Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

06.10.2015.

KAPITALIZAM NA POPRAVNOM KOD MARKSA

Kapitalizam na popravnom kod Marksa

tacno.net

Autor
6.10.2015.Kapitalizam na popravnom kod Marksa

......................................

Izdvajamo

 • Kapitalizam je ignorisao marksističku misao od same njene pojave jer je otkrila njegovu prevaru na kojoj je utemeljen, a svaka prevara je nemoralna, pa ovaj sistem nema ni etike ni morala, te je i svako učenje o moralu izvan rada obično spekulativno mudrovanje. Dok građanski spekulativni moralizam može biti i apologija kapitalizmu, u Marksovom učenju je sadržana socijalistička etika, koja se zalaže za temeljitu promjenu nepravičnog svijeta.
...........................

Mediji su nedavno objavili kako je jedna firma u Srbiji radnicima ponudila kompenzaciju plata otkupom grobnih mjesta. Vijest i nebi bila specijalna kad nebi sadržavala paradigmu civilizacijskog trenda da stvaraocima novih materijalnih i duhovnih vrijednosti, od svega bogatstva što su stvorili, nisu ostala još samo grobna mjesta, a radničkoj klasi u zatiranju tek samo “bolji”, “onaj svijet”.

Piše: Ismet Muratspahić

‘Čestiti moj čovječe, Atenjanin si, građanin najveće i po mudrosti i snazi najuglednije države, a nije te stid što se brineš za blago, kako ćeš ga više nagomilati, i za slavu, i za čast, a za pamet, i za istinu, i za dušu, da budu što bolje, za to se ne brineš i nimalo ne mariš?’ ( Sokrat na sudu )

Zahtjevi za redefinisanjem neoliberalizma, da se u svijetu na nov način opiše dostignuta praksa demokratije, njeni ciljevi i dostignuti dometi, sve su glasniji i učestaliji od mnogih mislilaca današnjice. Kako neki kažu – napravljenu kuću, demokratiju, potrebno je preurediti, renovirati, ali ne i porušiti. Utilitarnost, koja je svedena na demagoški ukalupljeni lopovluk, kao istaknutu značajku savremenosti, treba dovesti u pitanje. Utilitarizam je uveden kao kriterij u poslovnim organizacijama, za služenje stalnom uvećanju produktivnosti i profita. Čitavi konglomerati institucija, organizacija kulture i rada stvoreni su da služe toj svrhi, a da njegovog tvorca čovjeka dovode u ropski odnos prema njima i ukupnom sistemu, u nekim aspektima još i gori od svih prethodnih, a sve pod prividom slobode savremenih društava u svijetu. Jesu li ideje humanizma i renesanse iz 14. i racionalizma i prosvjetiteljstva iz sedamnaestog stoljeća stigle u fazu potrebe dogradnje i svjetskog “preuređivanja kuće”. Liberalizam, kao filozofija dopuštenosti čovjeku svega što on sam sebi ne zabrani, najviše je u tome upitan. Koja je to etika koja će obuzdati “svemoć čovjeka”, nad kojom je izgubio kontrolu. Od Rusije je jača samo Amerika, a od Amerike samo Rusija.

Pored korisnosti, racionalizam je razvio neslućene mogućnosti svoje zloupotrebe u krivo shvaćenoj ljudskoj moći da, u praksi, umjesto ljudskoj sreći, služe njegovom porobljavanju. Scijentizam je tako postao nova svetska religija (ali samo ) povlaštenih, što se najbolje ogleda u prisvajanju moći i bogatstva u svijetu. Posljedica je sve nemoralnija raspodjela dobara na sve manji krug bogatih i moćnih i sve veći broj obespravljenih i siromašnih. Još Adam Smit je primijetio disproporciju između “puno proizvoda životnih dobara” raspodijeljenih na malo naroda i “malo proizvoda” raspodijeljenih na puno naroda. Civilizacija danas korača u još veće zaoštravanje tih disproporcija i suprotnosti. Moglo bi se to ilustrovati i na mikro planu. U balkanskim fildžan državicama, koje tek treba da obasja “sreća” kapitalizma, već na samom početku primjetne su razlike uveliko uzele maha tendencije raslojavanja na privilegovane i ponižene, u početnoj fazi stvaranja prvobitne divlje akumulacije kapitala. Dobro se to vidi na pojavi novih kapital – spahija, koji tek trebaju da počnu “pravu” raspodjelu bogatstva između stvaralaca životnih dobara i novoformiranih vlasnika kapitala. Novostvoreni poredak rada ostvaruje se uz principe kapitalističke grabežljivosti i na ideološkoj osnovi nacionalizma.

Strah i briga za život i egzistenciju, postali su primarna osjećanja čovjeka u kapitalizmu. Čovjek je osakaćen u svojoj biti same mogućnosti zdravog mišljenja, kao preduslova bilo kakvog morala i ljudskijeg života. Liberalizam ga je učinio preplašenom zvjerkom, koja u svojoj busiji samo skriva potenciju da bude grabežljivica u samoodbrani. Kad proviri iz jazbine on je vjerni sluga i najjeftinija roba što je proizvodi ovaj sistem vrijednosti dehumaniziranog svijeta. Kapitalizam je još uvijek ostao u prvoj fazi poimanja etike u svijetu, bezrezervno usvojenih vrijednosti iz animalnog, iz egoizma zasnovanog na autoritetu sile i jačega. U nemoralnom svijetu čovjek ne može ostvariti suštinske potrebe – sigurnosti, ljubavi i pripadanja drugome, poštovanja i samopoštovanja, samoostvarenja i samonadilaženja same biološke egzistencije. Profit iz proizvodnje i prodaje oružja najekstremniji je izraz rečenoga.

Vještačko i namjerno stvaranje ekonomskih i političkih kriza u pojedinim državama, koje su za oko zapele moćnicima, koji nanovo žele  kolonizirati,  krupni kartelski kapitalizm stalno reciklira humanitarne krize sa neviđenim stradanjima. Na nivou pojavnosti to se ispoljava u obliku lokalnih kontrolisanih ratova, razaranja i rušilaštva cijelih postojbina pojedinih naroda, njihove seobe i raseljavanja, na čije se mjesto želi naseliti profiterski ekspanzionizam.

Aktuelna izbjeglička kriza i migracije, najveće do sada poznate u pisanoj historiji, stvorena je namjerno i ciljano: kapitalizam je u velikoj krizi, on i ne može živjeti bez velikih potresa u reprodukciji samog sebe te mu je ovim potrebno dodatno osvježenje, nažalost, kao i do sada u historiji, kroz ratove. Ciljevi su jasni; stvorit će se nova polja njegovog zamaha – uvijek novom izgradnjom porušenog, stvaranjem novog tržišta rada, raspolaganjem prirodnim tuđim bogatstvom, sa nužno jeftinijom radnom snagom, oplođivanjem kapitala pod uslovima koje sam odredi, isisavanjem posljednjih zaliha bogatstva uništenih država kamatnim lihvarskim sistemom i robovskim radom stvaralaca društvenih dobara. U takvoj reanimaciji kapitalizma razaraju se afričke i azijske države od Palestine, Libanona, Vijetnama, Afganistana, Centralnoafričke republike, Malija, Libije pa do Sirije. Zato se ne treba čuditi ako milionski val izbjeglica dobije i zvaničnu dobrodošlicu u zemljama svojih novih kolonizatora. Izbjeglice su dobrodošle pobjeglice od kolonizatorskih bombi, jer će i na domaćem terenu biti upotrijebljeni za pojeftinjenje radne snage. U cijeloj humanitarnoj krizi i priči oko nje zanimljiv je detalj i privid da se sukob odvija na nivou vjerskog ili religijskog sukoba identiteta. To je potpuno netačno. Pojedini tumači hoće da kažu kako je ovo krstaški rat protiv muslimanskog svijeta i kako je ovo ideološki “sukob civilizacija”. Iza toga se skriva (dobro čuvana i zaključana )  istina da je ovo, ustvari, rat neokapitalizma za svoje trajanje na sistemu vrijednosti eksploatacije i profita, na  kome on jedino može i opstajati. Kapitalizam se može reformisati samo na naučnoj  (scijentizmu) osnovi iz koje je iznikao, uz naglašeni nedostatak bilo kakve etike. Način na koji se svijet protiv toga pobunjuje je katastrofalno loš, jer se nezadovoljstvo iskazuje u vidu ekstremističkih i terorističkih parcijalnih pokreta, koji dobijaju privid vjerskih sukoba. Religije ne mogu biti nosioci promjena, sve i kad bi ovo bilo tačno, jer se pokazalo da su se velike svjetske religije najčešće potpuno saživljavale  sa neoliberalizmom, uživajući konformizam koji im je pružao za protuuslugu. Njihovoj kritici uvijek izmiče suština kapitalizma, eksploatacija iz privatnog vlasništva i profita. Pojedini oblici nacionalizma i religijske isključivosti samo na poseban način služe kapitalu i njegovo su nezamjenjivo sredstvo. Isilovska ili bilo koja druga krvava zločinačka organizacija ekstremizma i isključivosti i ne može biti nešto drugo do služba kapitalizmu. Iz pojedinih religijskih praksi prepoznaje se samo najperfidnije služenje svome tutoru – kapitalu, koji nema ni vjere ni nacije. Kapitalu ne treba, rasni, nacionalni niti religijski  identitet. Njemu jednako može služiti i crnac i bijelac, Rus,  Amerikanac, Kinez, katolik ili pravoslavac, musliman ili judaist. Njemu je samo važan globalni identitet lažnog progresa i nejednakost na klasnoj osnovi. Marksovo učenje o promjenenama revolucijom nije dalo rezultate. Revolucije su pored rijeka krvi znale ustoličavati samo još okrutnije sisteme i režime. Šta je onda to što bi Marksa moglo ponovo aktualizirati u svijetu liberalne demokratije. Mogla bi to biti etika novog doba.

marx

Marks nikad nije sistematizirao svoje mišljenje o etici u zasebnu cjelinu, već je etičku misao eksplicirao kroz cjelokupno djelo. Etika i nije nauka iako je još od grčkih mislilaca, preko Hegela i Kanta pa do mislilaca novog vijeka pokušavano da se formira kao filozofska teorija o mogućem, poželjnom. Od svake društvene ili druge nauke odvaja je upravo ono poželjno a što u sadašnjosti nije, zamišljeni bolji svijet, a predmet nauke nisu vrijednosni sudovi i nepostojeće poželjno. Marksovoj teoriji o društvu zamjera se što je uvijek uključivala u svoju analizu i ono moguće, očovječenijeg čovjeka, a koji to nije u građanskom kapitalizmu. Jednako bi se tako mogle staviti zamjerke i drugim teoretičarima društvene nauke od Sokrata, Platona, Kanta, Froma, Ničea, Markuzea, Hartmana do Milana Kangrge u nas, koji su uvijek mislili i o nome što je samo mogućnost. Marks se posebno hvatao u koštac sa apstraktnim moralom, klasične njemačke filozofije, čiji je nedostatak najprije prepoznavao u praksi. Odvajanje čovjekove vrste od životinjskog svijeta raspoznaje se po razumu, ali i zapostavljeno isticanoj razlici svrhovitog rada. I životinjski svijet radi, ali ljudski je smislen i svrhovit. Tu je Marks otkrio bit ljudskog morala, jer životinja ne može biti moralna uprkos savršeno uređenom redu njenog života i našoj ljubavi prema njoj. Ljudski rad je to čarobno polje gdje se djeluje moralno ili nemoralno. Kapitalizam je ignorisao marksističku misao od same njene pojave jer je otkrila njegovu prevaru na kojoj je utemeljen, a svaka prevara je nemoralna, pa ovaj sistem nema ni etike ni morala, te je je i svako učenje o moralu izvan rada obično spekulativno mudrovanje. Dok građanski spekulativni moralizam može biti i apologija kapitalizmu, u Marksovom učenju je sadržana socijalistička etika, koja se zalaže za temeljitu promjenu nepravičnog svijeta.

