabrinutost jer nema konkretnog napretka, ali izražena je i nada da će lideri u BiH svoje lične planove i poslovne interese staviti po strani i početi raditi u interesu svih građana.

Odgovarajući na pitanje o postignutom sporazumu lidera Socijaldemokratske partije (SDP) BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Zlatka Lagumdžije i Milorada Dodika u djelu koji se odnosi na izmjene ovlasti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) te zatvorene liste, Reeker kaže da su građani prioritet, a ne političke stranke.

Ipak, dobro je da lideri i političari mogu sjesti za stol, smatra Reeker, jer smo svjedočili zastoju u BiH, ali svi politički dogovori moraju biti u skladu s obavezama prema Evropskoj uniji i Međunardnom monetarnom fondu (MMF), dok pitanja koja se tiču VSTV-a treba rješavati u okvirima strukturalnog dijaloga o pravosuđu koje provodi EU.

Kada je riječ o unutrašnjoj politici, to Reeker nije želio komentirati, ali je kazao da o zakonima stručno mišljenje i savjete mogu dati Venecijanska komisija, OSCE ili Vijeće Evrope, a ta mišljenja mogu pomoći da BiH ima perspektivu.

Govoreći o svojoj posjeti Srebrenici, Reeker ističe da je krajnje vrijeme da Centralna izborna komisija potvrdi izborne rezultate za tu općinu jer su izbori održani prije dva mjeseca, a na tu odluku se čeka kako bi načelnik i općinsko vijeće sjeli i počeli raditi posao za koji su izabrani uime građana.

Reeker smatra da je registracija protekla u skladu sa zakonom te je izrazio uvjerenje da je to i CIK zaključio kada je odbio pritužbe na te rezultate te Reeker dodaje da "stalno osporavanje i igranje politike i pokušavanje provedbe ličnih interesa neće poboljšati život u Srebrenici niti bilo gdje drugo u BiH".

Razgovarao je kaže tokom posjete Srebrenici s mladim ljudima koji su bili veoma mladi kada se dogodila srebrenička tragedija ili još uvijek nisu bili rođeni kada se desio genocid, a ti ljudi su isticali da žele bolji život, radna mjesta i ekonomsku sigurnost.

"Sastao sam se i s predstavnicama udruženja koja okupljanju majke Srebrenice i odali smo počast onima koji su sve to preživjeli te sam odao divljenje hrabrosti koju imaju. Svi moramo o tome voditi računa", naglasio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Philip Reeker.

Poruka Reekera bh. političarima je jednostavna, potrebno je početi raditi uime građana koji su ih izabrali, i kako kaže "previše je politike - premalo djela, previše retorike - nedovoljno napretka".

Podcrtao je da postoji budućnost za BiH u Evropi, a međunarodna zajednica jedinstveno nudi podršku institucijama BiH i građanima da ide ka Evropskoj uniji, ali upravo politički lideri nisu uspjeli iskoristiti te mogućnosti i šanse.

"Tokom razgovora s građanima osjećam da su umorni od beskrajne retorike, a s druge strane ne poduzimaju se nikakve aktivnosti. Ova godina je počela kao godina koja je izgledala pozitivno nakon dugih zastoja, ali oni su se ubrzo pretvorili u još jedan 'ćorsokak'", dodao je Reeker, te izrazio razočarenje da ni do danas nema napretka o pitanju implementacije presude u slučaju „Sejdić i Finci“ i rješavanju pitanja vojne imovine, a upravo to lideri moraju riješiti uime građana BiH.

Odgovarajući na pitanje demilitarizacije na što se poziva iz Republike Srpske, Reeker kaže da su ti pozivi politički motivirani i neodgovorni. Oružane snage su ključna institucija i one su uspješna priča za BiH, a to znaju i građani.

"Vojska radi dobro u okvirima svog mandata. Zastupa BiH u međunarodnim misijama izvan BiH kao što je misija ISAF ili u Afganistanu. Ta institucija se mora podržavati, a neodgovorne aktivnosti pojedinaca ne bi trebala umanjiti nastojanja drugih koji žele da BiH ide dalje i koji razumiju da je budućnost na euroatlantskom putu", ističe Reeker.

Na konstataciju da 30 posto budžeta odlazi na Oružane snage i da je priča o demilitarizaciji krenula zbog toga, Reeker kaže da je reforma u ministarstvima odbrane izazov ali da je to nešto što treba uraditi BiH, iako to ne mijenja činjenicu da su Oružane snage vitalna i ključna institucija BiH koja predstavlja uspješnu priču u ovoj zemlji.

Govoreći o uvjetima za aktiviranje MAP-a, Reeker naglašava da ostaje ključni uvjet rješavanje pitanja vojne imovine za što postoji dogovor od 9. marta. To je bilo razjašnjeno kroz Ustavni sud, a razjašnjene su i zakonske radnje za to pitanje.

Reeker podsjeća da je i Clinton kazala političarima u BiH da bi otišla u Bruxelles na sastanak NATO-a zatražiti da se aktivira MAP za BiH i da joj se pomogne da ide dalje. Ministasrtki sastanak je sljedeće sedmice, ali još uvijek nema djelovanja u vezi s tim, a odgovornost za to je na političarima koji "više vole da razmjenjuju beskorisnu retoriku i provode lične interese umjesto da rade uime svih građana BiH".

Na pitanje o proljetnoj konferenciji o rekonstrukciji Federacije BiH, zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Reeker pojašnjava da je čuo od mnogih predstavnika u BiH da Federacije BiH treba reformu, a frustracije koje postoje i izazovi s kojima se suočava Federacija BiH dovode do zaključka da FBiH treba biti funkcionalnija, manje birokratska i da zadovoljava potreba građana.

"Ambasada SAD s ostalim predstavnicima međunarodne zajednice dala je potporu nevladinim organizacija, liderima i pojedincima da razgovaraju o idejama kako se može reformirati Federacija. U proljeće ćemo koristiti neke resurse da bismo pomogli da se održi konferencija bez toga da SAD ponudi rješenje. To će biti prilika za ljude u BiH da se okupe i ponude svoju ideju o tome kako se kretati naprijed u pravcu reformiranja Federacije BiH da bi ona na bolji način služila građanima", kazao je Reeker.

Na pitanje o mogućnosti tranzicije i zatvaranja Ureda visokog predstavnika (OHR), Reeker je rekao da i dalje ostaje na snazi Program pet ciljeva i dva uvjeta, ali nikakav napredak u vezi s tim nije postignut.

Istaknuo je da je Upravni odbor (UO) PIC-a s proteklog dvodnevnog sastanka pozvao parlament BiH da usvoji potrebne akte kako bi se riješilo pitanje državne imovine u vezi s odlukom Ustavnog suda iz septembra i u duhu dogovora od 9. marta, a upravo to je jedan od ključnih dijelova Programa '5+2'.

