Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

27.05.2017.

ZAPADNI BALKAN: SARADNjOM NA INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA DO NAPRETKA

Zapadni Balkan: Saradnjom na infrastrukturnim projektima do napretkaČelnici svih zemalja regije slažu se da pojedinačna tržišta svake od njih isuviše mala da bi omogućila značajniji ekonomski napredak

Čelnici svih zemalja regije slažu se da pojedinačna tržišta svake od njih isuviše mala da bi omogućila značajniji ekonomski napredak

/////////////////////////

Ekonomski forumi koji se održavaju u regionu posljednjih godina uz podršku Evropske unije rezultirali su brojnim dogovorima o saradnji država Jugoistočne Evrope. No, obećanja se sporo i djelimično realizuju.

Od najava o izgradnji putne infrastrukture datih još prije četri - pet godina još uvijek nije realizirano ništa. Zajednički nastupi privrednika na stranim tržištima nikako da otpočnu. Turistički projekti koji bi trebali povezivati susjede prepušteni su privatnim turističkim djelatnicima. Čak ni cijena avio prevoza među zemljama nije smanjena pa je jeftinije putovanje npr. iz Sarajeva do Beča nego do Zagreba ili Beograda. Hoće li i obećanja izrečena na posljednjoj investicionoj konferenciji održanoj ovog mjeseca u Sarajevu ostati mrtvo slovo na papiru?

Evropska unija je davno iznijela svoj stav da zemlje regije putem slobodne trgovine CEFTA, ali i brojnih drugih projekata pokazuju spremnost mogu li funkcionisati u većoj evropskoj porodici.

Međunarodna zajednica se fokusirala na jačanje ekonomskih procesa u regionu: Zoran Pavlović
Međunarodna zajednica se fokusirala na jačanje ekonomskih procesa u regionu: Zoran Pavlović

Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je EU već odavno uvidjela da život je ljudi u ovim malim zemljama nastalim nakon raspada Jugoslavije vrlo težak, za razliku od onih koji upravljaju životima, koji su na vlasti i kojima je život prilično komotan na račun enormnih budžetskih troškova.

''U tom celom konceptu razumevanja situacije, Evropska komisija je zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama došla do modela podrške ekonomiji i njenom jačanju, jer zaduživanja kod međunarodnih finansijskih institucija svake zemlje pojedinačno nemaju perspektivu za vraćanje kredita. Tako da se međunarodna zajednica fokusirala na jačanje ekonomskih procesa u regionu ne bi li to povećalo nivo kvalitete života građana, čime bi se povećala i platežna moć, bolje se punili budžeti i u konačnici bez problema vraćali inozemni krediti.''

Čelnici svih zemalja slažu se da pojedinačna tržišta svake od njih isuviše mala da bi omogućila značajniji ekonomski napredak, a proizvodi nekonkurentni na evropskom tržištu. Složili su se i da bi se to moglo promijeniti u korist regiona uz bolju saradnju, za koju je prvi uslov solidna putna komunikacija.

O tome je u posljednje vrijeme u više navrata govorio premijer Srbije Aleksandar Vučić.

''Važna nam je izgradnja autoputeva, o tome imamo i zajedničke ideje sa BiH i Crnom Gorom, takođe i za put Niš – Priština – Drač tako da šta god da se od tih projekata počne raditi kolika god bila pomoć EU mi ćemo biti zadovoljni i sami finansirati dobar deo tih projekata. Kad krene put prema Prištini, to će podići celu Toplicu i ceo niševski kraj, ako idemo prema BiH to nas obavezuje da uradimo Čačak – Požega - Užice - Kotromane - Višegrad – Sarajevo. I o prugama smo spremni da razgovaramo, a to sve gradi jedan drugačiji politički okvir u kojem se više ne govori o sukobima i svađama nego o budućnosti.''

Koridor 10
Koridor 10

Međunarodne finansijske institucije omogućile su da se neki od tih projkata započnu.

Evropska investiciona banka pomogla je finansiranjem izgradnje Koridora deset u Srbiji sa šest miliona evra, kao i u Makedoniji, a do sada za razne projekte poput povezivanja Srbije sa Bugarskom oko 200 miliona eura, Koridora 5c u Bosni i Hercegovini sa oko 600 miliona eura, izgradnji železničke infrastrukture u Crnoj Gori, no zbog političkih previranja projekti napreduju sporije nego što je obećano.

Šefica kancelarije za Zapadni Balkan Evropske investicione banke (EIB) Dubravka Negre izjavila je, na nedavno održanom međunarodnom skupu "Bečki ekonomski razgovori - beogradski sastanak", da će EIB obezbediti još 3,5 milijardi eura za razvoj država Zapadnog Balkana, ali da od tih država zavisi hoće li taj novac iskoristiti ili neće.

"Planiramo da obezbijedimo dodatnih dvije milijarde eura Zapadnom Balkanu u naredne tri godine, povrh već postojećih 1,5 milijardi eura. To je 3,5 milijardi eura novih investicija na Zapadnom Balkanu. To je moguće pošto smo banka koja se rukovodi projektima, a da li će to biti ostvareno zavisi od spremnosti projekata i njihove realizacije", rekla je Negre.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić u februaru ove godine izašao je i sa konkretnim prijedlogom Vlade Srbije o pravljenju slobodne trgovinske zone i carinske unije, koji je uručio austrijskom kancelaru Kristijanu Kernu, uz obrazloženje da bi se tako zemlje regiona Zapadnog Balkana dodatno približile i postale mnogo atraktivnije za investitore.

"Time bismo približili naše teritorije i zemlje na Zapadnom Balkanu, čime naši kamioni ne bi gubili po 20 sati na granicama, već bismo smanjili čekanje na dva-tri [sata], a time bismo postali mnogo veće i atraktivnije tržište za investitore", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je o tome već razgovarao sa premijerom Albanije Edijem Ramom i predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem koji su podržali takav prijedlog.

Vanjskotrgovinskakomora BiH sa privrednim komorama, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Makedonije, na sastanku u Skoplju, potpisale Sporazum o saradnji privrednih komora Regiona u oblasti građevinarstva.

Ovaj sporazum je najavljen nakon Okruglog stola o "Unapređenju regionalne saradnje u oblasti građevinarstva, institucionalno povezivanje za zajednički nastup sa posebnim naglaskom na treća tržišta" održanog marta 2014. godine u Sarajevu.

Potpisivanjem Sporazuma, strane su izrazile spremnost da ostvare saradnju, te pruže pomoć u razvoju i jačanju privrednih društava iz oblasti građevinarstva, s posebnim akcentom na organizaciji i koordinaciji zajedničkog nastupa građevinske privrede na trećim tržištima. Međutim do danas malo toga je realizirano.

Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, nedavno je kazao da su Srbija i Albanija već počele da stvaraju prva zajednička preduzeća, navodeći primjer onih koje su počele da rade na rekonstrukcijama brana i građevinskim radovima na hidroelektranama u Albaniji, staranjem o industrijskom otpadu, izgradnjom sporstkih objekata u osnovnim školama.

Albanija i Srbija kreću da sarađuju zajedno: Marko Čadež
Albanija i Srbija kreću da sarađuju zajedno: Marko Čadež

"Mnogo toga smo počeli da radimo i sa Privrednom komorom Kosova, i sada ne prođe ni nedelju dana a da nemamo kompaniju iz Prištine, Peći ili Prizrena u Nišu, Kragujevcu i ostalim gradovima", rekao je Čadež.

Kako je dodao, one ne samo da trguju, već ima i onih koje rade na zajedničkim investicionim i novim projektima.

On je dodao da će ove godine, na sastanku u Trstu, u okviru Berlinskog procesa, biti predstavljena investiciona platforma za Zapadni Balkan.

"Investitori će moći na jednom mestu da nađu sve informacije, od zakonodavstva, subvencija, zalihama, industrijama, partnerima...", najavio je Čadež.

I u oblasti turizma najavljivani su zajednički projekti u regiji koja može adekvatno razviti ljetni, zimski, planinski, seoski, istorijski, zdravstveni, sportski i eko turizam, no to je za sada prepušteno privatnim turističkim djelatnicima.

Iako je slobodna trgovina CEFTA, uprkos periodičnim problemima, najuspješniji projekat u regiji i na tom planu bi se moglo još bolje raditi, ocjenjuje ekonomista Zoran Pavlović navodeći primjer kako jedni druge još uvijek doživljavamo kao neprijatelje umjesto kao dobre susjede.

''Ako je Hrvatska uspela da napravi za zagrebački Holding najlepši tramvaj onda nije normalno i logično da firma iz Beograda kupuje tramvaj u Španiji. Dakle, moramo se vratiti međusobnoj saradnji i mogućnosti korištenja postojećih kapaciteta jer samo na taj način ćemo postati ozbiljan partner većim kompanijama u Evropi ili u svetu.''


/////////////////////////////////
/////////////////////

Image result for aida ćorović

Aida Ćorović: Vučić je otvorio zadnje poglavlje svoje vladavine

//////////////////////

Molitva pred srušenom džamijom

Molitva pred srušenom džamijom - Radio Slobodna Evropa

27.05.2017.