Globalna svjetska disproporcija u raspodjeli svjetskog bogatstva nije pala s neba, ona je itekako ovozemaljsaka. O podjeli svijeta na manjinu bogatih, koji vladaju svijetom i većinu siromašnih ne može se postaviti pravo pitanje ako se ne pokuša na novim osnovama dovesti u pitanja sistem vrijednosti na kome ta podjela počiva. A ona je u temeljnim postulatima kapitalizma i iz njega shvaćenog neoliberalizma. Svijest o tome mora doprijeti do onih koji stvaraju bogatsvo za jedne i siromaštvo za sebe. Neoliberalizam zasnovan na bezidejnom i bezetičnom racionalizmu mora doživjeti korjenite promjene.

////////////////////////////////////////////////

06.10.2015.

VALENTIN INZKO: DODIKOVE KRUPNE IZJAVE SU PRAZNA RETORIKA KOJOM PRIKRIVA DEKADU NEUSPJEHA

Valentin Inzko : Dodikove krupne izjave su prazna retorika kojom prikriva dekadu neuspjeha


Oktobar 06. 2015.

incko(13)

Ukoliko oni u RS, koji su pokrenuli ovaj referendum, zaista žele da poprave pravosuđe, kao što tvrde, zašto onda zahtijevaju da se oslabi mogućnost državnog tužitelja da procesuira slučajeve političke korupcije? Moj savjet je jednostavan.

Promijenite pristup, iznenadite nas sve, predložite mjere i dodijelite sredstva za jačanje pravosuđa na svim razinama, uključujući i državnu. Ako ne budu pažljivi, stvorit će dojam da imaju nešto da sakriju, da postoji nešto što žele spriječiti, upozorio je u razgovoru za Vijesti.ba visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko.

VIJESTI.: OHR ima jasan stav: RS odlukom o referendumu Suda i Tužilaštva BiH krši Dejtonski mirovni sporazum. Uprkos tome, vlast RS-a insistira na njegovom provođenju. Gospodine Inzko, nedavno ste izjavili da je još rano da iskoristite mehanizme za očuvanje Dejtonskog sporazuma, koji Vam stoje na raspolaganju. Pojasnite nam Vaš stav.

INZKO: Što se tiče tog pitanja, u izvješću koji sam nedavno podnio Vijeću sigurnosti UN-a, objasnio sam razloge za to, jer kao konačni autoritet u pogledu tumačenja civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir, zaključio sam da Republika Srpska jasno krši ovaj sporazum. Sigurno je da ja i dalje zadržavam potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC-a) također imaju jasan stav po tom pitanju. Budite uvjereni da smo u potpunosti svjesni ozbiljnosti ove situacije. Međutim, da bi se popravila ova situcija, sada je potrebno da vlasti Republike Srpske bez daljnjeg odlaganja ostave referendum po strani.

Svi mi u Bosni i Hercegovini znamo koliko nezakonite jednostrane radnje, poput ove koja je predložena, mogu destabilizirati zemlju. Ova zemlja i njeni građani jednostavno ne mogu sebi priuštiti ovu vrstu političkog avanturizma. Ima urgentnijih stvari u Bosni i Hercegovini koje utiču na život građana u oba entiteta. Vjerujem da bi prioriteti trebali biti smanjenje nezaposlenosti, podsticanje investicija, borba protiv kriminala i korupcije i rezultati u realizaciji evropske agende. To su stvari do kojih je ljudima stalo i stvari koje utiču na njihove živote. Građani ne plaćaju račune za komunalije referendumskom retorikom. Osim toga, što se tiče investicija, mali je broj investitora koji bi uložili u zemlju gdje postoji prijetnja referendumom 2015./2016. i opet 2017./2018.

VIJESTI: Na Vašu reakciju čekaju, između ostalih, predstavnici Bošnjaka u vlasti RS. Uputiće apelaciju Ustavnom sudu BiH, ukoliko OHR ne poništi odluku o referendumu. Smatrate li da domaći predstavnici vlasti treba da iskoriste sve pravne mogućnosti, te da Vi naknadno, ukoliko to bude potrebno, iskoristite raspoložive mehanizme? Kako ćete postupiti u ovom slučaju?

INZKO: Kao što ste rekli, ja sam jasno prezentirao svoj stav i ovdje u BiH, i na međunarodnom planu. Spreman sam da taj stav ponavljam sve dok konačno ne dopre do onih koji odbijaju da ga čuju. Jasno je da Republika Srpska krši Daytonski sporazum. Referendum o državnom pravosuđu i ovlastima visokog predstavnika sasvim jasno ne spada u kompetencije i nadležnosti Republike Srpske. Iako nikad unaprijed ne špekuliram o konkretnim mjerama koje mogu poduzeti u skladu sa svojim mandatom, budite uvjereni da OHR i cjelokupna međunarodna zajednica smatraju ovu situaciju ozbiljnom.

VIJESTI: Predlagač referenduma, predsjednik RS Milorad Dodik očito se oglušio na Vaša upozorenja. “Amerikanci, Britanci ili neko drugi mogu tražiti primjenu bonskih ovlaštenja i moju smjenu, ali ne vidim način kako to mogu uraditi. Ja ne poštujem njihovu volju, u pogledu intervencije ja ću poštovati volju naroda”, poručuje Dodik. Kako komentarišete ove navode?

INZKO: Tokom proteklih deset godina imali smo više velikih izjava gospodina Dodika i ostalih, a građani su bili prepušteni sami sebi da preživljavaju kako znaju i umiju. Maske su pale, građani vide da iza krupnih izjava ne stoji ništa drugo osim prazne retorike kao paravana iza kojeg se prikriva cijela dekada neuspjeha. Gospodin Dodik je više puta najavio, kao i nedavno u Beču, da će me tužiti. Do sada, nisam primio nikakvu obavijest.

VIJESTI: Nedoumice su se javile i kod samog održavanja referenduma. Naime, u “Službenom glasniku RS” objavljena je Odluka Ustavnog suda RS u kojoj je navedeno da odlukom o raspisivanju referenduma nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Na osnovu toga, zaključeno je da će referendum biti održan 15 novembra. No, ministar pravde RS tvrdi da to nije tačno, te da će tek kada bude objavljena odluka NSRS početi da teče rok za održavanje referenduma. Postavlja se pitanje da li je dvojba oko datuma održavanja referenduma nastala slučajno ili se, pak, želi “kupiti” dodatno vrijeme za postizanje određenih ciljeva? Kakvo je Vaše viđenje?

INZKO: Ne mogu špekulirati. U odluci NSRS o referendumu stoji da stupa na snagu 8 dana nakon objavljivanja. Ona još uvijek nije objavljena. Moja poruka je jasna, stavite referendum na stranu i radite sa iskrenim namjerama zajedno sa međunarodnom zajednicom kako biste zemlju poveli naprijed.

VIJESTI: U jednom od Vaših medijskih istupa sugerisali ste da se vlast predvođena Miloradom Dodikom hajkom na državno pravosuđe zapravo pokušava zaštiti od krivičnih progona zbog korupcije. U RS mnogo je afera, a najaktuelnija je “Kilogram zlata”, kojom bi se, prema najavama ministra sigurnosti BiH, moglo pozabaviti Tužilaštvo BiH. Ukoliko se njom budu bavile pravosudne institucije na državnom nivou, očekujete li da će ova afera u konačnici dobiti sudski epilog?

INZKO: Nije na meni da predviđam tok ili ishod krivičnih predmeta koji su trenutno pred sudom ili mogu pred njega doći. Šta god tužitelji ili sudovi odluče, to je na njima i to se mora u potpunosti poštovati. Moje pitanje je: ukoliko oni u RS koji su pokrenuli ovaj referendum zaista žele da poprave pravosuđe, kao što tvrde, zašto onda zahtijevaju da se oslabi mogućnost državnog tužitelja da procesuira slučajeve političke korupcije? Moj savjet je jednostavan. Promijenite pristup, iznenadite nas sve, predložite mjere i dodijelite sredstva za jačanje pravosuđa na svim razinama, uključujući i državnu. Ako ne budu pažljivi, stvorit će dojam da imaju nešto da sakriju, da postoji nešto što žele spriječiti.

Nevena Šarenac (Vijesti.ba)

//////////////////////
///////////////////////////////////
/////////////////////

Četnički cirkus u Podgorici

e-novine.com - Četnički cirkus u Podgorici


/////////////////////////

Smešna strana svega
////////////////////////////

Dokumentarni film: Priče i sudbine

Šta nas čini ljudima? To što umemo da volimo, znamo da mrzimo, patimo, istrebljujemo jedni druge? Na ova i druga pitanja Yann ..

//////////////////////////////

Opasni izbor: Totalni rat Josepha Goebbelsa

Malo je primjera u povijesti da se neki sustav odlučio na takav uzaludan otpor i borbu do kraja u izgubljenom ratu, zaluđen svojom ideologijom, dovodeći se do totalnog uništenja, samo ...

/////////////////////////////////

Svetislav Basara: Srbijci, narod najnoviji

E na to mi guženje, da prostite, liči Politikina kampanja za ukidanje reči "Srbijanac". Bog sami zna koliko se već vekova Srbijanci pominju u istom, čisto geografskom smislu, u kome ...
///////////////////////////////

Dodatne privilegije za već privilegovanu crkvu

Ministarstvo pravde bi moralo biti obavezno da se bavi zaštitom svih građana pred zakonima i u okviru zakona Srbije. Zašto se Ministarstvo ne bavi poboljšanjem položaja ugroženih ...

/////////////////////////////////

Više migranata u parku nego u prihvatnom centru

Uprkos kiši i nižim temperaturama, u beogradskim parkovima i dalje svakodnevno boravi po nekoliko stotina izbeglica. Pet prihvatnih centara u Srbiji sklonište je za tek petinu onih koji ...
////////////////////

Ne govorimo da smo pametni da ne ispadnemo glupi
/////////////////////

Knjiga o Aliji Izetbegoviću

Jahač Apokalipse ili anđeo mira

//////////////////////////

Mladićeva vojska nevina, Armija BiH granatirala Sarajevo

U tri ekspertska izveštaja i iskazu na suđenju Ratku Mladiću, veštakinja odbrane za balistiku Zorica Subotić nastojala je da ubedi sudije u nevinost vojske kojom je komandovao ...

//////////////////////////////////

HDZ kopirao 5+ program iz Prnjavora

Iako Hrvati mjesecima slušaju o famoznom njemačkom institutu u kojem se radi privredni program, čini se da su HDZ-ovci umjesto u Minhenu program našli u Prnjavoru. HDZ-ovih pet točaka čine privredni rast i ...
///////////////////////

Četnički cirkus u Podgorici ////////////////

Episkop Grigorije, sportista

Živim u zajednici s loptom

/////////////////////

Obični ljudi u neobičnoj zemlji
/////////////////
////////////////////
/////////////////////////
Svet plus

Moguće vraćanje izbeglica u Sloveniju i Hrvatsku

Sudeći po izjavi nemačkog ministra policije Tomasa de Mezijera, sva je prilika da Hrvatska i Srbija nisu razmenile sve uvrede iz diplomatskog arsenala povodom izbegličke krize koja se, između ostalih, preliva i na ove države. ...

//////////////////////////////////

Bugarska crkva: Vlada da zaustavi prijem izbeglica

Specijalizovani sajt sa versko-političku indokrtinaciju “Pravoslavlje.ru”, sa pripadajućom “srpskom verzijom”, objavio je obraćanje Svetog Sinoda Bugarske Crkve u vezi s dolaskom izbeglica u zemlju. U pravoslavnoj ...
05.10.2015.

BERNAR-ANRI LEVI: EVROPA JE NA IVICI KATASTROFE !

Bernar-Anri Levi: Evropa je na ivici katastrofe!


Oktobar 03. 2015.

levy221

– Evropa umire – uzviknuo je u ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” slavni francuski filozof Bernar-Anri Levi (Bernard-Henri Levy), javni intelektualac s pokrićem, angažiran diljem Evrope i svijeta, zasigurno jedan od najbriljantnijih umova današnjice.

U povodu 20. godišnjice našeg lista, veliki prijatelj Bosne i Sarajeva, čovjek koji je pod kišom granata ulazio u glavni grad BiH, otvoreno govori o prilikama u našoj zemlji, svijetu, o ISIL-u, izbjegličkom valu, krizama i Evropi danas.

Loš sporazum

BiH ove godine obilježava 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kojim je zaustavljen užasni rat, ali stvorena državna forma koja, prema mnogima, sprečava daljnji razvoj i stabilnost zemlje. Pojedini su iskoristili izraz “luđačka košulja”. Kako vidite BiH danas i njenu budućnost?