Na sjednici PIC-a je, kako je kazao, spomenuto je i pitanje Mostara, uz izražavanje određene zabrinutosti s obzirom da građani ovog grada nisu imali priliku učestvovati na lokalnim izborima jer njihovi politički lideri nisu uspjeli postići neophodne kompromise da bi se išlo naprijed.

"Mislim da je OHR uspješno pokušavao da okupi lidere različitih političkih stranaka. Mi podržavamo ta nastojanja OHR-a i to pokazuje važnu ulogu koju on može imati. Sve stranke trebaju sjesti zajedno i razgovarati, a neučestvovanje i bojkotovanje takvih sastanaka je glupo i ponovo pokazuje nesposobnost da se djeluje uime građana i biračkog tijela", kazao je, jer postizanje sporazuma zahtijeva kompromise.

Na kraju je podcrtao da ostaje da se vidi da li će sada kada postoji politički dogovor BiH izgubiti još jednu godinu ili će ovi politički lideri ispuniti svoje obaveze i krenuti naprijed da djeluju, naročito uključujući djelovanje u vezi s vojnom imovinom i presudom u slučaju 'Sejdić i Finci', što će BiH omogućiti da ide naprijed ka euroatlantskim institucijama.

 

30.11.2012.

GRANATIRANJE UMA: NAJPLEMENITIJI SRBIN ŠALjE FATVU CIVILIZACIJI

Granatiranje uma: Najplemenitiji Srbin šalje fatvu civilizaciji

Emir K: Evropa je katolički projekat

 
Podržavali su me DS-najbolji: Oliver Dulić i Emir Kusturica, ekološki zaljubljeni
Podržavali su me DS-najbolji: Oliver Dulić i Emir Kusturica, ekološki zaljubljeni 
Photo: Stock

Samo 24 časa nakon što je od Milana Beka, Matije Bećkovića i Manje Vukotića dobio nagradu kao “najplemenitiji Srbin”, Nemanja je kroz Emira otposlao pravoslavno prokletstvo Haškom sudu, Americi, nevladinim organizacijama, predsedniku Obami, đeneralu Gotovini, majci Terezi, Anti Paveliću – ali i pohvalio Milana Martića, ratnog zločinca koji je bombardovao Zagreb, uživajući u svakoj smrtonosnoj granati   

European fashion: Nemanja, DS retro, posle odlaska Tadića, lonely
Photo: Stock
HUMANISTIČKE BOMBE, ANĐEOSKA RATOVANJA
: Varaju se oni koji misle da je na priču o generalu Gotovini stavljena tačka. Bojim se da nam se mogu desiti nova iznenađenja. Najviše zbog humanističkog karaktera međunarodne zajednice. Navikavala nas je na humanističke bombe, anđeoska ratovanja, na kraju, ona i njene organizacije su znale da nagrade čuvare svetskog mira.

 

JA, KUSTURICA, POKUŠAVAM DA BUDEM CINIČAN: Ne znamo šta je sve okačio o vrat sudija koji je onomad odrapio generalu Gotovini 24 godine zatvora. Mora da je bilo teško delo, ali ovaj što ga je raskačio sigurno ima viziju. Što je gore, on ništa nije uradio ako se sada čitava stvar zaustavi na oslobađanju. Lako se može desiti da odu dalje rukovodeći se svojim humanističkim idejama. Jer, ako je u ”Oluji” proterano više od 200.000 Srba sa teritorije Hrvatske, i to nije zločin i general je slobodan, onda mora da je u pitanju neko humano delo koje nam čini međunarodna zajednica. General nije u ”Oluji” pobio sve što je mrdalo ispred njega, a mogao je?! U tom slučaju, jasno je da ima materijala za Nobelov komitet za mir! Trebalo bi da ga nagrade za ono što je mogao da uradi, a nije.

BYE, BYE, AMERICAN PIE: Davno su prošla vremena Majke Tereze i tipova koji trtljaju o humanosti i na terenu pomažu gubavim, leproznim i bolesnim. Mnogo je ljudi na planeti. Valja to počistiti! Nema više vremena za humanistička i egzistencijalistička naglabanja kao što su to činili sedamdesetih i osamdesetih. Sada je na snazi novi koncept. Kada si u prilici da pobiješ stotine hiljada ljudi, ubiješ samo par hiljada, odmah se kvalifikuješ za neku nagradu. Najbolje ako ti daju za mir. Zašto bi, onda, Nobelov komitet za mir čekao u slučaju Gotovine? Američki predsednik Obama, tek što je stupio na dužnost, poslao je samo 30.000 novih američkih vojnika u Avganistan i tako izrazio suzdržanost, državničku mudrost. Zbog toga mu Nobel nije mogao izmaći. Zamislite koliko je on ljudi mogao da pobije, a nije. Istina, u Avganistanu je bilo sporadičnih incidenata. Neko je snimio kako marinci ubijaju civile i pevaju ”baj baj ameriken paj”, ali to su samo izuzeci

Deljivost po Starčeviću: Ante Gotovina u Emirovom kaklulatoru
Photo: EPA
HRVATSKA MATEMATIKA DELJIVA SA TRI
: Kada je u pitanju Gotovina, u Srbiji su, čak, i nevladine organizacije uzbuđene. Ali ne zbog Srba. Njih brine princip. Meni padaju na um ideje koje, siguran sam, nisu ideje međunarodne zajednice. Ja sam uveren da je tih 200.000 Srba počišćenih sa teritorije multietničke Hrvatske, završni čin delovanja dueta Starčević-Pavelić. Teoretičar i koljač nisu do kraja, u Drugom svetskom ratu, sproveli svoju ideju o uništenju srpskih civila. Starčević je stvorio ideju: trećinu Srba u Hrvatskoj pobiti, trećinu prevesti na katoličku veru i trećinu proterati. Ko se danas bavi trećinama. Ljudi su se okrenuli celinama, a među Hrvatima skoro da nema jedan koji misli da mi i ostatak sveta preterujemo sa brojevima.

 

Zločinci u uniformi: Radovan Karadžić i Milan Martić, zlikovci
Photo: Stock
SVAŠTA NAMA SRBIMA KOJI SE ZOVU EMIR PADA NA PAMET
: Engleske enciklopedije kažu da je u Jasenovcu ubijeno preko sedam stotina hiljada civila, uglavnom Srba. Ali, malo koji Hrvat u to veruje. I malo ko od njih može da poveruje da ovo što se desilo u ”Oluji” liči na završni akt delovanje tandema Starčević-Pavelić! Jer, sud je presudio da Gotovina nije kriv. Zašto bi neko razbijao glavu. U razmatranju ove odluke jedan od odlučujućih argumenata da je isterivanje Srba sa teritorije Hrvatske bilo neizbežno i da se time bavila međunarodna zajednica jeste ispovest američkog ambasadora Galbrajta iz vremena ”Oluje”. On kaže da je ”Oluja” morala doći na red zbog Srebrenice! Među Srbima ima onih koji idu tako daleko da čitavu stvar obrću naopačke. Sve suprotno od ovog Galbrajta. Kažu da je Srebrenica napravljena da bi se medijski pokrilo proterivanje Srba iz Hrvatske. Svašta nama Srbima pada na um. Čudan smo mi narod. I logika nam nikako ne miruje! Evo jednog primera! Šta može da bude komplikacija u donošenju odluke o dodeljivanju Nobelove nagrade Gotovini.