SJEĆANjE NA SLAVNU 16. NUSLIMANSKU BRIGADU: KAKO SU BOŠNjACI RAZBILI POSLjEDNjE UPORIŠTE NDH

SJEĆANJE NA SLAVNU 16. MUSLIMANSKU BRIGADU: Kako su Bošnjaci razbili posljednje uporište NDH

Prekjučer su izaslanstva oba HDZ-a, i bosanskohercegovačkog i hrvatskog u Općini Odžak, odali počast žrtvama posljednjeg uporišta Nezavisne Države Hrvatske koje se i nakon kapitulacije Trećeg Rajha pružalo jak otpor antifašističkim snagama. Pod krinkom sjećanja na navodne žrtve Drugog svjetskog rata odata je počast jednoj poraženoj fašističkoj i kvislinškoj vojsci, kakva je bila vojska Nezavisne Države Hrvatske..
Međutim ono što nažalost nije općepoznato a to treba naglasiti, jer u posljednje vrijeme nastoji negirati svako učešće muslimana (Bošnjaka) u Narodnooslobodilačkoj borbi, kako od strane Dodikovog velikosrpskog nacionalizma koji hoće kazati da su vojne odrede NOP-a sačinjavali isključivo Srbi, ali i sa druge strane također od hrvatskih nacionalističkih krugova se muslimanima (Bošnjacima) nastoji imputirati da su oni bili udarna pesnica režima Nezavisne Države Hrvatske; bitno je naime naglasiti da najveću zaslugu za konačan slom režima NDH-a nosi slavna 16. muslimanska udarna brigada.

 

16. muslimanska brigada bila je elitna jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije koja je formirana 21. septembra 1941. u Bukviku kod Brčkog i učestvovala je u borbama po čitavoj Bosni i Hercegovini, a naročito se istakla pri oslobođenju Grada Sarajeva od fašističkog režima.

  1. septembra 1943. godine pred masom okupljenog naroda, uz cvijeće, zastave proglašena je nova partizanska jedinica, Muslimanska brigada. Postrojena su prva dva bataljona i prištapske jedinice. Čitanjem naredbe Štaba Prvog bosanskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ), formirana je 3. bosanska muslimanska brigada koja će nešto kasnije, u okviru šire reorganizacije jedinica NOVJ, biti preimenovana u 16. Muslimansku narodnooslobodilačku brigadu. Zbog svojih vojničkih uspjeha, ona je uskoro ponijela i počasni naziv udarna. Na dan formiranja je brojala oko 450 boraca, ali taj broj se ubrzano povećavao.

Do kraja rata, 16. muslimanska brigada je učestvovala u brojnim teškim borbama, prešavši u svojim manevrima preko 3.500 km. Najduži period svog borbenog djelovanja provela je na području sjeveroistočne i istočne Bosne, a povremeno se kretala i ratovala i na području istočne Hercegovine, Sandžaka i Crne Gore. U svim tim krajevima brigada je primala nove borce, a kasnije je - prerastanjem NOVJ u pravu armiju - popunjavana i preko pozadinskih mobilizacijskih organa. U svim borbama u kojima je učestvovala, 16. Muslimanska brigada je izgubila preko 900 boraca.

 

Prva znatnija operacija, u kojoj je 16. muslimanska brigada učestvovala, bilo je partizansko zauzimanje Tuzle, početkom oktobra 1943. godine. Po ocjeni Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, brigada se afirmirala kao “solidna vojnička jedinica koja se odlično pokazala u borbama za Tuzlu”.

 

No, njezinim borcima su tek predstojala prava iskušenja, u njemačkim ofanzivama Kugelblitz i Schnesturm, krajem 1943. i početkom 1944.godine, koje su u jugoslavenskoj historiografiji socijalističkog razdoblja označavane zajedničkim imenom Šesta ofanziva.

 

Prilikom ponovnog partizanskog pokušaja zauzimanja Tuzle, u februaru 1944. godine, 16. Muslimanska brigada je pretrpjela ozbiljne gubitke, jer su njezini dijelovi - napadajući utvrđene položaje oružanih snaga NDH i Nijemaca na Ilinčici, bez podrške drugih jedinica NOVJ (koje nisu na vrijeme stigle na polazne položaje), upali u minsko polje, na brisanom prostoru ispred bunkera.

 

Od ranog proljeća, pa sve do kasnog ljeta 1944. godine, 16. muslimanska udarna brigada se kreće i bori na širokom prostoru istočne Bosne, Gornjeg Podrinja i istočne Hercegovine. U jednom trenutku, u martu 1944., našla se u vrlo teškom položaju, kada su Nijemci protiv nje angažirali glavninu snaga 14. SS regimente, iz sastava 7. SS gorske divizije “Prinz Eugen” - jedinice čiji su pripadnici (pretežno Volksdeutscheri s područja Banata) imali dosta iskustva u antipartizanskoj borbi, ali su bili upamćeni i po velikoj brutalnosti.

 

No, 16. muslimanska brigada je, zahvaljujući sposobnosti manevriranja i odlično primijenjenoj partizanskoj taktici, uspješno prebrodila tu ofanzivu, a gubici su nadomješteni vrbovanjem i mobiliziranjem ljudstva u krajevima u kojima se kretala.

 

U ljeto 1944. godine, 16. muslimanska NOU brigada se vraća na sjever, na područje istočne Bosne, gdje su imali i žestoke okršaje sa Handžar divizijom, istom onom vojnom formacijom koju pojedini bošnjački politički krugovi danas tumače kao izraz i tobožnje sredstvo zaštite muslimana a po njihovim ideološkim sljedbenicima /Mustafa Busuladžić) usuđuju se davati imena škola.

 

Na dan 17. septembra 1944., 16. muslimanska NOU brigada među prvim partizanskim jedinicama ulazi u Tuzlu, koja je tada definitivno zauzeta od snaga NOVJ. U Tuzli je, četiri dana kasnije, svečano proslavljena godišnjica brigade, uz prisustvo više hiljada građana, ali i najuglednijih Tuzlaka. Bila je to prilika da komandant 16. muslimanske brigade, major Salim Ćerić, podsjeti borce i građane na slavni ratni put ove jedinice.

 

U okviru širih operacija NOVJ, odnosno Jugoslavenske armije, koje su okončane u aprilu 1945. godine oslobođenjem Sarajeva, učestvovala je i 16. muslimanska brigada, već uveliko prekaljena u teškim borbama, vođenim protiv Nijemaca, oružanih snaga NDH i četnika. 

 

Borci 16. muslimanske brigade bili su prvi partizani koji su zakoračili u Sarajevo, spustivši se preko Vratnika i Kovača u srce Bosne, na Baščaršiju. 6. aprila, kada su se druge jedinice Jugoslavenske armije tek grupisale da uđu u grad, borci 16. muslimanske brigade likvidiraju njemački otpor u Vijećnici, istaknuvši na njoj novu jugoslavensku zastavu sa crvenom petokrakom, što je simbolično označilo oslobođenje Sarajeva od fašizma.

Već 7. aprila, oni sa drugim jedinicama 27. divizije NOVJ kreću niz Bosnu, učestvujući u oslobođenju Žepča, Zavidovića, Maglaja, Doboja... 

 

Svoj ratni put borci 16. muslimanske brigade su okončali u teškoj bitci, u posljednjem uporištu oružanih snaga NDH na Odžaku, kao prva jedinica koja je probila ustaške linije odbrane i odnijela historijsku pobjedu na fašistima koja danas može služiti na čast bošnjačkom narodu i državi Bosni  i Hercegovini. To je bio čin pobjede u ovdašnjem kontekstu ravan postavljaju zastave SSSR-a na Reichstagu.

 

Za svoja postignuća odlikovana i najvišim jugoslavenskim priznanjima: Ordenom Bratstva i jedinstva, Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom. Udarna 16. muslimanska brigada, bez ikakve sumnje, predstavlja svijetlu i slavnu epizodu u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine.

 

Činjenica da je jedna od prvih jedinica koje su probile linije odbrane na području Odžaka, posljednjeg uporišta fašističke Nezavisne države Hrvatske (NDH)., je svrstava u red najslavnijih partizanskih brigada Narodnooslobodilačke borbe. Treba napomenuti da je u jedinicama 16.muslimanske brigade bilo i 56 žena što cijeloj brigadi daje dodatni emancipatorski karakter.

 

Danas, u vremenu kada se i pojedine bošnjačke politike ograđuju od historijskog uspjeha 16. muslimanske brigade, a historijski revizionizam svake vrste i kod Bošnjaka, i kod Hrvata i kod Srba vrši rehabilitaciju fašistima i kvislinga od iznimne je važnosti gajiti sjećanje na one koji su svojom borbom osvjetlali obraz svome narodu i državi.

 

Dodatni značaj tome daje i angažman onih koji ovu državu hoće da podjele. Oni slave svoje historijske poraze. Usuđuju se da besramno propagiraju stradalništvo pripadnika kvislinške vojske u ime Evrope i pred očima Evrope, u ime Europskih vrijednosti a protivno svim evropskih antifašističkim vrijednostima kojih je 16.muslimanska brigada neotuđivi dio, suština i smisao. Gospođa Evropa malo je imala takvih pokreta.