– Uvijek sam mislio da je Dejtonski sporazum loš sporazum. On je rezultat rada međunarodne zajednice, to je sasvim sigurno. Nije rezultat Bosanaca. Sjećam se jednog telefonskog razgovora s predsjednikom Alijom Izetbegovićem, noć prije potpisivanja Sporazuma. On je znao da ovaj sporazum, koji su nametnuli Amerikanci, nije u dugoročnom interesu njegovog naroda. Ma, šta hoćete, reče mi on te noći, meni je stavljen pištolj na sljepoočnicu. Ja ću morati potpisati, jer imam pištolj na sljepoočnici.

Čega se najradije sjećate iz naše zemlje, koju, inače, često posjećujete?

– Možda ću vas šokirati. Ali, ako želim biti iskren, moram priznati da moja najljepša sjećanja dolaze upravo iz vremena rata. Užasno je misliti na to. Ali, to je, ipak, istina. U to vrijeme u Sarajevu je vladala atmosfera bratstva, na koju nisam više naišao od tada. Ja ovdje ne govorim samo o bratstvu među vojnicima. Ja ovdje govorim i o civilima. Ja ovdje, također, govorim o životu civila, građana u Sarajevu i generalno u Bosni.

Istina i pravda

Kako komentirate odnos Evrope prema BiH? Mi ovdje imamo utisak da nas evropska porodica teško i nekako s mukom prihvata. Ulazak naše zemlje u EU krajnje je neizvjestan, govori se o godinama, i tu, jasno, nije kriva samo EU nego i naši političari, ali… 

– Odgovornost je na Evropi i u samoj Evropi. To je odgovornost za ukidanje famoznih privremenih odredbi koje prethode otvaranju pregovora. Sve famozne „principijelne prepreke“ dolaze iz Dejtonskog sporazuma. A ipak je veoma iznenađujuće da se pred BiH postavljaju prepreke koje su joj nametnute i da se služe tim argumentima kao začaranim krugom u kojem se ona konstantno okreće.

S druge strane, nekada ste rekli: „Svi mi Bosni dugujemo mnogo.“ 

– Da, ja sam to rekao. I ja to ponovo kažem danas. Svijet ima dug, a taj dug ne može se platiti. Nije moja greška što o toj grešci stalno govorim. To je činjenica. I oni koji se, kao i ja, bore da pomognu u ovoj situaciji, to jest da se bez odgađanja započnu pregovori sa BiH radi ulaska u Evropu, nisu trenutno uspjeli u tom poduhvatu. To je tužno. Ali, to je tako. Čak je propala i peticija koju sam pokrenuo prije godinu dana.

Je li, prema Vama, Bosna dobila pravdu nakon užasa devedesetih?

– Naravno da ne. Do istine – da. Do pravde – ne.

Šta je, prema Vašem mišljenju, budućnost zapadnog Balkana? Mi ovdje počesto imamo utisak skorog potpunog pomirenja između Bošnjaka, Srba i Hrvata, ali onda iznenada i dramatičan preokret iza kojeg nam se čini da ćemo ponovo vidjeti ratne užase. Na kraju, čini nam se počesto da smo žrtve prelamanja interesa velikih sila.

– To je tačno. U Sarajevu se uoči aprila 1992. godine govorilo: “Mi smo komšije, skoro braća, dijelimo isti život, iste vrijednosti i istu volju da živimo zajedno.” A onda, odjedanput, bez ikakvog racionalnog objašnjenja, desilo se nasilje sa smrtnim ishodom. To je istina. Naposljetku, mi se često osjećamo kao žrtve sukoba interesa velikih sila. Kao da nikome nije stalo do stabilnosti ovog dijela svijeta. Budite pažljivi s teorijama zavjere. Ljudi, također, čine, kreiraju vlastitu historiju. Oni su, također, odgovorni za svoja djela.

Kako gledate na izbjegličku krizu i nesretne ljude koji u valovima dolaze s Bliskog istoka u Evropu? Ovo je ključno pitanje za Evropu u posljednjih nekoliko sedmica. Prizori koje gledamo posljednjih pet sedmica doista se čine apokaliptičnim. 

– Da. A to je samo početak! Ovdje imamo dvije kontradiktorne situacije, o kojima treba zajedno promišljati. S jedne strane imamo zadatak da se pokaže gostoljubivost, a to je zadatak da bi se održale društvene veze. To je istina za zemlje prosperitetne Evrope, ali to je, također, istina i za zemlje krhke Evrope.

Arapsko proljeće

Jeste li Vi, kao i brojni drugi intelektualci u svijetu, pa i mi u BiH, razočarani ishodom „arapskog proljeća“, kojem smo se svi radovali? 

– Ja sam razočaran što se ono nije ranije desilo u Siriji. Da se odmah u startu prekine beskonačna dijalektika Bašar-ISIL.

U kojem smjeru idu svijet i Evropa? Često se sjetim jednog Vašeg intervjua iz 2010. kada ste rekli da „kriza tek dolazi“. Šta nas čeka? Budućnost same EU je neizvjesna. Je li ideja ujedinjene Evrope u krizi? 

– Ja vjerujem da ona umire. Nadam se da se varam. Ako pogledate grčku krizu, krizu s izbjeglicama, našu nemogućnost da zaustavimo Putina u Ukrajini, ne govoreći o našoj katastrofalnoj politici na Balkanu, a posebice naše oklijevanje da počnemo pregovore s Bosnom, vi na ovome možete vidjeti da je Evropa na ivici katastrofe.

Šta mislite o najstrašnijem obliku terorizma u svijetu? Gdje to vodi današnji svijet?

– Nakon više putovanja po iračkom Kurdistanu, smatram da će ISIL biti pobijeđen. Zašto? Zato što su oni dobri teroristi, ali loši vojnici. Najprije treba naoružati Kurde, što mi ne činimo trenutno dovoljno.

Ekstremna desnica

Stranke ekstremne desnice u Evropi jačaju, čak i u Francuskoj, brine li Vas to? Vi ste svojevremeno kazali da je “zrak u Evropi hladan i pomalo zloslutan”. Može li se ova konstatacija staviti u aktuelni kontekst? 

– Nacionalni front postao je prva stranka u Francuskoj. A imate nacionalne frontove skoro svugdje u Evropi…

Velike krize su moralne, a ne ekonomske

Jesu li sve naše krize ustvari posljedica globalne ekonomske krize poslije 2008. godine, ili je posrijedi nešto drugo?

– Ja nisam marksista. Ja vjerujem da su prave velike krize i dalje najprije moralne krize, intelektualne i duhovne.

Brodolom Kusturice je tužan

U svojim intervjuima spominjali ste poznatog reditelja Emira Kusturicu. Kako danas gledate na njega, njegov rad, ličnost i život?  

– Brodolom umjetnika uvijek je nešto tužno.

Avantura u Sarajevu

Nedavno ste završili dramu „Hotel Evropa“ s našim Dinom Mustafićem. Kakvi su Vaši dojmovi? 

– Umjetnički rečeno, sjećam se dobro te avanture. Ostalo je veliko sjećanje i na rad s Dinom, koji je, ipak, jedan od velikih reditelja današnje Evrope. A što se tiče premijere u Sarajevu, to je bio nezaboravan trenutak.

Faruk Vele (Avaz)

05.10.2015.

KOMARAC

Komarac

Ladislav Babic

Autor
5.10.2015. Komarac

Čovjek je kompleks fizičkog i duhovnog bića. Obje karakteristike vuče, evolucijom ih usavršavajući, od naših predaka, s tim što je poslijednja mlađeg porijekla. Možda upravo stoga ljudi prilaze rješavanju pojedinih problema upotrebom sile a ne razuma. Doduše, čini se da postoje problemi nerješivi na drugi način. Kao dio kulturne baštine – barem zapadnog dijela čovječanstva – još od svoje mladosti djeca slušaju priču o Aci Makedonskom, zvanom Aca Veliki, koji je još od svog djetinjstva imao fiksideju osvojiti cijeli svijet. Pa ih podučavaju kako je koljući sve živo na svom putu do Indije, širio zapadnu kulturu (koje je Grčka kolijevka), što bi se – u kontekstu kasnijih pogroma zapadnjačkom oku i umu nepodobnih stvorova – još i moglo prihvatiti. Sad, jeli ga tome nagovorio njegov intelektualni učitelj, veliki antički mudrac Aristotel, ili – obrnimo stvar – zašto ga nije uspio odgovoriti od te zamisli, pitanje je za arheopsihologe i arheopsihijatre, ukoliko takvi postoje. Nije naodmet spomenuti kako je veliki filozof postao jedan od temelja na kojem su skolastici izgradili svoju filozofsku interpretaciju kršćanstva, a vjernici se povijesno (od kada su njima prestali hraniti lavove) svojim postupcima dokazivali kao najveći ratom opsjednuti manijaci među nama. Nekad davno, a i danas nastavljajući svoju licemjernu tradiciju puštanja krvi masama i jadikovanja nad Jednim, raspetim u dalekim maglama vjekova. No, vratimo se našem Aci, grčkom Makedoncu koji nikako da ostvari svoju najveću intimnu želju (sem, možda, općenja sa svojim ratnicima), sve dok se sudbina nije pokazala u vidu božje providnosti. Tu i tamo zastrašujući lokalno stanovništvo puštanjem krvi, silujući mladiće i djevojke te paleći njihove domove, proviđenje ga je navelo do frigijskog grada Gordij-a i predskazanja koje kao da je samo njega čekalo:

“…zauzevši i grad Gordij, za koji se priča da je postao sjedište drevnog Mide, vidje kola o kojima se mnogo govorilo, čvrsto vezana drenovim likom i ču o tome priču, u koju vjeruju barbari, da je onome tko razriješi čvor suđeno da postane kraljem svega svijeta Većina autora, dakle, kaže, kako su krajevi čvora bili skriveni i zapleteni toliko mnogo puta između sebe zamršenim zavojima, da je Aleksandar, ne znajući kako da ga razriješi, rasjekao uzao mačem i da su se iz njega tako rasječena pomolili mnogi završeci. Ali Aristobul veli da ga je on sasvim lako razvezao izvadivši iz rude drveni klin koji je držao skupa jarmeni remen i onda pažljivo izvukavši jaram.” (Plutarh, Usporedni životopisi, III, Aleksandar, 18)”

Već i iz ovog odlomka, te prevladavajuće interpretacije koja se servira dječici školskog uzrasta, čini se kako i suvremeni prosvjetari (makar elite, koje im pišu školske programe) više nagnuća – barem teorijski, dok je u praksi sasvim obrnuto -pokazuju nasilnim negoli intelektualnim rješavanjima problema. Pustimo sad Acu da nastavi ostvarivati anticipaciju bogova, i otputimo se na dug put do današnjeg stanja stvari. U pogledu odnosa između mudrosti i nasilja.

Nasilje je svuda oko nas; od pljuskanja djece i maltretiranja žena u obiteljima, preko huliganskih ispada koji ne nalaze toliko “logičnih” opravdanja kao ona što vam ponude elite kad vas mobiliziraju za svoje ratove (čemu se vi, samo da podsjetim, krajnje domoljubno – čitaj, mozgogubno – odazivate). Širom svijeta lije se krvca, popovi sviju fela pričešćuju i pomazuju mrtve i one koji dobrovoljno odlaze (ili barem bez dovoljno hrabrosti da se suprotstave) umirati, dok – kao što kaže filozof Boris Buden:

“Legitimitet elita izrasta iz nasilja i ratova na ovim prostorima. Zločin je elementarni dio rata, a mi živimo u toj realnosti.”

Samo krajnji imbecili, ili bolesnici doživotno zatrovani virusom nacionalizma kojeg oni zovu “domoljubljem”, ne uviđaju tu činjenicu. Najžalosnije po intelektualni i moralni habitus vjernika (jer oni čine većinu uglavnom sviju društava, a posebno regionalnih), ali ne samo njih, je da oni – praktično svojim životima prihvaćajući stanje u kojem su ih gospodari silom utamničili u nacionalne “koncentracione logore” i ograničena prebivališta vlastitog duha – istovremeno bivaju uspješno pacificirani floskulama elita: nikad više nasilnog rješavanja problema! Naravno, to se isključivo odnosi na teškoće koje moćnici ni ne osjećaju. To “nikad više” treba shvatiti kao bajku koju “učiteljica života”, još tamo od Adama i Eve, demantira svojim učenicima, većinski sposobnijima da markiraju njene satove bijegom u rovove, negoli upijajući mudrost u prazninu lubanje.