 

Sluga i gospodar: Milan Martić i Slobodan Milošević, omiljeni likovi Emira Kusturice 
Photo: EPA
TAJ DOBRI ČOVEK MILAN MARTIĆ KOJI JE SAMO BOMBARDOVAO ZAGREB:
U zatvoru leži Milan Martić, srpski policajac koji se u Krajini borio za opstanak Srba u Hrvatskoj. On se opirao ideji etničkog čišćenja ali je, na kraju, optužen za etničko čišćenje! Eh, sada, pošto je Gotovina očistio Hrvatsku od Srba, Martić je optužen za etničko čišćenje Hrvata koji čine devedeset pet posto stanovništva Hrvatske?! Malo je nelogično. Verovatno će međunarodna zajednica posegnuti za novom logikom koju mi Srbi ne razumemo.

 

IZ MENE GOVORI ANDRIĆGRAD: Evropa je katolički projekat i cena ulaska u to društvo je visoka. Ona podrazumeva mnoštvo stvari koje mi nikada nećemo razumeti. Uostalom, neka mudre glave Nobelovog komiteta misle i donose svoje odluke bez pritisaka sa strane!

..................................................

........................................................................

Nagrada „Večernjih novosti“

Kusturica, najplemenitiji čovek godine

 
Najpametniji, najlepši, najhumaniji: Kusturica Emir - Nemanja (dole)
Najpametniji, najlepši, najhumaniji: Kusturica Emir - Nemanja (dole)
Photo: Stock

Po oceni žirija kojem je predsedavao Matija Bećković, količina plemenitosti u Emiru Nemanji Kusturici daleko prevazilazi ostale konkurente, među kojima su bili pokojni pilot Goran Savić (koji je sprečio da avion ne padne na naseljeno mesto) i pokojna Jelena Trikić (koja je odbila da uzima teške lekove da ne bi ugrozila trudnoću; nakon porođaja je umrla). Razlog neslućene plemenitosti laureata Kusturice krije se u Andrićgradu, otkrivaju „Večernje novosti“ koji su gotovo čitav tekst o nagradi posvetile svom omiljenom autoru što je i knjigu objavio u izdanju kuće čiji je vlasnik Milan Beko 

Predsednik žirija sa prigodnom srbijanskom kapom: Matija Bećković
Photo: Stock

Već na početku ovog plemenitog teksta, „Novosti“ citiraju uhvaćenu misao Umetnika: „Divno je što negde na svetu postoji to da se nagrađuje plemenitost. Mislim da smo mi i jedini koji još uvek razmišljamo u tim terminima. Meni je uistinu velika čast što me je jedan takav žiri postavio na tako visoko mesto i bacio svetlost na Andrićgrad. Zbog toga što je Andrićgrad velika utvrda kulture našeg naroda, a time i njegovog opstanka“. Vest o nagradi, otkrivaju „Novosti“, koja je zatekla književnika Nemanju, reditelja Kusturicu i arhitektu Emira u Parizu, čini ga „još radosnijim i ponosnijim, jer se stroju plemenitih pridružio u godini velikog jubileja - pola veka podviga!

„Večernje novosti“ potom nastavljaju: „Misija Andrićgrada je jednostavna: veličanstvena zadužbina posvećena je deci ’sa ovih prostora’ čija je majka surova istorija: da više niko od njih, nikada, ne skonča u ratnom gradu. Da im ceo život ne prođe po tuđem, poratnom scenariju! Novim pokoljenjima Kusturica je trasirao drugačiji, plemenitiji put: Višegrad sada ima pozorište, jedino od Užica do Sarajeva! Ima tri bioskopa! Andrićev institut organizovan je po ugledu na Geteov, a uz SANU i Maticu srpsku, on predstavlja treću neuništivu tvrđavu naše kulture. Plemenitu misiju krunisaće otvaranje prestižnog Univerziteta s katedrama za lepe umetnosti, slavistiku i jezike“.

U vremenu krupnih reči i malih dela – pišu dirljivo „Novosti“ -  možda je žiri, dodeljujući Kusturici prestižno priznanje, na umu imao završnicu Andrićeve “Na Drini ćuprije”: “Sve može biti. Ali jedno ne može - ne može biti da će posve i zauvek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za Božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila lepša i čovek na njoj živeo lakše i bolje.”

Svakog dana jedna nagrada: Kusturica Nemanja, kolekcionar srpskih priznanja
Photo: Rade Prelić

Javio se i Matija Bećković, akademik i predsednik žirija: „Da ’Novosti’ nisu ništa drugo učinile nego što su već pola veka održale akciju ’Najplemenitiji podvi godine’, opravdale su svoje postojanje“ rekao je poetski Matija i onda dodao da bi „bilo lepo kada bismo mogli postrojiti sve dobitnike u tom poluveku, kako bismo imali pred očima junake koji su spasavali našu čast i savest. To su sve vrsni primeri čojstva i junaštva u našem vremenu“.

Raspoložen za priču, Bećković je zaključio: „Ova 50-godišnjica je imala sreću da bude krunisana Andrićgradom, koji je podignut o 50-godišnjici Nobelove nagrade koju je dobio Ivo Andrić.  Od kad je Mehmed-paša Sokolović podigao na Drini ćupriju, Drina nije zapamtila, niti je na njoj podignuto ništa značajnije od Andrićgrada, koji se već beli među gradovima kao na Drini ćuprija među mostovima, kao Ivo Andrić i Emir Kusturica među umetnicima. Mi smo im samo odali priznanje za nagradu kojom su oni nagradili sve nas“.

Drugorazredne nagrade „Večernjih novosti“ za „podvig godine“ dobili su posthumno Jelena Trivić i Goran Savić, potom posada ledolomca „Greben“, kao i devojčica Danica Zorić.

 

30.11.2012.

KAKO JE VOJSKA RS MOBILIZIRALA ISUSA H.

Zapišavanje teritorija

Kako je Vojska RS mobilizirala Isusa H.