 

Krvlju plaćena sloboda i historija naših predaka nas obavezuje da o tome ne šutimo, te da o tome u svakoj prilici pred evropskim zvaničnicima i građanima Evrope govorimo. 

 

(Vijesti.ba)


Image result for 16 muslimanska brigada oslobodila sarajevo fotos

//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////

Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos


Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
Image result for tomislav nikolic i aleksandar vucic u cetnicima fotos
SDA ODBRUSILA NIKOLIĆU: 'Srbija i RS nikada neće biti jedno' - 2

SDA ODBRUSILA NIKOLIĆU: 'Srbija i RS nikada neće biti jedno ...

////////////////////////////////////////

 
27.05.2017.

WOLFGANG PETRITSCH: "NA DJELU JE BALKANIZACIJA EU, A NE EVROPIZACIJA BALKANA"

BIVŠI ŠEF OHR-a WOLFGANG PETRITSCH: "Na djelu je balkanizacija EU, a ne evropeizacija Balkana"

-Možda zvuči preoštro, ali na djelu je neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva evropeizacija Balkana, kazao je za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petritsch, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH i izaslanik EU za Kosovo.BIVŠI ŠEF OHR-a WOLFGANG PETRITSCH: 'Na djelu je balkanizacija EU, a ne evropeizacija Balkana'

“Neophodna je nova evropska strategija za Zapadni Balkan kako bismo ga motivisali u prelaznom periodu s obzirom da neće biti skorog proširenja. Ne možemo tek tako da prepustimo građane i vlade regije da čekaju desetak godina, naglašava Petritsch.

 

Dodaje da je na Balkanu nužno “razoružanje” jezika u smislu uzdržavanja od zapaljivih izjava.

 

Ne treba davati priliku nacionalistima poput Dodika. Potrebna je odgovornost na regionalnom nivou političara poput Rame, Vučića, ali i Plenkovića s obzirom da je njegova zemlja članica EU. Dakle, nužna je odgovornost i ozbiljnost u sprovođenju reformi, a ne potezi poput ‘Rama šou’”.

 

Na pitanje da li će susret Federike Mogherini i balkanskih premijera pomoći u smirivanju tenzija u regiji, Petritsch je rekao kako misli da je Mogherini uznemirena "stanjem na terenu".

 

- Pokazalo se da EU nema strategiju i odgovor na geopolitički promijenjeno okruženje. U tom smislu ona je povukla dobar potez pozivajući političare iz regije na neformalnu večeru. Međutim, uopštene izjave nakon tog skupa pokazuju da nema ničeg novog. I prije toga su evropski zvaničnici ukazivali da zemlje aspiranti treba da urade domaći zadatak na putu ka EU. No, nema odgovora kako suštinski podstaći reforme i da li je nešto naučeno iz prethodnih iskustava, imajući u vidu i da se sama EU suočava sa višestrukom unutrašnjom krizom, ali i djelovanjem drugih aktera na Balkanu kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje i Turska. Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje, rekao je Petritsch.

    

Petritsch smatra da je EU na izravan način obeshrabrila građane Balkana. 

 

Javno saopštenim stavom da neće biti proširenja u narednih pet godina, EU je u velikoj mjeri obeshrabrila građane Balkana da vrše pritisak na svoje vlade da sprovode reforme. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih deset godina bilo koja zemlja bude primljena u EU. To znaju političari u evropskim prestonicama ali i na Balkanu.

 

Dakle, mi u EU se pretvaramo da zemlje regije mogu da se pridruže – ako ispune kriterijume – a i balkanski lideri se pretvaraju da žele da se učlane i obave svoj deo posla. Međutim, to je posao na tehničkom nivou. Na primjer, Srbija veoma profesionalno ispunjava zadatke u pregovorima sa Bruxellesom. Narednih nedjelja se očekuje otvaranje novih poglavlja. Slično je i u Crnoj Gori. Međutim, to je manje bitan dio čitavog procesa. Problem je što se ne sprovode suštinske reforme zbog nedostatka motivacije jer političari znaju da čak i ako to urade, njihove zemlje neće uskoro ući u EU. To je najveći paradoks u čitavoj ovoj situaciji, smatra Wolfgang Petritsch.

26.05.2017.

VUČIĆEVA ČESTITKA MUSLIMANIMA ZA RAMAZAN

VUČIĆEVA ČESTITKA ZA RAMAZAN: "Srušena džamija nalazi se pored crkve koja takođe nema dozvolu kao i većina kuća u naselju"

“Jučerašnja situacija je izgledala kao da smo izgradili tržni centar na sred Terazija, a ne molitveni prostor. To nije ni džamija. I nalazi se 300 metara od pravoslavne crkve koja takođe nema dozvolu i u naselju u kojem većina kuća nije legalizovana. Jutrošnje rušenje govori da smo juče razgovarali s ljudima koji ne drže riječ“, kaže Jusufspahić.Image result for Vucic u cetnicima


Image result for Vucic u cetnicima


Image result for Vucic u cetnicima


Image result for Vucic u cetnicima


Image result for Vucic u cetnicima


Image result for Vucic u cetnicimaImage result for Vucic u cetnicima

Image result for Vucic u cetnicima

Related image


Image result for civic i dodik karikature


Image result for dragan covic milorad dodik karikature


Image result for dragan covic milorad dodik karikature

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VUČIĆEVA ČESTITKA ZA RAMAZAN: 'Srušena džamija nalazi se pored crkve koja takođe nema dozvolu kao i većina kuća u naselju' - 3

Muftija beogradski Mustafa Jusufspahić izjavio je za Insjader.net da je za vjerski objekat koji je noćas srušen u Zemun Polju podnijet zahtjev za legalizaciju, ali da do sada nisu dobili nikakav odgovor od nadležnih.

 

"Razočarani smo u smislu da smo mi vaspitani da poštujemo datu riječ i nije mi jasno po čijoj vjeri su noćas postupali, u ime čijih interesa? U ime Hrista – nisu“, rekao je Jusufspahić za Insajder.net povodom rušenja objekta Islamske zajednice u Zemun Polju.

 

Jusufspahić navodi da je predstavnicima Islamske zajednice glavna inspektora na terenu rekla da se oni povlače, a da će naredne nedelje predstavnici Islamske zajednice biti pozvani da se dogovore.

 

“Jučerašnja situacija je izgledala kao da smo izgradili tržni centar na sred Terazija, a ne molitveni prostor. To nije ni džamija. I nalazi se 300 metara od pravoslavne crkve koja takođe nema dozvolu i u naselju u kojem većina kuća nije legalizovana. Jutrošnje rušenje govori da smo juče razgovarali s ljudima koji ne drže riječ“, kaže Jusufspahić.

 

On je ponovio da za 45 godina koliko živi u Beogradu, Islamska zajednica nikada nije dobila nijednu dozvolu za gradnju vjerskog objekta. Dodaje da je u slučaju srušenog objekta podnijet zahtjev za legalizaciju i prateća dokumentacija, ali da do sada nisu dobili nikakav odgovor od nadležnih.

 

On smatra indikativnim to što nelegalno izgrađena zgrada univerziteta Muamera Zukorlića koji je poslanik u Skupštini Srbije, a koja se nalazi u samom centru Novog Pazara, ima zaštitu države.

 

Jusufspahić poručuje da je razočaran, ali da Islamska zajednica neće dati povoda za bilo kakvu satanizaciju.

 

IzuS: Pokazatelj primene dvojnih standarda

 

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji (IZuS) najoštrije je osudio rušenje objekta u Zemun Polju. Islamska zajednica u Srbiji, koja ne priznaje Islamsku zajednicu Srbije pod čijim je okriljem sporni objekat, ocijenila je u saopštenju da je rušenje muslimanske bogomolje "još jedan" pokazatelj primjene dvojnih standarda na štetu islamskih vjernika.

 

"Posebno nam teško pada što je slika srušene džamije iz Beograda otišla u svijet umjesto ramazanske čestitke", navodi se u saopštenju.

 

IzuS je pozvala vjernike na uzdržanost, a državne organe da što prije počnu razgovore radi rješavanja nagomilanih problema pripadnika Islamske zajednice u Srbiji.

 

"Istovremeno podsjećamo da je povratak jedinstva Islamske zajednice jedini garant ostvarenja normalnog ambijenta u kome će muslimani ostvarivati sva svoja prava i biti konstruktivni faktor države i društva", navodi se u saopštenju.

 

Omerović: Strašna, opasna i neoprostiva greška

 

Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović saopštio je da je rušenje molitvenog doma za muslimanske vjernike u Zemun Polju, strašna, opasna i neoprostiva greška lokalnih vlasti.

 

“Dosljedna primjena zakona u borbi protiv divlje gradnje je naravno nešto što svako normalan podržava. Ali država i njeni organi ne smiju da selektivno primjenjuju zakon. Nekome se dozvoljava da gradi bez dozvole u centru Novog Pazara, a IZ na njenom zemljištu u Zemun Polju, to se ruši u gluho doba noći”, naveo je Omerović.