No, da ne bude zabune, toliko uobičajene kod netom apostrofiranih, ponovimo na početku spomenutu konstataciju: čovjek je istovremeno i tjelesno i duhovno biće. Što znači da je psihofizičkom konstitucijom predodređeno da probleme rješava upotrebom fizičke (u krajnjem slučaju nasiljem) i duhovne komponente, Gdje bi potonja trebala, ukoliko smatramo da smo išta napredovali u prevazilaženju otuđenja od vlastite biti (u smislu kako je etičari zamišljaju), trebala biti pouzdan vodič u razumnom biranju između dviju ponuđenih opcija. Međutim, razočaranje je u tom pogledu ogromno, barem manjini zaista humanistički nastrojenih pojedinaca (humanizam ne znači apriorno odricanje od nasilja): mase su spremne ginuti za careve, kraljeve, knezove, predsjednike, za ustoličenje ekonomskopolitičkih elita koje će im bacati koricu kruha, za nacionalizme maskirane domoljubnim floskulama, za vjeru u ovo ili ono,…, a relativno vrlo rijetko za obranu vlastitog ljudskog dostojanstva! Zato što su tek poluljudi?

Nasilju uvijek slijede upozoravajući simptomi i (neuspješni) pokušaji dogovornog razrješavanja problema. Često smiješni do ridanja. Primjerice, u nedavnom štrajku prosvjetara, rastrubljenom kao “do ispunjenja zahtjeva”, gotovo polovina štrajkaša je odustala poslije jednog dana, a nakon pet dana „pritiska“ koji (naravno) nije urodio nikakvim plodom, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, trkelja javnosti i svome članstvu gluposti – “Naš štrajk je bio uspješan!”:

“Izdržali smo pet dana u štrajku i naš štrajk bio je uspješan! Pokazali smo okolini koliko je naša profesija marginalizirana, koliko smo materijalno, ali i statusno degradirani. No, mi smo i ovaj put pokazali da bez obzira što nas ponekad ne znaju cijeniti drugi, kao npr. Vlada Republike Hrvatske, znamo cijeniti sebe i braniti svoju profesiju. Zaustavili smo sustav, ukazali smo društvu na probleme u obrazovanju, pokazali jedinstvo – uspjeli smo.”

Svoju intelektualnu minornost, članovi sindikata pritom iskazuju na dva načina: birajući vođe koji lupetaju i, ne ustrajući u štrajku “do ispunjenja svojih zahtjeva”. Prosvjetari su infantilniji od dječice i studenata koje podučavaju; svojim primjerom – čini se – podjednakoj infantilnosti! Zar je onda čudno – znam iz vlastitog iskustva – što ogromni dio prosvjetara odbija biti članovima sindikata, a oni stariji kažu kako je bilo bolje dok su sindikati dijelili svinjske polovice, umjesto iluzija, što rade sadašnji. No, budimo dobrohotni; povijest ljudskog roda prepuna je takvih upozoravajućih, teško je reći dali humorističkih ili tragičnih epizoda borbe masa za vlastita prava i dostojansvo – profesije i svoje lično. Sve dok uslovi ne sazriju!

Ne jednom vam se desilo kako ste, odmahujući rukom, tjerali muhu koja uporno nalijeće na vašu šalicu crne kave, ili još bolje – tjerajući komarca što zuji mimo ušiju, spremnog da vam se napije krvi. Mogli bismo reći, dali ste šansu (koliko se to može reći za nerazumnog stvora, poput ovog insekta) krvopiji, da shvati vašu ustrajnost kako mu ne dopuštate gozbu svojom krvlju, istovremeno mu pružajući priliku da drugdje potraži večeru. Sve dok – pljas! – niste u svom bezuspješnom pokušaju presjekli “gordijski čvor”, pljesnuvši rukama po gadu za vijeke vijekova ga odučivši ispijanja vaše krvi! Pitanje je slijedeće: kad ćete pljesnuti na sličan način, po svojim ljudskim krvopijama koje nikako ne možete urazumiti, pa niti opisanim fašničkim štrajkovima, ili i nešto ozbiljnijim – no ipak miroljubivim – iskazivanjem svog nezadovoljstva? Ta, zar ne uviđate da oni, prilegli gozbi onime što svima vama pripada, poput komaraca ne haju za vaše argumente, i sami nesvijesni da – kad nastupi čas – slijedi konačni argument: PLJAS! Ili, kao što možda podnošljivije za uši ljudskih komaraca – a u biti isto – kaže spomenuti filozof:

“Postoje simptomi koji kažu da ovako više ne može. Postoji veći broj ljudi koji kažu isto, a oni se uvezuju s drugim ljudima sličnih mišljenja. Dolazi na scenu generacija koja nema drugu šansu nego da bude pametnija od one koja ih je upropastila. Nemaju šta izgubiti osim svojih okova, što je velika vijest.”

Tome valja samo dodati, Amen! – i pričekati rasplet do kojega kad-tad mora doći. Tako nas uči Magistra Vitae. Čime će i bajka o Aci i presijecanju čvora dobiti neki viši, ljudski smisao.

Diogen


05.10.2015.

ONLAJN ŠKOLA ZA OSNOVCE

Online škola za osnovce


Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija

////////////////////////////////////////

Sa početkom ove školske godine u Bosni i Hercegovini pokrenuta je prva online platforma za učenje Osnovna.ba, koja nudi jednostavniji i efikasniji proces učenja za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole. Osnovna.ba sadrži lekcije iz šest nastavnih predmeta, a u prvih nekoliko dana isprobalo ju je na tisuće osnovaca.

Isa Zuhrić učenik je sedmog razreda osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu. Dok je ranije vrijeme poslije škole provodio tražeći najnovije igrice, sada se natječe u znanju sa svojim vršnjacima u cijeloj zemlji.

„Puno je zabavnije raditi ovako, nego učiti iz knjige. Imamo online takmičenja, lekcije, kvizove. Imamo hintove, tj. pomoć dok odgovaramo na pitanja koji oduzimaju poene, ali dobro dođu ponekad. Zaista mi se ovo sviđa, odlično je.“

Ova online platforma namijenjena je i roditeljima. Edin Zuhrić smatra da je ovo odličan način da njegovo dijete, koje kao i većina njegovih vršnjaka, dosta vremena provodi za računarom, to vrijeme utroši učeći.

„Ako već sjedi za računarom neka radi neke korisne stvari. A bitno mi je jer ožemo kontrolisati šta se uči, postoji opcija za kontrolu rezultata testova, mogu vidjeti u čemu je loš kroz te testove i onda gurati te stvari. Na kraju krajeva, skraćuje naše vrijeme rada sa njima.“

Pomoću ove platforme rad djeteta mogu pratiti i nastavnici, objašnjava Zlatko Memišević, jedan od osnivača platforme:

„Školama dajemo komunikacijsku platformu, da mogu da pričaju sa djecom i sa roditeljima. Profesori imaju uvid u statistiku svakog djeteta u razredu. Škole mogu da komuniciraju sa roditeljima, da šalju ocjene koje su djeca dobila, bilo kakve probleme da prijavljuju.“

Lekcije i zadatke kreirali su prosvjetni radnici, prateći nastavni plan i program oba bh. entiteta.

„Mi smo pronašli informacije, objedinili ih u jedno mjesto, proširili lekcije koje su postojeće u datom planu i programu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, dopunili ih sa varijantama engleskih i američkih udžbenika i sve to skupili u jednu novu lekciju, lekciju koja nije dosad prikazana ni u jednom udžbeniku, dopunili sa video sadržajem i sve to objedinili u jedno i ponudili njima kao jedan iscrpan rad, da najbolje nauče na taj način“, kaže Namir Halilović, profesor kemije.

Česta je praksa da tijekom redovne nastave djeca ne uspiju savladati gradivo, pa su roditelji primorani uzimati dodatne instrukcije, kaže Haris Mujezinović koji je ranije radio je kao profesor matematike u srednjoj školi. Danas je jedan od profesora koji kreiraju sadržaje na online platformi Osnovna.ba.

„Prednost ovog sistema u odnosu na tradicionalnu nastavu jeste, prije svega, to što su lekcije maksimalno ilustrovane. Mi znamo da djeca puno lakše i puno bolje savladavaju gradivo kada nešto vide. Nitko ne voli suhoparan tekst, svi vole konkretne primjere, tako da smo se mi maksimalno trudili da te lekcije učinimo što interesantnijim i njima pristupačnijim.“

Cijene pristupa platformi simbolične su u odnosu na skupe privatne instrukcije tako da je ona dostupna svima koji žele da uče, objašnjava Zlatko Memišević:

„Matematika je na mjesečnom nivou pet maraka, bosanski, srpski i hrvatski jezik je pet maraka, fizika i hemija su po tri marke, a engleski i biologija su po dvije marke. Pretplata je napravljena na način da se kupuju greb kartice, a taj kredit od 20, 10 ili 5 KM vrijedi neograničeno i njime se kupuju predmeti koji imaju svoje individualne cijene.“

Iako je Memiševiću ideja o online platformi za učenje sinula još davne 2007., bilo je potrebno još nekoliko godina da ona sazrije te ju da sa svojim suradnicima ostvari:

„Fokus na ovoj ideji otpočeli smo u septembru 2014. godine. Na ovom projektu u različitim fazama radilo je oko 50 ljudi, inžinjera, programera, psihologa, profesora... Imamo 15 zaposlenih profesora. Što se tiče ideje, mi mislimo da je ovo jedinstven koncept, ne u regionu, nego u svijetu. Ovakvih platformi definitivno ima, edukacijskih, komunikacijskih platformi, ali ovo je unija svega toga i mislimo da nitko u svijetu nije još pokušao ovakvo nešto da napravi.“

Osnivači planiraju ideju proširiti i na regionalno tržište. O rezultatima je još prerano govoriti, no ako uspije u bosanskohercegovačkom kompliciranom obrazovnom sustavu, prva prepreka za uspjeh na širem tržištu je savladana.

///////////////////////////////////////
Strani državljani u Sarajevu, august 2015.

Audio Ujedinjeni bosanski emirati

Uz huk Bosne koja izvire podno Igmana, i dječiju graju na ćilimčićima i dekicama na sarajevskom izletištu Vrelo Bosne, sjede muškarci i žene, očito arapskog porijekla. Oduševljenje često podijele i na društvenim mrežama, predstavljajući jedan od bisera BiH svojim sunarodnjacima Dalje/More

Zorica Subotić

Video Osporavanje iskaza vještaka obrane o Sarajevu

Na haškom suđenju (ICTY) zapovjedniku Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) Ratku Mladiću treći tjedan za redom s maratonskim iskazom je nastavila Zorica Subotić, vještak obrane za balistiku koja je kritizirala istrage napada na sarajevske civile i zaključke – da su za njih odgovorne srpske snage. Dalje/More

Ilustrativna fotografija

Online škola za osnovce

Sa početkom ove školske godine u Bosni i Hercegovini pokrenuta je prva online platforma za učenje Osnovna.ba, koja nudi jednostavniji i efikasniji proces učenja za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole Dalje/More

Mustafić o 55. MESS: Festival premijera i eksplozija imaginacije

Ovaj Festival je intelektualnim i političkim angažmanom udarao u pleksus i izbijao nam dah kada smo se uljuljkivali u građanski konformizam, kaže direktor čuvene teatarske smotre Dino Mustafić Dalje/More

Stjepan Mesić

Izbjegličku krizu proizveli oni koji su rušili režime

Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u intervjuu za RSE kaže da visoke politike još uvijek prešućuju imenovati one koji su radi ekonomskih interesa doveli do najveće izbjegličke krize ikada Dalje/More

Sanacija posledica poplava: Kako su trošena donatorska sredstva?