 
Pucanjava pogledom: Križ na Zlatištu
Pucanjava pogledom: Križ na Zlatištu
Montaža: infosnop.com

Tri i pol godine s tog je mjesta na Sarajevo onomad pucao predivan pogled, gledalo se odatle danju i noću, pucao je pogled svih kalibara, iz daleke Srbije ljudi su potezali da puknu dva-tri prekrasna pogleda na grad pod Zlatištem. Pune tri i pol godine bilo je Sarajevo tako izloženo prekrasnom pogledu s Trebevića, toliko je prekrasnih pogleda palo na grad da nije u to doba bilo osobito mudrom ambicijom biti viđeniji građanin. Nijedan viđeni živ nije ostao

Photo: 6yka.com

Zvao me nekidan u dva iza ponoći Kožo. Ima on taj običaj, zovne u gluho doba noći iz kafane da ispriča vic. Ima, veli, jedan novozavjetni.

Elem, razapeli Rimljani Isusa Krista na Golgoti iznad Jeruzalema, pa se podno brda okupilo mnoštvo znatiželjnika. Među njima, ugleda Isus svoga učenika, pa ga s križa zazva: “Petre, Petre…!” “Dolazim, učitelju!”, radosno uzvikne Petar, pa se stade kroz gomilu probijati uz brdo, ali ga rimski legionari grubo odbiše bičevima i palicama. Nakon nekog vremena, Isus ga opet dozva s križa: “Petre… Petre!” “Tu sam, učitelju!”, odazva se isprebijani Petar pa se ponovo stade penjati uz brdo, a vojnici ga još jače izudaraše, izbiše mu zube i polomiše obje ruke.

Nije prošlo dugo, a Isus i treći put slabašnim glasom zazva: “Petre…!” “Evo me!”, uzvrati Petar bolno, pa prikupi svu snagu i odlučno se zaleti u legionare, izdrži sve udarce i bičeve, te se najzad cijeli isprebijan, polomljen i krvav popne na vrh brda. “Došao sam, učitelju. Reci, što trebaš?” “Petre”, obraduje se Isus na križu, “vidim ti kuću odavde!”

Tu su najnovijozavjetnu priču imali valjda na umu u Savezu logoraša Republike Srpske kad su zamislili crkvu i divovski, dvadeset šest metara visoki križ na Trebeviću, na brdu Zlatištu, odakle puca predivan pogled na Sarajevo. Tri i pol godine s tog je mjesta na Sarajevo onomad pucao predivan pogled, gledalo se odatle danju i noću, pucao je pogled svih kalibara, iz daleke Srbije ljudi su potezali da puknu dva-tri prekrasna pogleda na grad pod Zlatištem. Pune tri i pol godine bilo je Sarajevo tako izloženo prekrasnom pogledu s Trebevića, toliko je prekrasnih pogleda palo na grad da nije u to doba bilo osobito mudrom ambicijom biti viđeniji građanin. Nijedan viđeni živ nije ostao.                

Znate onu, “kad bi pogled mogao ubijati…”? E, pa može.

Dvadeset godina kasnije, eto, skinuta je Republici Srpskoj zabrana raspolaganja s milijun četvornih metara spornog zemljišta na Trebeviću, a gledaoci sa Zlatišta odlučili mobilizirati i samoga Isusa Hrista, pa ga postaviti na čuku povrh brda. Nije točno, vele, da će dvadesetšestmetarski križ na položaju odakle se ubijao grad biti upravo neviđena drskost, jer će divovski križ na Trebeviću biti viđen iz svakog kutka Sarajeva.

Photo: vijesti.ba

A raspeti će srpski dobrovoljac odozgo, kako je već zapisano u jevanđelju, dozivati, “Oče, oče…!” Pa kad se Josip najzad uspne na Zlatište, Sin će mu sa dvadeset šest metara visoke betonske čeke pokazati crkvu svetog Josipa na Marijin Dvoru i veselo doviknuti: “Ćale! Vidim ti kuću odavde!”

Tek valjda da se zna što su raspetom Isusu ruke krvave.

Istina, kažu u Republici Drskoj da je križ u stvari imao biti spomenik za više od šest hiljada srpskih žrtava rata, ali ovako odoka, gledajući idejno rješenje – u osnovi, dvije masivne betonske grede prekrižene pod pravim kutom – Hristovo raspelo prije izgleda kao spomenik onom prekrasnom pogledu što je sa Zlatišta i okolnih brda tri i pol godine pucao po gradu u dolini, pogledu dakle kroz optiku snajpera ili haubice, koji je jedanaest i pol hiljada Sarajlija precizno zakucao i razapeo na onaj križ u nišanu.

A opet, bit će da je pogled na grad s Trebevića i pucao onako neselektivno zato što srpska vojska na Zlatištu nije imala nišan.

Dvadeset godina kasnije mobilizirali su tako tridesettrogodišnjeg Sina Božjeg u Sarajevsko-romanijski korpus, banuli u katedralu Srca Isusova s pozivom za Isusa H., po majci Jevreja, po ocu Srbina, ugurali ga u kampanjolu, navukli mu uniformu Vojske Republike Srpske i rasporedili ga u Jahorinski bataljon, u Bele vukove, pa ga posadili na čuku na Zlatište, na staru rusku haubicu od 155 mm.

- Zvao si nas, Isuse? – popeli se kasnije do njega sveti arhanđeli Mihajlo i Gavrilo.

- Aha – šeretski će Hristos držeći na nišanu staru pravoslavnu crkvu na Baščaršiji. – Vidim vam kuću.

- Ne nju, ne nju!

Ipak, u Savezu logoraša na kraju su, čitamo u novinama, odustali od divovskog nišana na Zlatištu. Po jednima, izračunali su kolika bi to džinovska betonska haubica morala biti da joj nišan bude od dvadeset šest metara: ocijenili kako neće, sve da sad Kusturici povuku sve pare, imati novca da sagrade takav jedan veličanstven spomenik srpskim žrtvama. Drugi, opet, kažu da ih je od krsta na Trebeviću odvratila Srpska pravoslavna crkva, jer da su te stvari – križevi po brdima – hrvatska katolička ujdurma, i da to nije u svetosavskom duhu.

Laknulo onda bogami i Hristosu. Nekoliko dana smrzavao se na položaju na Zlatištu čekajući da iz Beograda stigne optika za haubicu, pa mu na kraju javilo da ništa od toga. Kako to već obično ide po takozvanim “pravilima ratovanja”, prodali je Srbi Hrvatima da tuku balije. Eno je, rekli Isusu, na Humu ponad Mostara. Puca otamo prekrasan pogled na istočnu obalu Neretve. Čekaju samo njega da na ogromnom, praznom križu zauzme položaj. Pa da konačno dolje, prema franjevačkoj crkvi podno brda, dovikne Petru – “vidim ti kuću!”.

Photo: Stock

A sveti Petar da mu uzvrati, “đe je bolan nećeš vidjeti kad ima zvonik od sto sedam metara!”.

