Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

16.10.2012.

UTVRĐENO REVIZIJOM: DEFICIT BUDžETA DVOSTRUKO VEĆI OD ONOG KOJI JE UTVRDILA VLADA RS-a

Deficit budžeta dvostruko veći od onog koji je utvrdila Vlada RS-a

imageNarodna skupština RS

........................................................

Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je danas počela u Banjaluci, poslanici će se izjasniti o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta RS-a za 2011, koji je sačinila Vlada RS-a, te izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora o izvršenoj reviziji konsolidovanog budžeta RS-a.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske iznijela je  niz primjedbi na način kako su Vlada, odnosno određen broj ministarstava  trošili javna sredstva i kroz konsolidovani izvještaj pokušali prikriti  60 miliona KM budžetskog deficita.

U izjavi za agenciju  Anadolija, glavni revizor RS-a Boško Čeko kazao je da je Glavna služba  za reviziju dala mišljenje s rezervom na konsolidovani izvještaj koji  sadrži konsolidaciju svih budžetskih korisnika i njihovog rada.

„Te rezerve smo dali zbog određenih odstupanja od zakona i propisa koji su utvrđeni tokom revizije“, kazao je Čeko.

Prema  riječima glavnog revizora osnovne razlike između Vladinog izvještaja i  onoga što je utvrdila revizija odnose se na razlike u visini budžetskog  deficita za 2012. godinu.

“Dok je Ministarstvo finansija  konstatovalo da budžetski deficit iznosi 54 miliona KM, mi smo  konstatovali da je deficit 126 miliona KM. Ministarstvo finansija je 62  miliona knjižilo kao obračunske rashode, dok smo mi rekli da su ti  rashodi deficit“, kazao je Čeko dodavši da se razlika između deficita i  obračunskih rashoda ogleda u tome što obračunski rashodi ne predviđaju  odliv sredstava što se u ovom slučaju desilo.

Čeko je naveo da su  u izvještaju konstatovane povrede procedura u pogledu javnih nabavki u  pojedinim ministarstvima u vrijednosti 3,37 miliona KM.

„Posebno  smo upozorili da dodjela javnih sredstava mora biti transparenta, što je  posebno uočeno kada je u pitanju finansiranje medija. Uočeno je da je  Vlada donijela diskrecione odluke po kojima se za medije izdvaja milion i  900 hiljada KM, za što smo kazali da je netransparentno, jer su mediji  sami dostavljali svoje projekte bez javnog poziva“,  pojasnio je Čeko.

Revizija  je utvrdila da su budžetski korisnici u 2011. stvorili obaveze za  budžetske tekuće rashode u iznosu od 72 miliona KM iznad iznosa  odobrenih sredstava odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o  usvajanju rebalansa budžeta za 2011. godinu, što nije u skladu sa  Zakonom o budžetskom sistemu RS-a.

Spomenute nepravilnosti u radu  samo su neki od razloga zbog kojih je konsolidirani godišnji  finansijski izvještaj budžeta RS-a za 2011. dobio mišljenje sa rezervom,  kao i još 18 revidiranih subjekata.

Glavni revizor izrazio je  pozitivno mišljenje za 26 revidiranih subjekata, ali od tog broja je za  osam dano pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje.

Čeko, koji  nakon 12 godina odlazi s čela Glavne službe za reviziju javnog sektora  RS, ocijenio je da je malo učinjeno kako bi brojni nalazi revizije o  nezakonitom trošenju javnih sredstava bili sankcionisani.

„Kada  danas pogledam brojne izvještaje i nalaze koje som uradili toko  proteklih 12 godina, mnogi od njih su zasluživali istrage od strane  institucija koje se tim bave. Istraga je, doduše bilo, ali slobodno mogu  reći na malom nivou. I to onda devalvira i rad same institucije. Mislim  da se će biti potrebno uspostaviti bolju saradnju između tužilaštava,  policije, agencije za borbu protiv korupcije sa Službom za reviziju  javnog sektora u RS i te institucije moraju preispitati svoj rad i biti  odvažne“, istakao je Čeko.

U javnosti u RS-u vlada nepodijeljeno  mišljenje da je zahvaljujući upravo Bošku Čeki Glavna služba za reviziju  RS ostala jedina nezavisna institucija u tom entitetu u BiH, te vlada  strah da bi nakon Čekinog odlaska i ona mogla postati meta političkih  manipulacija.

„Jednako kao i Služba za reviziju tako i pravosudne  institucije RS-a moraju biti samostalne i profesionalne. Predstavnici  pojedinih institucija u RS-u stalno govore o svojoj samostalnosti, ali  praktičan rad na terenu pokazuje da su pod političkim utjecajem. Ja sam  često insistirao da se informacije javnosti moraju davati u potpunosti i  da za neke nepravilnosti moraju postojati sankcije, od krivičnih do  prekršajnih“, zaključio je Čeko u razgovoru za agenciju Anadolija.

(Vijesti.ba)

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
74170614

Powered by Blogger.ba