U Sarajevu je održana Međunarodna konferencija o napretku ostvarenom u implementaciji rezultata Briselske donatorske konferencije za saniranje posljedica poplava u BiH i Srbiji. Bila je to prilika da se napravi pregled trošenja donatorskih sredstava i pomoći koju su dvije zemlje dobile od međunarodne zajednice. Riječ je o 1,5 milijardi eura koje su nakon majskih poplava 2014. godine prikupljene za BiH i Srbiju.
Dalje/More

Politički caffe: Picula i Ivanić

O evropskim pitanjima studentima banjalučkog Fakulteta političkih nauka govorili su poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu Tonino Picula i član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Dok je Picula upozorio bh političare da sa riječi trebaju preći na djela, Ivanić je ocijenio je da proces priključenja Bosne i Hercegovine neće trajati kratko, ali da po prvi put vidi ozbiljne namjere Evropske unije.
Dalje/More

Sarajevo: Edukacija o evrointegracijama

Na sarajevskom Univerzitetu počeo je sa radom Centar za javne politike Evropske unije.Prva aktivnost bila je edukacija za državne službenike i zaposlenike u privatnim i javnim kompanijama, te aktiviste nevladinog sektora u oblasti evrointegracija.
Dalje/More

Da li je BiH zemlja krsta i polumjeseca?

U Mostu RSE razgovaralo se o odnosu vjere i nacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dino Abazović, sociolog religije i profesor Fakuleta politickih nauka u Sarajevu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banjaluke
Dalje/More

Audio Prosvjetari u BiH: Sraman tretman države

Učitelji, nastavnici i profesori u BiH nekad su bili ugledni članovi društvene zajednice. Danas, mnogi poniženi prosvjetni radnici, žrtve su poremećenih društvenih vrijednosti, prinuđeni da svoja prava traže na ulici
Dalje/More

Izbjegličku krizu proizveli oni koji su rušili režime

Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u intervjuu za RSE kaže da visoke politike još uvijek prešućuju imenovati one koji su radi ekonomskih interesa doveli do najveće izbjegličke krize ikada
Dalje/More

Bh. pravosuđe: I pregovori i referendum u isto vrijeme

Već drugi put u posljednjih nekoliko godina traju razgovori o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Nema kompromisa, jer predstavnici iz Republike Srpske nastoje umanjiti ingerencije državnog suda i tužilaštva
Dalje/More

Nenaplative kazne za nesavjesne vozače

U BiH nesavjesni vozači za neplaćene kazne duguju 60 miliona konvertibilnih maraka, a rekorder po broju neplaćenih kazni za čak 300 saobraćajnih prekršaja je jedan vozač iz Sarajeva, koji po ovom osnovu duguje više od 40.000 maraka
Dalje/More

Kurspahić: Nepoznanice „bošnjačkog pomirenja“

Poziv na radovanje zbog „velikog bošnjačkog pomirenja“, u kojem su, kako piše bivši reis „cijeli narod i država pobjednik“, je preuranjen: tek treba vidjeti kako će najnovija koalicija provoditi prioritetne poslove
Dalje/More

Audio Akcize preko leđa građana, evropska agenda izgovor

Bura nakon dogovora entitetskih premijera da povećaju akcize na gorivo ne jenjava. Opozicija u RS je najglasnija. Tvrde da novi namet nije ništa drugo nego krpljenje budžetskih rupa
Dalje/More

Video Tužitelj tvrdi: Vještak obrane namještao istragu

Nakon što je u glavnom iskazu obrani svjedokinja Zorica Subotić ustvrdila da su istrage napada na sarajevske civile bile namještane kako bi se okrivile srpske snage, haško tužiteljstvo je ustvrdilo - da je svjedokinja namještala svoju istragu kao balistički vještak
Dalje/More

Budući državni zatvor: Sport, kultura i religija za zatvorenike

Izgradnja državnog zatvora u Istočnom Sarajevu odvija se planiranim tempom, a prvi zatvorenici trebali bi useliti do kraja 2016. godine, priopćeno je na prezentaciji ovog projekta u organizaciji Ministarstva pravde BiH
Dalje/More

Dujaković o stećcima: Krećemo se u zatvorenom krugu smrti

O ljepoti stećaka govori i dokumentarno – animirani film scenariste i reditelja iz Banjaluke, Gorana Dujakovića, pod nazivom “Davno sam ti leg'o", kao dio natpisa sa jednog od nadgrobnih spomenika.
Dalje/More

Iranski umjetnici: Procesi na Bliskom istoku potaknuti izvana

Pisci u Iranu, ukoliko imaju drugačije stavove od onih koje zastupa vlast, nemaju baš mnogo izbora, kažu za RSE umjetnici protjerani iz svoje zemlje, koji su domaćini radionica u Sarajevu i Tuzli
Dalje/More

Dvije godine od popisa rezultata ni na vidiku

Centralni popisni biro BiH još uvijek nije riješio problem oko kojeg se spore predstavnici tri statističke agencije u BiH. Problem je, nastao oko kriterija kojim će se odrediti ko će biti uračunat među stalne žitelje BiH, a ko ne
Dalje/More

Kako je Lijanović "poticao" birače i familiju

Bivši ministar poljoprivrede Federacije BiHJerko Ivanković – Lijanović jedva godinu dana je bio na slobodi nakon hapšenja za optužbe teške šest miliona eura za poreske utaje i pranje novca, a ponovno je iza rešetaka
Dalje/More

Video Vještak obrane: Avio bombama u Sarajevu gađani vojni ciljevi

Zorica Subotić je u glavnom svjedočenju obrani opisivala svoju analizu napada na Sarajlije – poput napada na tržnicu Markale (2.napad 1995.godine), granatiranje Ulice Safeta Zajke, kao i više napada avio-bombama – improviziranim projektilima
Dalje/More

Fotogalerija Srebrenički Bošnjaci i Srbi jedinstveni: Stop političkim apetitima

Raskol koji se produbljivao među političkim strankama u Skupštini opštine Srebrenica okupljenim oko Platforme za političko djelovanje skupštinske većine kulminirao je smjenom direktora Doma zdravlja
Dalje/More

Ima demokratije, nema uputstva za korištenje

Iako Zakon o slobodnom pristupu informacijama u BiH postoji već petnaest godina i namijenjen je prvenstveno građanima, najčešće ga koriste novinari, pri tome institucije i dalje nerado odaju informacije javnosti
Dalje/More

Karadžić zatražio istragu pritvora u Haagu

U svom obraćanju haškim sucima optuženi je ponovio svoje strahove da UN-ov pritvor u Haagu izaziva rak te zatražio istragu kako bi se njegove sumnje provjerile budući „da je stigao u pritvor primjernog zdravlja“, a koje je sad narušeno.
Dalje/More

Dodik i kilo zlata: Hoće li RS imati svog Sanadera?

U Banjaluci su osvanuli plakati kao reakcija na najnoviju aferu u RS, nakon što je bivši ambasador BiH u Rusiji Gordan Milinić izjavio da je predsjednik RS Milorad Dodik primao mito od ruskih investitora
Dalje/More

Fotogalerija Srebrenica: Građani protestom podržali Durakovića

Učesnici protesta su zatražili hitnu sjednicu Skupštine opštine Srebrenica, poništenje odluke o smjeni direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića, kao i da načelnik Opštine Ćamil Duraković povuče ostavku
Dalje/More

Video Vještakinja obrane protiv nalaza sarajevskih istražitelja

Zorica Subotić je kao svjedokinja obrane pokušavala osporiti nalaze istraga masovnih ubojstava Sarajlija kojih je tijekom troipogodišnje opsade (1992-1995) ubijeno oko 11.500
Dalje/More

Logoraši BiH: Juče žrtve torture, danas stradaju od sistema

Ni dvadeset godina nakon proteklog rata u Bosni i Hercegovini, nije regulisan status bivših logoraša, tvrde u udruženjima koja okupljaju nekadašnje zatočenike
Dalje/More

Pandurevića Haški tribunal osudio, a Višegrad mu dodijelio grb

Radi se o čovjeku koga je Haški tribunal osudio za ratni zločin u Srebrenici u julu 1995. godine i to na 13 godina zatvora
Dalje/More
Više tekstova
05.10.2015.

UJEDINjENI BOSANSKI EMIRATI

Ujedinjeni bosanski emirati


Strani državljani u Sarajevu, august 2015.

Strani državljani u Sarajevu, august 2015.

////////////////////////////////////////////

Uz huk Bosne koja izvire podno Igmana, i dječiju graju na ćilimčićima i dekicama na sarajevskom izletištu Vrelo Bosne, sjede muškarci i žene, očito arapskog porijekla. Oduševljenje često podijele i na društvenim mrežama, predstavljajući jedan od bisera BiH svojim sunarodnjacima.

Ma kako zvučalo, slika i nije idilična. Daleko je od one da bogati arapski turisti Bosnu i Hercegovinu vide kao privlačnu destinaciju u koju dolaze da ostave novac i uživaju u prirodnim ljepotama.

U posljednjih nekoliko godina, ti turisti su pronašli način da se trajno nastane u BiH kupivši tako ogromne površine zemlje, ali i kuće oko Ilidže, ali i brojnih drugih dijelova BiH.

Obilaze atraktivna izletišta i planine, a onda mjerkaju i kupuju. Obećava se gradnja velelijepnih vila, resorta, a nekada čak ni to. Ne bira se da li je riječ o poljoprivrednom zemljištu, niti da li se lokacija nalazi daleko od grada, niti u kojem je dijelu BiH.

Najviše im, čini se, prija okolina Sarajeva gdje su pokupovali imanja na području Ilidže, Hadžića, Vogošće, Srednjeg, a ne smeta im ni Srednja Bosna, ni područje Hercegovine...

Slikanje u centru sarajevske Baščaršije, august 2015.Slikanje u centru sarajevske Baščaršije, august 2015.

Tako su najavili gradnju luksuznog resorta u Oseniku nadomak Sarajeva, sa oko 160 objekata i vještačkim jezerom. Prvobitno najavljivana kao investicija od 200 miliona eura spala je na oko 25 miliona. I oko 2,5 milijarde eura vrijedan projekat najavljen je u općini Trnovo, čiji načelnik Ibro Berilo smatra kako se radi o izuzetno dobrom poslovnom potezu.

"Građevinska operativa u naredne četiri godine će biti sva uposlena sa područja sarajevskog Kantona, a i šire, sa područja cijele BiH jer se radi o ogromnim investiranjima. Ovo je projekat od oko 40.000 ležaja. To je grad od 40.000 stanovnika. Ovi kapaciteti treba da se grade na površini od oko 12 hektara zemlje", kaže Berilo.

Agencije za promet nekretninama cvjetaju zahvaljujući bogatim investitorima, ali nisu svi sretni činjenicom da se oko njih grade zatvorena naselja. Tako je i sa općinom Kiseljak čiji je načelnik, Mladen Mišurić Ramljak, medijima kazao da dozvole tamo gdje ne postoji plan za gradnju neće davati, bez obzira na to koliko je bogat investitor, ali i da postoji strah.

"Uvijek se birao susjed, jer vam nije bilo svejedno ko će vam biti susjed. Znate li šta se dešava u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju svijet, terorizam ili bojazan ljudi – taj strah je opravdan", navodi Mišurić Ramljak.

O tome da je Bosna i Hercegovina preplavljena Arapima kojima se velikodušno prodaje imovina, govorio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ističući da je krajnji cilj da se što više islamizira BiH, procjenjujući da će doći i do pola miliona Arapa.

I bivši ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić upozoravao je na ovu pojavu, mada ne u broju koji je pominjao Dodik.

Fahrudin RadončićFahrudin Radončić

"Ima istine u tome da neko želi da dovođenjem stranog stanovništva islamizira BiH, mada ne u tolikom broju, niti će to iko dozvoliti. U okolini Sarajeva se priprema gradnja naselja za oko 20.000 ljudi koji su porijeklom iz Kuvajta ili tih zemalja, i to je mnogo manje od cifre koju je spomenuo gospodin Dodik. Mi treba da budemo otvorena zemlja, ali također treba da provodimo zakone", ističe Radončić.

Niko ne zna koliko se tačno objekata nalazi u vlasništvu građana arapskog svijeta, niti kako su do njih došli, tim prije što veliki broj državljana iz ovih zemalja legalno ne može posjedovati nekretninu u Bosni i Hercegovini.

"Tako, recimo, ne postoji reciprocitet za Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Katar i Bahrein. Dakle, ne postoji uspostavljen reciprocitet državljana tih zemalja uspostavljen između Bosne i Hercegovine za sticanje prava vlasništva, dakle, uknjiženje, kupovinu i tako dalje. Vjerovatno, strani državljani idu u osnivanje privrednih društava firmi koje mogu biti vlasnici kao pravna lica", pojašnjava Muhamed Mujagić iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Zakonskim ograničenjima doskočili su tako što otvaraju firme preko kojih kupuju zemljište i objekte, a potom ih zatvaraju. O tome odakle im kapital, kako posluju i šta rade u BiH malo ko zna.

