Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

18.10.2012.

SERGE BRAMMERTZ: VIJEĆE JE POGREŠILO ŠTO KARADžIĆA OSLOBAĐA MNOGIH ODGOVORNOSTI

Vijeće je pogriješilo kada je Karadžića oslobodilo odgovornosti za genocid

imageSerge Brammertz

.......................................................

Optužba za genocid ima za žrtve ogromnu simboličku važnost i to je razumljivo. Istovremeno, ne postoji hijerarhija zločina, a i na osnovu ove odluke Sudskog vijeća Karadžić se i dalje mora suočiti s najtežim optužbama. Sudsko vijeće je donijelo odluku da Karadžić ...

... mora odgovarati za široki dijapazon zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, mučenje, istrebljenje, progon, protjerivanje i namjerno teroriziranje civilnog stanovništva. Suočava se i s optužbom za genocid za svoju ulogu u događajima u Srebrenici u julu 1995.

Gospodine Brammertz, uložili ste žalbu na tzv. međupresudu sudskog vijeća u kojoj je Radovan Karadžić oslobođen prve tačke optužnice koja ga je teretila za genocid u sedam bh. općina. Na šta ste se konkretno žalili i kada bi se mogla očekivati odluka žalbenog vijeća?

- Mislimo da je predočeno dovoljno dokaza da je u općinama širom Bosne i Hercegovine 1992. počinjen genocid, što omogućuje da se prva točka zadrži tokom izvođenja dokaza obrane u ovom predmetu. Vijeće je oslobodilo Karadžića optužbe za genocid na pola suđenja, nakon što je završeno izvođenje dokaza Tužilaštva. U ovoj fazi Vijeće nije imalo zadatak da donese odluku izvan razumne sumnje da je Karadžić kriv za genocid. Vijeće je trebalo ocijeniti da li bi razumni presuditelj o činjenicama mogao zaključiti da je Karadžić kriv za genocid. Smatramo da je Vijeće, time što je zaključilo da nema dovoljno dokaza, napravilo nekoliko činjeničnih i pravnih grešaka. Na primjer, čini se da je Vijeće zahtijevalo da djela u sticaju genocida (posebno ubistva i nanošenje teških tjelesnih i duševnih povreda) moraju biti određenog stepena ili da moraju djelovati na grupu na određeni način, kako bi se ta djela okvalifikovala kao genocidna. Mi mislimo da zakon to ne zahtijeva. Također, mislimo da je Sudsko vijeće krivo primijenilo elemente odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat u kontekstu optužbe za genocid. Još jedan problem je što Sudsko vijeće nije primijenilo ispravan pravni standard u ocjenjivanju dokaza. Konkretno, čini se da Sudsko vijeće nije dalo najveću težinu direktnim dokazima Karadžićevih genocidnih izjava. Predočili smo dokaze da su Karadžić i drugi zvaničnici bosanskih Srba u više navrata javno prijetili da će Muslimani iščeznuti i nestati. Mislimo da same te izjave, ako im se da najveća težina, mogu ići u prilog zaključku o genocidnoj namjeri.

Optužba za genocid ima za žrtve ogromnu simboličku važnost i to je razumljivo. Istovremeno, ne postoji hijerarhija zločina, a i na osnovu ove odluke Sudskog vijeća Karadžić se i dalje mora suočiti s najtežim optužbama. Sudsko vijeće je donijelo odluku da Karadžić mora odgovarati za široki dijapazon zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, mučenje, istrebljenje, progon, protjerivanje i namjerno teroriziranje civilnog stanovništva. Suočava se i s optužbom za genocid za svoju ulogu u događajima u Srebrenici u julu 1995. Mi naporno radimo na žalbi koju smo uložili na odluku Sudskog vijeća da Karadžića oslobodi optužbe za genocid iz prve tačke optužnice. Žalbeni podnesak smo podnijeli 24. septembra i u njemu smo detaljno iznijeli svoje argumente. Od tog datuma Karadžić ima 40 dana da podnese odgovor. Kada ta procedura završi, Žalbeno vijeće će u dogledno vrijeme odlučiti da li će prva tačka optužnice koja se odnosi na genocid u općinama biti vraćena.

Ukoliko Žalbeno vijeće odbije Vašu žalbu u slučaju Karadžić znači li to da je slučaj Mladić unaprijed "otpisan” u dijelu koji tretira genocid u ostalim općinama u BiH, odnosno da li ćete u tom slučaju odustati od dokazivanja genocida za sve općine Mladiću, osim za Srebrenicu za koju je sudsko vijeće u slučaju Karadžić pronašlo dovoljno dokaza da je bio genocid?

- Ne bi bilo primjereno nagađati o odluci Žalbenog vijeća. Međutim, općenito govoreći, Tribunal ima mandat da se bavi individualnom krivičnom odgovornošću. Dakle, iako bi ova dva predmeta mogla biti povezana, s obzirom da se jedan predmet bavi političkim, a drugi vojnim vođom bosanskih Srba, odgovornost za zločine mora se dokazati za svakog optuženog posebno.