Na Zlatištu iznad Sarajeva tako će, čitamo, umjesto optike za haubicu od 26.000 mm graditi samo crkvu. Ništa novo i neuobičajeno, što drugo uostalom da neki entitet radi na zemlji od hiljadu duluma, neće valjda graditi zimovališta, hotele i kafane, ili – daleko bilo – bolnice i škole.

Pa ipak, posve je nova ta stvar u oblasti zapišavanja teritorija. I prije su, istina, iz sve tri konstitutivne bosanske konfesije označavali svoj teritorij hramovima i bogomoljama, križevima i krstovima, munarama i zvonicima od stotinu metara, ali ovo je prvi put da bi netko zapišao i uspomenom na svoje žrtve označio mjesto – vlastitog zločina. Bit će Hristu, a i pobijenim nevinim Srbima, osobito drago što se crkva u njihov spomen gradi na mjestu odakle je tri i pol godine pucao onako lijep pogled na Sarajevo.

I da opet, kao nekad, puca na grad bez optike i nišana, neselektivno.

Ima Kožo i o tome vic, kad je ono Isus pobjegao s ikonostasa crkve na Zlatištu, pa lutajući zemljom naišao na sijedog starca kako plače. Znam toga, rekoh, to je onaj s Pinnochijom. Jest, na to će Kožo, al’ nije. Ne prekidaj me.

Elem, pitao Isus starca zašto plače, a on kaže da traži izgubljenog sina. “Kako izgleda?”, upita ga Isus. “Dugačke, razbarušene kose”, odgovori starac, “i krvavih ruku.” “Tata!”, oduševljeno mu Isus poleti u zagrljaj, a starac će na to u nevjerici: “Sine Radovane!”

 

30.11.2012.

DVERI NAJAVLjUJU SPISAK ZA ODSTREL - UPALjAČ JE SRCE SRBIJE

Srbijanski klerofašisti

Dveri najavljuju spisak za odstrel

 
Photo: Goran Necin

Srbijanska klerofašistička banda Dveri objavila je na svom internet Völkischer Beobachteru da zbog oslobađanja Ramuša Haradinaja treba pozvati na odgovornost sve "haške lobiste" u Srbiji, ujedno najavivši spisak građana koji bi, kako se navodi, pred licem pravde trebalo da krivično odgovaraju za navodnu veleizdaju. S tim u vezi, ostaje nam da vidimo da li će se na dverjanskom spisku veleizdajnika naći cirka 88 imena, simbolično, a po ugledu na listu njihovih nemačkih kolega iz organizacije Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), koju je pre petnaestak dana, otkrila policija u toj državi

Photo: Biberche

"Pokret Dveri poziva na odgovornost sve haške lobiste u Srbiji, počev od političara, zapadnih agentskih takozvanih NVO organizacija, do medijskih kuća koje je taj nakaradni tribunal instalirao u Srbiji", navodi se u saopštenju Dveri.

Dveri tvrde da je Srbija trenutno okupirana, da njome vladaju zapadni agenti uz podršku beskičmenih političkih čankolizaca i šićardžija, i traže i da se hitno i bezuslovno prekine saradnja s Tribunalom u Hagu, da se haški činovnici proteraju iz Srbije i da za veleizdaju odgovaraju svi političari, nevladine organizacije i pojedinci koji su sarađivali s Tribunalom koji Dveri nazivaju "zločinačkom institucijom".

Taj pokret je dodao da je počeo da sastavlja spisak odgovornih državljana Srbije u slučaju "haška izdaja" i da će ga predočiti javnosti narednih dana.

"Svi oni će pred licem pravde odgovarati za nacionalnu veleizdaju", navode klerofašisti.

"Srpska javnost zna imena odgovornih za hašku izdaju, i zato poručujemo da će svi oni odgovarati pred licem zakona kada se za to budu stekli uslovi. Svi oni će pred licem pravde odgovarati za ono što su učinili", između ostalog stoji u saopštenju velikosrbijanskih ekstremista.

S tim u vezi, ostaje nam da vidimo da li će se na dverjanskom spisku veleizdajnika naći cirka 88 imena, simbolična brojka, a po ugledu na listu njihovih nemačkih kolega iz organizacije Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), koju je pre petnaestak dana, otkrila policija u toj državi.

Photo: Goran Necin

Par dana ranije, Dveri su u Pančevu održali zbor pod radnim nazivom "Zašto smo za ukidanje autonomije Vojvodine?", kojom se nastavlja kampanja velikosrbijanske bande za ukidanje domovine Vojvođana. Na zboru u organizaciji lokalne klerofašističke ćelije, govorili su Radoš Pejović, ekstremista iz Zrenjanina, Ivan Kostić član rukovodstva bande za Vojvodinu, Boško Obradović i izvesni La Kosta Čavoški.

Nakon završetka zbora, lokalni klerofašisti su poveli goste u Hofbräuhaus kod Koste, gde se nastavilo druženje.

Klerofašisti su polovinom novembra upriličili i zbor ispred predstavništa Evropske Unije (EU) u Beogradu. Pred par desetina svojih simpatizera, koliko ih se sabralo na opskurnom zboru, predstavnici Dveri pozvali su na "front protiv EU".

S tim u vezi, nekoliko funkcionera i pristalica Dveri, nedelju dana kasnije, posetili su skup krajnje desničarske parlamentarne Demokratske stranke Srbije (DSS) u Knez Mihailovoj i potpisali peticiju protiv EU, odnosno proglas "Srbija je ugrožena", koju je inicirala ova proruska stranka.

.................................................

..............................................................

Upaljač je srce Srbije

Palili zastave EU, SAD, Kosova...

 
Photo: Beta

Funkcioneri i pristalice ultradesničarske Srpske radikalne stranke (SRS), ispred zgrade predsedništva Srbije zapalili su i iscepali zastave EU, SAD, NATO i Kosova zbog oslobađanja Ramuša Haradinaja. Okupljeni piromani vređali su  predsednika Srbije Tomislava Nikolića i potpredsednika Aleksandra Vučića, tvrdili da su latinoameričke zemlje tradicionalni prijatelji Srbije, nosili transparente sa likom Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, stranačke zastave, šajkače i kokarde, i tako dalje i tome slično

Photo: Tanjug

Nekoliko desetina ekstremista, koliko ih se okupilo na potezu između skupštine grada i predsedništva, apelovalo je na predsednika Srbije Tomislava Nikolića da podnese ostavku zbog, kako tvrde,  "izdajničke politike".

"Haški tribunal juče je izabrao novog premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Haški tribunal i njegove sudije su izvršioci naloga, kao pas koji ujeda i zato ne treba da se ljutimo na tribunal nego na nalagodavce, SAD, EU, Nemačku, Francusku NATO i ostale naše neprijatelje", rekao je funkcioner ekstremističke SRS Nemanja Šarović, koji nije propustio priliku da napadne bivšeg stranačkog kolegu, sada potpredsednika Vlade Srbije, Aleksandra Vučića i njegovu izjavu da Srbija neće preživeti bez EU, koja je, doista, izvađena iz konteksta.