Služba za poslove sa strancima je ukazivala na ovu pojavu, te čak i neke od njih provjerila, utvrdivši da oko polovine više ne postoji.

Ilustrativna fotografijaIlustrativna fotografija

"Ono što je veoma bitno reći jeste da stranac kao fizičko lice ne može imovinu uknjižiti na sebe, ali je može uknjižiti na pravno lice. Nakon pet godina boravka taj stranac automatski pokloni, odnosno njegova firma pokloni, imovinu samom sebi i on ostvaruje mogućnost da poslije pet godina to uknjiži na fizičko lice. To je jedan trend. Mi smo vršili odgovarajuće provjere za preko sto subjekata na području Kantona Sarajevo i u narednom periodu će se iskristalisati te neke stvari da se vidi upravo taj segment načina kupovine i načina isplate tog novca – da li je to preko njihovog poslovanja žiro računa i slično", navodi Rade Kovač iz Službe za poslove sa strancima BiH, te dodaje:

"Imate situaciju, ono što sa sigurnošću znamo, da stranac uopšte ne dođe u Bosnu i Hercegovinu, nemamo ga evidentiranog u našim bazama, nema odobren boravak u BiH, a desi se da njegovo pravno lice ima nekretninu u Bosni i Hercegovini i to veće vrijednosti".

Građani u mjestima na kojima komšije iz arapskog svijeta grade svoje zatvorene oaze nisu pretjerano oduševljeni.

Zasjenjeni pričom o velikim investicijama bh. vlasti ne razmišljaju o tome da se potezima koje povlače odobravajući gradnju stambenih naselja, zapravo, prodaje dio države. Uknjižavanjem imovine tako postaju njeni legalni vlasnici, a ministar pravde Federacije BiH Mate Jozić, u čijoj su nadležnosti imovinsko pravni odnosi, nema odgovor.

"To jeste pojavni oblik i zajedno s kolegama iz Geodetsko-imovinsko pravne službe napisat ćemo jednu informaciju prema Vladi. Vlada će na osnovu te informacije zauzeti stajalište vezano za tu problematiku koja je prisutna u posljednje vrijeme na prostoru FBiH. Moramo pokupiti svu dokumentaciju iz općina gdje se pojavljuju i to je proces. Ono što dođe u Ministarstvo pravde mi to odgovaramo, a ne znamo šta još uvijek rade", kaže Jozić.

Za to vrijeme na mjestima koja su najatraktivnija za kupovinu, arapski je postao drugi jezik. Od obavještenja o prodaji stanova do cijene kebaba – sve je na arapskom, te sve podređeno investitorima. A oni ulažu samo u vlastiti komfor.

///////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////
 • Strani državljani u Sarajevu, august 2015.

  Audio Ujedinjeni bosanski emirati

  Uz huk Bosne koja izvire podno Igmana, i dječiju graju na ćilimčićima i dekicama na sarajevskom izletištu Vrelo Bosne, sjede muškarci i žene, očito arapskog porijekla. Oduševljenje često podijele i na društvenim mrežama, predstavljajući jedan od bisera BiH svojim sunarodnjacima

//////////////////////////////////////////////
 • Amfilohije, mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori, 2013.

  Amfilohije ponovo uzburkao duhove

  Pojavljivanje mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohija u nedjelju uveče na protestima u organizaciji opozicionog saveza Demokratski Front i govor u koji je tom prilikom održao - glavna su tema crnogorskih medija

/////////////////////////////////////
 • Dešavanja ispred Skupštine Srbije, 5. oktobar 2000.

  Audio Peti oktobar - razočaranje za naivne

  Da li je pre deceniju i po propuštena šansa ili su očekivanja bila prevelika - dilema je koja postoji i na petnaestu godišnjicu petooktobarskih promena. Kakve god emocije danas bile 5. oktobar jeste istorijski datum zato što je to jedna od najvećih pobuna u Srbiji ako ne i najveća u 20. veku

///////////////////////////////
05.10.2015.

SKRIVANjE MENTALNOG DžEPAROŠA IZA MRTVAČKOG KOVČEGA RELATIVIZACIJE

Skrivanje Mentalnog Džeparoša iza Mrtvačkog kovčega relativizacije


Milorad Dodik je najveći srpski nacionalni problem i najskuplja srpska riječ. Milorad Dodik je i najveća srpska bruka.


Image result for milorad dodik

Piše: Slobodan Vasković

 

Gordan Milinić, svojim svjedočenjem o koruptivnim postupcima Milorada Dodika, razorio je lidera SNSD-a i svu njegovu velikosrpsku, panpravoslavnu, antizapadanu priču... definisao kao notornu laž. Što i jeste.

 

Nije u Milinićevom svjedočenju najstrašnije to što je Dodik uzeo kilu zlata, tražio milion evra, uništio posao od milijardu evra, ugradio se sa 10/15% u neki posao; Najstrašniji je opis načina na koji je Dodik sve to činio, ta nepodnošljiva, vulgarna, primitivna lakoća otimanja upriličena po mentalnim principima zadnjeg provincijskog prevaranta.

 

Sramota je to ogromna, strašna, jer je djelo osobe koja je u tom trenutku artikulisala izuzetnu podršku Srba, čija su očekivanja bila da Dodik konačno riješi status Republike Srpske u BiH. I srpsko nacionalno pitanje u BiH.

 

Umjesto toga, Dodik je rješavao sopstvene finansijske akcije, na način mentalnog džeparoša, koji je u podršci naroda vidio samo jedan ogroman džep i to svoj. I ništa više od toga.

 

Nije tačno da Dodik mora da ode; Istina je da je već morao da ode, ali nije i sada smo izloženi torturi njegovih kriminalnih postupaka, koji su do te mjere jadni da izazivaju gađenje.

 

Reakcija njegovog SNSD-a je tek prestrašeni vrisak gomile svjedoka nedjela mentalnog džeparoša, njegovih saučesnika u banditskim pohodima, koji su odreda na nivou napada sjekirom noću na drumu.

 

Etiketiranje Milinića odraz je nemoći saučesnika što su svoje sudbine vezali za Dodikovu, svjesni da bez njegovih principa mentalne pornokratije, poduprte kolektivnom otimačinom, nasiljem, primitivizmom i bahatošću, nikada ne bi postali to što sada, nažalost, jesu. Ni u snovima.

 

Milinić je bez ostatka razbio strah koji mnogi imaju od Dodika i, kao posledicu, proizveo nove sante ledenog straha među preostalim sljedbenicima posustalog provincijskog prevaranta, pridružujući ih povećem broju što odavno plutaju prljavim režimskim morem.

 

Posebno su jadne objede na račun opozicije da je izdajnička. Opozicija nije izdajnička; Ona je upokojena, ali i kao takva razorila je Dodika. Krunski je to dokaz o Dodikovom političkom mrtvilu.

 

Tragedija je što Milinićevo svjedočenje nije ni vrh ledenog brijega, već tek mala, jedva vidljiva tačkica tog vrha; Zamislite samo koliko kila zlata, koliko postotaka u raznoraznim poslovima i koliko stotina miliona evra mita je uspješno urađeno?!!! O čemu, takođe, postoje svjedoci. Milinić je tek jedan iz hora.

 

Zato se nemojte iznenaditi ako uskoro saznate da su narko baroni uvaženi članovi i šefovi najvažnijih institucija RS; Da su organizatori prostitucije, prodaje ovdašnjih djevojaka u roblje, visoki funkcioneri bezbjednosnih institucija; Da su naručioci ubistava, premlaćivanja, silovanja... deklarisani humanisti; Da su najvažniji poslovni partneri ovdašnje vlasti visokorangirani u regionalnim i evropskim zločinačkim organizacijama; Da su neki naši uvaženi zdravstveni radnici u stvari masovne ubice sopstvenog naroda, što su ga (vrlo efikasno do fatalnog kraja) trovali deceniju... Pod uslovom da vas još išta uopšte može iznenaditi i natjerati da počnete misliti svojom glavom. I prestanete se sakrivati u mrtvačkom kovčegu relativizacije.

///////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////

POZIV DODIKU: "Zaposli sina na jedno od upražnjenih radnih mjesta, da može vratiti višemilionski kredit!"

"Napredna Srpska moli predsjednika Milorada Dodika da nam u što kraćem roku dostavi spiskove svih upražnjenih radnih mjesta u RS-u da bismo pomogli da se vrijedni ljudi željni posla zaposle" navode u saopćenju iz Napredne SrpskePOZIV DODIKU: 'Zaposli sina na jedno od upražnjenih radnih mjesta, da može vratiti višemilionski kredit!' - 3

Stranka Napredna Srpska kritikovala je kao netačnu izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da “u RS-u ima viška radnih mjesta, ali ne i onih koji hoće da rade, te da od Trebinja do Novog Grada, od Banje Luke do Bijeljine zna firme koje imaju otvorene konkurse, ali se ljudi ne javljaju“.

 

Dodika podsjećaju da im u stranku svaki dan dolaze deseci nezaposlenih građana, koji imaju želju da rade, ne boje se nikakvih poslova, a jedino što žele da za taj rad dobiju plaću, te da budu socijalno i zdravstveno osigurani.

 

-Napominjemo, da je veliki broj tih ljudi iz socijalnih kategorija, kao što su djeca palih boraca i ratnih vojnih invalida. Napredna Srpska moli predsjednika Milorada Dodika da nam u što kraćem roku dostavi spiskove svih upražnjenih radnih mjesta u RS-u da bismo pomogli da se ovi vrijedni ljudi željni posla zaposle, navode u saopćenju iz Napredne Srpske.

 

Također, sugeriše Dodiku „da na jedno od ovih upražnjenih radnih mjesta, zaposli svog sina, koji je nezaposlen, a ima želju da radi i na taj način omogući mu egzistenciju i uredno vraćanje višemilionskog kredita koji je podignut kod Investiciono -razvojne banke RS-a“.

//////////////////////

///////////////////////////////

Srbija 15 godina bez Miloševića : “Vlast su preuzeli njegovi najbliži suradnici, prerušeni u novo ruho”!

Oktobar 05. 2015.

maliiveliki2

Danas se navršava tačno 15 godina od prijelomnog 5. Oktobra 2000. godine kada je, nakon masovnih demonstracija pristalica Demokratske opozicije Srbije (DOS), s vlasti otišao dotadašnji predsjednik SRJ i haški optuženik Slobodan Milošević.Masovna okupljanja građana, na poziv lidera DOS-a, uslijedila su nakon što je Izborna komisija osporila pobjedu kandidata DOS-a Vojislava Koštunice na izborima 24. septembra.

Protest građana Srbije koji je održan u centru Beograda bio je najmasovniji od početka 1990-ih godina. Masovni upad demonstranata u zdanje tadašnje Savezne skupštine uslijedio je tog 5. oktobra, negdje poslije 15 sati, kada je zauzeta i obližnja policijska stanica u Ulici majke Jevrosime.

Milošević se konačno sljedećeg dana obratio javnosti i priznao da je pretrpio izborni poraz, a Koštunica je 7. oktobra 2000. položio zakletvu pred zastupnicima Savezne skupštine, koji su zasjedali u Sava centru.

“Vlast su preuzeli Slobini saveznici, samo prerušeni u novo ruho”

“Uprkos tome što su se mnogi veselili Miloševićevom padu, 15 godina kasnije Srbiju vodi grupa njegovih ultranacionalističkih saveznika – prerušeni u novo ruho proeuropskih reformista.

Aleksandar Vučić, koji je izabran za premijera prošle godine, bio je ministar u jednoj od Miloševićevih vlada i ima mračnu prošlost kada je riječ o vatrenim desničarskim govorima nastalima u žaru za stvaranjem Velike Srbije 1990-ih te čišćenjem Hrvata i Bošnjaka.

Vučićev prethodnik, a sada i njegov zamjenik, Ivica Dačić bio je Miloševićev glasnogovornik, poznat tada kao “mali Sloba”, a trenutni predsjednik Tomislav Nikolić još je jedan bivši ultranacionalist koji je bio ministar dok su NATO-ove bombe padale na Beograd tokom intervencije zbog situacije na Kosovu”, piše AFP u svojoj analizi stanja u Srbiji 15 godina nakon pada Miloševića.