Puno ste uradili na jačanju kapaciteta regionalnih pravosuđa, a posebno regionalnih tužiteljstava za progon ratnih zločinaca. Vaš zadnji izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a je bio prilično kritičan kada su u pitanju suđenja ratnim zločincima pred Sudom BiH. Čak ste izjavili da postoji određena politizacija te institucije. Da li je došlo do nekih bitnih promjena u Vašim stavovima u proteklih šest mjeseci i šta su glavni uzroci zastoja u BiH u implementaciji Strategije za ratni zločin? Jeste li u proteklih šest mjeseci dobijali neke izvještaje o radu Tužilaštva BiH i da li su uzeti u rad predmeti koje im je dostavio ICTY?

- Osim traženja podrške za vođenje suđenja i žalbenih postupaka, koji su u toku pred Tribunalom, jedna od glavnih tema razgovora na svim mojim sastancima sa sugovornicima u BiH je provođenje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Još uvijek me brine nedostatak opipljivih rezultata u vezi s ovim pitanjem. Nažalost, ne vidim da se nešto promijenilo od moje zadnje posjete BiH u maju ove godine. S Tužilaštvom BiH kontaktiramo skoro svakodnevno. U kontaktu smo i preko tužioca za vezu koji je u Haagu, pa mogu reći da redovito dobivamo informacije o radu Tužilaštva BiH. Ne iznenađuje što je glavni razlog zastoja činjenica da pravosudne institucije na nižem nivou nisu spremne da prime predmete s državnog nivoa, a da institucije na državnom nivou očigledno ne mogu raditi na svim predmetima ratnih zločina. To je problem koji se treba početi rješavati odmah, inače nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina neće uspjeti.

Što se tiče rada na predmetima koje je Tužilaštvo Tribunala prebacilo u BiH (takozvani predmeti druge kategorije), sa zadovoljstvom mogu reći da su u dva predmeta konačno podignute optužnice. To je pozitivan pomak. Ali, s druge strane, jedan broj tih predmeta je još uvijek u fazi istrage. Očekujem da ću s kolegama iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine razgovarati o statusu istraga koje su u toku.

Postoje li neka druga otvorena pitanja u saradnji sa BiH, osim navedenog zastoja u strategiji?

- Kao što sam spomenuo u svojim redovnim izvještajima Vijeću sigurnosti, saradnja vlasti BiH s Tužilaštvom Tribunala je dobra i u vezi s njom nemamo otvorenih pitanja. Svi naši zahtjevi za pomoć rješavaju se na vrijeme i na sveobuhvatan način. Kao što sam već rekao, zastoj u provođenju nacionalne strategije BiH za procesuiranje ratnih zločina je problem koji jako zabrinjava. Kao što znate, Tribunal će se u vrlo bliskoj budućnosti zatvoriti, a naslijeđe Tribunala bit će uspješan nastavak suđenja za ratne zločine na nacionalnom nivou. Budući da je većina zločina počinjena u Bosni i Hercegovini, očigledno je da će pravosudne institucije BiH, u usporedbi sa susjednim zemljama, tu imati najveći posao. Bojim se da će problemi i dalje postojati ako ne dođe do uspješnog provođenja strategije za procesuiranje ratnih zločina i adekvatne podjele rada između sudova na državnom i kantonalnom nivou, odnosno na nivou distrikta.

Kako komentirate (i dalje) nepotpisivanje sporazuma između tužiteljstava Srbije i BiH?

- Žalosno je što taj protokol još nije potpisan. Suradnja Srbije i BiH na predmetima ratnih zločina daleko je od zadovoljavajuće, a cilj ovog sporazuma je da se ta nedovoljna suradnja poboljša. Radi se o bilateralnom sporazumu i Tužiteljstvo Tribunala nije direktno uključeno. Međutim, mi podržavamo sve inicijative čiji je cilj pojačavanje saradnje i nuđenje praktičnih rješenja za postojeći jaz nekažnjivosti.

Imate li neke informacije o datumima izricanja presuda za Prlića, Šešelja, Stanišića i Simatovića i kada se predviđaju završeci svih postupaka, osim za Karadžića i Mladića?

- Trenutno očekujemo šest prvostepenih i šest žalbenih presuda. Raspored donošenja presuda na svim suđenjima i žalbama određuju sudije, ali očekujemo da će većina biti donijeta do kraja ove ili negdje u prvoj polovini sljedeće godine. Nadamo se da bi sva suđenja osim Karadžiću, Mladiću i Hadžiću mogla biti dovršena do 2014. godine.

Opširnije u izdanju dnevne novine Oslobođenje.


(Vijesti.ba/Oslobođenje)

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
74168377

Powered by Blogger.ba