 

On se u pisanoj izjavi pita koliko osjećaja, sluha i takta imaju oni koji su izabrali da sruše objekat samo dan prije početka svetog mjeseca ramazana.

 

Omerović traži da se hitno kroz razgovore dođe do legalnog rješenja za izgradnju objekta za potrebe muslimanskih vjernika.///////////////////////

BIVŠI ŠEF OHR-a WOLFGANG PETRITSCH: 'Na djelu je balkanizacija EU, a ne evropeizacija Balkana'

BIVŠI ŠEF OHR-a WOLFGANG PETRITSCH: 'Na djelu je balkanizacija ...

///////////////////////////////////////////
///////////////////

Tomislav Nikolić opet sanja Veliku Srbiju : Nadam se da će Srbija i RS jednog dana biti isto !

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, te predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić obišli su danas radove na mostu Bratoljub između Bratunca i Ljubovije, piše

26.05.2017.

PSI I DRUGI

Psi i drugi


Heni Erceg

Autor
26.5.2017.

Image result for pavelic i stepinac fotosImage result for pavelic i stepinac fotos
Image result for pavelic i stepinac fotosImage result for pavelic i stepinac fotos


Image result for pavelic i stepinac fotos


Image result for ante pavelic i nezavisna drzava hrvatska
Image result for kolinda grabar-kitarović, andrej plenkovic i dragan covic fotos

Image result for kolinda grabar-kitarović , andrej plenkovic i tomson fotos

Image result for kolinda grabar-kitarović , andrej plenkovic i tomson fotos

Image result for kolinda grabar-kitarović , andrej plenkovic i tomson fotos


Image result for kolinda grabar-kitarović i dragan covic fotos


Image result for kolinda grabar-kitarović i dragan covic fotos


Image result for kolinda grabar-kitarović, andrej plenkovic i dragan covic fotos


Image result for kolinda grabar-kitarović, andrej plenkovic i dragan covic fotos
Image result for kolinda grabar-kitarović, andrej plenkovic i dragan covic fotos


Image result for kolinda grabar-kitarović, andrej plenkovic i dragan covic fotos


Image result for kolinda grabar-kitarović, andrej plenkovic i dragan covic fotos


/Image result for kolinda grabar-kitarović, andrej plenkovic i dragan covic fotos

//////////////////////

Thompson se svojim stihovima ne protivi kakvom totalitarnom režimu, ne ruši nikakve tabue, niti se bori za slobodu riječi, nego posve obrnuto. On veliča krvave, diktatorske režime, muzički je egzekutor državne, nacionalističke politike i banalni propagator nacipornografije. I zato su rasprave o slovenskoj cenzuri tek cinično prenemaganje, a ogavni rezultat glazbe „koja spaja ljude“ jesu upravo one svastike što su ih na malom labradoru iscrtali mladi slušaći Thompsonovih pjesama.

Žuti je labrador radosno istrčao iz svoga dvorišta i pridružio se skupini mladića, sve kako bi se malo poigrao. No umiljato je stvorenje, umjesto nježne igre izloženo torturi, pa će ga jedni zgrabiti i čvrsto držati, a drugi mu po tijelu iscrtati svastike i potom ga šutnuti, te je tako prestrašen noć proveo u nekom grmlju. Vlasnik je prijavio napad kukastim križevima na svoga ljubimca, no, iako se zna tko su „umjetnici“, nadležni nisu reagirali na taj „nestašluk“ naše mladosti. Kao što nisu reagirali ni na toliko fašizma kojim se i ove godine u Bleiburgu komemoriralo „stotine hiljada pobijenih nevinih Hrvata“, kako je to u svom govoru, okružen ustaškim kapama i obilježjima NDH, naglasio predsjednik parlamenta. Dok se iz pozadine derao i ton čitavoj toj ustaškoj priči davao, a tko drugi, nego Marko Perković Thompson.

Lik koji je zajednički nazivnik one mladosti koja svastikama muči labradora i ovoga ološa u Bleiburgu, a u čije su se ime, obranu dostojanstva i njegove neupitne glazbene vrijednosti na noge digle hrvatske institucije, jer mu je, eto, u Sloveniji zabranjen koncert. I izbio je skoro pa bilateralni spor između dvije države, a pjevač koji svoje koncerte započinje ustaškim pozdravom „Za dom spremni!“, a potom uveseljava svoje fanove pjesmuljcima što slave ustaško klanje i poglavnika nekadašnje naci-države, sve uokvireno odvratnim simbolima krvi i tla, taj je dakle zatražio od države da zaštiti njegova ljudska i umjetnička prava, što je ova promptno i učinila.

Jer Thompson nije u Hrvatskoj bilo kakav „umjetnik“, nije on Oliver Frljić, redatelj kojega je ista rulja čiji je Thompson muzički idol, uz pomoć institucija, naprosto prognala iz Hrvatske, nego je on državni orator, dio protokola, nešto poput himne ili zastave, pa je stoga sasvim prirodno da su Sloveniji s najviših razina vlasti upućene diplomatske note. Premijer je zatražio da se istraži kako je moguća takva zabrana, jer da on „ne razumije u čemu je problem“, baš kao što ne razumije zašto je ona ploča s ustaškim znakovljem blizu konclogora Jasenovac ikakav problem. Oglasila se i ministrica kulture, potpuno zgranuta „nedopustivom zabranom“ i narušavanjem demokratskih sloboda hrvatskom državnom pjevaču, a riječ je o istoj osobi koja je na nedavno barbarsko vrijeđanje publike i pokušaje onemogućavanja predstave Olivera Frljića u Splitu kretenski izjavila kako svi oni koji provociraju Hrvate i katolike moraju računati s takvim reakcijama.

Ali ipak najluđom se, kao i uvijek, pokazala predsjednica države koja je oštro protestirala kod slovenskog predsjednika, kazavši kako se Thompsonov koncert ne smije zabranjivati zato jer „glazba spaja ljude“! Naravno, gospođu Kitarović nije teško razumijeti, njoj je, naime, upravo krvoložedna Thompsonova retorika ono što spaja sve hrvatske nacionaliste, fašiste, dakle prave Hrvate. Svi ostali, ili oni druge vjere i nacionalnosti, ionako se ne podrazumijevaju u njenoj viziji Hrvatske, oni su isključeni iz te državotvorne, glazbene priče koja „spaja ljude“, budući da se ovdje ljudima smatraju samo ideološki Hrvati. To jest oni koji bi da je logor Jasenovac bio tek ugodni, privremeni smještaj, povijesni nesporazum s 80 tisuća pobijenih koji se po rasi, naciji, vjeri ili uvjerenju nisu uklapali u ideologiju tadašnje fašističke države Hrvatske, a koju danas, pod državnim patronatom propagira upravo Marko Perković Thompson.

Za njegove stihove: „U Čapljini klaonica bila / puno Srba Neretva nosila / oj Neretvo teci niza stranu / nosi Srbe plavome Jadranu“, ili za onaj o „kući Maksovih mesara“, muzičku odu šefu Jasenovca, Maksu Luburiću, šefica države smatra dakle da spajaju ljude, misli to i vladajuća nacionalistička desnica, pa je zato jedan sitni, provincijski pjevač i mogao postati državni umjetnik. No s one strane granice nisu to tako razumijeli, te su mu koncerti zabranjivani u Austriji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Švicarskoj…, tamošnje vlasti njegove fašističke sklepotine nisu ocjenile kao „glazbu koja spaja ljude“, nego kao ono što one doista jesu – ekstremni nacionalizam koji razdvaja, vrijeđa, isključuje.

Ali fašizam je brz poput korova, pa će Thompson uskoro opet imati priliku „spajati ljude“ u Bosni, u Mostaru, na koncertu što ga tamošnji Hrvati organiziraju u čast grupe svojih oficira, osuđenih u Haagu na 111 godina zatvora zbog strašnih ratnih zločina nad bošnjačkim stanovništvom. Zato je institucionalna obrana Thompsona isto što i zakonito slavljenje zločina, uz šuplje rasprave o slobodi izražavanja, kuražne usporedbe s tobože sličnim zabranama u Jugoslaviji i ostale tlapnje. Jer, Thompson se svojim stihovima ne protivi kakvom totalitarnom režimu, ne ruši nikakve tabue, niti se bori za slobodu riječi, nego posve obrnuto. On veliča krvave, diktatorske režime, muzički je egzekutor državne, nacionalističke politike i banalni propagator nacipornografije. I zato su rasprave o slovenskoj cenzuri tek cinično prenemaganje, a ogavni rezultat glazbe „koja spaja ljude“ jesu upravo one svastike što su ih na malom labradoru iscrtali mladi slušaći Thompsonovih pjesama.

Mladina

//////////////////////////////

Pjevaj Thompsone!

Pjevaj Thompsone!

  25.May 2017

Zato, kad na tom koncertu njihov „čarobnjak“ otpjeva „Lijepu našu“ u nazočnosti zagrljenih Čovića i Kordića zapitajte se zbog koga je i koji je to narod u Bosni i Hercegovini

26.05.2017.