"Tako ni Hitler nije govorio, EU ili smrt. Postoji alternativa i to je Rusija, latinoameričke zemlje i tradicionalni prijatelji Srbije", uskliknuo je s ljubavlju šešeljevac i dodao da zastave SAD, EU i NATO pale jer se ne boje njih ni njihovih sluga koji su na vlasti i u predsedništvu Srbije.

"Nikoliću ti si bedan izdajnik, a predsednik svih slobodnih Srba je Vojislav Šešelj. Sad Srbija neće preživeti ako na vlasti ostane izjadnički režim Nikolića, Dačića i Vučića. Nikoliću podnesi ostavku jer si izdajnik u rukama Zapada, ali pošto on to neće da učini srušićemo i njega i Dačića i Vučića", podvriskivala je funkcionerka SRS Nataša Jovanović, dok je Milorad Mirčić kazao je da je Nikolić najveći izdajnik od kad je srpskog roda, jer je izdao Vojislava Šešelja.

Okupljeni piromani vređali su  predsednika Srbije Tomislava Nikolića i potpredsednika Aleksandra Vučića, tvrdili da su latinoameričke zemlje tradicionalni prijatelji Srbije, nosili transparente sa likom Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, stranačke zastave, šajkače i kokarde, i tako dalje i tome slično.

Photo: Tanjug

Na sličnim orgijama ultradesničarske SRS upriličenim pre nekoliko dana, zbog oslobađajuće haške presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, takođe je spaljena zastava, tada, Republike Hrvatske.

Šešeljevci su u junu 2011. godine ispred Predsedništva Republike Srbije spalili zastavu NATO alijanse, a nekoliko meseci kasnije na skupu pod nazivom "Srbija neće u Evropsku uniju", na istom mestu, takođe bili ažurni glede benzina i upaljača te spalili znamenje EU.

Inače, iz nepoznatih razloga - tema za stručnjake iz psihijatrije, autentični srpski "patriota" obožava da pali zastave. Slična vandalska nedela događaju se sve učestalije u Srbiji, te se u javnosti nameće utisak da je takav akt sasvim legalan iako je u pitanju delikt koji se svrstava u domen ugrožavanja javnog reda i mira, odnosno povlači prekršajnu prijavu. U proteklih par godina najčešće su spaljivane zastave AP Vojvodine i Evropske unije, ali i Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine. U većini slučajeva spaljivanja sličnih obeležja izgrednici su bili poznati nadležnim organima, kao i široj javnosti. Međutim, gotovo niko od njih nije snosio posledice za počinjena nedela.

 

30.11.2012.

REIS KAVAZOVIĆ: ŽELE RAZDROBITI BOŠNjAKE, A ONDA I BiH

Reis Kavazović: Žele razdrobiti Bošnjake, a onda i BiH

imageHusein ef. Kavazović

...........................................................

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mr. Husein ef. Kavazović izjavio je u intervjuu za islamske informativne novine "Preporod", službeno glasilo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, da je predstojeći popis stanovništva "važno pitanje za državu Bosnu i Hercegovinu, kao i za naše društvo u cjelini", izvještava novinar agencije Anadolija (AA).

Naglasio je da ćemo "svi biti uključeni u taj proces na određeni način".

"Za Bošnjake je popis posebno važan. To je zbog toga što će se prvi puta moći slobodno izjasniti o svom identitetu, nakon što su uspjeli, poslije više od jednog stoljeća borbe, povratiti svoje historijsko ime. Ni ovaj posao neće proteći bez političke manipulacije. Nudeći nam nacionalno bosanstvo i nacionalno muslimanstvo, hoće nas se svesti na mjeru, u kojoj bi se naša većina u Bosni razdrobila, a s njome i Bosna i Hercegovina", rekao je reis Kavazović.

Ponovio je da smo "mi zauzeli jasan stav i na njemu ćemo istrajati, zajedno sa svim patriotama".

"Mi smo Bošnjaci, jezik nam je bosanski, a din nam je islam. Te tri riječi su naša domovina, kuća u kojoj stanuje naš bošnjački duh. Politike koje budu zagovarale drugačije, bit će prepoznate. Mi ćemo učiniti sve što je do nas i pozivamo i druge da učine ono što je u njihovoj moći. Prilika je da na ovo pitanje stavimo tačku, kao svjestan i zreo narod", kazao je Kavazović, prenosi novinar agencije Anadolija.

Upitan može li se i trebali se uopće islamska zajednica u BiH distancirati od politike, reis Kavazović je odgovorio:

"Društvo čine pojedinci, koji imaju svoja ubjeđenja, poglede, stavove... Oni teže da žive u dobrom društvu, u društvu plemenitih ljudi, slobode, slobodne razmjene ideja i sl. U tom i takvom društvu djeluju Islamska zajednica u BiH i ljudi koji prate društvena dešavanja. Oni  reagiraju na ono što opažaju, nastojeći mijenjati prilike u kojima žive. Svi mi želimo da kreiramo naš život u slobodi i dobroti.  Islamska zajednica poučava ljude smislu njihova postojanja i određenju moralno-etičkih ciljeva, prema islamskom učenju. Dakle, učenje ljudi o smislu života i ciljevima koje treba da ostvare jeste područje u kome treba da djelujemo. Politika je više okrenuta sredstvima i načinima kako to postići. Naravno, ova područja se prepliću, pa se i mi ponekada zapletemo", zaključio je Kavazvović.

(Vijesti.ba/AA)

 

30.11.2012.

TUŽILAŠTVO USK-a OČEKUJE IZRUČENjE SULEJMANA MUJAGIĆA IZ SAD-a

Tužilaštvo USK-a očekuje izručenje Sulejmana Mujagića iz SAD-a

imageSulejman Mujagić (Foto: WKTV Utica)

BIHAĆ - Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona (USK) nakon okončanja ekstradicionog postupka, očekuje izručenje Sulejmana Mujagića zvanog Brada iz Donje Slapnice u Velikoj Kladuši, kojeg su jučer, 29. studenoga, uhapsile vlasti Sjedinjenih Američkih Država (SAD), gdje je trenutno ...

...  boravio, kazao je na današnjoj konferenciji za novinare kantonalni tužilac Jasmin Mesić.

Po njegovim riječima, kod ovog tužilaštva u toku je istraga protiv Mujagića zbog sumnje da je počinio protupravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja tokom rata u BiH.