“Dok su Vučić i njegovi kolege naočigled „promijenili ploču“, neki su skeptični zbog njihove transformacije. Pitaju se je li ona istinska ili je samo u pitanju želja za pobjedom i zadržavanjem utjecaja i moći.

Srbija je daleko dogurala od 1990., no ekonomski izazovi još postoje. Nezaposlenost mladih dostiže 50 posto proteklih godina, prosječna plaća manja je od 400 eura, a strana ulaganja su prijeko potrebna. Uz to, Srbija će morati čekati barem pet godina da bude primljena u EU”, dodaje AFP.

(Kliker.info-SB)

/////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

////////////////////////////
Asaduho22

Asad traži podršku : Naš neuspjeh imao bi razoran učinak za Bliski istok

Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da su Sirija, Rusija, Iran i Irak ujedinjeni u borbi protiv terorizma i da će ga vjerojatno uspjeti poraziti, ali je također upozorio da [...]

05.10.2015.

KNjIGA O ALIJI IZETBEGOVIĆU: JAHAČ APOKALIPSE ILI ANĐEO MIRA

Knjiga o Aliji Izetbegoviću

Jahač Apokalipse ili anđeo miraKompleksna uloga u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine: Alija Izetbegović, ratni predsednik BiH
Kompleksna uloga u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine: Alija Izetbegović, ratni predsednik BiH
Photo: bosnaprkosnaodsna.mine.nu

....................................

Knjigom Jahač Apokalipse ili anđeo mira Mustafa Čengić je nastojao, prije svega, svesti priču o Aliji Izetbegoviću na područje činjenica i analitičkog promatranja njegovog političkog djelovanja i učinka. Čengić demistifikuje kult Izetbegovića kao neupitnog i bezgrješnog vođe bosanskohercegovačkih muslimana, spasioca Bošnjaka, oca nacije, utemeljitelja bh. države i njene nezavisnosti

Ova knjiga uglednog novinara, urednika i publiciste je prvo kompleksno sagledavanje uloge Alije Izetbegovića u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Autor se suprotstavlja apologetici kojom su okruženi lik i djelo Izetbegovića, beskompromisan je u kritičkom raščlanjivanju njegove ideološke, političke i državničke prakse. Čengić čini sve da razumije Izetbegovićeve poteze u datim okolnostima, ali ga ne opravdava, naprotiv, insistira na njegovoj odgovornosti koju je sam preuzeo za ono što je učinio ili nije učinio.

Photo: Stock

Autor razmatra pitanje da li je Izetbegović bio istrajno odan idejama Mladih Muslimana i ideologiji panislamizma, slijedom njegovih programskih knjiga Islamska deklaracija i Islam između Istoka i Zapada. U tom sklopu, Čengić piše o posljedicama namjere da se bh. muslimane «doislamizira», da se religijske norme Bošnjacima nametnu kao odlučujuće za njihovo društveno ponašanje.

Iz tog ugla, Čengić osvjetljava političko ponašanje Izetbegovića, počevši od osnivanja Stranke demokratske akcija, čije su jezgro činili mladomuslimani i osuđenici na tzv. Sarajevskom procesu. Autor ocjenjuje suđenje muslimanskim intelektualcima - koji su bili ili im je bilo pripisano da su oponenti komunističkoj vlasti - kao politički proces.

Autor nudi elemente za zaključivanje da li je krajnji cilj Izetbegovića kao državnika bio stvaranje države Bošnjaka, tačnije muslimana, ma kolika ona bila. Kao ilustraciju, Čengić navodi islamizaciju Armije RBiH što je slabilo njenu širinu i udarnost. Čengić, u tom sklopu, otvara pitanje da li je Izetbegović ostao zarobljen u doživljaj sebe kao političko-vjerskog vođe Muslimana (Bošnjaka), a ne kao državnika svih građana Bosne i Hercegovine. Autor elaborira djelovanje Izetbegovića i SDA unutar trodiobnog posmatranja BiH i distanciranja jednih, drugih i trećih od etnički i religijski drugih i drugačijih.

Pokušavajući da Izetbegovićev politički profil rasvijetli i psihološkom metodom – Čengić ukazuje na nejasnost, kolebljivost, kontradiktornost pa i dvoličnost u njegovom političkom ponašanju, autizam i autokratizam u stranačkim i državnim poslovima čovjeka kojem je povjerena sudbina najbrojnije etničko-vjerske skupine BiH, a i cijele države.

Izetbegovićev politički put autor smješta u historijski i geopolitički okvir, tematizirajući poziciju muslimana, Muslimana i Bošnjaka od Osmanskog vremena do danas. Čengić analizira i komentariše ponašanje i sudbinu ovdašnjih muslimana i Bošnjaka spram velikosrpskih i velehrvatskih pretenzija kroz historiju i u najnovije doba, detektujući osnovne karakteristike tih hegemonističkih šovinizama.

Photo: Stock

Posebnu pažnju Čengić posvećuje retrogradnosti Izetbegovićeve ideologije i politike i ulogu uleme (islamskog sveštenstva) u tom nazadnjačkom procesu. Panislamistička opsesija, osmanski sentiment i turkofilija, u biti, osporavaju bosanskohercegovačku izvornost i identitet bh. muslimana i Bošnjaka čiju punoću određuju zajednička civilizacijska iskustva s drugovjerujućim i drugačije etnički opredjeljenim Bosancima i Hercegovcima.

Govoreći o toj opasnosti, Čengić razmatra položaj Bošnjaka i bh. muslimana u evropskoj i planetarnoj konstelaciji i otvara temu - kakva može biti budućnost te narodne i vjerske grupacije, a i bh. države. Autor iznosi svoj, zanimljiv stav o povezanosti tih sudbina.

Čengić odlučno odbija postojanje posebnog prava Bošnjaka na Bosnu i Hercegovinu kao većinske nacije i, navodno, jedino iskreno opredjeljenih za bh. državu. Autor oponira tvrdnjama da su (samo) Bošnjaci kičma bh. opstojnosti i državnosti.

Photo: Stock

Čengić lansira i provokativne a lucidne teze. Među njima je i ocjena da Bosni i Hercegovini više šteti insistiranje na tvrdnji o njoj "kao jedinom evropskom ostrvu multietničnosti i jedinstvenoj multikulturnoj državi". Autor smatra da to "vodi ka apsurdnoj situaciji i pogrešnom uvjerenju da cijeli društveni život i sistem treba urediti na osnovu etnički utvrđenih pravila i normi".

Čengićeva je knjiga, sa Alijom Izetbegovićem u središtu, elaboracija sa mnogo širim refleksijama. To je politička studija koja uključuje politološki, sociološki i psihološki aspekt posmatranja glavne ličnosti i širih tema što ih pokreće opservacija Izetbegovića i njegove političke baštine. To je vrlo poticajno djelo bez pretenzije da zaključi temu, s namjerom da bude izazov na reagovanje i daljnja istraživanja.

Ova knjiga je dobrodošla novinarima, političarima, historičarima, politolozima, sociolozima i svima onima koji tragaju za odgovorima o nedavnoj turbulentnoj i tragičnoj prošlosti koja je ostavila dubok trag na ljude s ovih prostora, njihovu sudbinu i sutrašnjost njihove djece. Čengić je napisao izuzetno važne stranice knjige istine o Aliji Izetbegoviću, ali i o mnogo čemu drugom što je činilo okvir njegove političke biografije.


/////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////

///////////////////

Tristan Cara

mi smo svi idioti

//////////////////////////

Promovisana monografija o seksualnom nasilju u BiH

U Sarajevu je u ponedjeljak, 28. septembra promovisana "Monografija o ratnom silovanju i seksualnom zlostavljanju u ratu u Bosni i Hercegovini" koja će, kako su kazali ..

///////////////////////
//////////////////////////

//////////////////////

Sarajevo nekad i sad

Zelena trava parka mog

/////////////////////////

Luković, kraljevački psihopata

Vladimir Kecmanović

Luković, kraljevački psihopata

Jednako su mi daleki pretenciozni univerzalni mrsomud Gorčin Stojanović, koji je rođen i iždžikljao u Sarajevu, kao i kraljevački psihopata Petar Luković, koji je u Sarajevu „počasni građanin“ i leskovačka ...
///////////////////////

Opasni izbor: Totalni rat Josepha Goebbelsa

Malo je primjera u povijesti da se neki sustav odlučio na takav uzaludan otpor i borbu do kraja u izgubljenom ratu, zaluđen svojom ideologijom, dovodeći se do totalnog uništenja, samo ...

///////////////////////////////

Svetislav Basara: Srbijci, narod najnoviji

E na to mi guženje, da prostite, liči Politikina kampanja za ukidanje reči "Srbijanac". Bog sami zna koliko se već vekova Srbijanci pominju u istom, čisto geografskom smislu, u kome ...
///////////////////////////
Dok je Hitler još ljubio ruke Jevrejkama

///////////////////////////////////
image

Hladne strasti od juče: Vukadinović Đorđe

Silazim s uma zbog Briselskog sporazuma

image

Episkop Grigorije, sportski komentator

Živim u zajednici s loptom

image

Mudra riječ Tadejeva protiv izbeglica i gejeva

Pod komunistima je bilo gore nego pod Turcima

image

U Srbiji, brale, u Kruševcu gradu: Bratislav Gašić koji ubija nadu

Sukob porodičnih interesa

image

Dugo skrivana tajna od koje će vam zastati dah: Socijalizam je kapitalistički izum

Levica od straha firnajz piša kad joj na crtu izađe Mišaimage

Dragan Dragojlović, malo izgubljen

Pevajući o praistoriji i Vizantiji, pevam o svom vremenu


//////////////////////////////

Novosti posrbile Milanovića: Po hrvatstvu se Srbenda poznaje

Poznata je priča da su od svih ustaša iz vremena NDH najkrvoločinje prema Srbima bile upravo ustaše srpskih etničkih korena. Otuda nema mesta čuđenju što aktuelni hrvatski ...

////////////////////////////////

Kaj je to u hrvatskome biću što će doakati dvoglavom orliću

Šta li bi nacoški ološ radio, o čijem bi se jadu zabavljao, da mu neodgovorni političari svojim, što nepromišljenim, što namernim ispadima svako malo ne nude obilje materijala za hranjenje ...
////////////////////

Tragična srpska sudbina garnirana inatom

e-novine.com - Tragična srpska sudbina garnirana inatom

//////////////////////////////
////////////////////////////////////////


image

Povratak u stanište iz prošlosti

Je l’ Sarajvo gdje je nekad bilo

image

Nek vas rat nikad više ne namami

Mojim zemljacima

image

O vrlinama jednostavnosti

Pismenost je jedno, a pamet drugo

image

I ja sam izliječio bolesti konvencionalnosti

Manifest gospodina AA Antifilozofa

image

Embahade: Drugi put u Berlinu

Dok je Hitler još ljubio ruke Jevrejkama

04.10.2015.

DA LI JE BiH ZEMLjA KRSTA I POLUMJESECA

DA LI JE BiH ZEMLjA KRSTA I POLUMJESECA


 • Da li je BiH zemlja krsta i polumjeseca?

  U Mostu RSE razgovaralo se o odnosu vjere i nacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dino Abazović, sociolog religije i profesor Fakuleta politickih nauka u Sarajevu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banjaluke


/////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////
Stjepan Mesić

Izbjegličku krizu proizveli oni koji su rušili režime

Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u intervjuu za RSE kaže da visoke politike još uvijek prešućuju imenovati one koji su radi ekonomskih interesa doveli do najveće izbjegličke krize ikada Dalje/More

Učiteljica u osnovnoj školi, ilustrativna fotografija

Audio Prosvjetari u BiH: Sraman tretman države

Učitelji, nastavnici i profesori u BiH nekad su bili ugledni članovi društvene zajednice. Danas, mnogi poniženi prosvjetni radnici, žrtve su poremećenih društvenih vrijednosti, prinuđeni da svoja prava traže na ulici Dalje/More

Ilustrativna fotografija.