BEOGRAD: POSLIJE RUŠENjA DžAMIJE U ZEMUNU, VJERNICI KLANjALI DžUMU ISPRED PORUŠENOG OBJEKTA U ZEMUNU

Beograd: Vjernici klanjali džumu ispred porušenog objekta u Zemun Polju

Maj 26. 2017.

Više stotina ljudi sa djecom danas je klanjalo džumu ispred porušenog objekta Islamske zajednice Srbije u Zemun polju u Beogradu, a molitvu je nadgledala policija.

Zemunski imam Emin Zejnulahu ispred objekta je govorio o nastupajućem mjesecu ramazanu i o rušenju objekta i kazao da ne želi da vjeruje da svi građani Srbije na taj način misle o džamiji.

“Obavestio sam muslimane da ćemo džumu klanjati napolju, jer nema mesta unutra. Sutra je ramazan, molim Alaha da nas očisti od greha i ružnog govora. Ja se nadam da će nam vlast izgraditi novu džamiju, pošto su nam ovu nelegalno srušili. Verujem da će tako biti. Ako tako ne bude, onda je to jedna loša poruka za nas muslimane koji smo manjina ovde u Beogradu”, rekao je efendija Zejnulahu.

On je rekao da će večeras na ulici klanjati i teravih-namaz, prenosi agencija Anadolija.

On je u razgovoru za Al Jazeeru rekao da rušenjem objekta IZ u zemun Polju  vlasti nisu ispoštovale dogovor da se sruši samo krov i dio jednog sprata, za koji je Islamska zajednica predala zahtjev za legalizaciju.

Istaknuo je da su s predstavnicima nadležnih organa, koji su u četvrtak izašli na teren zbog rušenja, postigli dogovor da se ne dira dio objekta koji je u procesu ozakonjenja.

Zejnulahu je istakao da je vjernicima onemogućen pristup objektu starog mesdžida, u kojem su dosad obavljali vjerske obrede, s obzirom na to da je dvorište puno ruševina nakon sinoćnje akcije građevinske inspekcije.

“Na ovaj način želimo poslati sliku svetu i pokušati uticati na vlasti da nam dodele dozvolu”, rekao je zemunski imam.

Također je rekao da će Islamska zajednica tražiti od vlasti da joj dodijele plac i izgrade džamiju kako bi se iskupile za rušenje mesdžida uoči ramazana, mjeseca posta, koji nastupa večeras.

Zejnulahua je sinoć privela policija kad je pokušao spriječiti akciju građevinske inspekcije. Za Al Jazeeru je izjavio da su mu prijetili da će ga oderati i da su ga odveli u stanicu u lisicama.

Isključena struja

Mještani Zemun Polja rekli su da je prije i tokom rušenja bila isključena struja i, kako tvrde, nisu imali pristup internetu i mobilnoj mreži.

Općina Zemun saopćila je da je bespravno započeti objekat Islamske zajednice u naselju Zemun Polje srušen jer je Islamska zajednica, kao investitor, bez dozvole gradila objekat u Kurirskoj ulici 41, oglušujući se o odluke građevinske inspekcije i krivične prijave.

“Radovi su nastavljani i nakon što je građevinska inspekcija Gradske opštine Zemun više puta zatvarala gradilište i podnela više krivičnih prijava”, navodi se u saopćenju, prenose agencije.

Nakon što je građevinska inspekcija na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o opštem upravnom postupku donijela Rješenje o uklanjanju nelegalnog objekta i Zaključak o dozvoli izvršenja navedenog Rješenja i dostavila ih investitoru, koji je nastavio s izvođenjem bespravnih radova, izvršeno je rušenje bespravno započetog objekta, dodaje Opština.

(Kliker.info-Aljazeera)

///////////////////////

Ramazanska poruka reisa Kavazovića : Iskoristimo ramazan da ojačamo naš džemat i naše jedinstvo u dobru

Maj 26. 2017.


Sa zalaskom sunca i pojavom mjeseca hilala, mladog mjeseca, večeras za muslimane Bosne i Hercegovine i diljem svijeta, nastupa mjesec ramazan.Prvi teravih- namaz u svim džamijama bit će klanjan večeras, a prvi sehur i prvi dan posta ove 1438. Hidžretske, 2017. godine, je u subotu, 27. maja.

Povodom ramazana, ramazansku poruku danas je vjernicima uputio reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović koji je ukazao na važnost mjeseca posta, te da je u njemu prilika da se kao muslimani, ali i kao društvo prisjetimo na vrijednosti koje ramazan nosi, solidarnosti, darežljivosti i zajedništva.

–  Ovaj mjesec skrušenog ibadeta je svima nama podsjetnik da nas ljudima čini samo mala spremnost da se žrtvujemo za druge, naše bližnje, siromahe i komšije – kazao je Kavazović.

U vremenu potrošačkog mentaliteta koji vlada svijetom, dodao je, a koji nas tjera da sreću tražimo u onome što nemamo, i što nismo stekli, ramazan podstiče da sreću tražimo u zahvalnosti Bogu na onome što već imamo.

– Pozivam sebe i vas da prepoznamo Božije blagodati koje su nam date. Primijetimo blagodati vjere, porodice, zdravlja, mira, slobode, domovine. Nikada ih ne uzimajmo zdravo za gotovo – rekao je Kavazović te podsjetio  da nam u Kur'anu Allah dž.š. kazuje da će  svaku blagodat koju ljudi prepoznaju i na kojoj mu budu zahvalni uvećati.

Islamska zajednica u BiH je  ove godine u fokusu  vjerskog djelovanja stavila džemat, a Kavazović je naglasio da je džemat ono uže Milostivog oko kojeg se okupljamo u svakoj džamiji i mahali.

Kazao je da je zajednica jaka koliko su jake i naše veze, u svakom od džemata, a naša se snaga mjeri našim odnosima prema najslabijim među nama.

Istakao je da kako prepoznajemo blagodati Božije prema nama, prepoznajemo i one druge kojima su one uskraćene, i treba im biti na usluzi.

– Iskoristimo ramazan da ojačamo naš džemat i naše jedinstvo u dobru. Posebno moramo pokazati solidarnost prema najslabijim našim džematima u svakom gradu, a posebno onim povratničkim. Danas kada očekujemo prvi teravih-namaz,  molim Uzvišenog da blagodat ramazana i njegov blagoslov osjete svi ljudi posebno naša braća u domovini, Sandžaku, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori. Ramazan šerif mubarek olsun – čestitka je reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazovića.

Ramazan ove godine ima 29 dana, a najduži dan posta ima 18 sati i devet minuta.

(Kliker.info-Fena)

///////////////////////////////////////
26.05.2017.

U ZEMUNU SRUŠENA DžAMIJA, BAŠ ZA PRVI DAN RAMAZANA: BEOGRADSKI MUFTIJA MUSTAFA JUSUFSPAHIĆ OČEKUJE OBJAŠNjENjE O RUŠENjU DžAMIJE U ZEMUNU

Jusufspahić: Očekujemo objašnjenje o rušenju džamije u Zemunu


Srušen nelegalni verski objekat Islamske zajednice

Beogradski muftija Mustafa Jusufspahić izjavio je danas da Islamska zajednica Srbije očekuje objašnjenje o rušenju njihovog verskog objekta u beogradskoj opštini Zemun, prenosi Beta.

"Očekujem da nas u ovim danima premijer Vlade Aleksandar Vučić primi na sastanak koji smo zatražili. Očekujemo da nam se objasni zašto se nad nama danas primenjuje nekakav ratni plan sa ogromnim brojem oklopnjača i čime smo mi to zaslužili", rekao je Jusufspahić u Bajrakli džamiji u Beogradu.

U Zemun Polju protekle noći srušena je nelegalno izgrađena džamija koju je podigla Islamska zajednica. Kako je prenela Televizija N1, akcija rušenja počela je između tri i četiri sata posle ponoći, kada su jake policijske snage i Žandarmerija blokirale naselje. Rušenje verskog objekta bilo je planirano za juče, ali se okupio veliki broj građana koji su to sprečili.

Jusufspahić je rekao da za 47 godina koliko živi u Beogradu, Islamska zajednica nije dobila nijednu dozvolu za izgradnju bilo kog prostora, pa čak ni molitvenog.

On je upitao hoće li mu neko objasniti zašto je to tako.

"Mi grešimo kada gradimo nelegalno, kao i 50 odsto celokupnog stanovništva u ovoj zemlji. To je urbanistički problem, ali ne bi smeo da bude politički problem. Ali to jeste politički problem", rekao je on i dodao da nije korektno da se opština Zemun tako ophodi prema muslimanima Beograda.

Upitao je i zašto u okolini tog verskog objekta nijedan drugi nema građevinsku dozvolu.

"Zar samo baš mi morali - objekat nema komercijalnu vrednost, ni trgovačku priču, već je versko obrazovnog karaktera i tu želimo da naš najsiromašniji sloj ljudi sačuvamo od ulice da ne postanu socijalni problem cele društvene zajednice", rekao je Jusufspahić.

On je upitao zašto grad Beograd uskraćuje slobodu veroispovesti ako to država garantuje.

"Zar mislite da ja treba da se klanjam na ulici da bi pokazao kako je ovaj grad kosmopolitski", rekao je on i pozvao vernike na smirenost "u ovim teškim danima", ali "svečarskim danima za muslimane".