"Mujagić se sumnjiči da je 6. marta 1995. godine na području Kumarica u Velikoj Kladuši, kao pripadnik tzv. Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, nakon zarobljavanja dvojice pripadnika 505. viteške brigade iz sastava 5. korpusa Armije Repoblike Bosne i Hercegovine (ARBiH), jednog ubio, a drugog ranio", kazao je Mesić.

Zarobljenog Ekrema Baltića, kako dodaje Mesić, ubio je pucajući kraćim rafalom iz automatske puške, dok je Nisveta Čordića fizički zlostavljao na način da ga je ranio metkom u nogu, a potom ga natjerao da se puzajući udalji sa mjesta događaja.

Na prijedlog Tužilaštva, kantonalni sud u Bihaću odredio je mjeru jednomjesečnog pritvora i raspisivanje međunarodne potjernice, koja je na snazi. "Nakon što tužilac ispita osumnjičenog, s obzirom na to da je istraga u završnoj fazi, očekuje se podizanje optužnice", kazao je Mesić.


(Vijesti.ba/Fena)

 

30.11.2012.

FEDERACIJA BiH U KRIZI: SDP KONTRA SVIH

Federacija BiH u krizi: SDP kontra svih

Ilustracija

Ilustracija

........................................................

Federacija BiH nalazi se i u političkom i finansijskom ćorsokaku nakon što je postalo jasno da sadašnji sastav Vlade ovog bh. entiteta ne funkcioniše od prošle sedmice.

Najprije je njen prvi čovjek Nermin Nikšić bez saglasnosti ministara produžio mandat Upravi i Nadzornom odboru Razvojne banke, a nekoliko dana kasnije, ministri koji nisu iz SDP-a nisu došli na sjednicu Vlade na kojoj se raspravljalo o budžetu.  Već dva dana se međusobno optužuju i najavljuju da će jedni druge smjenjivati.

„Imamo zaključak oba doma Parlamenta Federacije koji obavezuje mene kao premijera da preduzmem sankcije i predložim razrješenje ministara koji blokiraju rad federalne vlade. I u ovih narednih par dana ja ću se opredijeliti i ispoštovati odluku Parlamenta“, kaže Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade.

Nikšiću dužni ne ostaju ni ministri koji nisu iz SDP-a. Njegov zamjenik Jerko Ivanković Lijanović, koji je još prošle sedmice zatražio da premijer povuče odluku o produžetku mandata čelnim ljudima Razvojne banke, istrajan je i danas u tome. Ukoliko to ne uradi, Lijanović mu poručuje:

„Ukoliko se premijer ne vrati u zakonske okvire, ukoliko bude opstruirao rad Vlade Federacije, ja kao njegov zamjenik imam potpuno ovlasti da sazovem Vladu Federacije ida nastavimo raditi u punom kapacitetu dalje.“

Još jučer je predsjednik federalne vlade najavio kako sadašnji sastav te institucije teško može funkcionisati, sprovodeći tako u djelo dogovor svog stranačkog šefa Zlatka Lagumdžije sa Draganom Čovićem, liderom HDZ-a BiH. Prema tom dogovoru, buduću vlast u Federaciji bi trebali činiti, umjesto SDA i stranaka iz reda hrvatskog naroda, dva HDZ-a i Savez za bolju budućnost.

Samovolja SDP-a ide i korak dalje, pa njihov kadar Nermin Nikšić u parlamentarnu proceduru upućuje nacrt budžeta mimo saglasnosti Vlade. Na naše pitanje hoće li SDA u ponedjeljak, na sjednici federalnog parlamenta, budžet podržati, Adil Osmanović, ministar za raseljene osobe i izbjeglice, inače potpredsjednik te stranke, odgovara:

„Teško je očekivati da će poslanici SDA nakon ovako jednog grubog kršenja zakona, dati podršku  budžetu.“

Kasim Trnka
..........................................
​​Nikšićev potez je prvi te vrste u demokratskom svijetu u kojem predsjednik vlade šalje u parlamentarnu proceduru budžet. Iako on tvrdi da na to ima ustavno pravo, Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o tome kaže:

„Vjerujem da je zakonom precizirano da ipak akte prethodno mora razmotriti kolegijalni organ kao što je vlada i da onda premijer nastupa u ime vlade. A i po samoj suštini, čak i da ne piše u nekim propisima, logično je da o jednom takvom finansijskom dokumentu, oko koga je čitava javnost zainteresirana, ne može jedan čovjek odlučiti.“

U pitanje doveden i aranžman sa MMF-om

„Mi imamo jednu sasvim nelogičnu situaciju da nova parlamentarna većina u Parlamentu nije parlamentarna većina u izvršnoj vlasti“, navodi Omer Vatrić, poslanik Stranke za BiH u federalnom parlamentu.

Usvajanje budžeta ključno je da Bosna i Hercegovina dobije stand by aranžman kako bi njena dva entiteta pokrila budžetski deficit.

No, upitno je hoće li se to u Federaciji BiH desiti s obzirom na sadašnju krizu. I dok u SDP-u za svoje interese koriste socijalne kategorije koje su budžetski korisnici, analitičari ocjenjuju kako je budžet samo „kap u moru“ neriješenih problema u Federaciji BiH.

„Prema bh. građanima se pusti informacija kako je netko odgovoran za to što će sutra biti prazne kase zbog neusvajanja federalnog proračuna. Pri tome se takon pazi da se ne pusti potpuna informacija. A potpuna informacija je da je SDP izgubio svaku vrstu kompasa. Način na koji se ponašao federalni premijer u Razvojnoj banci je zapravo po sebi kazneno djelo. To je klasična zloupotreba položaja“, smatra Slavo Kukić, profesor na mostarskom sveučilištu.

Analitičari navode i kako je sadašnja situacija na političkom planu u Federaciji BiH dovedena do apsurda.

Mile Lasić, profesor na mostarskom sveučilištu, kaže kako je vlast u ovom bh. entitetu od početka konstituisanja nelegalna i zasnovana na ideologiji nasilja. Na pitanje ko je glavni krivac za sve i šta se može dešavati u narednom periodu, Lasić odgovara:

„Nitko ovih dana ne spominje glavnoga proizvođača krize, uvaženoga, mudroga vođu koji je uništio bh. socijademokraciju. Dakako nije sam. Ima on svog pandana i u Banjoj Luci. On se zavukao negdje u pozadinu, u prvom planu su njegovi jurišnici. Nasilje od samog početka je utkano u ideologiju i u razumijevanje politike od strane naših bajnih nam vođa, bilo etnokratske ili lažno socijaldemokratske provinijencije i samo ovih dana doživljavamo vrhunac tog nasilja. Imamo jednu posve gadljivu, smiješnu, odvratnu političku situaciju, koja se igra našim novcima i  našim strpljenjem. I imamo eksplozivnu situaciju i moguće je već koliko sutra, ukoliko ne bude proračuna, ne bude mogućnosti isplate plaća, da kolone krenu ulicama. I onda neće najbolji isplivati u toj gužvi, nego će opet neki loši momci proći do vrha, bogati će skloniti svoju djecu negdje vani, a mi ćemo jedni drugima razbijati glave, kao što smo to već činili u prošlosti.“

 

30.11.2012.