Bh. pravosuđe: I pregovori i referendum u isto vrijeme

Već drugi put u posljednjih nekoliko godina traju razgovori o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Nema kompromisa, jer predstavnici iz Republike Srpske nastoje umanjiti ingerencije državnog suda i tužilaštva Dalje/More

Nermin Nikšić

Kurspahić: Nepoznanice „bošnjačkog pomirenja“

Poziv na radovanje zbog „velikog bošnjačkog pomirenja“, u kojem su, kako piše bivši reis „cijeli narod i država pobjednik“, je preuranjen: tek treba vidjeti kako će najnovija koalicija provoditi prioritetne poslove Dalje/More

Ilustracija

Nenaplative kazne za nesavjesne vozače

U BiH nesavjesni vozači za neplaćene kazne duguju 60 miliona konvertibilnih maraka, a rekorder po broju neplaćenih kazni za čak 300 saobraćajnih prekršaja je jedan vozač iz Sarajeva, koji po ovom osnovu duguje više od 40.000 maraka Dalje/More

Izbjegličku krizu proizveli oni koji su rušili režime

Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u intervjuu za RSE kaže da visoke politike još uvijek prešućuju imenovati one koji su radi ekonomskih interesa doveli do najveće izbjegličke krize ikada
Dalje/More

Bh. pravosuđe: I pregovori i referendum u isto vrijeme

Već drugi put u posljednjih nekoliko godina traju razgovori o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Nema kompromisa, jer predstavnici iz Republike Srpske nastoje umanjiti ingerencije državnog suda i tužilaštva
Dalje/More

Nenaplative kazne za nesavjesne vozače

U BiH nesavjesni vozači za neplaćene kazne duguju 60 miliona konvertibilnih maraka, a rekorder po broju neplaćenih kazni za čak 300 saobraćajnih prekršaja je jedan vozač iz Sarajeva, koji po ovom osnovu duguje više od 40.000 maraka
Dalje/More

Kurspahić: Nepoznanice „bošnjačkog pomirenja“

Poziv na radovanje zbog „velikog bošnjačkog pomirenja“, u kojem su, kako piše bivši reis „cijeli narod i država pobjednik“, je preuranjen: tek treba vidjeti kako će najnovija koalicija provoditi prioritetne poslove
Dalje/More

Audio Akcize preko leđa građana, evropska agenda izgovor

Bura nakon dogovora entitetskih premijera da povećaju akcize na gorivo ne jenjava. Opozicija u RS je najglasnija. Tvrde da novi namet nije ništa drugo nego krpljenje budžetskih rupa
Dalje/More

Video Tužitelj tvrdi: Vještak obrane namještao istragu

Nakon što je u glavnom iskazu obrani svjedokinja Zorica Subotić ustvrdila da su istrage napada na sarajevske civile bile namještane kako bi se okrivile srpske snage, haško tužiteljstvo je ustvrdilo - da je svjedokinja namještala svoju istragu kao balistički vještak
Dalje/More

Budući državni zatvor: Sport, kultura i religija za zatvorenike

Izgradnja državnog zatvora u Istočnom Sarajevu odvija se planiranim tempom, a prvi zatvorenici trebali bi useliti do kraja 2016. godine, priopćeno je na prezentaciji ovog projekta u organizaciji Ministarstva pravde BiH
Dalje/More

Dujaković o stećcima: Krećemo se u zatvorenom krugu smrti

O ljepoti stećaka govori i dokumentarno – animirani film scenariste i reditelja iz Banjaluke, Gorana Dujakovića, pod nazivom “Davno sam ti leg'o", kao dio natpisa sa jednog od nadgrobnih spomenika.
Dalje/More

Iranski umjetnici: Procesi na Bliskom istoku potaknuti izvana

Pisci u Iranu, ukoliko imaju drugačije stavove od onih koje zastupa vlast, nemaju baš mnogo izbora, kažu za RSE umjetnici protjerani iz svoje zemlje, koji su domaćini radionica u Sarajevu i Tuzli
Dalje/More

Dvije godine od popisa rezultata ni na vidiku

Centralni popisni biro BiH još uvijek nije riješio problem oko kojeg se spore predstavnici tri statističke agencije u BiH. Problem je, nastao oko kriterija kojim će se odrediti ko će biti uračunat među stalne žitelje BiH, a ko ne
Dalje/More
04.10.2015.

STJEPAN MESIĆ: IZBJEGLIČKU KRIZU PROIZVELI ONI KOJI SU RUŠILI REŽIME

Mesić: Izbjegličku krizu proizveli oni koji su rušili režime


Stjepan Mesić
Stjepan Mesić

////////////////////////////////////////////////

Stjepan Mesić , bivši predsjednik Republike Hrvatske u intervjuu za RSE rekao je da odnosi između Srbije i Hrvatske jesu zaoštreni, te da visoke politike još uvijek prešućuju imenovati one koji su radi ekonomskih interesa doveli do najveće izbjegličke krize i ljudske katastrofe ikada. Smatra da se EU ne zna još uvijek nositi s valom izbjeglica, ali da sama mora zagovarati da se stanje u Siriji i Iraku smiri.

Govorio je i o dvadesetoj obljetnici Daytonskog mirovnog sporazuma i ponudio prijedlog međunarodnoj zajednici da politički lideri u ovoj zemlji budu oni koji žele BiH, a oni koji je negiraju da budu eliminirani. Tvrdi da međunarodna zajednica uz podršku EU to već danas može napraviti.

RSE: Gospodine Mesiću jesu li zaoštreni odnosi između Srbije i Hrvatske?

Mesić: Jesu zaoštreni su. Ali ja mislim da je to prolazna pojava.

RSE: Bilo je dosta teških riječi između dva premijera pa čak i optužbi. Jeste li se pokušavali uključiti, apelirati?


Mesić: Ja sam deset godina bio u mandatu predsjednika Republike i poduzimao sve radi dobre komunikacije između zemalja regije. Jer odnosi između Hrvatske i Srbije moraju biti dobri radi njenih građana, radi gospodarstva i jednog i drugog, ali i radi poruke koju šaljemo u svijet da zemlje koje su bile u ratu, da u miru mogu surađivati. Bilo i je teško kada sam vidio da se otvara jedan prostor za sukob koji je nepotreban. Jer niti je Srbija, a niti je Hrvatska kriva zbog dolaska izbjeglica, ali svi smo mi osjetili šta je to biti izbjeglica i kako se nositi s problemom izbjeglica. Međutim, ono što nisam čuo, a trebao sam čuti – gdje je nastao problem. Nije na granici između Mađarske i Srbije, niti na granici između Hrvatske i Mađarske niti na granici između Srbije i Hrvatske. Problem je nastao tamo odakle dolaze izbjeglice. A tko je izazvao? Oni koji su rušili režime. Očito da se tu i ne radi o nametanju nekih demokratskih zamjena za takozvanu tiraniju nego se radi o borbi za energente. I to je cijela filozofija.

RSE: Ali ipak granice između dvije susjedne zemlje su bile zatvorene, govorilo se čak o tihom ratu. Kako biste ocijenili odluku hrvatskog premijera da zatvori granice?
 

Mesić: Ja mislim da je to bio jedan refleks. Ja sam s njim razgovarao. On je meni rekao da će granicu odmah otvoriti, ali moramo opomenuti da se tako s nama ne smije postupati kako je postupila Vlada Srbije.

RSE: Izbjeglička kriza s kojom se suočila i Hrvatska. Za sada čini se sve dobro funkcionira. Što ako Mađarska izgradi zid, odnosno zatvori granice?
 

Mesić: Nikome izolacija do sada nije pomogla niti ga je spasila pa tako neće ni Mađarsku. Treba omogućiti izbjeglicama jer oni bježe u borbi za goli život, oni bježe iz onih sredina u kojima se ubija i kolje. Treba shvatiti njihovu situaciju, pogotovo što oni ne žele ostati u Mađarskoj.

RSE: Po vama, kako se uopće Europa nosi s ovim?
 

Mesić: Mislim da ne zna dovoljno i EU bi morala imati više senzibiliteta u rješavanju problema izbjeglica.

RSE: Žice, brojevi, odvajanje obitelji (Mađarska, Slovenija) stavljanje STOP na ulaz u neke zemlje (Češka, Slovačka) jedno vrijeme je više podsjećalo na fašizam nego na europske vrijednosti koje je EU propisala. Je li naučena lekcija ili onakvih scena možemo još očekivati?


Mesić: Lekcija nije do kraja naučena. Na izbjeglice se još uvijek gleda kao na problem ovdje kod nas umjesto da shvatimo da je to problem u Libiji, Siriji i Iraku i da se tamo ti problemi moraju riješiti.

RSE: Dvadeset godina Daytonskog mirovnog sporazuma, kako gledate danas na taj sporazum?
 

Mesić: On nije stvorio funkcionalnu državu. Zato što su stvoreni entiteti koji nikada nisu postojali. BiH je uvijek bila jedan entitet i za vrijeme bosanskih kraljeva, i za vrijeme turskog carstva, Austo-Ugarske pa i za vrijeme Jugoslavije. Dakle, budući da je Bosna uvijek bila takva – zemlja Hrvata, Srba i Bošnjaka treba joj omogućiti da tako i funkcionira.

RSE: Susjedne zemlje su garanti tog sporazuma, što mislite hoće li i dalje biti?
 

Mesić: Ova generacija sada mora ujediniti Europu. Samo udružena Europa može biti ozbiljan faktor pokraj ovih velikih igrača, kao što je Rusija, Amerika, zemlje BRICS-a. Kada se Europa ne bi ujedinila, zemlje u njoj, svaka za sebe, ne mogu biti ozbiljni igrači u svijetu. Samo udružena Europa je jedan jaki gospodarski faktor, ali i politički. Jer isključuje rat kao političko sredstvo. Dakle, ako mi u toj udruženoj Europi otvorimo svi svoje granice - pravo kretanja ljudi, kapitala, tehnologije će omogučiti da i onaj dio Europe koji je manje razvijen dobije vjetar u leđa i da se brže razvija. Otvorene granice znače da više nema motiva za rat i to je najvažnija poruka za svijet. Svi do sada agresori u Europi pa i u svijetu varali su da štite svoju nacionalnu manjinu, a onda bi zauzimali tuđe teritorije. Sada kada su granice otvorene, kada je jedan Hrvat pod istim pravilima u BiH ili Hrvatskoj, jednom Srbinu je li u Srbiji ili Mađarskoj, kada su ista pravila neće više biti razloga niti motiva za rat. Zato se Europa mora udružiti, a BiH postati funkcionalna kako bi ušla u EU.

RSE: Ali evo, već dvadeset godina BiH stoji u mjestu zbog Daytona. Kako dalje?
 

Mesić: Po meni je prvi korak taj da se isključe iz politike oni koji ne priznaju BiH. Dakle, lako je reći: neka se Bosanci i Hercegovci dogovore kroz svoje institucije, preko svojih političkih lidera i kako se oni dogovore Europa će to prihvatiti. Pa kada bi se oni mogli dogovoriti ne bi do rata došlo. Međunarodna zajednica koja je donijela ova pravila po kojima BiH ne funkcionira treba pomoći da počinje biti funkcionalna. I moj je prijedlog, prvi i osnovni da politički lideri u BiH budu oni koji žele Bosnu i Hercegovinu, a da budu eliminirani oni koji ne žele BiH.

RSE: Je li to moguće sada?
 

Mesić: Moguće je. To bi Paddy Ashdown lijevom rukom napravio i to treba napraviti. Inzko je sjajan čovjek i zna što bi trebalo, ali treba podršku. Podršku mu treba dati EU, ali mora dobiti i podršku svoje zemlje.

/////////////////////////////
///////////////////////
 • Aleksandar Vučić

  Audio Gaf nedelje: Nit' Ruzvelt, nit' Nikson

  Ako bi želeli da sažmemo, iz Vašingtona je doneta afera od milja nazvana "vojvođanski Votergejt". A da bi vam jasnije bilo pratite trag od sestre jedne ministarke, čak i ako zanemarite zeta, dolazite do prisluškivanja. Samo ne pitajte ko koga tu reketira

/////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////
 • Aleksandar Vučić

  Audio Gaf nedelje: Nit' Ruzvelt, nit' Nikson

  Ako bi želeli da sažmemo, iz Vašingtona je doneta afera od milja nazvana "vojvođanski Votergejt". A da bi vam jasnije bilo pratite trag od sestre jedne ministarke, čak i ako zanemarite zeta, dolazite do prisluškivanja. Samo ne pitajte ko koga tu reketira

/////////////////

Stariji postovi

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
<< 10/2015 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

Brojač posjeta
22513469

Powered by Blogger.ba