/////////////////

U ZEMUNU SRUSEN OBJEKAT ISLAMSKE ZAJEDNICE BAS ZA PRVI DAN RAMAZANA

Srušen nelegalni verski objekat Islamske zajednice

Srušen nelegalni verski objekat Islamske zajednice - N1

//////////////////////////////////////

Sud rehabilitovao Nikolu Kalabića

Image result for Cetnicki vodja nikola kalabic fotos

Nikola Kalabić

Viši sud u Valjevu rehabilitovao je nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u valjevskom pravosuđu.

Zahtev za rehabilitaciju podnela je Kalabićeva unuka Vesna Kalabić.

Sud je utvrdio da se sedam odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Drugom svetskom ratu, donetim od aprila do oktobra 1945, koje se odnose na Nikolu Kalabića, smatraju ništavnim.

Takođe, ništavnim se smatra i rešenje Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. godine. Kada je Sreski sud u Mionici, septembra 1946. godine proglasio Kalabića za narodnog neprijatelja, oduzeta mu je imovina. Njegova unuka zahtev za rehabilitaciju podnela je i zbog restitucije sa namerom da u posed vrati plac od 1,3 hektara na Divčibarama.

Viši tužilac u Valjevu najavio je žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.


/////////////////////////////////

Bosna i Hercegovina

Petak, 26. maj/svibanj 2017.

26.05.2017.

SELEKTOR NOGOMETNE REPREZENTACIJE BiH, MEHMED BAŽDAREVIĆ, ODABRAO ZMAJEVE ZA OKRŠAJ S GRČKOM

POVRATAK MEDUNJANINA I BEŠIĆA: Baždarević odabrao Zmajeve za okršaj s Grčkom

Selektor nogometne A reprezentacije BiH danas je na konferenciji za medije objavio spisak nogometaša pozvanih za utakmicu protiv Grčke, koju naš najjači državni tim igra 9. juna na Bilinom Polju u Zenici u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Na Baždarevićevom spisku se nalazi 28 igrača.POVRATAK MEDUNJANINA I BEŠIĆA: Baždarević odabrao Zmajeve za okršaj s Grčkom


Meša je pozvao trojicu golmana, a to su Asim Begović (Chelsea), Ibrahim Šehić (Qarabag) i Kenan Pirić (Zrinjski).

Kada je riječ o defanzivcima, poziv su dobili Ermin Bičakčić (Hoffenheim), Ognjen Vranješ (AEK), Edin Cocalić (Mechelen), Toni Šunjić (Palermo), Ervin Zukanović (Atalanta), Dario Đumić (NEC Nijmegen), Samir Memišević (Groningen) i Daniel Pavlović (Sampdoria). Sead Kolašinac (Schalke) je suspendovan zbog kartona.

Vezni red je dobio izuzetno važno pojačanje povratkom oporavljenog Muhameda Bešića (Everton), poziv je ponovo dobio i Haris Medunjanin (Philadelphia Union), a tu su još Senad Lulić (Lazio), Miralem Pjanić (Juventus), Sanjin Prcić (Rennes), Mato Jajalo (Palermo), Gojko Cimirot (PAOK), Rade Krunić (Empoli), Edin Višća (Basaksehir), Avdija Vršajević (Osmanlispor), Danijel Milićević (Gent) te Miroslav Stevanović (Željezničar),

Meša je odabrao pet napadača, a to su Vedad Ibišević (Hertha), Rijad Bajić (Konyaspor), Armin Hodžić (Dinamo Zagreb), Kenan Kodro (Osasuna) i Edin Džeko (Roma).

Na rezervnom spisku su trojica veznjaka, Tomislav Tomić (Zrinjski), Haris Duljević (Sarajevo) i Dino Beširević (Radnik Bijeljina).


BiH dočekuje Grčku na stadionu Bilino Polje u Zenici 9. juna.

Tabela:

1. Belgija 13
2. Grčka 11
3. BiH 10
4. Kipar 4
5. Estonija 4
6. Gibraltar

///////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////


AUSTRIJSKI AMBASADOR O KONCERTU THOMPSONA U MOSTARU: "Bez presedana osuditi političku podršku ratnim zločincima"!

Posebne dobrodošlice, odavanje počasti i slavljenje osuđenim ratnim zločincima, sa bilo koje strane, potrebno je osuditi, jer takve aktivnosti same po sebi mogu predstavljati nezakonite postupke, poručio je austrijski ambasador u BiH Martin Pammer, povodom najavljenog skupa podrške prvostepeno presuđenim ratnim zločincima u Mostaru.

AUSTRIJSKI AMBASADOR O KONCERTU THOMPSONA U MOSTARU: 'Bez presedana osuditi političku podršku ratnim zločincima'! - 3


AUSTRIJSKI AMBASADOR O KONCERTU THOMPSONA U MOSTARU: 'Bez presedana osuditi političku podršku ratnim zločincima'! - 3

"Jasno i bez presedana takođe treba osuditi i politički angažman pojedinaca na podršci ili saglasnosti sa takvom ideologijom koja u pozadini ima ratni zločin, terorizam i religijski fanatizam, bez obzira na kojoj strani", poručio je ambasador Pammer u izjavi za Vijesti.ba.

On je napomenuo da su takve aktivnosti u suprotnosti sa temeljnim vrijednostima, vladavinom prava i demokratskog suživota.

"U mnogim evropskim zemljama ove pravne norme se strogo poštuju. Za multikulturalnu državu sa postratnom prošlošću, ovakvo ponašanje je potrebno za bilo kakvu perspektivnu budućnost", naveo je ambasador Pammer.

Pored austrijskog ambasadora, koncert u čast osuđenim ratnim zločincima od međunarodnih predstavnika do sada već osudili Ambasada SAD-a, delegacija EU te OHR. 

////////////////////////

VLADA JAPANA DONIRALA 230.000 KM ZA OBNOVU DVIJE ŠKOLE: Od 1996. za više od 80 osnovnih škola širom BiH Japanci osigurali 50 miliona KM

VLADA JAPANA DONIRALA 230.000 KM ZA OBNOVU DVIJE ŠKOLE: Od 1996. za više od 80 osnovnih škola širom BiH Japanci osigurali 50 miliona KM

26.05.2017.

TUŽNA GODIŠNjICA U TUZLI : PREŽIVIO SREBRENICU, ALI NIJE TUZLANSKU KAPIJU

Tužna godišnjica u Tuzli : Preživio Srebrenicu, ali nije tuzlansku Kapiju

Maj 25. 2017.


Tužna godišnjica u Tuzli. Na današnji dan 1995. godine ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske usmrtila je u Tuzli 71 osobu, najviše mladih, dok je preko 200 ljudi ranjeno. Ovaj zločin nad civilnim stanovništvom ostat će upamćen kao “Zločin na Kapiji”. Tuzlaci su danas ubijenim sugrađanima odali poštu i položili vijence.

Jednog sina Nure Alispahić iz Srebrenice ubili su Škropioni, drugi je uspio pobjeći u Tuzlu. Ali Admir Alispahić nije uspio preživjeti Kapiju. Nura je bila u Srebrenici i nakon mjesec saznala da je poginuo.

“Kad mi je poslao pismo njegov drug i rekao. Samo je rekao: Da je moja majka, ona bi mene spasila. Bio je jož živ tada. I umro je. Svako je svoje spašavo. On da je spašen, da je doša nama, možda bi ostao živ”, kaže Nura Alispahić.

Bivši general Republike Srpske Novak Đukić kao komadanat Taktičke grupe „Ozren“ osuđen je na 20 godina zatvora jer je naredio granatiranje Tuzle. Pobjegao je u Srbiju i nije odslužio kaznu. Njegova odbrana tražila je od Suda BiH ponovno suđenje koje je odbijeno. Roditelje ne pronalaze utjehu godinama. Sjećanja su jedino što imaju.

“Mislim ne možemo to nikako da podnesemo. Vjerovali smo u sudstvo. Više ne vjerujem ni u šta. Barem ja ne vjerujem”, poručuje Esma Slijepčević, roditelj.

“Moj sin Elvis bio je reprezentativac. Trebao je u junu te 1995.godine ići na Evropsko prvenstvo u stonom tenisu. Ali ubijen je 25. maja”, sjeća se Šemsudin Alagić, roditelj.

Hoće li pravda ikada biti zadovoljena? Hoće li je roditelji doživjeti?

“Među ovom grupom roditelja, čija su djeca ubijena na Kapiji, već je 30 posto koji su već umrli. I to ranom smrću. Veliki bol. Pitanje je za nas ostale koliko ćemo još uspjeti izdržati tu nepravdu, tu bol”, otkriva Hilmo Bučuk, roditelj.

“Nikada neće biti, niti je bila. Nikad. Ja sam oboljela za svojom djecom. Nikada niko nije došao da vidi kako sam i šta radim. Sama sam”, dodaje Nura Alispahić.

(Kliker.info-N1)
25.05.2017.