FAŠISTI U BEOGRADU TRAŽE PREKID ODNOSA SA HAGOM

Protestvuju zbog oslobađanja Ramuša Haradinaja
Fašisti u Beogradu traže prekid odnosa sa Hagom

................
29.11.2012.
.................


U Beogradu na Trgu Republike u četvrtak navečer su  fašistički pokreti  "Naši" i "Zavetnici" organizovali protest, povodom oslobađanja Ramuša Haradinaja, i zatražili od državnog vrha Srbije da prekine pregovore s Prištinom i Evropskom unijom (EU),  kao i saradnju s Haškim tribunalom.
  
Učesnici protesta zatražili su da se ne dozvoli sprovođenje dogovora o integrisanom upravljanju prelazima, i naveli da su svoje zahtjeve uputili predsjedniku Tomislavu Nikoliću, Vladi Srbije i Parlamentu.
  
- Treba staviti van snage zakon o saradnji s Haagom i poslati na odgovornost sve koji su isporučili srpske generale u Haag, poručili su predstavnici tih organizacija i zatražili jačanje saradnje s Rusijom, javlja Tanjug.
  
Na protestu su učestvovali i predstavnici organizacija "Obraz", "1389", Pokreta za Srbiju i drugi.

Haški tribunal oslobodio je u četvrtak nekadašnjeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Ramuša Haradinaja i njegove pomoćnike Idriza Baljaja i Lahija Brahimaja, i oni su pušteni na slobodu.
  
Optužnica za Haradinaja, koji je u četvrtak navečer stigao u Prištinu, odnosila se na zločine počinjene od 1. marta do 30. septembra 1998, u vrijeme kad je on bio komandant takozvane operativne zone Dukadjin (Metohija).

 

30.11.2012.

GENERALNA SKUPŠTINA UJEDINjENIH NACIJA IZGLASALA HISTORIJSKU ODLUKU: PALESTINA U UN-u DOBILA "POTVRDU O ROĐENjU"

Generalna skupština izglasala historijsku odluku
Palestina u UN-u dobila "potvrdu o rođenju"

...................
29.11.2012.
...................


 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je večeras dvotrećinskom većinom unapređenje statusa Palestine od entiteta posmatrača u državu posmatrača nečlanicu.

Za rezoluciju kojom se unapređuje palestinski status u državu posmatrača nečlanicu, od 193 članice Ujedinjenih nacija, 138 je glasalo za, devet protiv, dok je 41 bilo uzdržano.

Palestinska zastava je ubrzo raširena po podu iza delegacije te zemlje u sali Generalne skupštine, prenosi Tanjug.

Sjednicu je otvorio predsjednik Generalne skupštine UN Vuk Jeremić koji je najavio obraćanje palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa i izraelskog ambasadora Rona Prosnora.

- Obojica su Avramova djeca  - jedan je potomak Ismaela, drugi Isaka. Obojica dolaze iz zemlje koja je gotovo neprekidno mučena konfliktom mnogim vijekovima, sa nebrojenim žrtvama na svim stranama - rekao je Jeremić.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas pozvao je Ujedinjene nacije da daju "potvrdu o rođenju" palestinskoj državi, istakavši da je priznanje u svjetskoj organizaciji posljednja šansa za mir s Izraelom.

- Palestina dolazi danas u Generalnu skupštinu jer vjeruje u mir i jer je njenom narodu, kao što se pokazalo u posljednjim danima, očajnički potreban - kazao je palestinski lider, čiji je govor dočekan ovacijama.

Obraćajući se Generalnoj skupštini UN, Abas je objasnio da želi da "udahne novi život" naporima da se postigne sporazum s Izraelom, kome svijet mora reći - "dosta agresije, naseljavanja i okupacije".

- Međunarodna zajednica sad stoji pred posljednjom šansom da spasi dvodržavno rješenje - naglasio je Abas u govoru koji je trajao 22 minuta, u kome je često aludirao na nedavnu izraelsku vojnu operaciju na Pojas Gaze.

  - Nema potrebe za hiljadama smrtonosnih upada i tonama eksploziva da bi se svijet podsetio da postoji okupacija koja se mora okončati - rekao je Abas, podsjetivši da Palestinci neće prihvatiti ništa manje od nezavisne Palestine sa istočnim Jerusalimom kao palestinskim glavnim gradom.

On je, međutim, dodao da "moramo podsjetiti ovde još jednom prozor mogućnosti se smanjuje i vrijeme brzo ističe".

Abas nije pominjao mogućnost da Palestina uđe u Međunarodni krivični sud, što je glavna briga Izraela, i najavio da će se njegova Palestinska uprava konsultovati s drugim zemljama i djelovati odgovorno nakon unapređenja statusa.

- Djelovat ćemo odgovorno i pozitvno u našim narednim koracima i radit ćemo da ojačamo saradnju sa zemljama i narodima svijeta zarad pravednog mira - kazao je Abas.

Suđenja za zločine

Nakon što je Palestini u UN-u dodijeljen status "posmatračke države nečlanice" moći će se obratiti Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) u vezi s izraelsko-palestinskim sukobom. Naime, Međunarodni kazneni sud (ICC) sa sjedištem u Den Haagu nadležan je goniti osobe optužene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine od 1. jula 2002., kada je na snagu stupio osnivački dokument suda, Rimski statut.

Do danas je 121 država ratificirala Rimski statut, a Izrael nije među njima, a nisu ni tri stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a: Sjedinjene Države, Kina i Rusija.

ICC ne može goniti države već samo pojedince i to u slučaju da su zločini počinjeni na teritoriju države potpisnice Rimskog statuta ili države koja priznaje nadležnost ICC-a, odnosno ako je počinitelj državljanin takvih država. Postoje i iznimke, ali mali su izgledi da budu primijenjene na palestinski slučaj. Naime, ICC-u je moguće obratiti se na tri načina. Istragu može otvoriti tužiteljstvo na zahtjev države potpisnice Rimskog statuta. Također, tužiteljstvo može otvoriti istragu na vlastiti poticaj uz odobrenje sudaca, a treći je način otvaranje istrage na zahtjev Vijeća sigurnosti UN-a. Upravo je ova treća mogućnost jedina moguća za istrage o državi koja nije potpisnica Rimskog statuta i bila je korištena u slučaju Libije. Međutim, s obzirom da su Sjedinjene Države tradicionalni saveznik Izraela i imaju pravo veta u Vijeću sigurnosti UN-a, mali su izgledi za primjenu takve opcije u palestinskom slučaju.

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
89240770

Powered by Blogger.ba