BALKAN: TEHNIČKI BLIŽE, SUŠTINSKI SVE DALjE OD EU

Balkan: Tehnički bliže, suštinski sve dalje od EU


Balkan: Tehnički bliže – suštinski sve dalje od EU

Balkan: Tehnički bliže – suštinski sve dalje od EU

/////////////////////////////

Da li će zemlje Zapadnog Balkana uspeti u reformama kao uslovu za članstvo u EU – ili će pre toga sve izraženiji autoritarizam, korupcija i međunacionalne surevnjivosti ukinuti svaku nadu o njihovom izlasku iz civilizacijskog zapećka? To je danas ključno pitanje i od odgovora na njega zavisiće budućnost ove regije.

U ovom trenutku, zamor od proširenja kao i raznih kriza u EU, ali i zamor od reformi, kao i strpljenja i čekanja na Balkanu – slika su stanja evropskih integracija ove regije.

Suočena sa višestrukom krizom - ali i iskustvom preranog ulaska Rumunije i Bugarske, kao i podeljenog Kipra – EU je sada kudikamo manje entuzijastična da primi zemlje Zapadnog Balkana koje se suočavaju sa mnoštvom problema: kako u izgradnji demokratskog društva i održivog ekonomskog sistema tako i u poboljšanju međusobnih odnosa nakon ratova 1990-ih.

Kako je ocenjeno nakon nedavne posete šefice evropske diplomatije Federike Mogerini Zapadnom Balkanu, situacija se opasno zaoštrava zbog čega su u Briselu pozvali političare u regiji da prestanu da šalju zapaljive poruke koje ugrožavaju stabilnost i saradnju. Iako su se na radnoj večeri u sredu u sedištu EU balkanski premijeri obećali da će voditi konstruktivnu politiku, ostaju strukturalni problemi koji prvom sledećom prilikom lako mogu da dovedu do novih tenzija.

EU je doduše uspela da, uz pomoć SAD, privoli političare u Makedoniji da prevaziđu višemesečnu parlamentarnu krizu tako što je predsednik Đorđe Ivanov napokon poverio mandat Zoranu Zaevu za formiranje vlade. Međutim, to ne znači da su otklonjeni uzroci teškoća u ovoj dubokoj podeljenoj zemlji po raznim šavovima.

Nakon višemesečne krize Ivanov (D) predaje mandat u ruke Zaevu (L)
Nakon višemesečne krize Ivanov (D) predaje mandat u ruke Zaevu (L)

Takođe, odnosi Beograda i Prištine su sve zaoštreniji, a njihov dijalog je zamrznut uprkos nastojanjima Brisela, kao posrednika, da prevaziđe ovu blokadu što bi omogućilo opipljivju primenu sporazuma dve strane potpisanog pre četiri godine. U međuvremenu, strasti u regiji su ustalasale izjave Edija Rame i Hašima Tačija da će se Albanija i Kosovo ujediniti ako ne bude opipljivijeg napretka u njihovim evropskim integracijama. U BiH se nastavlja višegodišnja politička blokada. Sva pitanja su otvorena i skoro da nema jednog pozitivnog primera saradnje u regiji.

EU - kojoj su SAD nakon ratova 1990-ih prepustili da se bavi Balkanom kao „svojim dvorištem“ - nije u stanju da izađe na kraj sa ovom veoma eksplozivnom regijom. Principi EU kao prve postmodernističke zajednice u svetu – očito se pokazuju jalovim u suočavanju sa još uvek predmodernim balkanskim društvima. U takvim okolnostima, širi se prostor za delovanje aktera koji se oslanjaju isključivo na realpolitiku, pre svega za Rusiju koja koristi Balkan, kako naglašava Ivan Krastev, kao „Ahilovu petu“ briselske diplomatije.

U međuvremenu, Brexit je dodatno udaljio Balkan od EU, mada je bilo procena da bi Brisel mogao da reaguje ubrzanijim prijemom država iz ove regije kako bi umanjio štetu nakon izlaska Britanije, odnosno naglasio vitalnost evropskog projekta. No, to se pokazalo kao nerelean scenario. U predstojećim, veoma neizvesnim i mukotrpnim pregovorima Brisela i Londona, EU treba da redefiniše sebe pre nego što se odluči na prihvatanje novih članica.

Članstvo u EU jedan je od retkih ciljeva oko kojih se slažu balkanske države. Međutim, ogromna manjina u svakoj od njih teži tome zbog istinskih evropskih vrednosti, a većina samo zbog benefita koje pruža članstvo u ovom bogatom klubu. To se doživljava kao neka vrsta panaceje, odnosno „čarobnog štapića“, koja će rešiti sve probleme još uvek zaostalog Balkana. Međutim, kada je izbila ekonomska kriza 2008, koja je prilično pogodila evropski blok, pre svega Grčku, mnogi su u regiji razočarano shvatili da, bez obzira na razne pogodnosti ulaska u ovaj klub, ne mogu računati na „med i mleko“ koji će preko noći poteći i u njihovim državama. Pre toga su očekivali da će, nakon raspada Jugoslavije i komunizma, u svojim novim nacionalnim državama uživati prosperitet i slobode.

Kako ističe istoričarka Dubravka Stojanović, kada su ostvarili taj, nacionalni cilj, „nisu se sami sebi dopali. Nisu uspeli da izgrade institucije, socijalno blagostanje. I tada je nastao problem. Za svoj neuspeh više nisu mogli da krive ni Jugoslaviju ni komunizam. Morali su da se suoče s tim kakvi su kad su ‘svoji’. Hitno je morao da se nađe krivac. Neumitno, to mesto je zauzela Evropa. Razočarani su Evropom, jer su razočarani sobom, jer kad kažu - Evropa - sebe vide kao zapušteno zadnje dvorište iza zgrade s raskošnom fasadom.”

Zbog svega toga raste evroskepticizam u regiji u kojoj su i dalje duboko ukorenjeni nacionalizam i razne druge antiliberalne ideologije. Tu odbojnost pojačava i odugovlačenje Brisela da primi nove članice kao i novi uslovi koje postavlja. Kako je lakonski rekao Aleksandar Vulin, ministar u Vladi Srbije za rad, među građanima postoji i zamor od same EU.

Na Zapadnom Balkanu se često navodi da Brisel ima duple standarde, te da su nepravedno pooštreni kriterijumi za zemlje regije. Međutim, ispušta se iz vida da su kriterijumi sve rigorozniji kako jačaju integracije evropskih institucija. Tako je u vreme prvog proširenja 1973. kada se prvobitnoj „šestorki“ priključila Velika Britanija, ključno pitanje bilo uspostavljanje zajedničke trgovinske politike. Sledeće proširenje na južni deo kontinenta 1980-ih (Grčka, a potom Španija i Portugalija) pratilo je usvajanje raznih mera u cilju jačanja kohezije tadašnje Evropske ekonomske zajednice.

Ulasku neutralnih zemalja Austrije, Finske i Švedske 1995. prethodilo je uspostavljanje zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Naposletku, pre takozvanog „velikog praska“, odnosno prijema 10 novih članica uglavnom bivših komunističkih država - plus Kipra i Malte – uvedeni su jedinstveno tržište i evro. Sada, kada zemlje Zapadnog Balkana pregovaraju o članstvu, u EU se razmatra, doduše bez rezultata, i uvođenje fiskalne unije, pa čak i formiranje zajedničke armije.

Grafit protiv EU u Beogradu
Grafit protiv EU u Beogradu

Neevropsko ponašanje na putu ka EU

U svakom slučaju, balkanski lideri uglavnom doživljavaju put ka EU kao priliku da dobiju dodatne investicije, odnosno iz ekonomskih razloga, a manje su spremni da prihvate njenu transformativnu moć koja bi vodila istinskoj demokratizaciji, jačanju vladavine prava i time sprečavanju korupcije.

Uviđajući da je članstvo u Uniji na „dugom štapu“, političari u regiji su sve skloniji autoritarnom ponašanju, pritiscima na medije i korupciji. Paradoksalno, iako se u tehničkom smislu zemlje približavaju EU – suštinski se udaljavaju u smislu neevropskog ponašanja, pomenutog jačanja autorizatizma kao i nacionalističke politike u odnosima prema susedima.

Kako je istakao bivši nemački ambasador u Beogradu Hajnc Vilhem, priča o zamoru od proširenja u EU služi domaćim političarima kao izgovor za neobavljeni posao.

Evropa je sve manje „normativni uzor“, odnosno njene vrednosti, jer se balkanski lideri osećaju osokoljenima i zbog antievropskih trendova u samoj Uniji: jačanje autoritarizma u Mađarskoj i Poljskoj, zatim ekstremne desnice čak među starim članicama kao što su Francuska i Holandija. Stoga se domaći političari osećaju sve ohrabrenijima da povodom izveštaja raznih zapadnih institucija o stanju demokratije na Balkanu, odgovore: „Pogledajte prvo u vaše dvorište“.

Zbog toga slabi i „normativna hegemonija“ EU, tačnije neupitna valjanost vrednosnog sistema na kojem počiva, pa samim tim slabi njena moć i mehanizmi uticaja na balkanske države, iako se one kreću ka ovom bloku, što je još jedan paradoks.

Politika suprotna principima EU: Redžep Tajip Erdogan, Viktor Orban i Aleksandar Vučić
Politika suprotna principima EU: Redžep Tajip Erdogan, Viktor Orban i Aleksandar Vučić

U međuvremenu, pod firmom multilateralne saradnje, sve više se okreću ka drugim akterima. Tako Srbija nastoji da „sedi na dve stolice“, balansirajući između Brisela i Moskve, a igra i na kartu kineskog „puta svile“.

Lider SDA Bakir Izetbegović zdušno podržava politiku turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, jedne od perjanica autoritarnog trenda u svetu.

Višedecenijski zamor od proširenja

Bez obzira na ove rizike, fokus u EU je na stabilizaciji i jačanju Unije, tačnije na dubljoj integraciji, a ne proširenju, što je stalna „klackalica“ u gotovo svim razgovorima o njenoj budućnosti. U tom smislu se očekuje odlučniji angažman novog francuskog predsednika Emanuela Makrona koji bi sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, ako pobedi na izborima na jesen, kao dvojac prodrmali letargičnu Uniju.

To ne znači obustavljenje pregovora sa zemljama aspirantima, ali će se odugovlačiti sa zatvaranjem poglavlja. Na tom tragu je i nedavna izjava Federike Mogerini da Unija neće ostati na 27 članica, ali da je put za Srbiju i druge zemlje Balkana i dalje dug i naporan i ne uvek pravolinijski.

Sama tema proširenja EU dugo nije bila aktuelna među članicama. Označile su je kao zajednički cilj tek 1993. Nije vladao preterani entuzijazam ni za prijem osam postkomunističkih zemalja 2004. iako je time, kako su zvaničnici često naglašavali, okončana vekovna podela starog kontinenta. Taj sentiment je pojačan nakon ulaska Rumunije i Bugarske, kojima je uveden višegodišnji nadzor jer nisu sprovele neophodne reforme. Problem je i prijem podeljenog Kipra, ali je to cena koju je Unija morala da plati za pristanak Grčke na ulazak zemalja iz Centralne i Istočne Evrope.

Entuzijazam, kako za širenje tako i jačanje evropskog bloka, uvek je pratio i skepticizam. Tako su Danci 1992. glasali protiv Ugovora iz Mastrihta, da bi ga nakon godinu dana podržali. Danci i Šveđani su glasali protiv evra, dok su Francuzi i Holanđani odbacili 2005. evropski ustav.

U tom kontekstu treba posmatrati i velika očekivanja na Zapadnom Balkanu od samita EU u Solunu 2003. Tada je dato obećanje da će sve zemlje regije postati članice.

Grčki premijer Jorgos Papandreu je čak predlagao da balkanske zemlje uđu u EU 2014. na stotu godišnjicu izbijanja Prvog svetskog rata, čiji je okidač bio Sarajevski atentat, kako bi se simbolički označio kraj podelama, sukobima i ujedinio stari kontinent. Međutim, kako je nedavno izjavio bivši međunarodni izaslanik za Balkan Karl Bilt, “kao što je to obećanje bilo važno dati, biće ga jednako teško ispuniti. Kada su trenutni problemi Balkana potisnuti, lideri EU su pretpostavili da su osigurali mir u regionu. Od tada je njihov pristup Balkanu u suštini značio održavanje postojećeg stanja”.

Taj status kvo je potvrdio i Žan Klod Junker kada je povodom izbora za predsednika Evropske komisije 2014. kazao da u njegovom petogodišnjem mandatu neće biti prijema novih članica. Iako tehnički ispravna, ta izjava je bila politički katastrofalna, jer je obeshrabrila reformske snage i ohrabrila nacionalističke, smatra Bilt.

Put ka EU bez članstva

U međuvremenu, u obnovljenom konsenzusu unutar EU o proširenju nije došlo do promene pravila igre, već se ona striktnije primenjuju. “Naučili smo lekciju” nakon iskustva sa Rumunijom i Bugarskom, rekao je pre pet godina autoru ovog teksta tadašnji evropski komesar za proširenje Štefan File.

To znači da nije dovoljno samo formalno ispunjavanje uslova, odnosno usvajanje određenih zakona i drugih akata, već i praćenje njihove primene. Hrvatska je prva prošla kroz proceduru otvaranja i zatvaranja poglavlja kako bi se osigurala njihova primena.

“Ranije smo tokom otvaranja pregovora imali listu zahteva koje smo samo štrikirali kada bismo završili posao. Sada će to biti drugačiji proces”, kazao je File.

Zbog toga se pregovaračka poglavlja 23. i 24, koja se odnose na osnovna ljudska prava i pravosuđe, prva otvaraju i poslednja zatvaraju. To podrazumeva da nema “prečica” na evropskom putu.

Međutim, kako upozorava bivši zvaničnik Evropske komisije Aksel Sotiris Valden (Axel Wallden), u ova dva i sličnim poglavljima ne postoje precizni kriterijumi (“Community asquis”), što otvara prostor da članice EU na prilično arbitraran način definišu standarde koje ni same često ne primenjuju.

Ovaj novi pristup naglašava veću važnost puta ka EU nego samog članstva.

“Favorizovan je zbog preovlađujućeg optimizma u efektivnost i ‘tranformativnu moć’ politike proširenja. Više godina se verovalo da EU može dobiti i jare i pare: politika proširenja bi ostala na snazi iako bi perspektiva članstva ostala zamagljena. Njena retorika bila bi dovoljna da se ostvari cilj. Međutim, u stvarnosti se to pokazalo potpuno suprotnim”, naglašava Valden.

Demokratske vrednosti u drugom planu (na fotografiji Žan Klod Junker, ilustracija)
Demokratske vrednosti u drugom planu (na fotografiji Žan Klod Junker, ilustracija)

Takav pristup najbolje odslikava sintagma “dobro upravljanje” (good governance), na kojem EU insistira, čime se u drugi plan stavljaju demokratske vrednosti.

Evropski zvaničnici često naglašavaju balkanskim političarima da je “lopta u vašem dvorištu” u smislu nužnosti ispunjavanja kriterijuma. No, čitav proces je vremenski neodređen sa mnoštvom međupoteza koje zemlje aspiranti moraju da povuku.

Na Zapadnom Balkanu je sa velikim očekivanjem dočekan “Berlinski proces” kao znak oživljavanja njegovog evropskog puta. Međutim, Valden smatra da je reč o manje više PR promociji, pre svega Berlina, podstaknutoj zbog aneksije Krima i migrantske krize.

U tom kontekstu, zabrinjavajuće je po evropsku perspektivu Balkana da Evropski Savet tokom debate u decembru po prvi put u zaključcima nije pomenuo pitanje proširenja. Doduše, razlog je insistiranje Austrije na suspendovanju pregovora sa Turskom.

Međutim, to je pojačalo strahovanja da je politika proširenja u suštini “klinički mrtva” uprkos drugačijim tvrdnjama evropskih zvaničnika i velikoj birokratskoj mašineriji u Briselu i članicama koje se na tehničkom nivou i dalje bave ovim pitanjem.

Ta politika, ili bolje retorika, po mišljenju Valdena, “veštački se održava u životu kao spoljnopolitički instrument, pre svega u kontekstu rivalstva sa Rusijom, kao i da bi se sačuvala stabilnost na Balkanu. Međutim, bez jasne perspektive članstva, ovo oružje je neefikasno i ‘meka moć’ EU gubi kredibilitet. Njena spoljna politika se ubrzano vraća na tradicionalnu ‘realpolitiku’ ključnih zemalja članica pa u tom sklopu, politika proširenja koja se bazira na vrednostima i pravilima nema mesta”.

To se može videti i u naglasku EU na stabilnosti Balkana zbog čega je sklona da “zažmuri” na autoritarno ponašanje domaćih političara, kao što je srpski premijer Aleksandar Vučić, nadajući se da će tako uspeti da normalizuje odnose Beograda i Prištine. Međutim, takvi aranžmani su krhki i nepouzdani što potvrđuju česte tenzije u njihovim odnosima.

Dakle, zamor od proširenja i zamor od čekanja su, kako ističe Dubravka Stojanović, delovi istog problema koji Balkan i Evropa ne uspevaju da vide sve dok se gledaju kao “drugost”. U pojedinim krugovima EU Balkan se i dalje doživljava kao “bauk koji kruži Zapadom”, kako je istakla Marija Todorova u knjizi “Imaginarni Balkan”. S druge strane, antievropske snage u regiji doživljavaju nastojanja Brisela kao neokolonijalizam.

Međutim, da bi Balkan postao i suštinski deo Evrope, a ne samo geografski, jedini način je put i članstvo u EU. Istovremeno, EU će ostati nedovršena i izložena rizicima sve dok Balkan ostane izvan njenog okrilja. To je zajednički cilj na kome obe strane treba ubrzano i temeljito da rade. Ukoliko taj proces potraje unedogled, razne opcije su u igri, uključujući i najnepoželjnije.

/////////////////


////////////////////////////////////

Bosna i Hercegovina

Četvrtak, 25. maj/svibanj 2017.


Stariji postovi

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
<< 05/2017 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

Brojač posjeta
45367796

Powered by Blogger.ba